18. 9. 2003 Esko Halkosaari. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Että he yhtä olisivat ? ! ? !!

Kuka ja ketkä ovat Kristuksen omien yhdistymistä vastaan, mikä muu voisi olla esteenä kuin lihallinen tunne, tässä minun on hyvä olla, haluan jäädä, olla ja pysyä tässä, tämä riittää minulle en koe tarvetta pyrkiä pidemmälle, Jumalan valtakunnan, täydellisyyteen vievällä ja johtavalla Pyhällä elämän tiellä, koitan kaikin tavoin saada muitakin pysähtymään tähän, MINULLE ja muille kaltaisilleni riittävään olotilaan, tämä hengellinen koti riittää, täällä pienessä piirissä on niin turvallisen tuntuista ja ihan mukavaa, jotain pientä harrastella.

Näin nämä paikallaan polkemaan tyytyvät, " he sulkevat Jumalan valtakunnan ihmisiltä, itse eivät sisälle mene", eli pidemmälle, mutta sisälle menijöitä kaikin tavoin estelevät. Näin lukee raamatussakin.

Matteus 23:13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

Herran Jeesuksen nimessä huomauttaen, Esko H
================================================================================
17. 9. 2003 Esko Halkosaari

VÄHÄN, olettamusta / selvyyttä

Kartoitusta, lukijoiden ja kirjoittajien suhdeluvuista, Oman kokemukseni mukaan täällä, kirjoittelee / vastailee, jotain 1-10 % lukijoista, uskoisin että sama suhde kirjoittajissa ja lukijoissa. joista uskoisin olevan noin 0,5 - 1 % uskosta osattomia. Vastaajista, ja osallistujista kirjoitteluun tuntuisi, oman käsitykseni mukaan olevan, asialliset ja ei asialliset. puolet ja puolet, olisiko uskottavaa että sama suhde lukijoissa. Voisiko vielä olla uskottavaa että sama suhde kaikissa eri pyhällä Hengellä kastettujen uskovien seurakunnissa, sulkien pois valtiokirkot / uskonnot.

Voisiko olettaa ja verrata kymmeneen neitsyeeseen jotka lähtivät ylkää vastaan. joista puolet selvisi ajoissa perille, toisen puolen neitsyiltä öljyn loppuessa lampuista, ja kun eivät olleet varanneet öljyä astioihin siltä varalta jos lampusta loppuu, joutuivat sitten palaaman myyjäin luo. Eikä niiden jotka olivat varanneet, riittänyt enää muille annettavaksi, siinä vaiheessa tarvitsivat kaiken itse.

Voisiko vielä olettaa että, tässä Pyhähenki kuvaa öljyä, joka koituu valoksi, = asiallisten lamput. kun taas epäasiallisten lampuista alkaa öljy olemaan vähissä, valo alkaa himmentymään ja se alkaa ärsyttämään niin että tulee hiukan kiukuteltua, alkaen ikään kuin kompastelemaan, alkanut Hengessä lampun kirkkaasti valaisten, mutta sitten lihassa lopetellen, jatkaen kuitenkin matkaa, kuin kuningas, Sauli aikoinaan, Daavidia vainoten. ???

Olisikohan tästä mitään opittavaa, yljän tuloon valmistautumisasiassa. Kysymysmerkillä, Jeesus nimessä, puolustaja Pyhä Henki / Esko H. Jeesus olkoon Herra !================================================================================
16. 9. 2003 Esko Halkosaari

Miksi Demokratia, on vääryyttä

Demokratia ilman totuus perustaa ja tuntemista, on hiekalle rakentamista. Siksi, koko ajan vinoutumien vaikutuksesta johtuen rutisee, paukkuu, kitisee, huojuu, horjuu, vääryyksien takia tuhlaantuu hirveästi, tavaraa, tulee turhaa jätettä valtavasti, tuhlaantuu kallista armonaikaa mielettömästi, sattuu hirveästi onnettomuuksia. Historian osoittaessa, kuinka nuo hiekalle rakennetut valtakunnat, hetken saattavat huojuen ja horjuen kukoistaa, sitten romahtaen, suuren osan rakentajista tuhoutuen ja hautautuen rakennuksensa mukana. Kuinka kauan te mielettömät toistatte tyhmyyksiänne.

Teille on annettu täydelliset piirustukset, ja rakennusohjeet, kerrottu mistä rakentaa, miten rakentaa, mille perustalle, ja minkä kokoiseksi tulee saattaa, minkälaisten työnjohtajien alaisuudessa ja työtovereina tulee työhön ryhtyä, ja millä ehdoilla, että kaikki toimisi oikein ja joustavasti, osat täysin sulavasti toisiinsa liittyneenä. yhdessä hyvässä, rakkauden hengessä täydellisen yksimielisinä, toisiaan tukien, palvellen ja huolta kantaen, jokaisen täydellisen oikeudenmukaisesti, tasavertaisesti osallistuen ja palkkansa saaden.

Voiko joku osoittaa todistettavasti että näissä ohjeissa olisi jotain väärää. Uskallan sanoa ihan Jeesuksen nimessä, että, ei varmasti voi, koska nämä perustuu ja ovat Itse Jumalan antamat, ja ilmenee Raamatun uudesta testamentista, täydellisyyden oppi kirjassa. Onko ketään joka haluaisi lähteä rakentamaan tältä pohjalta, ja tässä hyvässä hengessä, jos niin kannattaa alkaa perehtymään näihin oppeihin, eli piirustuksiin, että sitten työhön lähtiessä tietäisi miten tulee toimia ja mistä aloittaa ja missä järjestyksessä, tietäen sitten mihin osaan kokonaisuudesta omat lahjat soveltuvat, ja mihin osaan käydä käsiksi.

Tätä ei enää voisikaan sanoa demokratiaksi, vaan siksi todelliseksi Kristillisyydeksi, Kristuksen seuraamiseksi, Kristuksen Jeesuksen / Jumalan opiksi, jotkut sanoo, oliko se nyt, TEOKRATIAKSI. Vois tarkoittaa näin ns. maalaisjärjellä, OIKEINTEKEMISEN OPIKSI.

Josta kunnia ja kiitos ja ylistys kuuluu Jumalalle, Ei vajavaiselle ja sokealle ihmiselle, niin kuin tuolle hiekkaperustukselle rakentavat demokraatit, vasemmistolaiset, kapitalistit ja kaikki siltä välitä tekevät. Kuitenkin lopuksi omaksi onnettomuudekseen. Totuuden Hengessä / Esko H.
=================================================================================
12. 9. 2003 Esko Halkosaari

MITÄ ON, totuus ja oikeus ?

Millä totuus ja oikeus mitataan tai todetaan, mitkä on ne perustukset tai perusteet ja todiste siitä
että on kysymyksessä totuus ja / oikeus.

Totuus ja oikeushan on yhtäpitävä, rakkauden siteellä sidoksissa toisiinsa. Muodostaen täydellisen totuuden, oikeuden, rakkauden, yhtälön, eli kokonaisuuden, = täydellisyyden, eli Jumalan lain.

Kaikki täydellisyyden saavuttanuthan perustuu tähän lakiin, eli puhtaaseen totuuteen, on silloin myös pyhää, koska ei ole enää yhtään vääryyttä, eikä valheellista. Niin kuin täysin pyöreä, jossa ei ole pienintäkään virhettä, perustuen silloin tähän totuuden lakiin. Samoin täysin suora jossa ei mitään poikkeamaa. Vääriä ja mutkaisia teitä (valheisiin ja vääryyteen perustuvat), voi olla lukemattomasti toisistaan poikkeavasti vääriä tai mutkaisia, siksi niillä täytyy olla eri nimi, että tiedetään mitä väärää milloinkin tarkoitetaan, suoraa ei voi olla kuin yksi, siksi sille riittää yksi nimi, SUORA, siitä kaikki tietää mistä elämäntiestä on kysymys, VÄÄRISTÄ, vaiko SUORASTA.

Siellä missä asiat ja menetelmät ja niiden hoito perustuu totuuteen, siellä ei voi olla mitään väärää, silloin ei myöskään kukaan joudu kärsimään sellaisten asioiden hoidoista joita hoidetaan kyseisen totuuden ja oikeuden / rakkauden lain ja opin mukaisesti. Esim. kaikkien ihmisten yhteisten asioiden hoidossa, kaikkien keskinäisen rakkauden / oikeuden mukaisuuden keskikohdan löytämiseksi, kaikkien yhteiseksi ja tasapuoliseksi hyvinvoinniksi ja turvallisuudeksi.

Hyvinvointiin ja turvalliseen tulevaisuuteen on siis vain yksi tie, se kuuluisa, mutta suurelle enemmistölle tuntematon totuuden tie. Se jonka kaikkivaltias Kristus Jeesus ilmoitti, viitoitti ja osoitti, sanoillaan ja teoillaan. Saattaen silloiset hallitsijat, ja oikeusoppineet, uskonnollisia johtajia, kirjanoppineita ja fariseuksia myöden häpeään, koska eivät tunteneet totuutta, eli Jumalan sanaa.

Hänen opetuksensa ja sanansa eivät sisältäneet yhtään virhettä, ei mitään väärää, ei mitään joka olisi toisille, itselle tai luomakunnalle pahaksi, siksi Hänen opetuksensa sanat, ja ohjeet ohjaavat täydellisyyteen, siihen tilaan jossa ei mitään väärää, eikä vahingollista, vaan puhdasta hyvää ja tarpeellista tuottavaa, täysin oikein ja tasapuolisesti, tuottaen ikuisesti turvatun ja turvallisen tulevaisuuden, niille, jotka niitä ohjeita vaan tahtovat noudattaa, omaksuen kohdallaan, löytäen siinä elämän ja sille todellisen siunatun tarkoituksen, / myötä, autuuden = onnellisuuden.

Siksi Kristuksesta Jeesuksesta sanotaan että, Hän tuli valkeudeksi (totuudeksi) pimeydessä (Valheessa ja vääryydessä) elävään maailmaan. Hän tuli ja syntyi totuudesta, ja totuudeksi / oikeudeksi, jonka lain ja sanan alaisuuteen koko luomakunta on luotu, ja ns. pystyssä pysyy ja toimii.

Niin kuin Raamatussa sanotaan: Hänen kauttaan ja häneen, sanaansa, eli poikaansa, Joka on Kristus

Jeesus. Alussa oli sana, ja sana asui Jumalan tykönä ja sana oli Jumala, joka astui alas taivaasta, syntyi lihaksi neitsyt Mariassa, kasvaen ja täyttyen Jumalan pyhällä Hengellä, joka laskeutui taivaasta ruumiillisessa muodossa Jeesuksen päälle, Johannes kastajan kastettua Hänet vedessä.

Näin Jumala Hänessä sovitti, puhtaassa ja viattomassa karitsassa, Kristuksessa Syntiin langenneen ihmiskunnan, antoi Hänen kauttaan mahdollisuuden pelastua ikuiselta kadotukselta, jonka olivat

pahoilla teoillaan ansainneet ja päälleen vetäneet. Hyvin harvoille kuitenkaan tämä armo, ja nämä hyvät, siunausta tuovat armon ehdot ovat kelvanneet. Kaikkinainen valheellisuus, vääryys, väkivalta, itsekkyys, ym. pahuus tuntuu mielyttävän paljon enemmän, siitäkin huolimatta vaikka vie ihmisen ikuiseen kadotukseen, loputtomaan itkuun ja hammasten kiristykseen.
Jeesus nimessä, Esko H.

====================================================================================
11. 9. 2003 Esko Halkosaari

Onko kiinnostusta asialliseen ?

Onko kenelläkään kiinnostusta, halua ja ehdotuksia, totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden / rakkauden pohjalta ja mukaisesti, rakentavaan / haasteelliseen / käytännön tasolla toimintaan ja edistymiseen johtavaan, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaan keskusteluun, josta olisi jotain hyötyäkin. Toivon ja tarkoituksen mukaan koko kansakunnalle / myös itselle, ainakin kaikille, jotka haluavat myös osallistua kaiken hyvän tukemiseen ja tuottamiseen, lähteä mukaan yhteisesti sovituin ehdoin, rakkaudesta toisiin, totuuden ja oikeuden /oikeudenmukaisuuden tavoitteen perustalta lähtien. Eli mistä ja miten tulisi aloittaa ???

Odottaen ja jouduttaen, kaiken hyvän ja hyödyllisen puolesta, aloittaen itsestä / muiden kanssa rakentavaan / edistymiseen johtavaan keskusteluun.

Totuuden Pyhässä Hengessä, Jeesus nimessä kehoittaen, Esko H.

=================================================================================
8. 9. 2003 Esko Halkosaari

Huom ! K a t s o k a a Raamatusta

Raamatun uudessa testamentissa ilmenee kaikki totuuteen ja oikeuteen / oikeudenmukaiseen yhteiskunta elämään tarkoitetut täydelliset opit ja ohjeet, perusta ja tavoite ym. toiminta ja huolto-ohjeet.

Vastaavat käyttöohjeet jotka yleensä valmistaja laittaa tuotteeseensa, että laitetta, joko autoa tai muuta konetta tai laitetta käytettäisiin oikein, että se sitten toimisi ja palvelisi, kaikki osat toisiaan tukien täydellisesti yhteistyötä tehden, valmistajan tarkoittamalla tavalla, tuottaen sen hyvän tuloksen jota siltä odotetaan, kaikkien, niin valmistajan, omistajan, kuin kokonaisuudenkin kannalta, niin että kaikki ovat tyytyväisiä ja iloisina kiitellen sydämessään valmistajaa, kun kaikki toimii niin hyvin, ehtona, kun vain muistaa noudattaa käyttöohjeita, sekä pitää huolta ja valvoa että huoltopuoli ei jää hoitamatta.

Tässä olisi nyt vähän tutkimisen aihetta ja haastetta, syyhyn miksi yhteiskunnat maailmassa, rutisee ja natisee / kitisee, paukkuu ja osat hajoilee, tässä suuressa sekasorrossa ja ristiriitaisuudessa, jossa käyttöohjeet ja huolto on laimin lyöty, ei voi muuta odottaakaan. tällä tavalla ollen ja eläen, tämähän on ihan luonnollista ja ymmärrettävää, huolto ja käyttöohje kirjan opin, valossa katsottuna.

Vaikka: SUURIN, ELI ITSE RAKKAUDEN JA TOTUUDEN LÄHDE. koko luomakunnan ja siinä olevan valmistaja / luoja, ON ANTANUT SELVÄT JA PÄTEVÄT = TÄYDELLISET, Käyttö, toiminta ja huolto-ohjeet, Pyhässä Raamattu nimisessä kirjassa, eli uusitestamentti kokonaisuudessaan = Kristuksen Jeesuksen oppi, maan päällä asuvaisille. " Totisesti "

Tutkikaa nyt ensiksi hiukan kyseistä kirjaa, että oppisitte erottamaan mustan valkoisesta, kristillisyyden, uskonnoista, johon myös Kristinuskonto lukeutuu, Ainoastaan Kristus usko, = apostolinen seurakuntaoppi, määrittelee mikä on Kristuksen seuraamista, eli Kristukseen uskoa, ei mitkään vale / antikristillisten uskontojen teot, jotka ovat olleet Jumalan kieltämistä teoin ja sanoin.

Jeesus tuli valkeudeksi maailmaan, maailmalle elämäksi ja turvallisuudeksi, jota pimeydessä elävät ei ole vieläkään käsittäneet. Näin se synti ja synnit / laittomuus = lihalliset himot ja järkeisopit, sokaisee. "Etsikää niin te löydätte, anokaa niin teille annetaan, kolkuttakaa niin teille avataan" Kristus Jeesus nimessä, / Esko H.
====================================================================================
5. 9. 2003 Esko Halkosaari.

Miksikö maailma sekaisin ?

Useimmat ihmettelevät tämän päivän maailman menoa, joka näyttää olevan ihan järjetöntä ja sekavaa, ihmiskuntaa ja elin mahdollisuuksia tuhoavaa, sotaa terrorismia, kaikkea mahdollista väkivaltaa, riistoineen, ynnä muine kaupallisine huijauksineen ja yrittäjien konkurssiin ajamisine, kuin työttömyyden ja köyhyyden luominenkin / alkoholisoitumiseenkin ajaminen. Näin suurimmalle osalle ihmiskuntaa pahoinvointia tuottaen. Eikä näin suurta moraalittomuuden, väkivallan, ja henkisen pahoinvoinnin, ja kansasta kansaan kulkevien kansanmurhien sekä muiden lukuisten sotien aikaa ole tainnut pitkään aikaan olla.

Miksi sitten näin on. Totuuden hengessä ja nimessä on sanottava, että syy on Jumala kielteisyys, on sysätty Jumalan sanan ohjeet / vanhurskaus syrjään, poljettu lokaan. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja ihmiset syystään kärsivät omien valintojensa seuraamuksina, paholaisen palvelijoita hallitsijoikseen ja johtajikseen valiten ja valtuuttaen, riistämään ja tuhoamaan itseään, kansaansa ja omaisuuttaan sekä todellista vapauttaan, näin orjiksi antautuen omasta vapaasta tahdostaan. Koska hylkäsivät vanhurskauden vaihtoehdon ja Jumalan kieltävän kirouksen tien valiten.

Vaikka ovat kuulleet Kristuksesta Jeesuksesta, joka tuli pelastukseksi ja siunatuksi vaihtoehdoksi totuudeksi, oikeudeksi, rakkaudeksi, tälle Jumalankieltävälle valheiden ja vääryyksien oppien perustalla ja mukaisesti toimivalle tuhoamispolitiikalle ja kaupallisuudelle, rahan voimalla hallitseville markkinahengille, joiden päämies ja kuningas on heidän herransa, lucifer, eli saatana.

Jeesuksesta, jonka kiistattomasta Jumaluudesta / kaikkivaltiudesta, syntymästä nykyinen ajan laskumme alkaa, vuosi 2003 jälkeen Kristuksen syntymän. Joka edelleenkin tarjoaa Jumalan valtakunta vaihtoehtoa. Mutta niin kuin oli Nooan päivinä, silloinen Jumalan valtakunta oli se Nooan arkki jossa ne, jotka olivat sisällä pelastuivat silloiselta Jumalan tuomiolta (venepaisumus),

Niin nytkin pelastuvat vain ne jotka Kristuksessa, eli Hänen seurakunnassaan sisällä, sisällä olevina tiedämme että armonaika on loppumassa ja ovet suljetaan pian, ne jotka eivät silloin ole sisällä Kristuksen seurakunnassa, hukkuvat synteihinsä, = saavat tuomionsa. Suuri osa, jopa kadotustuomion. ikuisen itkun ja hammasten kiristyksen ! Kaikille edeltäkäsin ilmoitettu Raamattu nimisessä, Pyhässä kirjassa.

Jeesuksen nimessä totuutta julkituoden, Esko H.
===================================================================================
9. 9. 2003 Esko Halkosaari

Arvostelu ja muu palaute ?

Raamatun mukaan, ilvehtiminen on syntiä, tarkoittanee suun tai kasvojen ilmeillä pilkata tai mieltä osoittaa, voisiko sanoa henkistä loukkaamista. En tiedä miten tietosanakirjat määrittelee, näin olen kuitenkin ymmärtänyt.

Miten sitten on: Kun joku esittää jonkun arvostelevan, kehoittavan, muistuttavan, varoittavan asian tai muun Jumalan seurakuntaa veljelliseen, myös sisaret, rakentavaan yhteistyöhön tähtäävään ja ohjaavaan käytännön toimintaan, apostolisen seurakuntaopin mukaisesti, toistemme kunnioittamisessa kilpailuun keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa elämiseen, Jumalaa, Jeesusta, toisiamme ja lähimmäisiämme palvelemaan / rakastamaan / vasta sitten todellista Kristusta Jeesusta kirkastaen. Ja vasta sitten Hänen seurakuntaa rakentaen.

Jos siis ilvehtiminen on syntiä, miten on sitten = vastaavasti kirjallisesti ilvehtiminen, eli loukkaaminen sellaisella tyylillä ja sanoilla että kohde kokee tietoiseksi ja tahalliseksi pilkaksi / loukkaukseksi. Puuttuuko kirjalliselta mielenosoittajalta silloin rakkaus, jonka myötä kaikki muukin. Tarkoitetaan Kristukseen uskovia, ei vasta kääntyneitä !

Myös rakentavaksi, Kristukseen pukeutumiseksi / pyhitykseksi / yhteistyökykyiseksi RAKKAUDESSA valmistumiseen. Hedelmistähän puu tunnetaan, joiksi myös sanat luokitellaan.

Onko siis uskomme rakkaudessa rakentavaa, täydellisyyden suuntaan edistävää, toisiamme palvelevaa, huolenpitoa, sisältäen myös valoa ja suolaa maailmalle / rakkautta lähimmäisiin ?

Sanan väärentämättömyyden ja noudattamisen puolesta muistutukseksi / herätykseksi.

" Totisesti " / Esko H.
=================================================================================16. 9. 2003 Esko Halkosaari

Netmissisteille, saako arvostella

Jos ole sitä mieltä että saa, tämä on silloin sinulle, jos sitä mieltä ettei ole tarpeen, voit silloin sulkea ja valita toisen aiheen, sinulle sopivamman.

Tarkoitan tätä arvostelua kysymysmerkin kanssa, miten muut kokee, kirjoittelijoiden mieli on kyllä jotenkin selvinnyt, mutta se joukko on vain hyvin pieni, jotain 1-10 % luokkaa. Mutta lukijat joilta ei tule palautetta. olisi hyvä jotenkin luotettavasti sada selville heidän arvostelu tulos. Kuinka suuri osa pitää tätä foorumia hyvänä ja rakkaudessa rakentavana, kuinka uskovat evankeliumin sanoman tällä tyylillä saavuttavan sydämiä, saavuttaako vai, karkottaako enemmän. Ja miten uskovat lukijat kokevat aiheet ja sanomat / palautteet rakentavina ja kuinka suurelta osalta enemmän hajottavilta, kuinka suuri osa uskoo että johtaa edistymiseen, vai viekö taaksepäin, vai polkeeko paikallaan.

Käytännön tasolle johtavaa rakentumista ja yhteistyötä, eli Kristuksen ruumista rakentavaa, ei liene vielä näköpiirissä, sanan syvyyksiin paneutumista ehkä jonkin verran vaikuttanut, onhan sekin jotain, varmaan koituu niiltä osin siunaukseksi, tulevina päivinä. Edelleenkin pintaa syvemmälle, Jumalan valtakunta asiassa paneutumaan kehoittaen.

Jeesus nimessä, Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko
-------------------------------------

Klikkaa kohtaa, EDELLINEN