1. 5. 2003 Esko Halkosaari Ratakatu 12-14 10900 Hanko

Yhdistyminen JUMALAN SRK:si

Raamatullinen Uudentestamentin opostolisen seurakuntaopin mukainen, Jumalan seurakunta muodostuu kaikista Kristuksen omista. Niistä, jotka Hän on kutsunut Hänen ruumiinsa rakentajiksi, yhdeksi seurakunnaksi paikkakunnalaan, jossa velvolliset elämään keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, kaikkien osallistuessa armoituksensa, kutsumuksensa, sekä tietojensa, taitojensa, uskonsa ja voimiensa mukaan, seurakunnan yhteisen menestyksen / edistymisen / kaikkien tasapuolisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takeeksi, kaikille huolenpidoksi, niin henkisen kuin aineellisuudenkin puolesta, että jokaisella olisi myös mahdollisuus vieraanvaraisuuteen ja lähimmäistensä auttamiseen, tarpeen tullessa.
Jossa jokainen käyttäköön omaisuuttaan, tiloja, välineitä, ym. vastaavaa, sekä varoistaan antaen köyhempien veljien / sisarien hyväksi. Näin tasavertaisuuteen / oikeuden harjoittamisen myötä pyrkien. ( niin kuin raamattu sanoo: ei olut heidän kesuudessaa puutteen alaista ), kaikista pidettiin yhtälaista huolta. Ettei siis kukaan katso omaa parastaan, vaan toistenkin yhtälailla.

Emme siis ole kutsuttu elämään itseämme varten, vaan toisiamme varten, saaden siinä samassa itsekin. Jeesushan sanoi: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin siinä ohessa teille annetaan, mitä ikinä sitten elämässä tarvitaankin. Kiitos ja Ylistys Jeesukselle Kristukselle / Isälle Jumalalle.

Tänä päivänäkään, asiantila ei ole näin Jumalan lasten kesken, eikä voikkaan niin kauan kun eletään hajaanuksessa, totuudesta = apostolisesta seurakunta opista ja elämästä pois poikenneina
Mikään näistä tämänpäivän uskonsuunnista ei ole Kristuksen ruumis, ei paikallisella, ei alueellisella. ei valtakunnallisella, eikä maailmanlaajuisella tasolla, eikä myöskään hengellisellä tasolla.
Vaikka olemme kastattaneet itsemme Kristuksen Jeesuksen nimeen, ja olemme sen perusteella ruumiinsa jäseniä. Hajannuksen tilassa, eriseuraisina emme kuitenkaan ole Kristuksen ruumis, ennemminkin porton ruumiiseen lukeutuvia. Siksi kehoitan Kristuksen Jeesuksen nimessä, kaikkia Kristukssen omia yhdistymään Hänen ruumiikseen, hänessä toisiamme ja lähimmäisiämme palvellaksemme Hänen kunniakseen joka on meidän pelastajamme. Jumalan valtakuntaa etsien = täydellisyyteen pyrkien, myös seurakuntana.
Sillä kaikki nämä uskon ja uskonnon eriseurat vievät siihen suuren porttokirkon suuntaan. Eivätkä julkaise omissa lehdissäänkään mitään apostoliseen seurakuntayhteyteen ja elämään viittaavia kirjoituksia, ei kehoituksia, ei muistutuksia, eikä myöskään kysymyksiä. ( on kokemuksia ). ei edes maksullisia rivi ilmoituksia, kokemus RV:stä.

Tässä vaiheessa en kehoita ketään eroamaan omasta hengellisestä kodistaan, kutsun vain yhteistyöhön. Jos kenellä ei ole mitään annettavaa tähän työhön, pysyköön siinä missä on, olkoon kuitenkin valppaana ja rukoilkoon niiden pulesta, jotka Herra on kutsunut ja valinnut tähän, seurakunnan enalleasetustyöhön. Viitaan vielä Nehemian kutsumukseen, kysymys on vastaavasta. Sanon vain samoin, että, " soraa on ylen paljon ".

Teille Jotka Herra on kutsunut ja valinnut tähän ennalleasetus työhön, ei kannata kiirehtiä vielä minkään ry:n perustamiseen, kokoontukaa nyt ensin syvällisesti rakentumaan ja siten selvittämään ja perusteellisesti tutkimaan, että nyt varmasti tulee laitettua sellainen perusta, jota kukaan, eikä mikään voi horjuttaa, vaikka oppi on oikea sanojen tasolla, käytännön puolen pitää osoittaa että toimii, ja vielä niin, että se uloslähteminen toteutuu ihan käytännössä. Ettei jää mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin, ja niin edell. ettei siis jää mitään osallisuutta tämän maailmaan Jumalattomuuteen, vääryyksiin, valheellisuuksiin, petoksiin, välinpitämättömyyksiin, moraalittomuuksiin, lihan himoja ja eksytystä ruokkiviin saastaisuuksiin. Eikä myöskään kaupallisiin eikä poliittisiin vääristymiin = laittomuuksien harjoittamisiin, " pois se meistä ".

" Katso, ylkä tulee valmistukaa " näky profetioita sisältävässä kirjassa, on jo 1940 luvulla profetoitu näitä asioita, joista nyt on kysymys, ja joista tulee otta vaari, koska olemme nyt siinä ajassa joihin nämä kyseiset profetiat viittaavat. Ja jossa olemme kutsuttu ennalleasetustyöhön.
Tälle asialle olisi syytä saada, joku tähän työhön kutsutuille tarkoitettu kirjallinen rakentumis- foorumi missä voisi tuoda ja arvostella tälle työlle tarkoitetut, rakkaudessa rakentavat ilmestykset / profetoimiset, kehoitukset, muistutukset, varoitukset, ym vastaavat, mitä kenelläkin annettavaa on, tämän työn edistymiseksi.
Jos olette kuuliaiset, tämä ei jää samalle tasolle kuin nämä olemassa olevat, eriseurat, hengelliset kodit, kasvupaikat ym. nimet.omaavat. Näky tästä vie kyllä paljon paljon pidemmälle, mihin nämä olemassa olevien on jo ajat sitten pysähtynyt, eli loppunut. Eivätkä niillä, vain osaopeilla johon ovat, tyytyneet (" tässä meillä on hyvä olla pysytään tässä ") edes voi päästä pidemmälle.

Ehdotan apostolinen yhteistyöryhmä nimeä kokouksille, joissa näitä asioita tutkitaan ja kartoitetaan tässä vaiheessa paikallisilla tasoilla. Ehkä rekisteröimättömänä yhdistyksenä myös mahdollista. Joku, tai yhdessä voi tehdä Jumalan sanaan perustuvat säännöt ja yhteistyöehdot.

Alueelliset ja valtakunnalliset kokoontumiset voi käydä kirjallisina, nyt ainakin aluksi. Täytyy vain ilmetä ensin, ketkä kutsuttu alueellisiksi ja ketkä valtakunallisiksi apostoleiksi, jotka sitten selvittelee paikallisten johtavien kanssa, alueeliset ja valtakunnalliset yhteistyö ja huolenpito tarpeet.
Jos olevat hengelliset kodit suostuvat yhteistyöhön ehdoilla jotka, apostolisena Jumalan seurakunta työntekijöinä heille raamatun mukaiseti esitämme, jos sitoutuvat opettamaan ja kasvattamaan niin kuin kuuluu, niin voimme ohjata uusia uskoon voitettuja heidän kasvatettavaksi, kuitenkin niin, että heistä kasvatetaan palvelijoita Jumalan seurakuntaa rakentamaan, käytännön tasolla. Jota taas johtavat apostolisen, Jumalan seurakuntaa johtavat palvelijat, muine työntekijöineen. Arvostelkaa !

Jeesus nasaretilaisen nimessä, Esko Halkosaari, Jumalan rakkaudella tervehtien.

Takaisin Linkit sivulle