9. 7. 2003 Esko Halkosaari

KEHOITUS, ETSIMÄÄN YDINTÄ

Kehottakaamme toisiamme pysymään asiassa ja etsimään asian ydintä, Kristusta ja Hänen valtakuntaansa. Kaikkea sitä joka rakentaa yksin Hänen ruumistaan. Ilman kaikkien Hänen omien yhdistymistä yhteistyöhön ja sitä myöden keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon, toistemme kunnioittamisessa kilpailuun, olemme hajottajien hallinnassa, toisiamme vastaan, Kristusta lyömässä ja vastustamassa. Vaikka kuinka Häneen uskottaisiin, mutta ei haluta ojentautua Hänen sanansa mukaan ( totuutta noudattaen rakkaudessa) olemme vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen, paikalleen polkemaan

jääminen = luopumusta, joka on Jumalalle ja myös itsellemme häpeäksi ja antaa todella huonon ja vääristyneen kuvan Jumalan rakkaudesta, ja lain täyttäneestä vapahtajastamme, kaikkien riitojen / syntien sovittajasta ja kaikkein korkeimman oikeuden tuomarista. Jeesuksesta Kristuksesta, jonka seuraajia / opetuslapsia väitämme olevamme.

Eli se on puhuttanut, kun monet takertuu epäolennaiseen, ja pyrkii sitä hyväksi käyttäen mustamaalaamaan, Jumalan lasta, silloin myös Jumalaa, sitä vastoin että, asiallisesti perustelisi mikä sanomassa on sellaista joka estäisi edistymistä ja yhdistymistä, sekä näin täydellisyyteen pyrkimistä. Jättävät sen vaihtoehdon ilmaisematta, joka paremmin ohjaisi kohti täydellisyyttä, sen sijaan pyritään löytämään vikoja, ja syyllistämään astiaa, jonka kautta sisältö tarjottu. Näin sitten siirrytään arvostelemaan vajavaista astiaa, joka kuitenkin on Jumalalle kelvannut, eli henkilöä. kun pitäisi arvostella asiaa, eli astian sisältöä, sitä pääasiaa.

Mutta näinhän on tehty Jumalan profeetoille kautta aikain, niin tehtiin Itse Herralle Jeesuksellekin. Kyllä fariseukset ja kirjanoppineet oli löytävinään, sekä astiasta että sisällöstä niin paljon pahaa, että piti ihan oikeasti surmata, vaatia ristiinnaulittavaksi. Ikävää kyllä, suunta näyttää taas samalta.

Jeesuksessa Kristuksessa murheellinen / vähäinen ja vajavainen seuraajansa Esko H.

JK.

Näyttäkää täydellisyyden suuntaan johtavaa tietä, kaikki oikeassa olevat, älkää tyytykö vain sanojen tasolle jäävään profetoimiseen, tai arvostelun tulokseen, sillä se on luopumuksen tilassa pysymiseen kehottavaa, silloin Jumalan sanan vastaista. Mitä silloin ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12. 7. 2003 Esko Halkosaari

Jeesus sanoi hänelle:

"Jeesus sanoi hänelle: Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus ! Joka on nähnyt minut on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: Näytä meille Isä ? Etkö usko että Minä olen Isässä ja että Isä on minussa ?"

Olisiko mahdollista että, vaikka Jeesus on ollut koko ajan keskuudessamme, emme ole tulleet Häntä tuntemaan, vaikka olemmekin Häneen uskoneet, monet jopa julkisestikin Häntä tunnustaneet, eli selvästi tunnustaneet väriänsä, missään vaiheessa Häntä ja uskoa häneen häpeämättä.

Vielä: voimmeko sanoa samoin: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Jeesuksen, ihmiset niin kauan olen keskuudessanne ollut, ettekä tunne minua, ettekö usko että minä olen Jeesuksessa ja että Jeesus on minussa, ja että minä ja Jeesus olemme yhtä. Eli mahtaako ihmiset tunnistaa meissä Jeesusta, onko meillä syytä ihmetellä jos eivät tänä päivänä tunnista. Mitä meidän / minun siis olisi tehtävä, jos eivät tunnistaa?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13. 7. 2003 Esko Halkosaari

JOS ME, VALKEUDESSA

Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin meillä on yhteys keskenämme. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, JOIDEN JOUKOSSA TE LOISTATTE, niin kuin tähdet maailmassa." 1 Joh. 1: 7

Sentähden: lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko: niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette, minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias.
2 Kor.6: 17, 18

Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Jaakobin 1: 22.

Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 1 Joh. 4: 17.

Me tiedämme ettei yksikään JUMALASTA SYNTYNYT tee syntiä: Vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 1 Joh. 5: 8

Jos tiedätte, että Hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte että, myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on HÄNESTÄ syntynyt. 1Joh. 2: 29.

Onko asian laita näin: Loistammeko Kristuksen tavoin, totuuden, oikeuden, armon ja rakkauden valoa ja henkeä kansakuntamme keskuuteen ja maailmaan, olemmeko todella valona ja suolana, julkituommeko totuutta, julistammeko selkeästi Jumalan valtakunnan hyvää sanomaa, olemmeko edellä kulkijoina osoittamassa vanhurskauden, ainoata ja oikeaa suoraa tietä. Ettei vain elämämme osoita jotain aivan muuta. Monikohan uskoo jos sanon, että elämme väkevässä eksytyksen ajassa.

Ja mikä voisi olla vielä suurempaa eksytystä kuin missä nyt elämme, tässä suuressa hajaannuksen ja luopumuksen tilassa, = paikallaan polkevassa, jossa palvelijat lyövät toisiansa, väittelyä opillisista asioista, jotka eivät rakenna, vaan aiheuttavat yhä enemmän ja enemmän jakaumia Kristuksen omien keskuuteen, eikä auta pääsemään eteenpäin, eli pidemmälle, eli lähemmäksi sitä täydellisyyden päämäärää. Vaikeuttaen myös sielujen voittamista Kristukselle, samoin murentamassa pohjaa armon evankeliuminkin julistukselta, kuin Valtakuntansakin hyvältä sanomalta.

Olisiko mitenkään mahdollista saada aikaan rakkaudessa rakentavaa, profetoimista ja arvostelua, joka johtaisi kohti täydellisyyttä, eli alkaisi vaikuttamaan edistymistä, tästä pelkästä uskonnollisesta olotilasta, tästä rakkauden kylmenemis tilasta / penseydestä / välinpitämätttömyydestä. On jääty pelkän uskon ja sanojen tasolle, jossa teot eivät osoita sanojen noudattamista. Puhutaan sanoja joista kuitenkin todistus puuttuu, eli käytännön näyttö.

Uskon ettei hyvin paljon ole niitä jotka ymmärtävät tätäkään sanomaa tai asiaa, ei pidä kuitenkaan tuskastua, eikä tarvitse kommentoida jos ei ymmärrä. Ei ole ehkä tässä vaiheessa tarkoitettukaan kaikkien ymmärrettäväksi. Joka ymmärtää voi antaa rakkaudessa rakentavaa palautetta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14. 7. 2003 Esko Halkosaari

Rakentavaan ja EDISTÄVÄÄN ?

Olisiko kenelläkään halua jo vihdoinkin alkaa etsimään ydintä, eli yhdistävää ja täydellisyyden suuntaan edistävää suoraa tietä, joka ohjaisi Jumalan lapsia keskinäiseen yhteistyöhön ja yhteyteen / keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon, Kristuksen opin mukaisesti = apostolinen seurakunta oppi käytännön tasolla.

Näillä foorumeilla kun näkyy olevan monia jotka ovat laittaneet hyviä ja herättäviä kirjoituksia, ja näin raivanneet tietä puhtaalle perustukselle, eli ovat Nehemian tavoin käyneet käsiksi opillisen soran

poistamiseen, jota onkin ollut ja edelleenkin on ylen paljon. Joka on vaikuttanut kristittyjen jakautumiseen moniin eriseuroihin ja lahkoihin, jopa toisiaan vastaan taistelemaan. joka taas vie pohjaa koko kristilliseltä sanomalta, kuin elämältäkin. Silloin kun yhteistyö ja elo ei toimi, silloin on seurakunnan Henki, eli Kristus ohitettu, ja otettu toinen henki tilalle, varmaan ymmärrätte mistä on kysymys.

Ensikädessä kehoitan teitä, jotka olette jo lähteneet tuota soraa poistamaan, että ottaisitte vaarin tästä sanomasta, ja alkaisitte tutkimaan vaihtoehtoja siitä, millä foorumilla ja osastolla voisi aloittaa

tätä rakkaudessa rakentavaa, yhdistävää, edistymiseen ohjaavaa, profetoimista ja arvostelua = vastaprofetoimista käynnistää. Ja joka olisi asiallista ilman mitään opillista vääntöä, se puoli selviää kyllä ajallaan. Nyt vaan olisi tärkeää päästä rakentavaan keskusteluun käytännön yhteistyöhön pääsemisestä. Tuodaan vaihtoehtoja tutkittavaksi edetään sen mukaan mikä parhaiten yhdistää ja edistää. kohti täydellisyyttä, = Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen nimessä, Puolustaja Pyhä henki, joka totuuden henki / Esko Halkosaari.

"Mutta puolustaja pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun nimessäni, Hän on opettava teille kaikki ja mustuttava teitä kaikesta minkä Minä olen sanonut". Joh.16:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15. 7. 2003 Esko Halkosaari

PESEYTYKÄÄ, PUHDISTAUTUKAA !

"Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys" Matt. 13:41, 42.

Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Jes 1: 16

Jeesus sanoi: Joka ei ole Hänen kansaan kokoamassa se on jo silloin hajottamassa, ja, joka ei ole Hänen puolellaan se on jo silloin Häntä vastaan.

Mikä sitten on pahan tekemistä ? Raamattu sanoo että kaikki vääryys on syntiä. Voidaan sanoa sanan valossa ymmärrettynä, että kaikki mikä on Jumalan sanan vastaista on vääryyttä, silloin myös petosta, ja syntiä ???

Myös välinpitämättömyys on vääryyttä. Muistetaan niitä ryöstetyn ja haavoitetun ohikulkevia, mitä Herra sanoi heistä. ja Mitä sanoi laupiaasta Samarialaisesta.

Nyt on vain niin että näitä ryöstettyjä ja haavoitettuja on suurin osa kansakunnastamme, ja he olisivat todella vanhurskauden tohtorin hoitotarpeessa, he ovat sokeutuneet ja kuuroutuneet monet jopa elämän halunsa menettäneitä kovissa tuskissaan. Voisi totuuden nimessä sanoa että koko kansa on ryöstetty, huijaamalla ja petoksilla saatettu EU pedon ym. markkinahuijareiden raadeltavaksi, valta osa kärsii ja voi pahoin.

Olemmehan kutsutut sokeain silmäksi, totuuden julkituojiksi, valoksi ja suolaksi kansakunnan keskuuteen, vanhurskauden sanan saattajiksi, oikean tien osoittajiksi, itse edellä kulkijoiksi.

Myös kaikki muu poliittinen ja kaupallinen ryöstely rehottaa valtakunnan laajuisesti kuin koko maailmankin, palon paljon, on ryöstettyjä ja haavoitettuja, joita sitten kaupalliset ryöstäjät pyrkii hoitamaan tai jopa sitomaan hoitotarpeeseen, joille sitten rahaa vastaan myyvät omia lääkkeitään, jotka ei kuitenkaan paranna, vaan pitää riippuvaisena.

Älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Efes. 5: 11 Me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä ?... Room. 6:2 (siihen, hiljaa vain mukautuen)

Nyt on siis sellainen tilanne, että yksilöinä emme enää pysty näin suureen haasteeseen vastaamaan, tarvitaan ihan valtakunnan laajuista yhdistymistä ja yhteistyötä, eli koko Jumalan kansa mukaan ja saada sekin reilusti kasvamaan, ja varmasti saadaankin jos lähdetään noudattamaan koko raamattua Kristuksen opin mukaisesti, = apostolinen seurakunta oppi käytännössä. Jossa sitten kaikki muukin kohdalleen asettuu.

Vanhurskaus kansan korottaa, synti on kansakunnan häpeä. Mutta, miksi kansakuntamme ei tiedosta syntiänsä ??? Niin kuin ei, suurin osa kristinuskoa tunnustavistakaan !!!

"Totisesti" Terv. Jeesus nimessä, puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16. 7. 2003 Esko Halkosaari

JEESUKSEN seuraamista, onko ?

Mitä on Jeesuksen seuraaminen tänä päivänä, onko sitä ja missä määrin, ja vielä miten ilmenee, vaikuttaa ja näkyy. Jeesukseen kyllä uskotaan, puhutaan ja valitettavasti myös väitellään, ja siten käytetään opillisena lyömäaseena toisiaan vastaan, mutta myös kyllä muistutukseksi / ojentamiseen joka taas on hyväksi, voi pelastaa jonkun eksytykseltä / pimeyden kahleista.

Mutta se todellinen seuraaminen, tehdä kaikkea sitä mistä Jeesus puhui ja opetti, viitoittaen tietä täydellisyyteen, Jumalan valtakunnan etsimiseen, jossa sitten kaikki muukin siinä ohessa tulee mitä elämässä tarvitaankin. Sisältää myös kaikkien Kristuksen omien täydellisen yhtäolemisen, yhteistyön, keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa elämisen, toistensa kunnioittamisessa kilpailemisen, kaiken omaisuutensa yhteiseksi hyväksi käytön, "kaikki oli heillä yhteistä eikä kukaan sanonut omakseen sitä mitä kenelläkin oli", (Jumalan armosta).

Emmekä voi sanoa yhdellekään Kristuksen omasta, ettemme tarvitse sinua, voi olla että ilman sitä yhtä jota emme minään pidä, emme pääse eteen päin. Jeesus opetti että, voi vaikka jättää ne 99 olemaan keskenään, ja lähteä etsimään sitä yhtä, joka saattaa olla tärkeämpi kuin niistä 99:stä kukaan. Kuinka monesti katsommekaan henkilöön. Joku joka on taitava puhumaan, puhuu niin uskottavasti ja kauniisti, ettemme huomaakaan mitä jättää puhumatta. Saattaa kaikkein tärkein jäädä

ilmoittamatta. Sitä kuitenkin kuunnellaan ja kehutaan, vaikka puheensa ei saisi kuulijoissa minkään laista todellista käytännön vaikutusta aikaan, palavuutta Kristuksen opin noudattamiseen / edistymiseen / Jumalan seurakunnan rakentamiseen / sielujen voittamiseen.

Nykytilanne Jumalan kansan kohdalla näyttää olevan jostain syystä todella pahoin sekaisin, osaksi varmaan edellä mainitustakin. Toinen syy on, on hyviä kiertäviä opettajia, kasetteja ja kirjoja, ym. materiaalia. mutta yritäpä näissä opinsuunnissa tuoda niitä julkisesti esiin ja kehoittaa ojentautumaan niiden mukaan, monilla varmaan on kokemusta miten on käynyt, on saattanut leimautua joksikin muuksi, eli jotenkin erilaiseksi kuin nämä muut ja sitten jäänyt yksin ja voinut tulla jopa seurakunnasta eroitetuksi asian tähden. (oma kokemus)

Tunnettujen kiertävien kyllä sallitaan puhua ja jopa arvostella tai profetoida paimenia vastaan seurakunnan edessä, mutta kun hän poistuu paikkakunnalta, kukaan ei enää uskalla puhua asiasta, eikä paimenetkaan mitenkään muuttuneet, sama vanha junnaaminen jatkuu, eli paikalla polkeminen. Näiden kiertävienkin vain todetessa, ettei heilläkään ole valtuuksia puuttua paikallisten uskovien asioihin, jos joku valistaakin heitä ongelmista. Totuuden hengessä muistuttaen, valistaen ja kysyen

tahdotko sinä, koko sydämestäsi SEURATA JEESUSTA, Paavalin ym. Jumalan sankarien tavoin uhrautua täysillä. Jeesus nimessä, Esko H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17. 7. 2003 Esko Halkosaari

Paavalin / sanoma

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi PALVELUKSEN työhön, KRISTUKSEN RUUMIIN

rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme ENÄÄ olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, VAAN että, ME TOTUUTTA noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin KASVAISIMME HÄNEEN, joka on pää, KRISTUS, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: ÄLKÄÄ ENÄÄ vaeltako, niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Ef 4: 11-17.

Jeesuksen Kristuksen nimessä muistuttaen, Puolustaja Pyhä henki, joka totuuden henki / Esko H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17. 7. 2003 Esko Halkosaari

IHMISTEN ITSE, VALINTA ???

Mikähän ihmiskuntaa nykyään vaivaa kun lähes kaikki ihmiset palvelee ja ylistää Saatanaa / perkelettä. Hyvin monet suurella äänellä, julkisesti ja häpeilemättä, vaikka elävät Kristillisyyttä tunnustavan kansan keskellä, jonka lipussa vielä Kristuksesta muistutuksena risti, ja jonka väritkin on samat kuin Israelin lipussa, kansan jonka Jumala aikoinaan valitsi omaisuus kansakseen joista sitten valitsi ja valmisti itselleen lihalliseksi ruumiikseen poikansa, joka sikisi pyhästä hengestään neitsyt Mariassa. Jonka sitten Israelin kansa kansakuntana sokeudessaan vaati ristiinnaulittavaksi ja surmattavaksi.

Joka kuitenkin nousi kolmantena päivänä kuolleista, näin osoittaen olevansa kaikkivaltias Herra kaiken elävän ja kuolevan Herra ja tuomari, ja syntien sovittaja, niille kaikille jotka vain tahtovat ottaa armonsa vastaan ja hyväksyä myös armonsa ehdot, ilmenevät Raamatun uudessa testamentissa.
Edellä mainitusta todistuksena vuosiluku, josta ainakin länsimainen ajanlaskumme nykyäänkin alkaa, eli Vuosi 2003 Jälkeen Kristuksen syntymän.

Mutta tässä sitä nyt taas ollaan. Suuremmassa ja pahemmassa Jumalattomuudessa kaikkinaisessa laittomuuden ja väkivallan, petosten, haureuden, aviorikosten, vääryyksien, ja hirmuisen moraalittomuuden syöksykierteessä. Kuin aikoinaan Nooan päivinä maailma oli, jonka Jumala joutui hukuttamaan vedenpaisumuksella, koska ei ollut enää sijaa kunnollisille eli vanhurskaille ihmisille.

Siksi Jumala joutui lopettamaan koko silloisen väkivalta rodun, joka oli tuon alussa mainitun Jumalan vihollisen, saatanan / perkeleen perässä juokseva ja sitä palveleva, luomakuntaa, toisiansa ja muitakin lähimmäisiään tuhoavaa sielullisia lihanhimoissa hinkuvaa petoksien uhri joukkoa. Joille ei kelvannut silloin, eikä näytä tänä päivänäkään kelpaavan Jumalan armo ja rakkaus / pyhyys / hyvinvointi ja turvallisuus, vaan kaikkinaista vihaa ja vihollisuutta kylvävä, vanhurskautta vastaan sotiva ja taisteleva pimeyteen mielistynyt paha ihmiskunta. Jotka Jumala loi Omaksi kuvakseen, asunnokseen josta Hän olisi pitänyt hyvää huolta, mutta asuntonsa hääti huoltajansa ja valitsi ryöstäjän, tuhoojansa Hänen sijaansa. Että tässä sitä TAAS ollaan. Nyt taitaa olla jälleen se vaihe, noita uutisia kun katselee, selvästi huomaa että vitsaukset vain pahenee ja tihenee, ehkä vielä vähän aikaa olisi mahdollista vaihtaa leiriä, tulla Kristuksen Jeesuksen puolelle. muuten on Helvetti edessä, valitettavasti, mutta, "totisesti" näin se vain on.

Varoitukseksi, ei tuomioksi, koska jokaisen tulisi tietää että vain Jumalalla on valta tuomita kadotukseen. Onko se tuomitsemista jos varoittaa heikoilla jäillä seikkailevaa ??? Monesti tuomiopalautetta saanut varoittaja, Huutavan ääni erämaasta !

--------------------------------------

Loppu, klikkaa edellinen

.