17.6.2003 Sami Mattila, Hanko

Jeesuksessa olemme voittamattomat

Mitä silmämme näkevät, kun katsomme tulevaisuuteen? Näemme ihmisiä, joiden ruumista, sielua ja henkeä kiusataan. Näemme, miten kapinalliset rosvojoukot tunkeutuvat taloihin, raastavat mukanaan uskovaiset ja kiduttavat heitä. Silmäys tähän saatanalliseen pimeyteen, joka on lähestymässä, lamauttaa meidät. Saatana, joka on kristittyjen vainojen alkuunpanija, haluaa saada meissä aikaan juuri tämän herpautumisen. Se tekee meistä kyvyttömiä taistelemaan ja voittamaan, voittamaan tuskissa ja kärsimyksissä Jeesuksen tähden.

Meistä täytyy tulla voimakkaita vainojen aikaa varten. Meistä tulee voittamattomia, kun suuntaamme katseemme oikeaan kohteeseen. Kuvalla, johon katsomme, on meihin aina vaikutusvaltaa. Meidän on käännettävä katseemme pois julmista ja vihan täyttämistä kuvista, jotka ovat saatanan aikaansaamia. Joka tänään ajattelee vain julmuuksia ja maalailee niitä eteensä, on kadotettu. Hänen näkemänsä asiat ottavat hänet valtaansa ja tekevät hänet epätoivoiseksi. Siksi meidän on käännettävä katseemme yksinomaan Jeesukseen Kristukseen, joka on väkevä Voittaja. Hän tuhosi helvetin teot ja tekee sen myös tänään – Hänestä virtaa voittovoimaa. Jos katsomme Häneen, tulee meistä voimakkaita ja se yksin pelastaa meidät nyt ja silloin, kun henkeämme uhataan.

Jeesukseen katsomisella on aavistamattoman suuri vaikutus: lohdutus virtaa pelokkaisiin sydämiimme nyt ja sitten vainojen aikana. Katse Jeesukseen, Vapahtajaan ja Auttajaan muuttaa meidät ja tilanteen, jossa olemme. Erityisesti katse kärsivään ja pilkattuun, orjantappurakruunulla kruunattuun Herraan antaa meille halun kärsiä. Hänen kärsimysmuotonsa paljastaa meille Hänen sanomattoman rakkautensa. Joka ei elä Jeesuksen kärsimyksissä, ei voi kärsiä Hänen tähtensä. Siksi meidän on enemmän kuin koskaan ennen tutkiskeltava Hänen kärsimyksiään. Se vie meidät hyvin lähelle Häntä ja tekee omasta kärsimyksistämme helpon.

Jeesus kehottaa meitä: "Katso Minuun, kun julmuudet ovat nielemäisillään sinut. Silloin pimeys, joka on tunkeutunut sisimpääsi – ja joka tiivistyy ympärilläsi -, muuttuu valoksi." Hänen kasvoistaan jotka ovat säteilevän auringon kaltaiset, virtaa valonsäteitä sydämen syvyyksiin saakka ja ne muuttavat pimeyden valkeudeksi.

Meidän on tiedettävä, mikä meitä odottaa. Jeesus kehottaa: "Valvokaa!" Toisin sanoen: Tietäkää missä hetkessä elätte, tuntekaa ajan merkit! Mutta juuri siksi meidän on tunnettava pimeyden hetki, että me käytämme oikein ajan ennen vainojen alkamista. Meidän on nyt aina uudestaan harjaannuttava etsimään Jeesusta, uskossa näkemään Hänet edessämme. Kun katseemme on kiinnittynyt kasvoista jaloimpiin, silloin meihin virtaa voima. Sillä ne kasvot, jotka valaisevat koko maailmankaikkeuden. Jeesuksen kasvot säteilevät suuressa tuskassa ja ahdistuksessa olevalle ja parantavat hänen sydänhaavansa. Rauha ja jumalallinen ilo, joka ei ole tästä maailmasta, virtaa sen sydämeen, joka katsoo Jeesukseen ja joutuu Hänen valtaamakseen.

Katseen oikea suunta pelastaa meidät vainojen aikana. Harjoitteluaika on lyhyt. Tämänpäiväisissä arkihuolissamme ja vaikeuksissamme lankeaa arpa tulevaisuutta varten. Nyt on tärkeää, ettemme jää miettimään niitä, ettemme jää niiden valtaan emmekä anna niiden lamauttaa ja masentaa mieltämme. Jos käännämme katseemme niistä Jeesuksen puoleen, saamme avun Häneltä, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän katsoo meitä rakastaen ja sanoo: "Minä autan sinua." Erityisesti pimeyden hetkellä Hän on paljastava meille kasvonsa, jotka säteilevät loputonta rakkautta, kirkkautta ja voimaa. Me saamme kokea niiden valoa yön keskellä – siihen voimme varmasti luottaa.

Jos katseemme kiinnittyy Hänen kasvoihinsa, silloin virtaa meihin jotain Hänen rajattoman rakkautensa olemuksesta ja saamme avun. Kiduttajiemme kasvot eivät voi meitä enää vainota – Jeesus, Herramme ja Kuninkaamme täyttää meidät kokonaan. Ja me koemme sen voiman, mikä kätkeytyy Jeesuksen, kärsivän ja voittoisan Herran katsomiseen.

Koska Jeesus rakastaa meitä, katsoo Hän meihin. Hän odottaa, että me puolestamme katsomme Häneen kaiken piinan ja tuskan keskellä. Hän odottaa, että lausumme samalla ääneen nimen, jossa on suuri voima: Jeesus, Auttajani – Jeesus, Vapahtajani – Jeesus, Ylkäni.

Nyt meidän on harjoitettava tätä vähäisissä kärsimyksissämme ja ahdistuksissamme. Meidän on nyt vapauduttava omien pulmiemme ja itsekeskeisyytemme noidankehästä ja suunnattava ajatuksemme Hänen kärsimyksiinsä – silloin oma tuska menettää merkityksensä. Meidän on luotettava Hänen rakkautensa, apunsa ja voimansa lupaukseen. Katse Häneen; Hänen voittajan nimensä avuksi huutaminen tempaa meidät epätoivosta. Joka katsoo Häneen, saa virvoitusta ja kokee:

Eräs on luonani, en ole yksin,
Eräs jakaa tuskani ja ahdistukseni,
Jeesus, Voittaja ja Auttaja!


Kirjasta: M. Basilea Schlink: Vainojen kynnyksellä

Takaisin linkit-sivulle