KRISTITYT VASTUUSSA

Politiikka, joka on yhteisten asioiden hoitamista, yhteisiseksi hyväksi ja turvallisuudeksi. On perustaltaan kristillisyydestä peräisin ja kuuluisi suurimmalta vastuuosuudeltaan kristityille. Ei kuitenkaan herroina hallitsijoina, vaan nöyrinä oikeamielisinä palvelijoina. Se että kyseinen politiikka on tänä päivänä epäkristillistä, johtuu kristittyjen välinpitämättömyydestä ja eksyneisyydestään pois totuudesta = Kristuksesta.

Toiseksi: yhteisten asioiden hoito on pelkästään hyväntekemistä, silloin Jumalan mielen mukaista. Jos sitä harjoitetaan oikein, eli sanansa mukaisti, silloin ei ole mahdollistakaan sisältää mitään väärää, likaista, itsekästä, väärää puolueellisuutta, joka olisi joillekkin pahoinvoinniksi ilman omaa syytään, tai esim. puolueensa, tai muun yhdistyksensä syystä, myös silloin omasta.

Politiikassa asiana, ei siis ole mitään pahaa, se paha on siihen tullut politiikkojen / kansan valtuuttama ja valitsemina, myötä. Ja nekin sen tähden, ettei kristityt ole kansalaisia valistaneet eikä varoittaneet selkeästi ja yksimielisesti. ( jos pasuuna antaa epäselvän äänen. kuka voi valmistautua sotaan ).

Suomi jota sanotaan julkisestikin Kristityksi maaksi, sekä yhteiskunnaksi, johon myös jokainen uskovainenkin lukeutuu, ja jossa noin 90 % uskoo Jumalan olemassa olemiseen, joista 85 % lukeutuu kristillisyyttä tunnustavaan Ev.Lut. seurakuntaan jäsenenäkin, vaikka kyseinenkin seurakunta, on pelkästään tunnustukseltaan kristillien. " Se on ", ne teot, ne teot ja ne teot, sekä ne, tekemättä jättämiset, eli laiminlyönnit, jotka sattuu, tekee eniten kipeää !!!

Ja vielä, Suurinta vastuuta Jumalan edessä tästä kansasta kokonaisuudessaan, kantaa Uskovaiset, eli todelliset Kristityt = Kristuksen seuraajat, koska meille, Hän on totuutensa sanan uskonut, kehoittaen menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan Hänen valtakuntansa, hyvää sanomaa ja oppia, valona ja suolana ollen, totuutta julkituoden opettaen kaikille, että eläisivät ja tekisivät niin kuin Hän, Kristus on sanonut ja opettanut, etteivät enää, eläisi toisilleen pahoinvoinniksi ja tuhoksi. Johon eivät pysty, eivätkä osaa, evätkä omaa ymmärrystä, kuin vasta Kristuksen valtakunnan evankeliumi sen mahdollistaa niille, jotka sen uskovat, kohdaallaan omaksuen.

Pian alkavavassa tuhatvuotisessa Rauhan ja rakkauden, Jumalan valtakunta-aikakaudessa, on pelkästään kristittyjä = kristuksen omia, kanssaan, koko maailman yhteisten asioiden hoitajina, koituen kaikkien, niin ihmisten, eläinten, sekä koko luomakunnan hyvinvoinniksi ja turvallisuudeksi / rauhaksi.

Kristillinen politiikka ei ole pelkästään eduskuntatalosta käsin toimimista, vaan enimmäkseen kansan keskuudesta käsin opettamista ja valistamista, myös varoittamista, ja vaikuttamista, (on monenlaisia mahdollisuuksia) sisältäen kristillisiksi kansanedustajiksi valittujen palvelijoiden ohjaamista ja valvomista, että toimivat Jumalan sanan mukaan, siihen sitoutuneina pysyen, niitä asioita eteen päin vieden, joita olemme heille tehtäviksi antanut, kaikille oikeudeksi, velvotteiksi / hyvinvoinniksi ja tuvallisuudeksi. Arvostelkaa, koetelkaa, tutkikaa, ja ojentautukaa niiltä osin, kun on Kristuksen opin mukaista.

Totuuden hengessä, Kristuksessa ristiinnaulittu, Esko H.

www.sunpoint.net/~esko8

Takaisin Linkit-sivulle