============================================================================================

28.8.2004 Esko Halkosaari

 

Jeesuksen uusi tulemus, merkit !

Laittomuuden valtaan pääsy / rakkauden kylmentyminen, yleinen pahuus / väkivaltaisuus, sekä moraalittomuus / sivistymättömyys (ei ole siveellisyyttä), rahan himo / sekasortoisuus, vihamielisyys, katkeruus, yleinen uskottomuus, yleinen välinpitämättömyys, haureellisuus, sukupuolinen sekoilu, sanomat sodista, maanjäristyksistä, kansanmurhista, kansa nousee kansa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ( Matt 24. Maailmanlopun yleiset enteet), merien ja aaltojen pauhut nälän hädät, sekä hirmumyrskyt ja tulvat ym. vitsaukset ja onnettomuudet.

Eli osaltaan vastaavanaisia kuin Nooan päivinä (vedenpaisumuksen aikaan). Samoin Sodoman ja Gomorran kaupunkien ja ympäristön tuomion aikana. Samanlaista oli myös ollut Hiroshimassa ja Nagasacissa, silloin kun ensimmäiset atomipommit tuli niille tuomioksi. Ja vastaavanlaisia on ollut joka sukupolven aikana, aina jossain puolella maailmaa. Tänä aikana se on jälleen maailman laajuista ja yleistä. Kahdella maailman sodalla Jumala on siitä, Hänen vastaisuudestaan kaiken luojana ja omistajana, vakavasti puhutellut, varoitukseksi että, kääntyisivät pahuudestaan.

Mutta eivät ole kääntyneet. Ja nyt on kolmas ja viimeinen muistutus, eli vakavin puhuttelu, taas ovella. Sitten ihmiset eksytetään vastaan ottamaan valhekristus hallitsijakseen, kun eivät hyväksyneet rakkautta totuuteen. Vaan antoivat vääryyden ja valheellisuuden hallita itseään ja toisiaan, näin eksyen. Ja syntiensä sokaisemana kadottaen totuudenmukaisuuden lakien tajun, tulleet ymmärrystä vailla oleviksi. Koska siis rakastivat enemmän pimeyttä kuin valkeutta.

Eivät välittäneet tulla tuntemaan totuutta. Koska siinä on kysymys Pyhästä Jumalasta. Joka on syntiin, saastaisuuteen ja kaikkinaiseen laittomuuteen, pahuuteen ja uskottomuuteen mielistyneelle kauhistus.

Mutta taidolliset, vanhurskaat, viisaat ovat valinneet Herran seuraamisen tien, he ovat ja saavat elää turvassa. He julistavat kuin Nooakin aikanaan Jumalan sanaa, varoitukseksi Jumalattomuuden raskaista seuraamuksista. Ja he rakentavat yhdessä Nooan arkkia vastaavaa rakennelmaa jossa pelastuvat, se on Jumalan seurakuntaa. Kutsuen kaikkia jotka tahtovat pelastua mukaansa työhön, niillä ehdoilla jotka Kristus Jeesus on asettanut, Raamatun uudentestamentin opetuksissa ja myös / apostolien opetuksissa.

Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja muistuttaen, Esko H.

*************************************************************************************

29.8.2004 Esko Halkosaari

Laittomuuden pimeä salaisuus

Synti on laittomuus: Jonka pimeä vaikutus hallitsee koko maailmaa, koska ihmiskunta ei tunne totuuden ja oikeuden lakia, eikä silloin sitä kaikkeen hyvään ja oikeaan johtavaa vaihtoehtoa vaikka sitä on heille sukupolvesta toiseen julistettu. Niin kuin Jeesuksestakin Raamatussa sanotaan että: Valkeus tuli maailmaan, mutta pimeys ei sitä käsittänyt, syystä että ilman Jumalaan / sanaansa ja henkeensä uskoa se on mahdotonta. Totuus kun on Jumalan sana, laki ja henki, jolla ja jonka lainalaisuuteen koko luomakuntamme kaikkineen, ihmiselämä mukaan luettuna on luotu, Jumalan lakien mukaan rakennettu ja on silloin Jumalan sanan eli totuuden perustalla. Jota vastaan ihmiskunta kapinoi, kaikin tavoin vastustaa omaa parastaan, omaksi vahingokseen. Siksi on sotia, kansanmurhia, sairautta valtavasti, suuria ja pahoja onnettomuuksia, kaikenlaista ja tasoista sekasortoa, riistoa, vääryyttä, valheellisuutta, petoksia, uskottomuutta, välinpitämättömyyttä, toisten väärin hyväksikäyttöä, kaupallista tuotantoa ja markkinointia = paljon ns. pakkomyyntiä, saastuttamista, paljon turhaa jätettä / saastetta, sekä valtavasti energian väärinkäyttöä / tuhlausta.

Mutta ennen kaikkea: Ihmistä saastuttavaa, henkisesti tuhoavaa Jumalattomuuden, kaiken pahuuden / laittomuuden hyväksymisen, silloin suosimisen ja siihen mukautumisen syntiä. Joka on Jumalaa, kaiken luojaa ja omistajaa vastaan sotimisen syntiä, silloin kaikkia muitakin ihmisiä ja koko luomakuntaa ja silloin jokaisen itseäänkin vastaan sotimista. Joka on itse tuhon ja kuoleman ja onnettomuuksien tietä, kohti ikuista kadotusta kohden kulkemista.

Johon koko maailma on yhtynyt, pientä vanhurskaiden joukkoa lukuun ottamatta, jotka koittavat varoittaa ja valistaa jatkuvasti, niin kuin Nooakin aikoinaan, jonka johdosta kaikki vain pilkkasivat Häntä. Samoin tekivät kaikille Jumalan Profeetoille, ja myös Itse Jumalan omalle ainoasyntyiselle pojalleen, Jeesukselle Kristukselle joka tuli pimeydessä elävälle maailmalle valkeudeksi, eli totuudeksi valheessa ja vääryydessä eläville / suuresti kärsivällä enemmistölle.

Jotka kuitenkin yhtyivät siihen, Hänen, Jumalan / pokansa ristiinnaulitsemisen vaatimukseen.

Ja ovat siitä asti jatkaneet edelleenkin sotimista. Vaikka Jumalan, rauhan rakkauden ja turvallisuuden, kaiken hyvinvoinnin, elämän ja yltäkylläisyyden vaihtoehto on ollut tarjolla Jeesuksen ristillä kuolemasta lähtien koko ajan. Mutta ei ole monillekaan kelv e4än muuta heidän hyväkseen enää kohta tehdä, sillä armon aika on jo ihan loppumaisillaan, eikä aikaa, eikä mahdollisuutta sitten enää ole.

Tulee olemaan kuin Nooan päivinä, ovet sulkeutuivat Jumalan toimesta, eikä sen jälkeen kukaan enää voinut sisälle tulla, niin tulee olemaan nytkin. Voitte tarkistaa raamatusta. Mutta lukekaa huolellisesti, väärin käsitysten välttämiseksi. Sillä sielun vihollinen eksyttää ja yrittää huijata viimeiseen asti.

Jeesuksen nimessä valistaen ja varoittaen / muistuttaen. Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

************************************************************************************

31.8.2004 Esko Halkosaari

Suunta lainmukaiseksi yht. kunnaksi

Tämän pahan vallassa olevan maailman Jumalattomille yhteiskunnille vaihtoehdoksi, laillisen, siis totuuteen perustuvan ja totuudenmukaisen yhteiskunnan, eli Jumalan sanan / Kristuksen Jeesuksen opetusten mukainen (ei mitään väärää eikä pahaa, ei mitään virhettä) eikä silloin niistä kärsiviäkään. Niin kuin tässä totuudenmukaisen (lainmukaisen) vastaisessa, valtavasti ja monella eri tavalla on.

Totuudenmukaiseen yhteiskuntaan oikein toimivaan yhteistaloudelliseen yhteistyöhön yhdistymiseen ja lähtemisen / rakentamisen perusta voi olla ainoastaan Totuus, = Jumalan Sana, joka = täydellisyyden lait. Jotka vasta oikeudenkin ja oikeudenmukaisuuden takaa kaikille mukana oleville, niille täydellisyyden lakeihin = Kristuksen Jeesuksen opetukset ja / apostolien pitäytyville.

Koska ainoastaan Jeesus Kristus edustaa ja on, Itse täydellisyys ja sen laki = Jumalan sana ja Pyhä Henki = armo ja totuus / oikeus, joka on Jumalan sana, jolla, johon, ja, jonka kautta koko luomakuntamme ja kaikki mitä siinä on, on luotu, hyväksi, kaiken hyvän ja oikein tekemiseksi, kaikille hyvinvoinniksi ja tuvalliseksi turvatuksi tulevaisuudeksi mahdollistavaksi tehty.

Eli kaikki on jo ajat sitten annettu, opit, ohjeet, kaiken mahdollistavine ehtoineen, samoin materiaalit, tekijät ja niille taidot. Enää puuttuu vain ihmisten tahto lähteä näillä ehdoilla yhdistymään ja lähtemään yhteistyöhön, yhdessä laillista totuuden ja oikeuden lain mukaista yhteiskuntaa rakentamaan, tästä yhteiskunnasta irtisanoutumaan joka tuhoaa valtavalla vauhdilla itsensä ja elinmahdollisuuksiansa, sahaten omaa oksaansa, elämällä tässä hirveässä sekasorrossa ja ristiriitaisuudessa, jäsenten toisiaan tuhoten ja väärin hyväksi käyttäen. Tämä Jumalan kieltävä Jumalaton ja syntiä ja kaikkea laittomuutta suosiva ja harrastava epäyhteiskunta, on ihan luhistumaisillaan, itsenäisyys onkin jo kansakuntana mennyt, petosten syntien seuraamuksena.

Mutta tämä takaovi, varauloskäynti ovi mahdollisuus on vielä jäljellä, on lähdettävä ulos ja alettava rakentamaan uutta yhteiskunta kotia, ja rakennettava se kallioperustalle, joka on Jumalan sana. Ja on rakennettava hänen sanansa piirustusten mukaisesti ja mukaisuuteen, silloin vasta voi puhua todellisesta yhteiskunnasta, jossa ei ole, eikä edes voi olla sekasortoa eikä ristiriitaisuutta, jos vain pysytään Kristuksen Jeesuksen Opissa ja Pyhässä Hengessä. Vaikka alussa tuleekin vaikeuksia, koska monilta vielä puuttuu ymmärrys. Tähän väärään ja eksyttävään kasvaminen, kun on esteenä oikein ymmärtämisille. Eli totuuden taju palaa hiukan hitaasti monien kohdalla.

Monet tulee pitämään kiinni nykyisistä vääristä käsityksistään ja nousevat jopa vastustamaan Jumalan sanan mukaista vaihtoehtoa. Mutta itse Kristus Jeesus on kanssamme ja Hän on koko luomakunnan Herra ja kaikkein korkeimman oikeuden tuomari, kaikkivaltias täydellisyyden lain edustaja, Itse Totuuden ja Oikeuden Lähde.

Saa ja tulee arvostella: Tutkikaa, mutta antakaa oikeampi ja parempi (Jumalan sanan mukaisempi) vaihtoehto tilalle, jos näette jotain Jumalan sanan / Kristuksen opin vastaisuutta.

Kristuksen Jeesuksen nimessä muistuttaen ja kehottaen, Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

**********************************************************************************

1.9.2004 Esko Halkosaari.

Valitkaa ja valtuuttakaa oikein

Tehkää valintoja ja valtuuttakaa palvelijoiksenne yhteisten asioiden ajajia ja hoitajia, ei yhteisillä asioilla ajavia ja ratsastavia. Vain omien ja muutamien itsekkäiden etujen hyväksi, tai virkaan jopa herroina hallitsijoiksi pyrkiviä.

Eli valitkaa ensin keskuudestanne kaikkein oikeamielisimmät luotettavimmat uskollisimmat, rehellisimmät kaikin puolin raittiimmat, jotka ovat vanhurskaita, niitä jotka eivät hyväksy yhteisissä asioissa petoksia, ei valheellisuutta, ei mitään vääryyttä. Joka sitoutuu palvelemaan, heidän kanssaan tehtävän työehtosopimuksen ohjeiden ja kaikkien, oikeiden ja hyvien, eli totuudenmukaisten tavoitteiden puolesta pyyteettömästi, (jossa ei jää mahdollisuuttakaan omien etujen ja palkkojen korotteluille). Vaan sen puolen päättää valtuuttajat yhdessä, = työnantaja sekä isäntä, yhdessä yksimielisestä keskinäisestä sopimuksesta, niin kuin oikein onkin. Niinhän on normaalissakin työelämässä työnantaja päättää mitä tehdään, millä tavoitteella ja mitä työstä maksetaan ja miten työstä aiheutuvia kuluja korvataan.

Tämä tietenkin vaatisi työnantajan (valitsijoiden), ehdokkaiden asettajien ja valtuuttajien ns. äänestäjät, yhdistymistä yhteistyöhön. Keskustelemaan / totuuden pohjalta yksimielisyyden myötä järjestäytymään paikkakunnittain ja etsimään joukostaan, tai tiedustelemaan kuka muu voisi asettua niillä ehdolla ja laatuvaatimuksilla kaikkien yhteisten asioiden hoitaja / palvelija, sekä kaikkia valtuuttajia / koko kansan parhaaksi edustavaksi ehdokkaaksi, ns. asianajajiksi päämiehilleen valitsijoilleen, oikeamielisille ja rehellisille valtuuttajilleen. Jotka kantavat vastuuta ja huolehtivat koko kansakunnan yhteistä parasta, jokaisen yksilön huomioon ottavasti.

Ehdotus arvosteltavaksi / totuuden ja oikeuden pohjalta ja mukaisesti keskusteltavaksi. Ja sitä myöden käytännön toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Näin nimessään kehottaen, vähäinen Kristuksen Jeesuksen palvelija, Esko H.

**********************************************************************************

2.9.2004 Esko Halkosaari.

Oikeakin vaihtoehto on tarjolla.

Teille, jotka kaipaatte totuuden ja oikeudenmukaista yhteiskuntaelämää

Oikeakin yhteiselämä vaihtoehtomahdollisuus on kokoajan tarjolla, ja ollut koko ajan ! Se, miksi se ei ole ihmisille kelvannut johtuu ihmisten tietämättömyydestä, syystä että, on opetettu ja kasvatettu pelkästään tähän väärään mukautuvaksi, koulutettu ja kasvatettu vain sen palvelijoiksi. Silloin kaiken pahan ja väärän palvelijoiksi, toisiaan vastaan ja toisiaan väärin hyväksi käyttäjiksi. Eli sekasortoiseen ja ristiriitaiseen yhteiskuntaelämään, joka suurimmalta pääosaltaan sen tähden onkin epäyhteiskunta elämää. Ja on silloin, ja juuri sen tähden kaikenlaista tuskaa ja kärsimystä tuottavaa.

Ja syystä että perustuu laittomuuden synteihin, eli valeellisuuteen (totuuden vastaisuuteen), kaikenlaiseen vääryyteen ja petoksiin, = hiekalle rakentamista = Itse Jumalaa vastaan sotimista. Silloin myös toisiaan ja koko luomakuntaa tuhoavaa ja riistävää. Eli tuhoamista ja turmelemista, joka on laittomuutta, eli RIKOLLISUUTTA. Totuuden ja oikeuden lainmukaisuuden vastaisuutta. Jonka johdosta paljon monenlaista kärsimystä ja tuskaa tuottavaa, aina sotia ja kansanmurhia myöden. Ja jonka johdosta myös uskoisin jopa noin 70 % ihmisten työn tuottavuudesta menee hukkaan, ehkä enemmänkin.

Jos ihmiset eläisi ja toimisi oikein, eli totuuden ja oikeudenlain mukaisesti = täydellisyyden lait. On Jumalan sana / kaiken hyvän ja oikean laki.

Jossa kaikki kykenevät osallistuisivat kaiken yhteisen HYVÄN puolesta työhön ja toimimiseen. Silloin varmaan riittäisi 2 tuntia päivittäistä ns. velvoittavaa työtä jopa kohtalaisen hyvän toimeentulon takaamiseen jokaiselle yht. kunnan jäsenelle. Kuitenkin kaikille olisi mahdollisuus mieltä virkistävään, mielenkiintoiseen hyödylliseen vapaaehtoistyöhön, ns. talkootyöhön, jota on monen laista. Kaikille löytyisi varmaan sopivaa ja mielenkiintoista.

Eli kyllä kaikki mahdollisuudet hyvään, jopa yltäkylläiseen elämään, ja turvalliseen turvattuun tulevaisuuteen on olemassa, joka kantaisi jopa ikuisesti, eli ajan rajan tuolle puolelle sillä siellä paremmalla puolella jatkuen.

Tämän kaiken on Kristus Jeesus meille kaikille ansainnut, oven avannut ja tien raivannut kaikille jotka vai haluavat, tämän kaiken mahdollistaviin ehtoihin taipua.

Ja Juuri Hänen Pyhässä nimessään tämäkin, Hänen hyvästä ja rakkaudellisesta tahdostaan tiettäväksi ja arvosteltavaksi tuon. Jos joku uskoo / luulee omaavansa totuuden ja oikeudenmukaisemman vaihtoehdon tai mahdollisuuden, niin voi esittää arvosteltavaksi

Vähäinen palvelijansa, Esko H.

*******************************************************************************

3.9.2004 Esko Halkosaari.

Miksi vihaatte valkeutta, = totuutta ?

Jokainen joka ei tahdo tulla valkeuteen, rakastaa pimeyttä, ja silloin vihaa valkeutta, eli totuutta. Joka kaikki pimeyden kätköt ja pesimispaikat paljastaa. Siitäkin huolimatta, vaikka ei haluttaisi valkeuteen tulla, on se vain suurelle osalle pimeydessä eläville tiedostamatonta, ei kaikille. Juuri sen tähden heille, koska ovat mielistyneet ja ihastuneet pimeyteen, eli valheellisuuteen ja vääryyteen. Koska siellä ei ole rajoja eikä aitoja, se on hälläväliä elämää. Hetkellistä ihastusta ja jopa irstasta ja saastaista, hekumallista elämää ja lähimmäisten väärin hyväksi käyttöä kaikella mahdollisella tavalla. Lähes kaikkien yhteiskuntalaisten yhteisellä hyväksynnällä. Jossa kuolema tai onnettomuus kuin sairaudetkin yllättävät yhtäkkiä, ennalta varoittamatta, ei ole varoitus kylttejä, koska on koko ajan, ns. vaarallisen heikolla jäällä koheltamista, = heikolla perustalla ja sekasorrossa elämistä. Joka vie onnettomuuksiin ja kuolemaan ihmisiä, jopa suurin joukoin. Tiedotusvälineemme niistä uutisoi päivittäin, jopa hetkittäin.

Valkeudessa elävillä on näkökyky nähdä ja tunnistaa totuudenmukaisuuden, eli täydellisyyden rajat. Jotka varoittavat, onnettomuutta, onnettomuuksia ja kuolemaa tuottavista vääryyksien, on, petollisuuksien vaarallisesta alueesta. Siis kaiken, niin henkisen kuin fyysisenkin laittomuuden pahasta puolesta, eli erittäin raskaista, suurta kärsimystä tuottavista ja paljon maksavista seuraamuksista.

Jokainenhan voi testata pimeässä huoneessa kulkemista, tai silmät kiinni kulkemista, esim. useampi, ihminen sulkee silmänsä ja alkaa askaroimaan huoneessa, yrittää laittaa vaikka ruokaa yhdessä koko joukolle, voi olla että tulee törmäyksiä ja tuskan huutoja. Tämänkaltaista on pimeyden puolen elämä, se on todella koheltamista, ja törmäilyä ja tuskanhuutoja erilaisten törmäysten vaikuttamista kärsimyksistä. Tällaista on tämänkin päivän ihmiskuntien yhteiselämä, joka menee päivä päivältä yhä suuremman pimeyden suuntaan, ja näistä pahoista törmäilyistä on kuultu ja kuullaan päivittäisissä uutisoineissa joka päivä yhä enemmän ja enemmän.

Että miksi näin, kun toinenkin mahdillisuus olisi ? Jeesuksen nimessä, joka siihen on oven avannut tien viitoittanut ja mahdollisuuden antanut ja sen jokaiselle ansainnut. Joka vain tahtoo sille tielle lähteä, näin muistuttaen, Esko H.

*********************************************************************************

5.8.2004 Esko Halkosaari.

Veristä maailman menoa

Maailman meno on veristä ja raakaa, ihmiskunnan pahuuden, totuuden ja oikeuden vastaisten valintojen ja niistä johtuvien vääristymien, epäoikeus / sekasorto ja hirveä moraalittomuus elämän seuraamuksena. Johon kaikki välinpitämättömät, tähän valheellisuuteen ja vääryyteen perustuvaan vain hiljaa mukautuvat ja siten tähän kaikkeen pahaan tyytyvät, ovat syyllisiä.

Koska ovat valinnoillaan aiheuttaneet tämän sekasorron ja ristiriitaisuuden yleisesti hyväksyttäväksi. Eli eivät ole tehneet mitään totuuteen / oikeuteen perustuvaa, asiantilan korjaamiseksi. Vaan ovat kokoajan vain lisäämässä kukin kohdallaan vääristyneisyyttä, ja yhteisesti kaiken hyväksymällä. Jopa herjaten ja panetellen niitä jotka oikean asian puolesta ääntään korottavat. Jopa poistelleet näitä varoitus ja valistus sanomia näiltä foorumeiltakin. Eli tämä verisyys kaikkine väkivaltoineen ja pahoine onnettomuuksineen on vain sitä mitä on tilattu. Sitä niittää, mitä kylvää, (Raamatun sanan laskujen mukaan).

Ikävää on tällaisen aikana näistä muistutella, mutta on kuitenkin tärkeää, että vihat kohdistuisivat oikeaan osoitteeseen, eli jokaiseen ihmiseen itseensä, niihin, jotka eivät ole mitenkään pahoitelleet eikä varoitelleet tätä väärään suuntaan, yhä pahempaan ja pahempaan, pimeyden / sekasorron suuntaan menoa, vaarallista kehitystä. Josta nämä kaikki pahat asiat johtuu ja juontuu, syntyy ja kasvaa suuremmiksi ja suuremmiksi, jos ei niitä leikata pois.

Niin kuin Raamattu sanoo: Kaikki mikä ei ole Jumalan istuttamaa, on juurineen kitkettävä pois, tai tukahdutettava, Jumalan pellosta, joka on koko maailma.

Näin edelleenkin ja jälleen muistuttaen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, vähäinen palvelijansa, Esko H.

**********************************************************************************

5.9.2004 Esko Halkosaari.

Kansakuntien tuhon syöksykierre ! ?

Missä ilmoitus puuttuu (valistus), siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia (lainmukaisuutta). (Raamatun sananlaskut 18).

Tänä päivänä ei noudateta lakia (lainmukaisuutta) koska lainmukaisuus on totuudenmukaisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. = keskinäistä rakkautta ja huolenpitoa oikein toteutettuna, niin että jokainen saa oikeudenmukaisen osansa, tekojensa tai tekemättä jättämistensä ansion mukaan.

KUITENKIN ENSIN TULEE SAADA ILMOITUS (valistus) siitä mitä on ja mihin perustuu oikein tai väärin tekemiset, ja mitä kaikkea aiheuttavat tekojen seuraamuksina. Kaikessa oikein tekemisissä kun on rajansa ja ehtonsa, = täydellisyyden rajat ja ehdot. Väärin tekemisissä ei ole rajoja eikä ehtoja, koska on kaikki vääryyttä. Vääryyden pohjalta lähtevä, joka on valheellisuuden perustalta, = pimeyden ruhtinaan eksyttävien oppien petolliselta pohjalta, tuottaa kaikkea pahaa ja väärää / kärsimystä.

Kyllähän jokaisen pitäisi ymmärtää kun asiantuntemattomat valitaan ja valtuutetaan johtamaan rakennuksen pystyttämisessä, tavoitteena saada siitä täydellinen, kaikkia tyydyttävä virheetön kokonaisuus. Eikö se ole täysin mahdottomuus. Niin kuin jokainen näkee kaikissa maailman yhteiskunta rakennuksissa olevan. Kyllä on vinoutumia ja vääristymiä moniin suuntiin, ja kyllä kaikissa kuluu valitusta ja narinoita. Myös valtavaa mädännäisyyttä on selkeästi havaittavissa. On paljon politiikan / yhteiskunnallisia onnettomuuden, monella tavalla kärsiviä uhreja, jotka lisäksi vaikuttavat pahaa tuottavasti toisilleenkin, juuri noiden rakenne virheiden takia ja väärälle, pettävälle perustalle laitetulle ja rakennetulle yhteiskunta kodille syystä.

Vakka jotain tehtäisiin oikeinkin, ei se kuitenkaan vaikuta kokonaisuuteen millään tavalla. Jos väärin / huonosti rakennettu laiva on eksynyt väärälle kurssille / myrskyiselle merelle, ei auta vaikka laivaväki tekisi kuinka hyvin työnsä laivalla, jos ohjaajat vievät väärään suuntaan, se ajautuu kuitenkin karikkoon tai törmää johonkin ja uppoaa, tai hajoaa myrskyisellä merellä heikosti ja väärin rakentamisen seurauksena, josta vain ne, joilla on hyvä tuuri, = pelastava Jumala, Jeesus Herranaan, voi pelastua.

Laiva joka on ajautunut tai tietoisesti ohjattu (varoituksista huolimatta ) väärään, vaaralliseen suuntaan meneväksi, sitä ei saa kääntymään oikeaan suuntaan kuin ohjaajat vaihtamalla ja kääntämällä kiireesti oikeaan suuntaan meneväksi, sinne täydellisyyden suuntaan, jossa kaikki on turvallista jossa ei ele mitään vaarallista ei väärää eikä pahaa. Eli on valittava totuuden tuntevat, oikeudenmukaisuutta ja laillisuutta palvelevat ja kunnioittavat, vanhurskaat ohjaajat jotka tuntevat tien täydellisyyden päämäärään, jonka Herramme Kristus Jeesus on viitoittanut ja siten suunnan osoittanut, joka ilmenee Raamatun uudessa testamentissa. Eikä heitäkään herroiksi ja hallitsijoiksi vaan palvelijoiksi, sillä Jeesus Kristus olkoon Herra ja hallitsija, joka vaikutta itse kussakin niin että tapahtuu edistymistä ja eteenpäin menoa kohti sitä täydellisyyden valtakuntaa, ja kaikki ovat velvollisia olemaan valppaina / valvomaan ettei tapahdu väärään suuntaan eksymistä tai pysähtymistä, joka on yhtä paha ja yhtä vaarallista, koska on myöskin jo eksymistä.

Jos ei saada vaihdettua ohjaajia jotka kokoajan pyrkii viemään laivaa väärään suuntaan, silloin on varoitettava kaikkia laivalla mukana olevia ja kehotettava yhdistymään varoittajiin ja hypättävä tuhoon matkaavasta laivasta pois ja noustava pelastusveneisiin, paikkakuntien Kristuksen seurakuntalaisten yhteyteen ja alettava yhdessä heidän kanssaan soutamaan tai purjehtimaan oikeaa suuntaa kohden. Jossa itse suuri pelastuksen ruhtinas on tulossa vastaan, suurella pelastus aluksellaan = Jumalan täydellinen valtakunta. Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen, myös kehotukseksi ja varoitukseksi, Esko H.

********************************************************************************

7.9.2004 Esko Halkosaari.

Mistä tunnistaa Kristityn muista

Mistä tunnistaa ihmisen, onko kristitty vai joku muu, joko vain uskonnollinen tai uskoton pakana.

Jeesus Kristus opetti ja sanoi hyvän tuntomerkin, sanoi että hedelmistä puu tunnetaan, sanoi että hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, kaikkea hyvää ja oikeaa, eli totuuden ja oikeuden mukaista. Siis rakastettavaa, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Joka on peräisin Täydellisyyden lähteestä ja elämän juuresta Jumalasta ja / kaikkivaltiaasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Joka siis tuottaa rauhaa, rakkautta, täysraittiutta, terveyttä, siveellisyyttä, itsehillintää, aitoa sisäistä iloa ja vapautta, yli ymmärryksen käyvää henkistä rauhaa ja auttamishalua, oikeudenmukaisuutta, muistakin välittämistä ja kaikista huolta kantamista, ahkeruutta hyvissä hyödyllisissä asioissa, oikeaa ja hyvää järjestystä, kaikkien turvallisuuden huomioivaa, ketään loukkaamatonta oikeaa elämän suuntaa ja tavoitetta muillekin osoittavaa. Sekä hyvää käytöstä, huomaavaisuuksineen ja kohteliaisuuksineen, ei itsekästä ja röyhkeää.

Paha puu taas tuottaa pahan lähteestä ja juuresta johtuen pahoja hedelmiä, joita ovat viha, katkeruus, itsekkyys, välinpitämättömyys, väkivalta, varastamiset, pettämiset, valehtelu, juonittelu, epärehellisyys, rakkaudettomuus, himoitsemiset ja himot, irstaus, siivottomuus, roskaaminen ja tuhoaminen, moraalittomuus, röyhkeys, törkeät käyttäytymiset, herjaamiset / panettelut ja takana päin pahanpuhumiset, juoruilu ym. henkiset lyönnit. Sitten väkivaltaisuudet, humala ja huumehakuisuudet, haureuden harjoittamiset, aviorikokset, hylkäämiset, toisten kaikella tavalla väärin hyväksi käytöt, monella tavalla.

Sitten lisäksi laittomuudentekijöiden valitseminen ja valtuuttaminen kasvattajiksi, opettajiksi johtajiksi ja yhteiskunnan yhteisiksi palvelijoiksi, edustajiksi ja herroinaan hallitsijoiksi jotka suosivat kaikkea laittomuutta, hyväksymällä ja tukemalla totuuden ja oikeuden vastaisuutta, kaikkea pahaa ja moraalitonta, sekä epäjärjestystä, sekasortoa, ristiriitaisuutta. Myös se suuri petollisuus, kaupallinen tuotanto ja markkinointi riistoineen ja muine turhuuksineen, tuhoamisine ja turmelemisine ym. huijauksineen ja vääryyden vallassa pitämisineen rikkaiden riistäjien ja sortajien, eli lypsäjien ehdoilla, sitä itsekin harjoittaen ja siihen mukautumalla sotia ja muita kahinoita ja terrorismia synnyttäen.

Näihin edellä mainittuihin kaikki muut ovat syyllisiä paitsi oikeat kristityt, ne Kristuksen todelliset seuraajat, hyvää hedelmää tuottavat ja hyvän siementä kylvävät vanhurskaat, jotka ovat varoittaneet ja valistaneet sukupolvesta toiseen sekä tarjoten HYVÄN PUUN vaihtoehtoa, Kristusta Jeesusta / Jumalan valtakuntaa, Johon Hän Jeesus on tuonut mahdollisuuden tulla oksastetuksi, tulla hyvän puun juuresta osalliseksi / hyvää hedelmää tuottavaksi puun osaksi ja siten hyvää hedelmää tuottavaksi.

Jotka eivät tee mitään pahaa eikä tue mitään väärää ei mitään Totuudenmukaisuuden (Kristuksen Jeesuksen ja Isän Jumalan (kaiken luojan) vastaista. Jotka eivät vastaa herjaukseen herjauksella, jotka eivät lyö lyöjäänsä, jotka eivät ole mihinkään väärään eikä pahaan syyllisiä.
Niin kuin nuo valhe, eli ns. nimikristityt pelkät uskonnolliset ja pakanat, Jumalan teoillaan ja elämällään sekä sanoillaankin kieltävät tekevät ja elämällään osoittavat. Puhuvat Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta jopa kauniisti ja hyvin, mutta eivät elä, eikä toimi Jumalan tahdon ja sanan eikä Hengen mukaisesti, siksi ovat suuria ja pahimpia eksyttäjiä. Silloin valheen isän, Perkeleen palvelijoita. Niin kuin Jeesus sanoi aikaisistaan uskonnon opettajista, kirjan oppineista ja fariseuksista.

Ihmisten täytyisi edes sen verran tutkia ja lukea Kristuksen tuoreuden / hyvän ja terveen elämän sanaa ja opetusta Raamatun uudesta testamentista, että osaisivat erottaa, valhekristityn ns. nimikristityn (eksyttäjän) oikeasta kristitystä.
Eli valkeuden pimeydestä, likaisen puhtaasta, sodan rauhasta, vihan rakkaudesta, tuoreen lahosta, terveen mädänneestä, eli hyvän hedelmän pahasta hedelmästä.

Jeesuksen nimessä valistaen, myös varoitukseksi ja kehotukseksi, että kukin kääntyisi pois pahuuden tieltään, pelastuakseen ikuiselta kadotukselta, johon pahuudessa tietoisesti elämistään jatkavat joutuu Näin on Raamatun, eli Jumalan sanan mukaan. Esko H.

=========================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edelinen