===========================================================================

 

10.6.2004 Esko Halkosaari.

 

Totuutta politiikkaan, voiko ?

Monet ihmettelee kun Kristillistä oppia halutaan sekoitetaan politiikkaan. Oppi, joka ensisijaisesti on tarkoitettu yhteisiin asioihin, että kaikki menisi oikein, ristiriidattomasti ja totuudenmukaisesti, kaikille tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti oikein, kaikkine hyvine yhteensopivine vaihtoehtoineen ja makuineen. Ja tätäkö ei tulisi hyväksyä politiikkaan, kaikkien yhteisten asioiden hoitoon ??? Ei tietenkään vääryyteen ja valheisiin sekoitukseksi, vaan puhtaasti uutena, mutta vanhaa ja uutta hyväksi koeteltua hyvää vaihtoehdoksi tuoden. Hyljäten kaikki mikä valheellista, petollista ja väärää on. Näin uuden paremman perustuksen, oikean rakentamisen vaihtoehdon ja yhteisen yhteiskunta kodin luoden, kaikille tätä vaihtoehtoa haluaville. Tämän nykyisen valheen ja vääryyden perustalla olevan epäyhteiskunnan, sekasorto ja sekarotu, paljon valhe ja vähä totuus sekoitus, Suomi perheen hajottaneen ja tähän sekasotku olotilaan tyytyvien rinnalle.

Ovi on avattu kuka tahtoo käydä sisälle ahtaasta portista, pienestä alkuvaiheesta. Suurten mahdollisuuksien todelliseen elämään.

Eli puhtaasti joko tai puoli, ei sekoitus. Henkisellä tasolla kaksi eri, mutta fyysisellä tasolla keskenään sovussa rinnakkain eläen. Kristillisenä yhteiskuntana, vaihtoehtona maailmalliselle yhteiskunnalle, jossa nyt ollaan kaikki hirveässä sekasorrossa ja ristiriitaisuudessa, sekä henkisesti että fyysisesti kaikilla tasoilla. Alkaen jo kodeista ja lasten hoitopaikoista ja siitä eteenpäin ihan kaikkeen muuhunkin. Lähes kaikkia jollain tavalla ahdistaen.

Tämä olisi sitä, josta Kaikkivaltias, korkein korkeimman oikeuden tuomari ja koko luomakunnan omistaja, herrain Herra ja kuningasten Kuningas sanoi: "Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin KAIKEN muunkin siinä ohessa tulette saamaan, mitä elämässä tarvitaan". Jumalan valtakunnan perustus on TOTUUS, johon kaikki täydellinen perustuu, kaikki mikä poikkeaa totuudesta on vääryyttä, antaen silloin vain mahdollisuuksia vääryydestä hyötyville.

Mutta ei oikeutta oikeudenmukaisuutta tarvitseville, heille joille se kuuluu, niille jotka ei vääryyttä tee eikä hyväksy, eikä laittomuutta harrasta, eikä halua olla muiden pahuuksiin ja petoksiin edes osallisia niihin hiljaa vain mukautuen

Totuuden Hengessä valistaen ja muistuttaen: Etsikää ensin. Ja vielä etsikää niin te löydätte. Ja älkää nyt ihan kaikkea purematta nielkö. Ja vielä sitä mitä kylvää, sitä myös niittää, eli sitä saa mitä tilaa.

Tutkikaa ja koetelkaa, arvostelkaa ja antakaa totuudenmukaista perusteltua rakentavaa palautetta, tai kysykää, sillä sanottu on: Kysyvä ei tieltä eksy. Älkää kuitenkaan takertuko epäolennaisiin, kirjoitus virheisiin ja muihin, omalta puoleltanne väärin tulkintoihin, hätäisen lukemisen seurauksena.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11.6.2004 Esko Halkosaari.

Mistä oikeutta oikeuteen ???

Mistä lupa oikeuteen, oikein tekemisiin, kaikille hyväksi ja turvallisuudeksi oleviin, kaikkien ihmisten kaikkia asioista, kansan taloutta, kansan valtaa, äänestäjän vastuuta, ym. yhteiskunnan yhteisten etujen mukaisten asioiden esilletuomisiin, kaikille tiedoksi ja valistukseksi / varoituksiksi väärin toiminnan, tekemisten valintojen ja ratkaisujen hirvittävistä seuraamuksista. Joista joudumme kaikki maksamaan, vahinko korvaus, hoito ja korjaus kustannuksina valtavia summia verovaroistamme.

Tämä kaikkinainen kaikilla tasoilla rehottava sekasorto ja laittomuuden ihannointi ja harjoittaminen, vinoutumineen ja vääryyksineen, valtavasti monen laista vahinkoa ja turmelusta tuottavine moraalittomuuksineen, sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. On ikään kuin muoti sana tai tavara, jota kaikki tavoittelee, tekee ja siihen jopa omankin rahansa ja itsensäkin uhraa (tuhlaa), kalliin armonaikansa kaikenlaiseen onnettomuutta tuottaviin villityksiin ja turhamaisuuksiin. Suuren osan fyysisiinkin onnettomuuksiin joutuen, jopa kuollen ennenaikaisesti, tai vammautuen loppuelämäkseen. Tämä tällainen yhteiskuntaelämä ja meininki tuottaa hirveästi onnettomuuksia ja kaikenlaista onnettomuutta, kurjuutta ja tuskaa yhteiskuntauhreilleen, heidän läheisilleen, ja koko kansakunnalle. Joihin kuka vaan, koska vaan on vaarassa joka päivä ja joka hetki joutua. (tiedotus välineemme kyllä niistä uutisoi päivittäin ja jopa hetkittäin, mutta ei puhu mitään niiden perimmäisistä syistä). Ja kaikki veronmaksajat olemme niissä hyväksyjinä ja maksumiehinä ja naisina, jos emme selkeästi yksilöinä ja julkisesti ole niitä vastaan.

Lehdistö ei näitä asioita julkaise, eikä internet keskustelufoorumien valvojat laajalti salli, usealla foorumilla samanaikaisesti. Huolimatta että ovat HÄTÄ sanomia, varoituksia onnettomuuksien uhreille ja neuvoksi auttajille, ja ennen kaikkea onnettomuuksien ennaltaehkäisyksi, jopa ennenaikaiselta kuolemalta pelastumiseksi.

Mistä johtuu ettei yhteiskunnalla ole minkäänlaista yhteistä, kansakunnan yhteisten etujen puolesta tiedotus, valistus, kehotus, muistutus, opetus. Varoitukseksi kaiken pahan ja väärän raskaista seuraamuksista kansan valistus välinettä, jossa myös oikeaan ohjaus neuvoja antavaa sanomaa. Vaihtoehdoksi yleisesti hyväksytylle väärälle, onnettomuuksiin ja yhä suurempaan pahaan ja laittomaan (totuuden mukaisuuden vastaiseen) johtavalle, täydellisen tuhon suuntaan ja historian toistuvuuden syöksykierteeseen. Eri puolilla maailmaa noin 400 pisteessä, sotatilassa jo ollen. Kaikenlaisten terrorismiuhkien, missä ja milloin tahansa lisäksi.

"Totisesti" näin on, totuudenmukaisuuden ja oikeuden valossa katsottuna. Kuka voi toisin osoittaa ja totuuden / oikeudenmukaisuuden mukaisesti perustellen ?
Keneltä siis pitää kysyä lupa, kansan valistamiseen ja varoittamiseen sekä oikeaan ohjaamiseen, ja mistä se kanava ja väline niiden esille tuomiseen, että menee kaikille, ja yhtä, tai ainakin lähes yhtä aikaa. Ainoa voisi olla joku yhteiseksi tiedotusvälineeksi tarkoitettu päivittäis-sanoma lehti.

Kysymykseen voisi silloin tulla joku UUSI yhteiskunta sanomat, päivittäis-sanoma, tai vaikka viikkolehti. Tai sitten nykyiset, esim. Iltasanomat, tai Iltalehti. Eivät kuitenkaan ole tämän kaltaisia hyväksyneet lehteensä. Jonka ilmeisesti katsovat henkilökohtaiseksi omaisuudekseen, ei yhteiskunnan yhteisten tarpeiden ja asioiden tiedotus välineeksi. Eli UUDELLE totuudenmukaisuus pohjalta toimiva ja tiedottava, yhteiskunta-sanoma ja kansan, valistus ja oikeaan ohjaus lehdelle, olisi tilausta.

Internet, keskustelufoorumeiltakin varmaan kiinnostavia aiheita ehkä jopa tarpeeksi löytyisi, ja varmaankin lehden tilaajia ja irtonumero ostajia tarpeeksi löytyisi, ja varmaan vapaaehtoisia näytenumero levittäjiäkin, alkuun auttajia ilmaantuisi. "Etsivä, löytääkö" ? Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13.6.2004 Esko Halkosaari.

Yhteiskunta missä olet ! ?

Missä piilee pääasiassa Luterilaisista seurakunnan jäsenistä koostuva Suomi yhteiskunta, minne lienee kadonnut kristillinen yhteiskunta henki, yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta tasavaltalaiset. Suomessa ja kaikissa muissakin demokraattisissa tasavalloissa korkeimman vallan omistajat ja yhteiskunnan hallitsijat, vanhurskauden palvelijat, suurimmat vastuun kantajat, kaikesta mitä kansakuntamme keskuudessa tehdään, ja harrastetaan, myös siitä kuinka ja mitä tehdään, tuotetaan, palvellaan ja harrastetaan, millä oikeuksilla, valtuuksilla, ehdoilla ja millä tarkoituksella.

Miksi tämä vääryyden, kaikkinaisen laittomuuden ja moraalittomuuden sivistymätön, pahan palvelijakunta on päässyt valtaan. Miten tämä voi olla mahdollista julkisestikin Kristityksi väitetyssä maassa ja kansan keskuudessa ???

Minne on tämä: Viime sodan aikana joukolla Jumalan puoleen kääntynyt, ja siksi armon saanut kansakunta, se yhteiskunta, joka silloin ahdingossaan nöyrtyi Pyhän Jumalan edessä, pyytämään armoaan, syntejään tunnustaen ja katuen, luvaten myöskin hyljätä synnit ja laittomuudet, jotka aiheuttivat Jumalan tuomion, kurinpalautuksena Suomelle sillä sodalla. Johon kaikki olivat syyllisiä, Jumalasta, turvakalliosta poispäin sokeasti paeten, saastaisten laittomuudentekijä henkien pettäminä juoksivat onnettomuudesta, toiseen, niin kuin nytkin taas, toisiaan sortaen ja onnettomuutta itselleen ja toisilleen tuottaen, hirvittävällä vauhdilla ja laajuudella.

Tiedotus välineemme niistä pahoista asioista päivittäin uutisoi. Ja myöskin sorrettujen äänet ja valitukset kuuluu ja näkyy varmaan jokaisen omissakin lähimmäispiirissään. Kenellä vaan korvat, silmät ja ymmärrys on, niin tiedostaa. Vaikka harvat siitä mitään välittää. Kunhan vaan itse jotenkin tulee toimeen, muusta ns.viisveisataan, eli hälläväliä.

Tämä oli myös vastuuntuntoisten etsintäkuulutus: Jos joku sellaisia harvinaisuuksia näkee jossain eksyneenä, niin koittakaa nyt ohjata häntä oikealle tielle, ettei nyt enää tietämättään pahaa palvelisi.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
14.6.2004 Esko Halkosaari.

KANSA = tasavallan edustajat.

YHTEISKUNNAN PUOLESTA, tasavallan edustajat, minne olette eksyneet ???

Missä ovat yhteiskunnan kaikkien jäsenten yhteisten asioiden ja etujen puolesta puhuvat ja toimivat, oikeamieliset / vanhurskaat, kansan tasavallan oikein, totuudenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti edustajat . Kun on vain valtavan monta vääryyden mukaan / pohjalta yhteiskuntaa tuhoavien, yhteiskuntalaisia lypsäviä ja väärin hyväksi käyttäjien, useiden puolueiden verran. Yhdessä, kunkin vain omien ja rahoittajiensa ja kansan lypsäjien etuja ja ehdolle asettajien edustajia, herroina hallitsemaan pyrkiviä. Ei valtuuttajien edustajia, Eli kaikkien tasavaltalaisten yhteisten asioiden puolesta toimivia asianajaja palvelijoita.

Suomen ollessa edelleenkin kansan tasavalta, jossa korkein valta kuuluu ja on tasavaltalaisilla, tavallisilla kansalaisillalla, jotka kaikki ovat jo sen perusteella kansanedustajia. Kukin omalla paikallaan yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi, tavalla tai toisella toimien. Jotka ovat myös suurimmassa vastuussa, kuninkaallisen vallan omaavana tasavallastaan. Kaikesta siitä, mitä ja miten sen keskuudessa tehdään, eletään ja toimitaan. Yhteiskunnassa kenelläkään ei ole oikeutta toimia epäoikeudenmukaisesti ainoatakaan tasavaltalaista kohtaan.

Tasavaltalaisiksi yhteiskunnassa lukeutuvien on valvottava ja toimittava jokaisesta jäsenestä huolta kantavasti. Samoin kuin liikenteessä tai muualla, onnettomuus paikalle sattuvan kansalaisvelvollisuuskin vaatii. Eli, kenelläkään ei ole oikeutta ajaa eikä kulkea ohi, onnettomuusuhreja auttamatta. Tässä yhteiskunnassa on valtavasti onnettomuusuhreja, ryöstettyjä ja haavoitettuja, petollisten vääristymien, kaikenlaisten laittomuuksien aiheuttajien puristuksiin jääneitä uhreja.

Kaikkivaltiaan Jeesuksen nimessä muistuttaen varoitukseksi, ettei välinpitämättömyyden ja kaiken laittomuuden ihannointi syntinne, tuomitsisi teitä ikuiseen kadotukseen, jota Helvetiksi myös sanotaan, jossa se välinpitämättömyyden syntinne, jota ette halunneet tunnustaa ettekä hyljätä, ette siitä parannuksen hyvää ja soveliasta hedelmää, alkaneet tuottamaan. Leimautuen siksi huonoksi puuksi, joka vain huonoa ja pahaa hedelmää edelleenkin tuottaa, jotka ovat leimatut tuhottaviksi ja kadotuksessa poltettavaksi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
15.6.2004 Esko Halkosaari.

Puolueet ja uskonlahkot verrattavissa.

Puolueet ja uskonlahkot näyttäisivät olevan toisiinsa verrattavia käytännössä. Toimivat ihan saman periaatteen mukaisesti. Uskovat omaan oppiinsa, pitävät siitä tiukasti kiinni puolustaen sitä kaikin voimin. Molempia hallitaan samalla tavalla, voimakkaiden persoonien hallitessa puhelahjoillaan, uskottavan tuntuisesti puhuen. Kaikkia muut, heikompia puhelahjoja omaavat, vaikka olisivat paljon viisaampiakin, ja ymmärtäväisempiä eivät saa ääntään / asiaansa kuuluville, hyvillä puhelahjoilla ja kovalla äänellä mesovien hallitessa tilaisuuksia. Jäsenkunnan vain enimmäkseen hiljaisina päätään nyökytellen ja tyytyen osaansa, kuitenkin useimpien pettyneenä ja parempaa toivoen, odotellessa voimattomina. Sen totuuden pallon ollessa hukassa, ei mutakaan tietä eikä toivoa näe. Mitä nyt lottovoittoa joskus yrittävät että saisi edes omaa elämää hiukan kohennettua, vaikka sekin on monen kohdalla osoittautunut pettäväksi

Ja kun kirjalliset vaihtoehdotkin sensuroidaan, eli ei päästetä julkisuuteen kaikkien tutkittaviksi ja arvioitaviksi. Eli asiallinen vuoropuhelu tyrehdytetään kaikin mahdollisin keinoin, niin puolueissa kuin eri kirkkokunnissa, uskonsuunnissa, eriseuroissa kuin uskonlahkoissakin, aivan samalla tavalla. Samoin kaikissa mahdollisissa keskustelu foorumeissa. Joissa pitäisi voida keskustella asiallisesti ja rakentavasti, ei kuitenkaan voi. Koska nämä itsensä korottajat ovat heti vääntämässä ja vääristämässä, takertumalla epäolennaisiin, ja vielä väärin, oman väärän tulkintansa väärältä pohjalta, vetäen siten keskustelun epäolennaisuuden puolelle, näin vetäen muutkin väärille raiteille, koko keskustelu aiheessa. Näin muka asiantuntevina (riivaajien viisaudella), perimmiltään valheen ja vääryyden oppeihin pohjautuvilla asioilla ja opeilla halliten. Estäen totuudenmukaisen ja rakentavan keskustelun.

Kaikkien totuuden tuntemattomien sitten langetessa siihen samaan, alkavat jopa puolustelemaan niitä vääryydellä hallitsevia, koska ovat muka niin uskottavia puheissaan, vaikka puheensa ei olekaan totuudenmukaista, totuuden valossa katsottuna ja tarkasteltuna. Mutta se syy on siinä, kuin tällä samalla systeemillä on pimitetty totuus suurelta enemmistöltä, että eivät voi edes tarkastella asioita oikeasta näkökulmasta, joutuvat pelkästään uskomaan, uskottavilta kuulostaviin ja tunteisiin vaikuttaviin puheisiin. Jotka eivät kuitenkaan ole totuuteen / totuudenmukaisuuteen eikä oikeuteen / oikeudenmukaisuuteen perustuvia. Oikeutta ja hyvinvointia, turvattua tulevaisuutta kaikille tasapuolisesti ja oikein takaavia.

Eikö tosiaan enää löydy niitä joita edes kiinnostaisi totuudenmukaisuus / oikeudenmukaisuus, eikö kukaan edes halua yhteiskuntaa rakentavaa keskustelua, ovatko nyt kaikki taipuneet tuhoajien puolelle, yhteiseksi pahoinvoinnikseen ja onnettomuudekseen. Samoin kuin jäävuoreen törmänneen Titanicin matkustajat aikoinaan, hekin uskoivat ja luottivat uskottavilta kuulostaviin puheisiin, joku oli kuulemma sanonut ettei Jumalakaan voi sitä laivaa upottaa, mutta niin vain upposi, niin käy tämän Suomi laivankin kanssa, on jo törmännyt EU petos jäävuoreen, vaikka matkustajilta tämä asia on vielä salattu. Mutta uppoamassa on laittomuuksien syntien EU valtamereen.

Onko näin, vai voiko joku toisin perustellen osoittaa. Ja oikeampaan, totuudenmukaisempaan tietä valaista.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16.6.2004 Esko Halkosaari.

Mihin riittää 40 %:n valtuutus.

Mihin riittää ja millä perusteella 40 %:n valtuutus demokratiassa ? Eihän se pitäisi riittää valtuutukseen. Eikö tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä uudelleen arviointi. Ensimmäisenä ilmoittaa EU:lle ettemme ole saaneet kansakuntamme tukea EU liittymään, ja siksi emme myöskään kansan tukea EU:n Suomen EU ehdokkaille. Joten ilmoittamme, ettemme ilmenneiden petosten ja valehteluiden tähden olekaan laillisesti, eli virallisesti EU:n jäsenvaltio. Palaamme asiaan myöhemmin, korjattuamme ilmenneet vääryydet ja petokset. Lähtemällä jos mahdollista, uudelta lainmukaiselta pohjalta ja oikeassa järjestyksessä, kansan yksimielisellä päätöksellä ja kaikkien tasavaltalaistemme hyväksymillä ehdoilla. Oikeilla menettelytavoilla ja siten totuudenmukaisesti jos koko kansan tahto niin on, selvitetyn totuuden ja oikeuden valossa tarkasteltuna, ilman manipulointia. Tutkien kaikki totuuteen perustuvat, oikeudenmukaiset esille tulevat näkökulmat kaikki huomioonottavasti, ja täysin sananvapauden mukaan, ilman sensuuria ja syrjintää tai rahan valtaa käyttäen, mahdollistavissa ehdotuksissa, ja arvosteluissa.

Eli laillisen vaihtoehdon puuttuessa, jos kansaa jättää enemmistö osaltaan antamatta valtuutusta väärälle asialle ja niiden asianajajille. Eikö silloin tule ottaa asia uudelleen käsittelyyn ja tutkia tarkasti ja oikeuden takaavalta, totuuden pohjalta ja mukaisesti, rehellisesti, ei vääristellen, eikä kieroillen. Vaan niin kuin oikeusistuimissakin tapana on. Käsi Raamatun päälle laitettuna, sen ilmoittamaan Totuuden Pyhään sanaan, siitä kiinnipitävästi sen mukaisuuteen nojautuen. Niin kuin kaikki valtias Kristus Jeesus ja / apostolit ovat sen ilmoittaneet. Eli ilman vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Kaikille oikeutta oikein takaavasti.

Vielä voi sanoa ettei edes 70 %:nen enemmistökään ole vielä demokraattista tulosta, joka antaisi oikeuden sortaa vähemmistöä, demokratiassahan ei pitäisi olla sortopolitiikkaa olenkaan, ainoastaan erilaisia vaihtoehtoja, jotka ei kuitenkaan saa olla sellaisia jolla tehdään muille vääryyttä, tai käyttää toisiaan väärin hyväkseen. Sehän olisi silloin kapitalismia, riistoa ja sortoa, sekä erilaista syrjintää. Jota rikkaat ovat aina harjoittaneet monin eri tavoin. Eikö demokratian pitäisi olla kansan tasavaltaa jossa jokaisella on saman verran valtaa ja oikeutta, sekä mahdollisuuksia ilman että ketään vastaan soditaan. Kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet tehdä kaikkea mikä vain on oikein, koko kansakunnalle hyväksi, ei sellaista mikä olisi koko kansalle pahaksi. Niin kuin tähän asti tehty on !!!

Totuuden Pyhässä Hengessä muistuttaen ja valistaen, sekä kehoittaen muutokseen, lähtemään tälle oikeuden ja laillisuuden, eli totuudenmukaisuuden puhtaalle ja suoralle tielle. Periaatteella kaikki yhden yksi kaikkien puolesta, rehellisesti ja rakkaudellisesti, kaikki huomioonottavasti.

Siis lopetetaan vääryyden tekeminen ja palveleminen joista koko kansaa joutuu kärsimään ja maksamaan hirveitä summia rahallisestikin, ja monin muin tavoin. Aletaan siis korjaamaan näitä vääristymiä ja epäoikeudenmukaisuuksia. Aletaan rakentamaan uudelta, sellaiselta pohjalta ja mukaisesti, ettei enää ole sijaa millekään vääryydelle eikä pahoinvointia tuottavalle. Kaikki on avointa ja mahdollista, mikä estää ???

Suomen tasavalta / lainmukainen, koko kansakunnan yhteiseksi parhaaksi puolesta tasavaltalainen.

Kaikelle pahalle ja väärälle nukkuvien, kaikelle hyvälle ja oikealle heränneiden, yksi, oikean, totuudenmukaisen tasavallan ja yhteiskunnan edustaja.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
17.6.2004 Esko Halkosaari.

Eriseurat ja lahkot eksyttäviä.

Kristukseen uskovien jakautumiset, eriseurat ja lahkot ovat Raamatun mukaan lihan tekoja, joita Jumala vihaa. Miksi sitten on niin paljon näitä eriseuroja, jakaumia. Jotka myös lahkoja ruokkii ja tavallaan pystyssä pitää, antaen niillekin siinä ohessa hyvän kasvualustan.

Kristuksen seurakuntia voi olla vain yksi Jumalan seurakunta paikkakunnallaan, jossa kaikki Hänen omansa elävät yksimielisinä, täysin yhtä ollen, keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa ja yhteistyössä eläen, toisiaan ja lähimmäisiään palvellen, toisiensa kunnioittamisissa kilpaillen.

Tänä päivänäkin vielä, on vain hajallaan olevia Jumalan seurakuntalaisia, = Kristuksen ruumiin jäseniä, ei Hänen seurakunniksi yhdistyneitä, vaan jakautuneina moniin erinimisiin eriseuroihin jopa lahkoihin. Joissa eivät ole yhtä Kristuksessa, eivät elä keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, toistensa kunnioittamisissa, yhteistyössä ja palvelemisissa kilpaillen. Enemmänkin nämä eriseuraiset lyövät ja panettelevat toisiaan ja keskenään kilpailevat. Joka on Täysin Jumalan sanan, Kristuksen Jeesuksen ja / apostolien opetusten ja ohjeiden sekä ehtojen vastaista, näin ollen on pahan palvelemista, Jumalan seurakuntaa hajallaan pitävää ja enemmän ja enemmän repivää, yhä uusia eriseuroja ja jakaumia synnyttävää.

Joka on häpeäksi Kristukselle ja Jumalan valtakunnan hyvälle sanomalle, sekä sille työlle. Kaikki jotka ovat Kristukseen ja Kristuksessa yhdistymistä vastaan, väittäen ja sanoen: Näissä eriseuroissa meillä on hyvä olla, tahdomme pysyä näissä, he ovat luopuneet Kristuksen seuraamisesta, jääneet pelkälle uskonnon, eli vasta, uskomisen tasolle, ns. portille tai ovelle. Eivät ole käyneet sisälle, eivätkä selkeästi Kristuksen ja / apostolien viitoittamalle edistymisen ja yhteisestä uskosta rakentumisen Jumalan valtakunnan etsimisen, täydellisyyteen pyrkimisen tielle. Jossa sitten vasta kaikki muukin siinä ohessa annetaan ja ikään kuin automaattisesti tulee, mitä elämässämme tarvitsemme.

Nyt Jumalan kansa elää vieläkin osana tätä pahaa maailma, ollen osallinen heidän synteihin, niihin mukautuen eläen ja yhdessä maailmallisten kanssa elinmahdollisuuksia itseltään tuhoten ja myös toisiltaan ja kaikilta maailmankin ihmisiltä, monilla eri tavoin.

Kyllähän Jumala ja Pyhähenkensä näissä eriseuroissakin jonkun kautta hiukan vaikuttaa, koska ei ole muutakaan paikkaa joka olisi tällä hetkellä sen kummempi, kaikki ovat väärällä ja väärältä pohjalta yhdistyneet. Samoin Jumalan Pyhä henki vaikuttaa näiden ulkopuolisissa ryhmissäkin jopa yksilötasoilla, yksilöiden kautta samalla tavalla ja yhtä voimakkaasti, eri puolilla ja eri kodeissa.

Kristus kuitenkin tahtoo että omansa olisivat täydellisesti yhtä. Mikä sitten estää muu kuin tottelemattomuus Jumalan sanalle, totellaan enemmän ihmistä kuin Jumalaa. Eli, kukaan ei vaadi näiltä osin noudattamaan Kristuksen opetusta, Hänelle kuuliaisuutta. Olisiko niin että, nämä herroina hallitsemaan alkaneet paimenet ovat syrjäyttäneet opetuksillaan Kristuksen, ja alkaneet omassa nimissään pitämään vain sitä heidän perustamaa yhdistystä kurissa, heille itselleen uskollisuutta Kristuksen sijasta vaatien ja näin Kristusta Jeesusta ja Hänen omiensa yhdistymistä vastustaen.

Jeesus odottaa että Hänen omansa alkaisivat seuraamaan yksin Häntä, ja että palaisivat apostolien ja profeettain perustalle. Apostolisen johdon ja ohjauksen alaisuuteen yhtyen, niin että vain Jeesus Kristus on ja saa olla Herra, ja myös se ryöstetty ja haavoitettu, nälkäinen tai janoinen, sairaalassa tai vankeudessa oleva, jota tahdomme toisissamme ja lähimmäisissämme palvella.

Suurin osa kansalaisistamme ja veljistämme ja sisaristammekin on tänä päivänä näitä, olemmeko kuitenkin kulkeneet välinpitämättöminä ohitseen ?

Kristuksen Jeesuksen nimessä muistuttaen, herätykseksi ja opiksi otettavaksi, Esko H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18.6.2004 Esko Halkosaari.

Rikkaiden ja köyhien suhde ???

Miksi rikkaiden ja köyhien kuilu levenee ja levenee jatkuvasti, aiheuttaen lopuksi väkivaltaisuuden leimahteluja, monenlaisina laittomuuden ketjuuntumisina, jopa sotia synnyttävästi, yhä suurempia ja pahempia, ym. ongelmia ja niiden tuskienlievitys, huume ja alkoholi, ym. pillerit ja aineet riippuvuuksia, / valtavia vieroitus ja hoitokustannuksia, myös jälkiseurausten monenlaisia muita suuria kustannuksia.

Onko Demokratia jotenkin kriisissä vai on pallo hukassa, vai onko kansan tasavallan edustajat tasavaltalaiset seonneet. Vai mistä johtuu tämä välinpitämättömyys yhteisten asioiden hoitamisista.

Mikä siis kansalaisia vaivaa. Onko T ja O vitamiinit jäänyt, sanan ravinnosta pois. (totuus ja oikeus käsite oppi). Onko alettu nauttimaan vain roskaravintoa, (valhe ja vääryys ihraoppi) josta puuttuu kaikki tervehdyttävät ja tervettä elämää tuottavat vitamiinit. Eikö ihmisten heikkous ja järjettömyys ala jo huolestuttamaan yhteiskunta perheen vastuuntuntoisia jäseniä. Miksi tällaista tilaa ei julisteta jo kokonaan katastrofaaliseksi HÄTÄtilaksi, asioiden oikeaan tilaan ja järjestykseen saattamiseksi koko kansan yhteisten etujen tähden ja nimissä, ihan kansan yhteisin talkoovoimin. Jossa kaikki velvoitetaan etsimään sitä suuri ongelma nimistä virusta. Jota vääryydeksi ja valheeksikin, ja synniksikin nimitetään. Ja annetaan oikeus myös yhteiskunnan nimissä ja valtuuksilla tuhota se, kuka tai ketkä vain sen löytäneekin.

Ehdottaisin uudelleen järjestäytymistä totuuden ja oikeuden opin pohjalta, totuudenmukaiseksi yhteiskunnaksi. Jossa vääryyttä ja valheellisuutta, eikä mitään muutakaan laittomuutta suosittaisi, eikä edes yhteisten asioiden hoidoissa hyväksyttäisi. Jossa ei tarvittaisi enää edes eri puolueita, koska niille ei enää olisi käyttöä, koska siinä toimittaisiin oikein ja oikeudenmukaisesti kaikki kohtaan jo muutenkin. Mihin silloin tarvittaisiin eripuolueiden ja puolueiden kannattaja jäsenten omien etujen ajajia ja markkinavaltiaitten puolesta puhuja puolustajia ja asianajajia ???

Siis järjestäytykäämme: Sillä epäjärjestys ja kaikkinainen sekasorto ristiriitaisuuksineen tuhoaa valtavalla vauhdilla kaikkien elinmahdollisuuksia, ympäri maailmaa. Kyllähän, ääni kuuluu ja jälki näkyy. Jos on sokea niin ainakin kuulee, jos on kuuro silloin voi kuitenkin nähdä. Jos on kuuro ja sokea, silloinkin kuitenkin vanhurskaat ovat sokeiden silminä ja kuurojen korvina jota tämäkin sanoma ja valistus on. Totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden myötä hyvinvoinnin puolesta, Totuuden Hengessä.

=========================================================================

 

Kikkaa kohtaa: Edellinen