TOTUUS = JUMALAN SANA

sisältäen luomakunnan lain-alaisuudet (määritellen täydellisyyden rajat)

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. (Joh. 1: 1)

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on Isältä, ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1: 14)

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3: 16)

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka Sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh. 17: 3)

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. (Ap.t. 4: 12)

Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin, nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. (Ps. 14: 2)

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. (Hebr. 11: 6)

Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. (Joh. 14: 6)

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi kun hän läsnä on. (Jesaja 55: 6)

Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. (Room. 10: 13)

Sinun Sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki Sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. (Ps 119: 160)

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. (Mark. 8: 36)

Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. (Matt. 6: 20)

Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, hän näki kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: "Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska täällä liekissä." (Luuk. 16: 22-24)

Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. (Joh. 7: 17)

Jokainen Jumalan sana on taattu, Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat. (Snl. 30: 5)

Jeesus sanoi: Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. (Mark. 1: 15)

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 1: 9)

Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.
(Jesaja 45: 22)

Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen joka on Jumalan kuva. (2. Kor. 4: 4)

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. (Ap.t. 17: 30)

Sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. (Room. 10: 9)

Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10: 10)

Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virrat. (Joh. 7: 39)

Te jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. (1. Piet. 1: 23)

Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. (Luuk. 11: 9)

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. (Luuk. 11: 13)

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. (Room. 8: 16)

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. (Matt. 24: 42)

Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hebr. 4: 16)

Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. (Joh. 10: 9)

Takaisin Linkit-sivulle