4. 8. 2003 Esko Halkosaari. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JUMALA VAATII, TILILLE !

Jumala vatii niin uskovat kuin uskosta osattomatkin tilille teoistaan ja tekemättä jättämisistään, jokainen saa ansionsa mukaan, kuka hyvää kuka pahaa, palkkana vaelluksestaan / miten ja kuinka on elänyt. oikein vai väärin, rakkauden ja totuuden valossa katsottuna, = Jumalan sanan.

Ne jotka tähän pahuutta ja laittomuutta harjoittavaan ja tuottavaan maailmaan mukautuneina, niitä palvellen niihin yhtyneinä, itsekkäästi eläen / välinpitämättöminä. saavat siitä ansiona palkakseen pahaa. Sillä, sitä mitä kylvää, sitä myös niitä, pahuuden kylväjien yhteydessä elävät ja niiden palvelijoiksi antautuneet niittää siis itselleen pahuutta, erilaisina onnettomuuksina, sairauksina, väkivalta uhreina, henkisinä pahoinvointeina, uskottomuuden uhreina, petosten uhreina, juonittelujen uhreina, liikenne uhreina, väärinkäytösten uhreina, sotien uhreina, terrorismin uhreina ym. vastaavina.

Ja jos nekään eivät pysäytä ja saa ihmisiä kääntymään pahoilta teiltään / teoistaan, sekä mukautumisesta ja osallisuudesta valheisiin ja vääryyksiin / kaikenlaisiin laittomuuksiin, joita tämän, pahan vallassa olevan maailman ruhtinaat pyörittävät, Silloin saa ansiona palkaksi ehkä, jopa ikuisen kadotustuomion.

Kun taas hyvää tekevät ja siihen kehottavat, pahuuksista varoittavat, totuutta julkituovat, vanhurskautta peräänkuuluttavat, toisiaan ja lähimmäisiään huomioineet / auttaneet, maailman valona ja suolana olevat, saavat palkakseen hyvää, kuka milläkin, ja monella eri tavalla. Kuitenkin ansionsa mukaan, kuka enemmän kuka vähemmän. Jo tässä ajassa ja ikuisen ihanuuden taivasten valtakunnassa, josta ei monikaan osaa edes haaveilla eikä mielikuvaa edes luoda, niin suuresta autuudesta, = täydellisyydestä, joka siellä vallitsee, kantaen ja jatkuen ikuisesti, = loputtomasti.

Johon on vain yksi, ovi ja yksi tie, se on Kristus Jeesus / Hänen sanansa / Pyhä Henkensä. Ja jonka sanan ja opin pohjalta hyvää tekevät vaikuttavat ja jonka mukaan itsekin elävät, Häntä, itse hyvyyden = rakkauden ja totuuden lähdettä, Kristusta Jeesusta korottaen ja seuraten / palvellen.

Hakeudu siis sinäkin tämän lukija, Hänen seuraansa.
=================================================================================
18. 8. 2003 Esko Halkosaari

Irti Baabeleista, PAETKAA !

Eikö nyt kukaan huomaa kuinka maailmallinen ja antikristillinen henkivalta on imaissut uskovaisetkin hallintaansa, pyöritellen heitäkin miten tahtoo, kaikkinaisissa eksytysten opin tuulissa ja arvailuissa, totuuteen perusteettomissa olettamuksissa, pahan vallassa olevien Jumalattomien ihmisten, hiekka perustuksille laittamissa rakennelmissa. Jossa sitten Jumalankin lapset puurtavat yhdessä ja yhteistyössä Jumalan kieltävien oppien mukaan rakentamassa, tuon, pahaa ja sortoa / katkeruutta ja vihaa tuottavan, sekasorto ja tuhopäämäärän toteuttamiseksi. Siitäkin huolimatta, vaikka Jumala sanoi: Mitä yhteistä on pimeydellä ja valkeudella, valheella ja totuudella, hyvällä ja pahalla, uskovalla ja ei uskovalla. Miksi Jumalan kansa on jälleen taipunut pakanain tapoihin ja menetelmiin ja antikristillisten uskontojen ja uskottomien sekoiluihin / sekasortoihin, mukautumalla näihin Jumalan vastaisuuksiin, pahuutta tuottaviin, moraalittomuutta ja kaikkinaista petoshedelmää kasvattavien puiden, istuttamisiin ja kasvattamisiin.

Eikö näiden hedelmää ole jo tarpeeksi osoittamaan jokaiselle, jo jopa uskosta osattomat näkee, kuinka suuri enemmistö saa tuntea / maistaa, näitä vääryyksien / katkeruuden ja vihan / kierouksien, sairauksien, väkivallan ja sotien hedelmien, karvasta ja pahaa mädännäisyyden makua ja tuhoa.

Missä siis ovat Jumalan lapset tänä päivänä, 18. 8. 2003 jälkeen Kristuksen syntymän, joille Hän Kaikkivaltias antoi ja uskoi totuuden sanan, että sitä esillä pitäisivät, kaiken mädännäisyyden tukahduttamiseksi ja esteeksi. Tämä maailma on yksi suuri pimeä huone, josta puuttuu valo, johon Jeesus tuli valkeudeksi. Asetti opetuslapsensa lampuiksi, että veisivät valoaan kaikkeen maailmaan, saattaakseen valoon ja paljastaakseen kaikki pimeyden kätköt, jotka mädännäisyyttä synnyttää ja kasvattaa, turmellen ja tuhoten luomakuntaansa ja luotujaan. Jeesus tuli siis pelastukseksi / tieksi ja siunatuksi vaihtoehdoksi, tälle kaikkinaista kirousta tuottavalle maailmallisuudelle = Jumalattomuudelle.

Jumalan sana Jeesus, on edelleenkin sama valkeus, nyt omissaan, vanhurskaissa. Mutta missä ovat nämä vanhurskaat, joille on uskonut itsensä kirkastamisen, totuuden julkituomisen, asettanut valoksi ja suolaksi koko maailmaan, uskonut valtakuntansa salaisuuden. Onko enää ketään joka olisi kuullut heistä, vai onko käynyt niin Kuin Hän, Jeesus epäili: löytäneekö uskoa / uskollisuutta omistaan, kun palaa pitkältä matkaltaan taivasten valtakunnasta, tekemään tiliä palvelijoidensa, joille uskoi leivisköitä, kanssa.

Hänen askeltensa ääni kuuluu jo, tilintekojen aika taitaa olla jo käsillä. Tutkikaa ja katsokaa kuinka olette leivisköillänne asioineet, niiden mukaan teille maksetaan, toivoisin ettei kukaan lukeutuisi siihen leiviskänsä piilottajan osaan, olisi ollut välinpitämätön ja epäuskoinen, jättiläisiä pelkäävä ???

Jeesus Nasaretilaisen nimessä muistuttaen , puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.
================================================================================
26. 8. 2003 Esko Halkosaari

SUURI JULKINEN VÄÄRYYS

Suomen kansa, joka järjestäytynyt aikoinaan yhteiskunnaksi Kristillisen opin mukaisen perustuslain pohjalta, evankelis Luterilaisen seurakunnan jäseninä, tarkoituksenaan Jumalan pelko, = viisauden alku / vanhurskaus, = totuus, oikeus oikeamielisyys / oikeudenmukaisuus. Jossa kuitenkin tilaa ja elämän mahdollisuus niillekin jotka eivät vielä uskoa Jumalaan omista, eli ei ole seurakunnan jäseniä. Joilla ei kuitenkaan oikeutta tehdä seurakuntalaisille, eli yhteiskunnalle pahaa eikä vääryyttä, ei toimia yhteiskuntaa / sen jäseniä vastaan. voivat siis harjoittaa elinkeinoa yhteiskunnan ulkopuolella. Yhteiskuntalaiset voivat kuitenkin palvella ja auttaa heitä, oikeiksi ja hyväksi näkemillään tavoin, kuka mitenkin, oikeiden tarpeidensa mukaan. Osoittaa heitä kohtaan Jumalan rakkautta, olla esimerkkinä rakkauden valtakuntalaisina, jonka keskuudessa ei ole vääryyttä, eikä oikeudettomuutta, koska perustuu Jumalan sanaan joka sisältyy rakkauden raameihin, ja rakkaushan ei tee kenellekään pahaa, rakkauden puuttuminen yhteiskunnasta, sehän se on josta ihmiset kärsii.

Tämä suuri ja julkinen vääryys on siis tapahtunut Luterilaisen seurakunnan paimenten välinpitämättömyyden seurauksena, he kun laiminlöivät tehtävänsä Jumalan palvelijoina, opettajina, paimenina, johtavina palvelijoina, oikeudentekijöinä, vanhurskauden esikuvina, luopuivat Jumalan sanan ohjeista. luopuivat totuudesta, taipuivat valheiden ja vääryyden tekijöiden puoleen, uskoen oman tehtävänsä heille, laittomuudentekijöille.

Suuren osan kansasta kuitenkin osoittaessa tyytymättömyytensä kyseiseen ratkaisuun, päättivät yhdistyä ja perustaa Demokratiapohjaisen tasavallan, jossa kansalla olisi korkein valta ja vastuu, kansan kuitenkin luopuessa kuninkaallisesta vallastaan, ja alkaessaan valitsemaan ja valtuuttamaan itselleen hallitsijoita, itsensä, eli kuninkaan kuninkaiksi. Jotka sitten ovatkin valtaansa vapaasti ja sumeilematta käyttäneet, kaikkien Jumalankieltävien, valheisiin ja vääryyksiin perustuvien oppiensa mukaan, joiden takana on itse pääpaholainen, luciferi ja hänen joukkonsa, joka Suomeksi saatana nimellä tunnetaan.

Tässä pääpiirteittään syy tämän päivän kaaokseen ja ristiriitoihin / sekasortoon, oikeudettomuuksiin, väkivaltaisuuksiin, moraalittomuuksiin, välinpitämättömyyksiin, laiminlyönteihin, itsekkyyksiin. ym. pahuutta ja mädännäisyyttä synnyttäviin, sekä henkistä että fyysistä pahoinvointia tuottaviin ongelmiin, niin Suomessa kuin muullakin maailmassa.

On vain yksi mahdollisuus löytää oikea suunta ja vaihtoehto, se on Kristuksen Jeesuksen puoleen kääntyminen. Raamatun uudessa testamentissa on kaikki hyvinvointiin ja turvattuun tulevaisuuteen tarvittavat opit, ehdot, ohjeet, jotka kuitenkin vain oikeamielinen, vilpitön, totuutta ja oikeutta / oikeudenmukaisuutta rakastava = vanhurskas, voi ymmärtää oikein. Oi jospa tämä Siniristilipun kansa ymmärtäisi nöyrtyä, taipua Pyhän Jumalan sanan mukaiselle, ainoalle ja oikealle, täydellisyyteen ohjaavalle ja johtavalle, siunatulle ELÄMÄN tielle.

Rakkaudesta totuuteen, vähäinen palvelijansa, Esko H.
================================================================================
27. 8. 2003 Esko Halkosaari.

KANSALTA, PALLO HUKASSA !

Kansakunnat jotka pimeydessä vaeltavat, eivät ole vieläkään nähneet, tiedostaneet suurta valkeutta, = totuuden ja oikeuden valoa, jonka Jumala kaikkivaltias lähetti pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa maailmaan. Ilmeisesti monien antikristillisten henkien, palvelijoiden harhaanjohtamina / eksyttäminä, uskomalla näiden panettelijoiden, riistäjien ja sortajien, kaikkinaisten Jumalattomien = Jumalan teoillaan ja sanoillaan kieltävien laittomuudentekijöiden valheita. Perisynnin vaikutuksessa / omien henkilökohtaisten sekä yhteiskuntansa syntien orjina elävinä, ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia uskomaan ennemmin valheita kuin totuutta. Ihminen kun on, pimeyden lapsena syntynyt kasvanut / kasvatettu tähän kaikkeen, valheiden ja vääryyksien raameissa olevaan pimeyteen, eivätkä siihen tottuneen tahdo uskaltautua tulemaan valkeuteen, pimeydessä viihtyvät tuttavat ja ystävät kun saattavat alkaa kummastelemaan ja jopa hiukan piikittelemään, moista valoon / valkeuteen = koko totuuteen pyrkijää, se kun heidän mielestään on niin outoa, uutta ja erilaista mihin on tottunut, vanha ja tuttu kun, tuntuu heistä turvallisemmalta. Siitäkin huolimatta vaikka päivästä toiseen tiedotusvälineet ja monet muut uutisoi päivittäin. ym. kansanradio, Karpon ohjelmat, ja monet muutkin, näistä hirmuisista laittomuuksista / hirmuisista kärsimyksistä mitä aiheuttavat, kaikenlaisina sekä henkisinä että fyysisinä väkivaltoina / kärsimyksinä, sotien ja sairauksien sekä onnettomuuksien lisäksi.

........... Suurella osalla kansalaisistamme varmaankin on omakohtaisia kokemuksia kyseisistä asioista ..........

Jeesus Nasaretilaisen nimessä kutsun kaikkia tämän lukijoita tähän valkeuteen, totuuden ja oikeuden tuntemiseen / rakkauden valtakuntaan, jossa ei ole sijaa vääryydelle eikä valheille. Tämä vaihtoehto on tarjolla kaikille jotka vain hyväksyvät, tähän pääsyyn tarvittavat armon ehdot, jotka ilmenevät Raamatun uudessa testamentissa, taaten kaikille täydellisen oikeudenmukaisuuden, turvallisen ikuisen tulevaisuuden, todellisen elämän tarkoituksen, mielenkiinnon, sisäisen rauhan ja levon, rakkauden piiriin osallisuuden. Sitä jota kaikki kaipaa ja jonka perään huutaa. Mutta suurin osa väärästä suunnasta, sieltä pimeyden puolelta, josta löytyy vain sitä ns. valkeaksi kalkittua, ulkoa päin näyttää hyvältä, mutta se sisus onkin mätää. Totuuden Pyhässä Hengessä, Esko H.
================================================================================
28. 8 2003 Esko Halkosaari

M E N K Ä Ä, JA TEHKÄÄ

Kaikista kansoista Minulle (Jeesukselle) opetuslapsia, julistamalla heille Minun valtakuntani evankeliumia, hyvää sanomaa, ja kastamalle heitä, (jotka uskovat) Minun nimeeni, ja opettamalla heille ja heitä pitämään KAIKKI, mitä Minä olen teille sanonut ja opettanut.= Apostolinen seurakunta oppi ja elämä käytännössä, alkuseurakunnan mallin mukaan, = kaikkien keskinäinen rakkaus ja huolenpito, toistensa kunnioittamisessa kilpailu, yksimielisyys, edistyminen kohti täydellisyyttä = Jumalan valtakuntaa, = Kristuksen ruumiin jäsenten täydellistä yhteistyötä / keskinäistä hyvinvointia ja turvallisuutta, Raamattuun kirjoitettujen ohjeiden ja lupausten mukaan.

Voittaen / synnyttäen yhä uusia opetuslapsia KRISTUKSELLE, = Jumalan perheeseen, ei uskonsuunnille tai ns. hengellisille kodeille eikä eriseuroille, jotka voivat olla ainoastaan välivaiheita, hoito opetus ja kasvatus paikkoja, ns. nykyisiä esikouluja vastaavia paikkoja, todellisen, Kristuksen seurakunta ruumiin rakentamista silmälläpitäen, valmistaen heitä kokonaisvaltaiseen Jumalan valtakunnan työhön. Tällä tarkoitan koko Jumalan perhettä ja sen kokonaisvaltaista ja päämäärätietoista tavoitetta palvelemaan.

Olemmeko tehneet niin kuin Sana kehottaa, olemmeko olleet uskollisia, olemmeko luopuneet omista turhanpäiväisistä harrastuksista, ja ym. armon ajan väärinkäytöistä, olemmeko totuudessa ja oikeudessa, armossa ja rakkaudessa osallistuneet yhteiseen haasteeseen / työhön, sekä siinä ohessa toisiamme palvelleet, sekä lähimmäisiämme huomioineet, olleet valona ja suolana / totuutta julkituomassa, siis ihan julkisesti muistuttaneet, valistaneet ja varoittaneet kaikesta pahuutta tuottavista asioista ja menetelmistä, jotka tuovat kirousta koko kasakunnan ylle ???

Olisiko näiden asioiden laiminlyönti suurin syy siihen, ettei Suomessakaan ole yhtäkään Raamatun, sanaan perustuvaa, apostolisen seurakuntaopin mukaista seurakuntaa, on ainoastaan monenlaisia uskovaisten, maallisen yhdistyslain pohjalla toimivia työmuotoja, esim. paikkakuntani helluntaiseurakunta, on perustettu lapsi ja nuorisotyön tekemistä varten. Ollen samalla yksi monista samalla paikkakunnalla olevista uskovien perustamista yhdistyksistä, joista kuitenkaan mikään ei ole

Kristuksen ruumis, eli Jumalan seurakunta. Jeesuksen nimessä huomauttaen, Esko H.
===============================================================================
30. 8. 2003 Esko Halkosaari

Huom! valomerkki annettu

Pohjois- Amerikkaan, Helsinkiin ja Lontooseen. Tiedoksi koko maailmalle. Valomerkin tarkoitushan on ilmoittaa että aika loppuu, tarjoilu loppuu = (armonaika ), tarkoittaa, lähtekää ulos, kohta suljetaan alkaa tilintekojen aika / lopullinen pimeys, niille, jotka eivät ymmärrä lähteä ulos tästä synnin pesä maailmasta, etsimään Jumalan valtakuntaa, Johon Jeesus Kristus on ovi ja tie ja elämä.

Samoin kuin metsänomistaja, joka käy ensin leimauttamassa puut, jotka tulee kaadettaviksi, merkiksi kaatajille, että kaatavat vain ne puut, jotka ovat leimattu, ja etteivät kaada niitä puita, joiden on tarkoitettu jatkavan elämää. Jotka ovat suoria ja hyviä, eivätkä ole niin saastuneita, ettei ole enää toivoakaan tervehtymisestä. Metsänomistajahan pyrkii kuitenkin kaikin tavoin ensin hoitamaan ja ruokkimaan heikkoja puita niin, että alkaisivat elämään kunnolla. Näin on kaiken omistaja, Herra, Herra tässäkin tapauksessa tehnyt.

Jospa vielä olisi se Niiniveen kaupungin mahdollisuus, kun koko kaupunki nöyrtyi tekemään parannuksen Jumalattomuudestaan = synneistään = laittomuuden harjoittamisistaan / väkivallastaan, moraalittomuuksistaan.

Jospa löytyisi tarpeeksi vanhurskaita ja nöyriä. kääntämään kansoja pois Jumalattomuudestaan, katumaan ja tunnustamaan syntisyytensä ja syntinsä Pyhälle Jumalalle, kaiken elämän ja koko luomakunnan omistajalle, joka on lähes 2000 vuoden ajan on koittanut monin tavoin rakkaudessaan puhutella ja taivutelle kansoja, kääntymään pahoilta teiltään ja teoistaan, omaksi ja toistensa parhaaksi. Hänen sanansa saattajia ei olla kuitenkaan uskottu, on vai tehty helle pahaa ja pilkattu heitä, tähän päivään asti, jopa uskovienkin taholta.

Varoitukseksi vanhurskauden puolelta, Esko H.
=================================================================================
31. 8. 2003 Esko Halkosaari

ENSI ASKEL, RAUHAN TIELLE

Tielle, jossa ihmiset ei enää sodi toisiaan vastaan, ei henkisesti eikä fyysisesti, eivätkä myöskään silloin aiheuttaisi sotimisien syitä, joiden kaikkien perusta on valhe ja vääryys / itsekkyys = välinpitämättömyys = vain itserakkaus, josta liikenee ehkä vähän myös samanmielisille, ryhmälle, yhdistykselle, puolueelle. Niihinkin vain omien etujen tähden. Joka näin ollen on myös Jumalan kieltämistä, Häntä, elämän antajaa vastaan kapinointia.

Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen perintönä saatu, syntiin taipuvainen luonne, koska pahahenki, = demonihenki, sai vallattua ihmisen sielun, pääsi ihmisen sydämeen, vaikuttaen sieltä käsin itsekkyyttä, henkistä sokeutta, = sokeutta totuudelle ja oikeudelle / rakkaudelle toisiinsa.

Sulkien näin myös ihmisen oman, hyvinvointinsa ja turvallisuutensa lähteen, joka on juuri se RAKKAUS, = rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Vasta sen myötä, jokainen itsekin pääsee kyseisen rakkauden piiriin / siitä osalliseksi. Siinä on se, kaiken hyvinvoinnin ja turvallisuuden, myös keskinäisen rakkauden ja huolenpidon, sekä oikeuden / oikeudenmukaisuuden lähde, jonka suuntaa pitäisi lähteä. Nyt koko ihmiskunta on menossa päinvastaiseen suuntaan.

Tämän asian edessä nöyrtyminen ja asioista selvän ottaminen olisi jo ensimmäinen askel rauhan ja hyvinvoinnin tielle. Juuri tätä varten Kristus Jeesus tuli maailmaa, uhrasi itsensä tämän perisyntikierteen katkaisemiseksi.

Toimii kuitenkin vain niiden kohdalla, jotka tahtovat Hänet Herrakseen, Hänet kaikkein oikeudenmukaisimman, ja armoa ja rakkautta täynnä olevan suurimman mahdollisen palvelijan ja kuninkaan, korkeimman ja täydellisimmän oikeudenmukaisuuden asiantuntijan, eli itse lähteen.

Kristuksen Jeesuksen nimessä / Totuuden Hengessä muistuttaen / Esko H
================================================================================
27. 8. 2003 Esko Halkosaari

Kysymykseen, M I K S I ?

Monet ihmettelee tätä nykyistä maailman menoa, valtavasti onnettomuuksia, väkivaltaa, sotia, nälänhätää sairauksia, luonnonmullistuksia. Päivittäin saamme kuulla kuinka tiedotusvälineemme uutisoi suurista onnettomuuksista = vitsauksista eri puolilla maailmaa, kaiken muun vääryyksien, petoksien valheellisuuksien, poliittisen ja kaupallisen kieroilun keskellä ja saattelemana. Suurimman osan ihmiskunnasta eläessä suuressa ahdingossa ja kaiken puutteessa, kärsien ja tuskaillen vuodesta toiseen. Avustusjärjestöjen kamppaillessa ja yrittäessä edes jollain tavalla auttaa, kuitenkaan ei riitä kuin ihan murto osalle jotain pientä. Toisaalla taas eletään ehkä jopa satakertaisessa rikkaudessa, maallisessa hyvinvoinnissa, tähän suureen enemmistöön verrattuna.

Kaikki on kuitenkin ihmisten omaa syytä, Välinpitämättömyys Jumalan antamia elämän ohjeita kohtaan on johtanut tähän sekasortoon / kaaokseen jossa maailma tänä päivänä on ja elää, ihmiset ovat itse valinneet omat johtajansa ja hallitsijansa, riistäjänsä ja tuhoojansa, ylenkatsomalla Jumalan sanan / hyvinvoinnin ja turvallisen / turvatun tulevaisuuden, joka kantaisi, ajasta ikuisuuteen, eli loputtomasti.

Ihmiset ovat siis saaneet sellaisia hallitsijoita ja johtajia joita ovat ansainneet. Vaikka Suomenkin kansa omistaa kuninkaallisen aseman ja vallan, on kansan tasavalta, jossa korkeinta valtaa ja vastuuta kantaa KANSA. Miksi tämä kuningas kuitenkin valitsee itselleen hallitsijoita, jopa laittomuudentekijöistä, tuhomaan ja ryöstämään omaisuuttaan ja jopa myymään sen vieraalle vallalle, kuninkaan millään tavalla asiasta välittämättä. Onko tämä kansa, eli kuningas seonnut vai ympäri päissään, vai mistä moinen välinpitämättömyys johtuu. Eikö kukaan ihmettele, eikö kukaan välitä, vai eikö tajua ??? Jumalan sana on lääke kaikkeen. Totuuden Hengessä.Terv.E H
.=================================================================================
27. 8. 2003 Esko Halkosaari

TOTUUS TEKEE VAPAAKSI

Totuuden tuntemisen myötä ihminen vapautuu, eksytysten aiheuttamasta sokeudesta. Tarkoittaa vastaavaa: Kun esim. pimeään huoneeseen jossa ihmiset yrittää elää ja tulla toimeen, tapahtuu kaikenlaisia törmäilyjä ja kiukutteluja kun ei näe eikä ymmärrä mitä kaikkea huoneessa tehdään ja mitä on. Mutta sitten kun joku ymmärtää sytyttää valon, paljastuu selkeästi mitä kaikkea huoneessa on ja mitä siellä on tehty ja millä tavalla. PALJASTUU SIIS KOKO TOTUUS ! ? !

Jeesus Kristus tuli valkeudeksi tähän maailmaan, tähän pimeään huoneeseen, antaa ikään kuin taskulappuja niille jotka vain niitä tahtovat, kuitenkin vain määrätyin ehdoin (ilmenevät Raamatun uudessa testamentissa) sen lampun valossa voi sitten katsella vähän joka suuntaan ja nähdä mitä kaikkea on ja mitä tehdään ja mitä on tehty. Valon keilan valaistessa hämärästi myös joka suuntaan että vähän kokonaisuuttakin mitä kaikkea huoneessa on, saa niin sanotusti jo hämärästi kokonaiskuvan, valokeilaa sitten kohdistaessa eri suuntiin saa jo tarkkaankin nähdä ja tulla tietämään missä mennään tai ollaan.

Jumalan sana on lamppu, Jeesus joka on myös sana, eli osa lamppua, on se hehku joka valaisee, mutta ihmiset tarvitsee myös virran lähdettä, eli pyhitystä / pyhää Henkeä jonka kautta hehku kirkastuu. Kaikkinainen synnillisyys, itsekkyys, valheet, vääryydet, petokset, väkivaltaisuudet, varastamiset, välinpitämättömyydet, ym. pahaa ja vahinkoa tuottavat on rikollisuutta, Jumalaa, toisia ihmisiä, luomakuntaa ja myöskin ihmistä itseään kohtaan.

Kaikki nämä tällaiset asiat ovat vaikuttaneet katkon virran lähteeseen,

elämän antajaan ja ylläpitäjään, eli itse luojaan, Joka on kokonaan Pyhää Henkeä jossa kaikki tiedon, viisauden, ymmärryksen, voiman, rakkauden, uskollisuuden, ym täydellisyyden aarteet ovat vanhurskaille tarjolla = ( oikeamielisille, uskollisille, epäitsekkäille, huomaavaisille, kohteliaille, ymmärtäväisille, sivistyneille = siveille,

puhdassydämisille, rakkaudellisille, totuutta ja oikeutta / oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttaville ). Jeesus tuli maailmaan saattaakseen yhteyden takaisin valkeuden, eli elämän lähteeseen, = koko totuuteen, koko luomakunnan omistajaan Herraan / lakeihinsa.

Terv. Vähäinen palvelijansa Esko H.
=================================================================================
25. 8. 2003 Esko Halkosaari.

KRISTUKSEN MORSIAMELLE

VALMISTAUDU: Kaikista Baabel kirkkokunnista ja uskonsuunnista (eriseurat) ulos lähtemällä, ja maailmasta ja sen laittomuuksista / moraalittomuudesta irtisanoutuen / erottautuen. Kristuksen / apostolisen seurakuntaopin pohjalta ja mukaisesti yhdistäytymiseen, elämään keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, toistensa kunnioittamisessa kilpaileviksi. Yhdeksi kristilliseksi perheeksi / talousyhteisöksi = hengellisten huonekunnaksi järjestäytyen, paikkakunnittain yhdeksi, valtakunnallisesti yhteistyöhön ja huolenpitoon, jossa kukaan ei sano omakseen sitä mitä kullakin on, vaan kaikki on niin kuin apostolisenakin aikana yhteistä, kaikista pidetään tasavertaisesti yhtälaista huolta, kaikkien osallistuessa rakentamaan tätä Kristuksen seurakuntaa, = päärakennusta, Jumalan ja toistensa palvelemiseen, kuin myös lähimmäistensä, koko elämällään ja kaikella omaisuudellaan. Siinä ohessa itsekin työllistyen, / elämän ja yltäkylläisyyden saaden, kaikilta osin taipuneena Jumalan tahtoon, Kristuksen opin mukaisesti, = apostolinen seurakuntaoppi, siihen palautuneena, = morsian on itsensä kaunistanut, tahrat poistanut, rypyt silittänyt, näin ensirakkauteen palautuen, uloskutsuttuina ja lähteneinä.

Tässä vaiheessa ja tilassa Kristillisenä osuuskuntana, Jumalan sanan / apostolisen seurakuntaopin mukaisilla ja perustuvilla säännöillä mahdollista, sillä toistaiseksi ratsastaen. Näin totuudessa ja rakkaudessa toteuttamaan, apostolista seurakuntaoppia käytännössä.

Kaikki Kristuksen, seurakuntaansa rakentamaan kutsumat ja armoittamat, apostolit, profeetat, asiantuntevat johtavat / ohjaajat = vanhurskaat seurakuntarakennuksen piirustusten asiantuntijat, opettajat / paimenet asiantuntevat työnjohtajat / valvojat, oikeuden tekijät. Jeesuksen lampaiden yhteen kokoajat, kutsukaa Jeesus Kristus nimessä lampaitaan, antaaksenne heille, heidän ruokansa / elämänsä Kristuksessa. Sillä armotalouskausi on loppumassa, tähän maailmaan mukautumisen mahdollisuus myös loppuu, pedon merkin käyttöönoton myötä, siinä vaiheessa täytyy olla täysin omavaraisia, ja kaikki siihen tarvittavat menetelmät käytännössä toimivia. AIKAA ON ENÄÄ VÄHÄN !!!

Tämän ohessa Kristuksen morsian puhdistuu / pyhittyy, saa suuren voiman ja siunauksen, kaikki apostoliset seurakuntavirat ja armolahjat / voimavaikutuksineen palaa, tähän seurakuntaan kutsutuille, tulee tapahtumaan suurempia ja ihmeellisempiä asioita kuin alkuseurakunnan aikana, Jumalan lupauksen mukaan. Kiitos, ylistys ja kunnia uskolliselle ja totiselle, eli HERRALLE.

Tähän kaikkivaltiaan ylösnousseen Kristuksen Jeesuksen nimessä kehoittaen,
Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

Tähän kutsutut vetäjät, vanhurskaat yhteistyökykyiset, ilmoittautukaa, antakaa äänenne kuulua, esim. näillä foorumeilla, yhteistyö asioiden ja ehtojen selvittämiseksi, mitä kenelläkin annettavaa, " kun kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotain annettavaa". Myös asiallisia rakkauden hengessä kysymyksiä ja arvostelua odottaen ja toivoen, koko seurakuntansa puolesta.

Nimessään uskollisia siunaten, Esko
---------------------------------------------------------

Klikkaa kohtaa: EDELLINEN