Muistutus 6. 5. 2003 / Esko Halkosaari Ratakatu 12-14 10900 Hanko

( Jakamaton ykseys ) Herran temppeli, vai oma huone ?

Profeeta Haggain aikana Jumalan kansa oli kadottanut tajun siitä, mikä on tärkeintä. Oma etu oli tullut tärkeämmäksi kuin Jumalan asia, siksi Profeetta julisti seuraavan sanoman kansalle: " Näin sanoo Herra Sebaot: Aika ei ole rakentaa Herran huonetta. Onko sitten aika teidän asua paneleilla kaunistetuissa huoneissa, kun tämä huone on rauniona ? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra sebaot: Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden ? Kysyy Herra Sebaot. Minun Huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa satonsa. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja mitä maa tuottaa, ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivannäölle." ( Hag. 1: 2-11 )

Maallisessa mielessa tämä yllämainittu periaate pitää paikkansa, mutta hengellisessä mielessä vielä enemmän. Kaikki Kristukseen uskovat muodostavat Jumalan edessä Kristuksen ruumiin, eli Herran temppelin. Me olemme Herran temppeli ja hänen huoneensa oikeassa mielessä. " Hänen huoneensa olemme me." (Heb. 3: 16 )
" Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä." ( Ef. 2: 22 )
" Te olette Jumaln temppeli. " ( 1 Kor. 3: 16 )

Jumlan tarkoitus ja kutsumus kaikille Jumalan valtakunnan työntekijöille on rakentaa Kristuksen ruumista, eli Herran temppeliä. Ei siis omaa huonetta ja kuppikuntaa. " Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksin työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen". ( Ef. 4: 11- 12).
Ihminen on kuitenkin luonnostaan itsekäs, omaansa rakentava ja itselleen rohmuava. Tämän seurauksena monet yhteisöt ovat temmanneet taivasten valtakunnan itselleen, aivan kuin heillä olisi yksinoikeus siihen. " Mutta Johannes kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. ( Matt. 11: 12 ) Kristuksessa on monenlaisia kirkkokuntia, seurakuntia ja Jumalan valtakunnan työtä tekeviä yhteisöjä.

Kaikilla näillä on oma työnäky ja kutsumus Herralta. Tämä moninaisuus olisi vielä enemmän siunaus ja uuden elämän voima maailmalle, jos veljekset asuisivat sovussa. Jos he toinnen toistensa kunnioittamisessa kilpailisivat keskenänsä. Jos he iloitsisivat siitä, että Kristusta tavalla tai toisella julistetaan. Jos heillä olisi se epäitsekäs mieli, joka Kristuksella oli. " Katso, kuinka hyvää ja suolista on että veljekset sovussa asuvat! Se o9n niin kuin kallis öljy pään pälle , jota tikkuu partaan - Aaronin partaan, joka tiukkuu hänen viittansa liepeille,. Se on niinkuin Harmonin kaste , joka tiukkuu Siionin vuorelle. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi." ( Ps. 133: 1-3 ). " Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne." ( Room. 12: 10 ).
" Muutamat tosin Julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, Mutta toiset hyvässä tarkoituksessa: Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan, nuo toiset taasen julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavan minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudesa! ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva." ( Fil. 1: 15- 18 )

Kristikunnan lähes 2000 vuotta jatkunut sisällissota päättyisi, jos kaikki yhteisöt Paavalin tavalla iloitsisivat siitä, että Kristusta tavalla tai toisella vain julistetaan. Itsekäs asenne pitää kuitenki toista yhteisöä kilpailevana yrityksenä, jonka menestyksestä ei voi iloita. Henkilökohtainen kateus, pelko oman yhteisön tulevaisuudesta sekä pelko opillisen puhtauden menetyksestä johtaa saarnaajia lyömään toinen toisiaan väärinä profeettoina. Syvällä olevia itsekkäitä vaikuttimia ei useinkaan tiedosteta, koska ne kätketään hyvältä näyttävien profeetallisten varoitusten taakse.
Kristilliset johtajat ja yhteisöt eivät yleisesti ottaen kunnioita Pyhää Henkeä lauman johtajana, eivätkä kaikissa seurakunnissa olevaa Kristuksen ruumista Herran temppelinä. Useimmat juoksevat oman huoneensa hyväksi ja siksi Haggain sanoma on niin meidän aikaamme sopiva.
" Te odotatte paljon, mutta se menee vähiin, te tuotte kotiin ( sieluja ) mtta minä puhallan sen pois. Minkätähden ? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni ( Kristuksen ruumiin ) tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne ( oman yhteisönne hyväksi ). Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan." ( Hag. 1: 8-10 )

Eri yhteisöjen johtajat kokevat että seurakunta tarvitsee sekä sieluja että rahaa voidakseen toimia tässä maailmassa. Mutta vielä enemmän seurakunta tarvitsee menestyäkseen Pyhän Hengen kaikkialle ulottuvaa hallintaa ja voimaa. Pietarilla ei ollut kultaa eikä hopeaa, mutta hänellä ja alkuseurakunnalla oli paljon Pyhän Hengen voimaa. (Apt. 3: 1- 10 ) Sen seurauksena kristinusko levisi läpi koko sen ajan tunnetun maailman lyhyessä ajassa ja siitä tuli Maailman suurin uskonto. Suokoon Jumala, että tämä lähes 2000 vuotta jatkunut sisällissota kristikunnassa vihdoinkin loppuisi. Kun keskinäinen rakkaus, kunnioitus ja rauha valtaa Kristuksen seuraajat, niin silloin maailma näkee ja ymmärtää, että me kaikki olemme saman Jesuksen Kristuksen opetuslapsia.
" Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." ( Joh.13: 35) Tähän asti maailma on tuntenut kristityt siitä, että heillä on keskinäinen riita. Monia Raamatun tekstejä on tulkittu väärin jotta veljien lyöjät voisivat tuntea tekonsa oikeutetuksi. ( Matt. 24: 48-49 ) kuvaa väärin toimivia Jumalan edustajia: " Paha palvelija ... rupeaa lyömään kansaapalvelijoitaan." Me kunnioitamme näitä lyöjiäkin Jumalan lapsina, olemmehan itsekin lyöneet toisia, eikä vajavaisuus ole vieläkään meitä jättänyt. Siksi ymmärrämme, rakastamme, anamme anteeksi - mutta toivomme - että sisällissota Kristuksen armeijassa loppuisi ja tilalle tulisi rauha ja yhtenäisyys.

Tarvitsemme avoimuutta, avointa keskustelua asioista eri piireihin kuuluvien uskovien kesken, ilman kyräilyä ja epäluuloja. Tarvitsemme uudistusta kaikkiin yhteisöihin, mutta ei repivässä tuomion hengessä syyttelemänä tuotuna, vaan Pyhässä Hengessä rakkauden anteeksiantamuksen uudistavana voimana. Sillä ei ole merkitystä mihin ihminen kuuluu jos vain on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen elämäänsä henkilökohtaisena vapahtajana ja uskoo pelastukseen: -Yksin Jeesuksen Kristuksen kautta ( Joh. 1: 12; Joh. 14: 6; Apt. 4: 12 ). -Yksin Jeesuksen armosta ( Ef. 2: 8-9 )
-Yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ( Ef. 2: 8-9 ) - Pyhässä Hengessä ( Room. 8: 9, 14;
Matt. 25: 1-13 ) - Jumalan sanan ainoana auktoriteettisena ohjeena hyväkseen ( Ilm. 22: 18-19; Apt. 17: 11 )

Tämä oli osa, Jakamaton ykseys sanomasta, joka Rauno Helpin kautta / ristiretki Via Dolorosa lehti 3 / 1997.

Linkit sivulle