=======================================================================

 

30.6.2004 Esko Halkosaari

Krist. yhteiskunta, tällainen.

Ei mitään väärää eikä pahaa, silloin ei vääryydestä ja valheellisuudesta / petollisuudesta juontavia tai johtuvia kärsimyksiäkään. Joista tämän päivän, pahan vallassa olevan maailman ihmiskunnat ja yksilöt kärsii. Ja joiden olemassaoloon ja ylläpitoon myös lähes kaikki ovat tavalla tai toisella osallisia / syyllisiä, omien valintojensa ja valtuuttamistensa seuraamusten tuotoksina, tai välinpitämättömyydellään tukemana, eli hyväksyen kaiken olevan, pahan ja väärän, eli mädännäisyyden. Pahuuttaan kun ihminen kaiken mädännäisyyden purematta nielee, omaksi ja toistensa vahingoksi. Totuuden ja oikeudenmukaisen yhteiselon elämän ohjeet / hyvän hedelmät luotaan pois työntäen. Näin kadotuksen puolelle itsensä tuomiten, pelastuksen vaihtoehdon ja sen armosta tarjoajan, kaikkivaltiaan, totuuden ja oikeuden ruhtinaan, kuningasten kuninkaan ja vapahtajan, Itse elämän lähteen hyljäten, = ristiinnauliten, kuoleman lähteen suuntaan pahan hengen pettämänä ja orjana hoippuen.

Tälle nykyiselle pahalle, rinnakkaisvaihtoehtona, mitä sille nyt enää, vähän aikaa jäljellä on. Tälle paholaisen hallitsemalle sekasorto yhteiskunnalle, jossa kaikki on ristiriitaista, yksi kaikkia ja kaikki yhtä vastaan, sortaen ja elinmahdollisuuksiaan kiristäen ja tuhoten. Hyvän ja pahan ollessa sotkeutuneena toisiinsa. Vanhurskauden luisuessa ja menettäessä koko ajan enemmän ja enemmän otettaan, yrittäessä pitää pystyssä ja tukea tätä hiekalle rakennettua ja valmiiksi lahoista (valheen ja vääryyden) tukipilareista pystytettyä koko kansan yhteiskunta rakennusta. Joka natisee ja ritisee jo joka puolelta, luhistumisen ennusmerkkeinä. Monenlaisina asukkaiden valituksina ja vaivoina kärsimysten tuskanhuutoina.

Näin Jeesuksen nimessä valistaen, Puolustaja Pyhä Henki / Esko H.

========================================================================

1.7.2004 Esko Halkosaari

Miksi ei tunneta Kristinoppia ???

Niin, miksi Suomessa eikä maailmalla tunneta kristinoppia, Tiivistettynä: Rakasta Jumalaa yli kaiken, hyvän ja oikean, totuuden ja oikeudenmukaisuuden lähdettä, täydellisyyden lain antajaa, kaiken luojaa, tekijää, ylläpitäjää, koko luomakunnan omistajaa kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistäsi, kanssaeläjiäsi, niin kuin itseäsi, eli oikein. Niin ettei kenenkään tarvitsisi ilman sinun, tai omaa syytään kärsiä vääryydestä, eikä valheellisuuden / petosten seuraamuksista. Kuka haluaa tehdä itselleen vääryyttä omaksi kärsimyksekseen, muuten kuin ymmärtämättömyyttään toisen, pahan palvelijan pettämänä, houkuttelemalla ja viekkaudella viettelemällä.

Sen korkeampaa sivistys ja siveystasoa ei ole edes enää olemassa kuin mitä kristinoppi toisi ihmiskunnan kanssaeloon. Kaikilta kohdin täytettynä ja noudatettuna TÄYDELLISEN.

Niin kuin täysin suora ei voi tulla enää suoremmaksi, eikä täydellisen pyöreä pyöreämmäksi, samoihin täydellisyyden lakeihin ja lainalaisuuksiin saatettuna. Kaiken täydellisen perustuessa totuuteen = Jumalan sanaan = Kristukseen, jonka kautta, ja johon kaikki on luotu, eli totuudenmukaisuuteen joka vasta oikeudenkin mukaisuuden takaa.

Niin kuin suurilla orkestereillakin on nuottinsa, että kaikki sointuisi ja sopisi yhteen. Niin myös ihmiskunnalle on annettu elämän nuotit, Kristuksen ja / apostolien opetuksissa, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä soraäänistä tai tuntea väärien nuottien (oppien) mukaan soittajana häpeällistä tuskaa, ja jopa kivittämisen seurauksena (vert.kuv). Alkakaa siis tutkimaan ja elämään näiden täydellisyyden nuottien mukaan, ettette joutuisi vääryydentekijöinä, silloin syntisinä ja saastaisina ikuiseen kadotukseen, sinne Helvetin tulijärveen josta ei ole paluuta.

Teille ihmisille on annettu valinnan mahdollisuus, valita itse ikuisuus puolenne, joko hyvän tai pahan puolen, sillä kuoleman hetkellä teidän täytyy olla hyvän, eli selkeästi Kristuksen Jeesuksen puolella, muussa tapauksessa olette jo pahan puolella, ja silloin sinne myös joudutte, maallisen vaelluksen vaikka yhtä äkkiä yllättäenkin loppuessa, päivänä tai hetkenä minä tahansa.

Ainoa poikkeus on siellä missä ei Kristusta ole vielä julistettu, eikä Hänestä ja valtakuntansa evankeliumista kuultu, siellä katsotaan kunkin omaan tuntoon, miten syyttää tai puolustaa, onko puhdas vai onko ollut epärehellinen ja itsekäs / välinpitämätön toisten hädälle, ja onko ollut osallinen vääryyksiin joista muut ovat joutuneet kärsimään. Jota myös itsekäs puoluepolitiikka on, joka on rakkaudettomuutta ja välinpitämättömyyttä kaikkia muita kohtaan.

Näin Kristuksen Jeesuksen nimessä ja lainalaisuutensa mukaisesti valistaen, Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

=======================================================================

3.6.2004 Esko Halkosaari

Pimeyden valtakunnan uutisia.

Paholaisen, saatanan työ saavuttanut valtavaa menestystä maailman eri puolilla, ihmiset jopa ihastuksessaan ottaa edelleenkin vastaan ja hyväksyy kaiken elinmahdollisuuksiaan kiristävän ja tuhoavan kaupallisuuden, kaupallisen tuotannon riiston ja luomakunnan saastuttamisen, keskinäisinä toisiaan ja omaisuuttaan tuhoavine kilpailuineen, väkivaltoineen ja sota varusteluina syntiensä ja syntisyytensä pelottamina. Lähes kaikkien ollessa innolla mukana ja osallistuessa monin eri tavoin kyseisen tukemiseen. Joka sitten johtaa myöskin sotiin joissa sitten tuottavatkin saatanalle oikein runsaita tuloksia ja ihmis-saaliita, kuoleman voittamina. Joita se saa sinne omalle kadotuksen, eli hänelle valmistetun helvetin puolelleen, ikuisiksi kanssakärsijäkseen. Ihmisten tappaessa toisensa ja tuhotessa vaivannäkönsä ja kustantamansa työnsä tuloksia, joka on suurta menestystä saatanan pyrkimyksille. Johon sillä onkin valtavat mahdollisuudet, niin kauan kuin ihmiset syntiä ja Jumalattomuutta rakastaa, kuitenkin vain siihen ennalta määrättyyn aikaan asti, joka onkin jo loppumaisillaan. Kuitenkin tämä edessä oleva suuri tilitekojen ja tuomioiden aika tuottaa saatanalle vielä todella suuret sadot, kolmantena ja sitten vielä neljäntenä maailmansotina, neljäs onkin se viimeinen, eli Harmageddonin sota.

MUISTUTUKSEKSI:

Vaikka Jumala onkin antanut kaikille pelastuksen mahdollisuuden Kristuksessa, niin vain hyvin pienelle osalle se valtava armo ja syntiensä (rikoksiensa Jumalaa, Hänen omiaan ja toisiaankin vastaan) sovitus kuitenkaan on kelvannut. Tällainen on siis itsekäs ja ylpeä ihminen, joka kuvittelee olevansa suurempi ja viisaampi kuin Jumala, vaikka pienen kivun koskettaessa jo juoksee lääkärin luokse apua hakemaan, jonka Jumala on luonut ja valmistanut ja armoittanut lahjoillaan, jonka useimmat lääkärit itsekin myöntävät. Kaikissa muissa asioissa ihmiset kääntyvätkin asiantuntijoiden puoleen mutta ei hengellisissä, Jumalan sanan asiantuntijan Kristuksen puoleen, = Jumalan puolelta uusi liitto Kristuksessa, on Raamatun uusitestamentti kaikkine oppeineen, ohjeineen ja ehtoineen. Eli kaikkein tärkeimmissä asioissa joka koskee ihmisten yhteiseloa. Joista ja joiden kautta kaikki ongelmat juontaa.

Hyvin on siis asiat pahan valtakunnan puolelta katsottuna, suuren enemmistön taipuessa vastustamatta, jopa mielellään yhtyen siihen kadotukseen matkaavien, suuren enemmistön joukkoon. Siitäkin huolimatta vaikka heille selkeästi tarjotaan ja heitä muistutetaan, siitä hyvästä ja turvallisesta, Jumalan valtakunta vaihtoehdosta, pelastumisesta Kristuksen kautta, Jumalan armosta ja pyhänhengen voimalla.

VAROITUKSESKSI NYT KUITENKIN:

Ja ennen kaikkea sielun ikuisuutta, kunkin ihmisen elämän loputtomuutta ajatellen, missä sen ikuisuuden viettää ? Joka päivä kuolee suuret määrät ihmisiä syntisinä, monenlaisina rikollisina ja monenlaisena rikollisena Jumalaa, elämän antajaa, itse elämää vastaan. Eläen ja vaikuttaen silloin teoillaan ja sanoillaan ikuisen kuoleman, eli kadotuksen puolen ja päämäärän puolesta armonaikansa käyttäen. Itsensä sinne itse, sanoin ja teoin tuomiten. Jumalan / hyvän elämän puolen, jopa kiroillen ja herjaten hyljäten, sielun vihollisen pettämänä. Kuunnellessaan ja uskoessaan kaiken maailman vääristyneitä uskontoja, ja katsoessaan niiden, Jumalan sanan vastaista elämää. Ottamatta itse Raamattua käsiinsä ja tutkimalla sitä, että oppisi erottamaan valkeuden pimeydestä, hyvän hedelmän pahasta hedelmästä, tai hyvää hedelmää tuottavan puun, hedelmää tuottamattomasta puusta.

========================================================================

5.7.2004 Esko Halkosaari

Kansakuntien sokeus, voi voi.

Eikö nyt kukaan näe eikä kuule mitä maailmalla tapahtuu ja miksi. Tai miksi ei välitetä jos nähdään ja kuullaan. Jatkuvasti tapahtuu kaikenlaisia hirveitä ja pahoja asioita. Kansaa kaatuu ja vammautuu kuin heinää myrskyissä. Nälän hätää kaikilla puolin maailmaa, samoin monenlaista väkivaltaa, varastamista ja tappamista ryöstelyineen. Sekoiluja kaikenlaisissa huumaavissa aineissa joka kaupungissa ja kylässä, johon myös pelkästään uskonnolliset uskonnot epäjumala-palvelu sekoiluineen lukeutuu, kristinuskontoa myöden. Joka on aivan eriasia kuin Kristuksen seuraaminen ja Jumalan valtakunnan etsiminen, täydellisyyteen pyrkiminen Kristuksen sanojen ja opetusten mukaisesti, (ainoa mahdollinen), Johon ei ole eikä tule muuta tietä. Vaikka kuinka yrittävät valta ja vasta terrorisoimisineen päästä maailman Herruuteen. Vasta antikristuksen / uskontojen yhdistymisen avulla, siihen lyhyeksi 3 ½ vuodeksi tulevat pääsemäänkin Jumalan sallimuksesta. Joka kuitenkin koituu kaikkien uskontojen tuomioksi ja tuhoksi. Ainoastaan Kristus ja Hänen Valtakuntansa tulee ja hallitsee maailmaa sen jälkeen 1000 vuotta ensin alkuun, sitten nousee pieni vastataistelu jonka Jumala lopettaa heti alkuunsa, jonka jälkeen luodaan uusi taivas ja maa joka kestää ikuisesti, ilman mitään pahaa, väärää, tai likaista, eli saastaisuutta. Näin lyhyesti ja suurpiirteisesti ilmaistuna.

Missä siis on ne: Joilla on silmät auki ja korvat kuulolla, vastuuntuntoiset, oikeamieliset, totuutta ja oikeutta / oikeudenmukaisuutta, oikeaa laillisuutta kunnioittavat, ja peräänkuuluttavat ns, hyvät ja hyvää kaikille tavoittelevat ja tekevät ihmiset. Vai ovatko jo kaikki taipuneet vain pahan palvelijoiksi, onko Raamatussa ennustettu laittomuus jo päässyt valtaan ? Hallitsemaan jokaista valtakuntaa ja yksilöä, Hyvin pientä Kristukselle uskollisten joukkoa lukuun ottamatta. Jotka hekin, ovat hajallaan eripuolilla maailmaa ja kansakuntia, kuitenkin uskollisia tehtävässään lopunajan pasuunana, totuuden tähtinä loistaen, oikeaa tietä osoittaen sanomillaan ja opetuksillaan. Jota enää harvat tuntuvat ottavan vastaan ja hyväksyvät kohdalleen. Eksytys on ollut jo tähänkin mennessä väkevä, eksyttäen ja paaduttaen lähes kaikki maailman ihmiset, siksi itseään ja lähimmäisiään ja elinmahdollisuuksiaan valtavalla vauhdilla tuhoten, suurimmalle osalle maailman ihmiskuntaa kärsimyksiksi. Raamatussa ennustettu laittomuus näyttää siis olevan jo vallassa, on tullut jo tieltä poistetuksi se jonka piti pidättää, se vanhurskaus. Näin useimpien rakkaus on jo kylmennyt, eikä siksi näy, eikä tunnu enää juuri missään.

Näin rehellisiä, oikeamielisiä vanhurskaita peräänkuuluttaen ja kutsumuksistaan maailman valkeudesta, maan suolana olemisesta, totuuden julkituomistehtävästä, oikean suuntaa itse edellä kulkijoina osoittamisesta muistuttaen.

Vapahtajan, Kristuksen Jeesuksen nimessä, puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

======================================================================

6.6.2004 Esko Halkosaari

Miten estää maailman tuhoa.

Itse totuuden ja oikeuden Ruhtinas ja edustaja Jeesus Kristus opetti että: Vanhurskaat ovat maailman suola. Suolahan estää lihassa pilaantumista, eli mädäntymistä. Sanoi vielä että: Te vanhurskaat olette maailman valkeus. Valkeushan taas paljastaa pimeyden kätköt, eli kaikki salatut asiat joita kätkemällä on petetty ja huijataan kanssaeläjiä monin eritavoin. Voitu niin tehdä koska kansalaiset ei enemmistö-osaltaan tunne totuutta, eivät omaa sitä Jumalan sanan valoa / Pyhää Henkeä, joka kaiken vääryyden ja valheellisuuden perustukset paljastaa, ne pimeydet opit jolla kansakuntia tänäkin päivänä kasvatetaan ja koulutetaan sekä hallitaan, enemmistön valtuuttamina, on sitä demokratiaa, jossa kansalaisilta huijataan valta ja saadaan valtuudet vääryyden konsteilla, joilla sitten riistetään, sorretaan ja lypsetään kaikin mahdollisin kaupallisin (pimeyden oppien) keinoin.

Tätä nousu ja tuho historiaa sitten on toistanut sukupolvesta toiseen, jatkuvasti samojen virheiden toistoa alkaen hiekalle rakentamisesta, joka myrskyn tullessa aina tuhoutuu kuin korttitalo ja suuri määrä ihmisiä aina siinä mukana. Joita joutuu onnettomuuksiin ja monenlaiseen onnettomuuteen, erilaisiin kärsimyksiin muutenkin, koko yhteiskuntien ja yhteisen maailman rakentamisyrityksen ajan, johtuen juuri tuolle hiekalle rakentamisesta, niistä vinoutumisista mitä niissä tulee perustusten ja tukipilareiden petellessä, suurimmilta osiltaan ja eri paikoin.

Kestävän yhteiskunta ja maailma rakennuksen kun voi saada ainoastaan laittamalla kallio perustukselle joka kestää, tarkoittaa silloin totuuden pohjalle, ja rakentaa totuudenmukaisesti, vasta silloin antaa oikeudenmukaisuudenkin, kakkine hyvin vointeineen ja hyvine ominaisuuksineen, = täydellisyyksineen. Mistä lie sitten johtuu kun ihmiskunnat aina alkaa rakentamaan hiekka perustalle, vaikka vaihtoehto olisi kallioperustallekin. Ja vaikka näkevät jo alkuun että perustus on heikko ja pettää kokoajan. Onko se, että hiekalle on niin helppo aloittaa, ei siis nähdä eikä tajuta alkua pidemmälle, ja se, ettei kiinnosta nähdä vaivaa, miksi rakennelma antaa narisevaa valittavaa ääntä. Ollaanko niin ylpeitä ettei uskota, vaikka nähdään historian toistuvan samalla tavalla ja samoista syistä uudelleen ja uudelleen vuosituhannesta toiseen.

Jos ihmiset, rakentajat ei muutu oikeille rakennusohjeille kuuliaisiksi, ei voi tulla kestävää rakennustakaan, siitäkään huolimatta että olisi joku kuuliainenkin joukossa, koska perusta on hiekalla ja enemmistö joka tapauksessa rakentaa väärin.

Ei siis hyödytä vaikka kuinka uskollisesti toimittaisit osuutesi laivalla, joka on törmäyskurssilla, se törmää siitä huolimatta, jos kurssia ei muuteta, voit vain hypätä pelastusrenkaisiin kiinnittyen laivasta pois ja aloittaa elämäsi uudelta pohjalta, tai laskettuihin pelastusveneisiin Jumalaan turvautuen / uusi elämä. Estää ainakin törmäyksen seurauksena loukkaantumisen, tai jopa hukkumisen, jopa ikuiseen tulimereen, eli kadotukseen.

Näin valistaen ja varoitukseksi muistuttaen, myös puheenaiheeksi otettavaksi tarkoittaen.
Kaikkivaltiaan Jeesus Nasaretilaisen nimessä, puolustaja Pyhä Henki joka totuudenhenki / Esko H.

======================================================================

9.6.2004 Esko Halkosaari

Politiikan ja uskontojen pimeys.

Pimeys johtuu Valkeuden puutteesta, eli Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tuntemattomuudesta, silloin Kristuksen / Jumalan. Josta johtuen paha, eli pimeys saanut suuren vallan, joka kurittaa ja rusikoi ihmisiä, aiheuttaen onnettomuutta ja onnettomuuksia, niin kuin pimeällä alueella tai poluilla kulkeviakin, eivät tiedä mihin seuraavaksi astuu, tai mihin kompastuu, tai mihin monista eri vääristä suunnista kulkeutuu ja eksyy. Vain yhden suunnan ollessa se oikea, johon pitäisi pyrkiä, sitä oikeata, eli valkeutta kohti. Että pääsisi pois vaarallisesta ja riskialttiista pimeydestä, josta ja jonka tähden kaikki tuskalliset kärsimykset päivittäisiä kaikkien kohdalla tavalla tai toisella. Useimpien jo siihen kohellukseen ja pimeyteen niin tottuneena, että valo ja valkeus aluksi häikäisee ja siksi hiukan varmaan heitä ärsyttää ja pelottaakin, koska reagoivat niin kielteisesti, jopa voimallisesti vastustaen. Johtunee siitä, jos on tullut käytettyä pimeyttä hyväkseen kanssamatkaajiaan kohtaan vääryyttä tehden, niin kuin yleensä tapana pimeyden puolella elettäessä on.

Näin tehdään ja toimitaan niin uskontojen, valtiouskontojen kuin maailmallisen politiikan, sekä tuottamisen ja kaupallisuudenkin puolella. Myös kristinUSKONNON, mutta ei ristinuskon, eli Jeesuksen opetusten ja ohjeiden mukaan elettäessä. Jota kuitenkin on mitättömän vähän tänäkään, laittomuuden valtaan pääsyn hallinta-aikana. Lähes kaikkien tullessa eksytetyksi, ja mukautuneeksi tähän samaan pahan vallan alaisuuteen ja orjuuteen. Omaksi ja kanssa matkaajien tuhoksi, siitäkin huolimatta vaikka Jumala on sanassaan Raamatussa kehottanut omia lapsiaan Kristuksessa, Jumalan seurakuntana lähtemään siitä ulos, sanoutuman irti osallisuudesta heidän synteihinsä, etteivät hekin joutuisi kärsimään niistä vitsauksista joita Jumalattomat ovat päälleen vetäneet rikoksillaan Jumalaa, toisiansa, ja myös itseään ja koko luomakuntaa vastaan.

Jeesuksen Kristuksen nimessä muistutukseksi, valistukseksi ja varoitukseksi sekä puheeksi otettavaksi. Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

======================================================================

 10.7.2004 Esko Halkosaari

Kristuksen kirkkaudeksi / pelastukseksi.

Kristus Jeesus, kaiken totuuden ja oikeuden, eli pyhän rakkauden ilmentymä ja maailman kaikkeuden lain edustaja, itse valmistajan puolelta valtuutettu perillinen. Ihmiskunnan verellään ostanut, ihmisistä hinnan maksanut, silloin omistaja. Koska on ansainnut ihmisille tämän elämän, lähes 2000 vuotisen armonajan. Muuten ei ihmisillä olisi ollut mahdollisuutta elää tätä aikaa, kaikki olisi jo syntien seurauksina kadotuksen tulijärveen hukkuneet. Jumala kun loi ihmisen OMAKSI kuvakseen, ihminen kuitenkin turmeli Jumalakuvan, jonka tähden sai elämän oikeuden, ja kukin yksilö elävän sielun jolla oli yhteys Jumalaan. Antautuessaan paholaiselle ihminen katkaisi tämän yhteyden luojaansa, valmistajaansa. Joutuen näin pois hengellisestä yhteydestä, täydellisyyden lakien piiristä ja voimasta. Siksi alkoi vanhenemaan ja kuolemaan moninkertaisella nopeudella.

Kristus Jeesus on siis ansainnut ihmiskunnalle tämän armonajan, joka nyt kuitenkin on lopuillaan, johtaen tilintekojen vaiheeseen, joko tuomion tai palkkion antamisiin, riippuen siitä kuinka kukin on elänyt ja toiminut, joko hyvää tai pahaa tehden Jumalalle, hänen omilleen ja omaisuudelleen, sekä muille ihmisille. Jokainen sielu herätetään tähän tilintekojen aikaan, kuulemaan tuomionsa tai saamaan palkkionsa, kukin tekojensa mukaan, joko hyvää tai pahaa, ansionsa mukaan saadakseen. Suurimman osan ikuisen kuolemantuomion kadotukseen saaden ja ansainneena. Jokainen voi itse tutkia Raamattua jo etukäteen, saadakseen tietää minkälaisen kohtalo tulee, teoillaan elämällään ja toiminnoillaan, tai tekemättä jättämisillään ja Jumalan sanaa vastaan taistelleena ja laiminlyönneillään saamaan.

Tämä tuleva antikristillinen maailmanvalta-aika pedonmerkkeineen kaikkine petoksineen ja kiristymisineen, jossa tähän aikaan jäämään joutuvat Jumalattomat ihmiset, ovat vapaata riistaa kaikelle kaupalliselle tuotannolle ja markkinavoimille, jossa antikristukselle uskolliset uskonnolliset sudet yhtyvät näihin edellä mainittuihin petoihin, palvelevat heitä ja päinvastoin, yhdessä sen 3 ja ½ kestävän ajan halliten kovalla rautaisella otteella koko maailman ihmiskuntaa, joka sitten romahtaa jo johtaa 4:teen maailman sotaan, jota Raamatussa Harmageddonin sodaksi, luomakunnan hirvittävämmäksi sanotaan. Joka kestää toiset 3 ja ½ vuotta, ilmenee Raamatun sanassa ja profetioissa.

Nyt olemme tämän antikristillisen ajan kynnyksellä. Kaikki on jo valmiina pedonmerkki systeemiin siirtymiseksi, joka tarvitsee vielä lyhyen mutta pahan kolmannen maailmansodan. Joka voikin alkaa päivänä minä hyvänsä. Vasta sitten voi antikristus ilmestyä, saada sen sodan loppumaan ja ilmoittaa olevansa Kristus, vapahtaja. Ja saa kaikki ihmiset valtuuttamaan itsensä maailman uskonnolliseksi johtajaksi, tekemällä suuria ihmeitä ja tunnustekoja, saaden tulenkin taivaasta lankeamaan maahan, hänelle siis annetaan lyhyeksi ajaksi niin suuri valta. Siksi suuri enemmistö ihmiskunnasta tulee uskomaan häneen, ja siihen että hän on Kristus Jumala, maailman pelastaja.

Mutta voi voi, mihin se johtaakaan, siihen suureen tuomion ja Herran Jumalan vihan aikaan, jossa itse paholainen seuraajineen sidotaan ja heitetään syvyyteen, aluksi tuhanneksi vuodeksi, ja ihmisiä kuritetaan ja tapetaan ja kidutetaan niin aikuisia kuin lapsia ja vanhuksiakin. Siinä Harmageddonin hirmuisessa sodassa, Herran vihan ja tuomion ajassa. Siitä voi lukea Raamatun Ilmestyskirjasta.

Jos nyt joku vielä nöyrtyisi ja tekisi parannuksen elämässään, luopuisi Jumalattomuudesta ja paholaisen perässä juoksemisesta, ehkä vielä pieni mahdollisuus pelastua noilta kauheuksilta, jossa Kristuksen / Jumalan omat varjellaan ja temmataan tuuliin ja pilviin Herran, oikean Kristuksen tykö vihan ajaksi turvaan. Noin 7:ksi vuodeksi. Vähäinen Jeesuksen Kristuksen palvelija Esko H.

=======================================================================

 11.7.2004 Esko Halkosaari.

Pedon merkki ja valmius ? !

Mikä se on ja mitä tarkoittaa: Se on tuleva maksu ja ihmisten seurantaväline eli merkki kädessä tai otsassa, (mikrosiru tai vastaava) joka on pysyvä, jota ei voi muuttaa, eikä pois ottaa, joka tulee pankkikorttien tilalle. Joka toimii kaikkialla antikristillisessä maailmanvalta ajassa, joka onkin jo ovella, yhdistynyt kauppa, politiikka ja antikristillinen uskonto maailma. Jumalan vastustaja valhekristus, joka on korottanut ja korotettu koko maailman uskonnollispoliittiseksi johtajaksi, joka antaa suuren vallan tuotanto, kauppa ja politiikka ns. petofoorumeille (riisto ja sekasorto) ja vaatii ihmiset kovan kurin ja uskontonsa alaisuuteen. Seuraten ja tarkasti valvoen kaikkia ihmisten käytöstä, ostamista, myymistä, matkustelemista kellonaikoineen, paikkakuntineen ja tuotteineen mitä kukin ostanut, missä liikkunut ja milloin ja millä asioilla, kaikki ilmenee ja näkyy viranomaisten tietokoneilla, jotka seuraa käteesi tai otsaasi istutetun pedon merikin välityksellä kaikkea ihmisten menoa ja tuloa, ostamista ja myymistä kaikkine henkilö sekä tilitietoineen.

Niiden tietojen perusteilla sitten kiristäen ylimääräiset ostovoimat minimiin (kilpailun vaatimuksesta ja sanelemana) joka johtaa sen järjestelmän itsetuhoon ja romahdukseen monien ristiriitaisuuksien pakottamana, niin uskonto, politiikka kuin kaupallisuus puoliltakin. Siis joka ottaa pedon merkin käteensä tai otsaansa on valinnut antikristuksen herrakseen joka johtaa merkin ottaneen ihmiset hirmuisiin kärsimyksiin, Herran vihan ja tuomion alaisuuteen jopa ikuiseen kadotukseen, Harmageddonin sodan (4:jäs ja viimeinen maailmansota) vaiheen kautta.

Tämä antikristillinen maailmanvalta aika kestää 3 ja ½ vuotta, johtaen tuohon luomakunnan hirvittävimpään maailmansotaan. Jonka oikea Jeesus lopettaa uudella tulemuksellaan, niin että kaikki sen näkevät ja saavat ihmetellä ilmestymistään Kuningasten kuninkaana. Koko luomakunnan Herrana ja hallintavallan omiensa kanssa ansainneena ja ottajana, kaikkien tasapuoliseksi ja todellisen totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden, eli oikean lainmukaisuuden toteuttajana, jakajana ja tuomarina, aluksi tuhanneksi vuodeksi. Jonka aikana ei ole sotia, eikä paholaista villitsemässä ja riivaamassa ihmisiä kaikenlaisiin pahuuksiin toisiaan vastaan taistellen, toisiaan riistäen, sortaen, itseään häpäisten ja kaikkien elämisen mahdollisuuksia tuhoten ja vapautta kaikkeen hyvään ja oikeaan estäen.

Koko maailma on siis vieläkin pahan vallassa ja tulee huipentumaan tuohon edellä mainittuun antikristilliseen maailman valtaan / Jumalan vihan ja tuomion aikaan.

Lähes puolet ihmiskunnasta menehtyy näissä kahdessa viimeisessä maailman sodassa, välissä tuo antikristillisen 3 ja ½ vuotta kestävä rauhan aika, jolloin kaikki ylistää antikristusta ja sanovat toisilleen nyt on rauha tullut ei enää sotaa, joka kuitenkin on niin ns. valherauhaa, joka siis johtaa 3 ja ½ vuoden kuluttua 3 ja ½ vuotta kestävään viimeiseen ja hirmuisimpaan maailman sotaan, tuhatvuotisen rauhan ja rakkauden aikakauden alkuun, Jossa Kristus Jeesus hallitsee ja johtaa omiensa kanssa sen 1000 vuotta, kaikkien pahantekijöiden tuhouduttua noissa viimeisissä Jumalan tuomion ja vihanajan sodissa, on siis se paljonpuhuttu maailman loppu, ei elämän loppu, vaan maailman valtojen ja pahuuksien loppu, joissa kyllä käytetään myös ydinaseita ja kaikkia muitakin aseita, joita ihmiset ovat itse itselleen valmistaneet omaksi tuhokseen.

Näin Raamatun sanan ennalta ilmoituksen mukaan, kenellä korva on kuulkoon mitä Herran henki on puhunut, ja kertokoon tavalla ja toisella niille joilla ei ole kuuloa tai näköä, olemmehan Herran omina sokein silmiksi kutsutut ja myös kuurojen korviksi, kuin valheissa ja vääryyksissä elävillekin valkeudeksi ja maan suolaksi. mädännäisyydeltä varjeltumiseksi / pelastukseksi ikuisen kadotuksen hirvittäviltä ja loputtomilta kärsimyksiltä.

Jeesuksen nimessä valistaen, ja arvosteltavaksi Jumalan sanan valossa asian tuoden, vähäinen palvelijansa Esko H.

==============================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edellinen.