Muistutus / 17. 5. 2003 / Esko H.

 

S U U R I -LUOPUMUS

Lopun ajoista puhuessaan Jeesus sanoi, että silloin tulee vääriä Kristuksia, jotka eksyttävät monia, jos mahdollista valitutkin ( Matt.13:6,22.)

Paavalin mukaan Kristuksen toinen tuleminen ja Hänen omiensa ottaminen Hänen luokseen tapahtuu sen jälkeen kun SUURI LUOPUMUS on eksyttänyt kristikunnan valtaosan pois Raamatullisesta kristillisyydestä.
Silloin LAITTOMUUDEN IHMINEN eli antikristus korottaa itsen kirkon ylimmäksi ja jumaloitavaksi, asettaen omat oppinsa ja säädöksensä Jumalan sanan, Raamatun yläpuolelle. (2 Ts 2:1-12).

Sama apostoli kirjoittaa, että silloin monet luopuvat uskosta seuraten villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. (1Tm, 4:1). He rakastavat hekumaa enemmän kuin Jumalaa. Monissa heissä on vain jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman (2 Tm. 1:5). Tämä Raamatun ennustama suuri luopumus on jo nyt järkyttävää todellisuutta suuressa osassa ns. kristikuntaa. Liberaalinen Raamattukritiikki on vuodesta vuoteen hävittänyt luottamusta Raamattuun Jumalan sanana. Tilalle on pantu inhimillisiä kuvitelmia, " TOISENLAISIA EVANKELIUMEJA".
Näistä väärennetyistä evankeliumeista on poistettu Raamatun perustotuudet kristuksesta Jumalana ja ihmisenä samassa persoonassa, joka sikisi ja syntyi neitsyt Mariasta, kuoli haudattiin ja nousi ylös kolmantena päivänä, sekä ilmestyi ylösnousseena monille opetuslapsilleen.

Näillä väärennyksillä luopioteologia on poistanut Golgatan verilunastuksen pelastuksen perustuksena. samalla se on pyyhkinyt poi tai muuttanut toisiksi Raamatun keskeiset totuudet parannuksesta, syntien anteeksiantamuksesta ja vanhurskauttamisesta Jeesuksen veressä ja Pyhän Hengen uudistuksesta, jossa syntyy pelastava usko Kristukseen.
Jäljelle ovat jääneet inhimillisen (lihallisen ja sielullisen ) uskonnollisuuden muodot, jotka Jumalan edessä ovat hyljättävää (antikristillisenä petoksena olevaa) petosta. Mt. 24:n ja Mk. 13:22:n ym. mukaan Jeesus puhui tulevista " vääristä kristuksista". 1 Jh. 2:18, 4:3 ja Jh. 7 käyttää heistä nimitystä antikristus, KRISTUKSEKSI TEKEYTYVÄ valekristus, vastakristus. (antikristillisen hengen, evankeliumin ja opetuksen julistaja)

Nämä kirkon ( ja seurakuntien) piirissä esiintyvät harhaopettajat asettavat tavalla tai toisella Kristuksen ja Hänen opettamansa totuuksien tilalle itsensä ja omat kuvitelmansa. (oppinsa)
Apostoli Johanneksen mukaan (1Jh. 2:18-26; 4:3; 2 Jh. 7) kaikki antikristukset ovat kirkoissa (seurakunnissa ) toimivia harhaopettajia, jotka tavalla tai toisella kieltävät Raamatun Kristuksen.

Uuras Saarnivaara: Elämä uskossa

" Paetkaa Baapelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkääkö hukkuko sen syntiin"( Jer. 51:6)
" Me olemme koittaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois" (Jer. 51:9).
" Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudelle. Pakene vuorille, ettet hukkuisi" (1 Moos. 19: 15):

"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä ? Tai mitä yhteistä on valkeudella ja pimeydellä ja miten sopivat yhteen Kristus ja Bellar ? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa ? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat ? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: " Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sen tähden: " Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä , sanoo Herra, älkääkö saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette Minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra Kaikkivaltias" (2 Kor. 6:14- 18).

"Äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana" (1 Tim. 5:22). " Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa" ( Ilm.18:4).

Suuri luopumus kirjoitus, Uuras Saarnivaara: Elämä Uskossa

Julkaistu Valoa Ristiltä lehdessä 3 / 1999

Takaisin linkit-sivulle