====================================================================================

15. 3. 2004 Esko Halkosaari

 

" Sitä saa mitä tilaa "

"Mitä kylvätte sitä niitätte". Tämä on jo Raamatusta vanha ja hyvin monille tuttu sananlasku. Joka ei kuitenkaan juuri ketään ole ns. hetkauttanut, pistänyt miettimään mitä tulee kylvettyä, ts. tilattua. Jos harjoittaa välinpitämättömyyttä, valehtelee, ajattelee vain omaa, tai oman perheensä, yhteisönsä, puolueensa etuja, vain näistä näkökulmista, muista välittämättä. silloin syrjien, riistäen, tuhoten muiden, heikompien kanssaeläjien mahdollisuuksia elää. Jotka saattaa yrittää toimia ja elää jopa oikein, muille vääryyttä tekemättä, mitään pahaa tuottamatta, ei henkiselle eikä fyysiselle puolelle, eikä myöskään luomakunnalle.

Pelkkien omien etujen ajajat, niihin ja siihen samaan meininkiin vain mukautuvat, tekee aina ja kaikessa vääryyttä toisille, ja siinä ohessa myös itselleen, perheelleen yhteisölleen tai puolueelleen, silloin myös koko kasakunnalle ja koko maailmalle. Ja se on vääryyttä, siitäkin huolimatta että ihmiskunta ja kansakunnat on siihen oveluudella saatettu. Se hyväksymään, totuuden ja oikeuden lakien vastaisesti.

Kansakunnat ovat menneet tähän ns. halpaan, koska ovat syntiensä ja syntisyytensä sokaisemana menettäneet mahdollisuuden tunnistaa, mikä on hyväksi ja mikä pahaksi, mikä oikein ja mikä väärin, mikä on pimeyttä ja mikä valkeutta, eli eivät tunnista mikä on peräisin valheen ja vääryyden isästä, ja mikä on peräisin totuuden ja oikeuden, eli Rakkauden Isästä, Pyhästä Jumalasta ja Hänen edustajasta, pelastajasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Joka uhrattuaan itsensä valheen ja vääryyden (synnin) orjuuteen joutuneiden, (ansaan joutuneiden) ihmisten puolesta, Että he, hänen vapauttaminaan ja johtaminaan pääsisivät turvaan, turvallisten rajojen sisäpuolelle. Alkaen sitten siellä, niiden rajojen sisäpuolella, turvassa eläen rakentamaan niiden turvallisuus rajojen sallimissa rajoissa, tuottamaan ja palvelemaan yhteiseksi hyväksi ja hyväkseen, ja josta siiten riittäisi vaikka muillekin, ulkopuolella oleville kärsiville, apuna annettavaksi, ei myytäväksi.

Ihmiset siis niittää sitä satoa jota ovat kylväneet, sitä onnettomuuksien ja kurjuuksien satoa, mitä ovat välinpitämättömyydessään varoituksista huolimatta tilanneet (kylvö). Ja kyllä tuo sato näyttääkin ylen runsaalta, hyvin on tuottanut onnettomuutta ja onnettomuuksia, sotia, kansanmurhia ym. pahoja vitsauksia. (luonnonmullistukset ja sairaudet). Lisäksi petoksia, väkivaltaa, vääryyttä, työttömyyttä, turvattomuutta, varastamista, tappamista, tuhoamista, moraalittomuutta, avioeroja, haureutta, toisistaan vieraantumista = yksinäisyydet, uskottomuudet, valehtelut, kiroilut, avioerot, juoppoudet, huumeorjuudet, kaikkinainen sekasorto, ristiriitaisuudet, tuhoamiset ja turmelemiset, yleinen välinpitämättömyys, itsekkyydet, rakkaudettomuudet ym. ym. vastaavat.

Kuinkahan kauan ja kuinka paljon vielä haluatte jatkaa, yhä vain suurempia, pahoja onnettomuuksien satoja kylvöillänne tuottaa, sillä ne siemenet joita kylvätte ovat aina vain voimakkaampia, pahempia ja tuottavat myös sen mukaista satoa, suurempia ja suurempia onnettomuuksia ja onnettomuutta.

Jeesuksen nimessä muistuttaen ja valistaen, Esko H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 3. 2004 Esko Halkosaari

Yhteiskunnan petosta !!!

Miksi yhteiskunta pettää ja syö toisiaan, sahaa omaa oksaansa, harjoittaa sekasortoista ja ristiriitaista yhteisten asioiden hoitoa, tuottamista, palvelua ja johtamista kaikilla tasoilla. Tuhoten ja turmellen yhteistä omaisuuttaan. Yhteiskunta, joka on ja tarkoittaa, yhteistä taloutta, tuottamista ja palvelua YHTEISEKSI hyväksi siten, ettei kukaan joudu ilman omaa syytään kärsimään minkään laista vääryyttä / epäoikeudenmukaisuutta, väärin tekojen tuottamista seurauksista. Yhteiskunnan johon tänä päivänä kaikki lukeudumme, kaikki tuottajat, kaikki palvelijat, kaikki johtajat, kaikki opiskelijat, kaikki eläkeläiset, kaikki lapset, kaikki uskovaiset, kaikki ei uskovaiset. SUURIN VASTUU kuitenkin Jumalan edessä, on niillä, jotka ovat oikeita uskovaisia, Kristuksen Jeesuksen tuntevia ja Häntä palvelevia, Hänen seuraajiaan, Jotka Hän, on kutsunut ja armoittanut, maailman valkeudeksi, maan suolaksi, totuuden julkituojiksi, sokeain silmiksi, varoittajiksi ja valistajiksi värintekojen hirveistä seuraamuksista. Myös oikean suunnan osoittajiksi, itse edellä kulkijoiksi.

Kuka on antanut oikeuden ja millä valtuuksilla toimia näin yhteiskuntaa repivästi ja tuhoavasti, hirmuista tuhoa, ja kärsimystä jäsenilleen, jopa syyttömille tuottavasti ??? Jos joku eitä näe, huomaa eikä tiedosta, vaikka niistä kokoajan lehdissä, radiossa, sekä televisiossa puhutaan / tuodaan esiin. Ja myös kaikilla internet keskustelufoorumeilla valitellaan ja syytellään, jotka paljastavat että, kyllä on paljon pahoinvointia ja myös syytäkin nurista ja valittaa. Vaikka valittajat eivät edes itse tiedä, eikä ymmärrä mistä perimmiltään johtuu. Jos siis joku ei kuule eikä näe, eikä tajua / tiedosta TÄTÄ. Silloin täytyy kysyä kumpi on sokea ja kuuro, se, joka näkee ja kuulee sekä ymmärtää, vai se, joka ei näe, ei kuule, eikä myöskään tiedosta ???

Ja jos ei kuulla eikä nähdä, eikä tiedosteta. Se osoittaa silloin että ollaan suuressa synkässä pimeydessä, ja silloin on tietenkin kysyttävä, miksi ollaan pimeydessä ja sitten missä on ne jotka ovat valkeuden omaavat, maailman valoineen. Ja jos mädännäisyys on alkanut saamaan valtaa, missä ovat suolaksi kutsutut, joiden tarkoitus olisi estää mädäntymistä, ja missä ne, joiden piti

varoittaa pimeyden suuntaan vetävistä ja niistä vaaroista, joita siellä tulee vastaan, ja joiden olisi vedettävä turvalliseen valon suuntaan, jossa ei ole minkäänlaisia vaaroja, eikä silloin myöskään niistä johtuvia tuskia.

Suomi kun on perustuslain mukaan demokraattinen kansan TASAvalta, jossa valta kuuluu ja on kansalla. Joka näin ollen suurimmassa vastuussa siitä, mitä ja miten maassa eletään, toimitaan ja mitä kaikkea ja millä seuraamuksilla tuotetaan, palvellaan ja harrastetaan. Jokaisen äänestysikäisen ja kelpoisen ollessa jo sen perusteella, että on kansan tasavaltalainen, on kansan edustaja, silloin lukeutuen myöskin vastuunkantajiin joiden tulee kiinnittää huomiota ja valvoa miten maassa eletään. Ja tarkoin tutkittava ja katsottava ketä valtuuttelee ja valitsee, koko yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitajiksi. Ettei elettäisi yhteisten etujen vastaisesti, eikä toisillemme vääryyttä tehden, niin kuin normaalissakin hyvässä perheessä eletään, kaikista pidetään yhtä laista huolta, ketään perheenjäsentä ei jätetä pulaan, ilman omaa syytään. Jos joku kuitenkin tieten tahtoen tekee vääryyttä josta koko perhe kärsii, silloin tietenkin tulee kurinpitotoimenpiteet eteen.

Yksi, Suomen kansan tasavaltalainen, Jeesuksen nimessä valistaen, varoitukseksi väärin tekemisten hirveistä seuraamuksista. Esko H.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 3. 2004 Esko Halkosaari

Mistä tulee syy, pelkoon

Mistä tulee syy pelkoon, ja varustautumiseen siltä varalta, että joku hyökkää ? Ja miksi joku hyökkäisi, mistä se pelko tulee. Olisiko niin että huonosta omastatunnosta, eli on jostain tullut SYYTÄ pelkoon, on tullut käyttäydyttyä, tehtyä tai sanottua sellaista, joka ei olutkaan oikein ihan kaikkia kohtaan. Siitä tulee pelko, että ne, jotka huomasivat että heitä, Luoja mukaan lukien, nyt sitten vähän tai paljon sorrettiin, heitä kohtaan tehtiin vääryyttä, toimittiin totuuden ja oikeuden vastaisesti, ja jo luonnostaan huomaavat olevansakin eriarvoisia, syrjittyjä ilman perusteluja ja perinpohjaisia selvityksiä, että millä kriteerillä, mihin syrjintä perustuu, eli minkä lakien mukaan toimittu kun noin on tehty. Siis millä oikeudella ja valtuuksilla, mistä sellaiset valtuudet on saatu, kenellä sellaisia valtuuksia on oikeus antaa, ja taas millä oikeudella, ja niin edelleen ja niin edelleen, perimmäiseen totuuteen asti ??? Varmaan paljon myös itse vääryyttä tekevät koittavat peitellä vääryyttään syyttämällä syyttömiä, jopa käymällä sellaisten kimppuun itse, ettei heidän aiempi petos ja vääryys tulisi ilmi. (Ilmenee jo näillä keskustelu foorumeilla), sanallisella tasolla.

Eli tässä on olennaista se, onko joillain tai jollakin oikeus tehdä joitain kohtaan vääryyttä, syrjiä, sortaa, riistää, vain sen tähden, että on ovelampi, tai voimakkaampi jollain tavalla, eikä muutkaan vääryyttä tekevät sitä tuomitse, eikä taas tyhmemmät mitään tajua, hoksaa, tai tiedosta, miten vain.

Ovatko tällaiset heikompia väärin hyväksikäyttäjät ottaneet oikeuden omiin käsiinsä, tehden ja toimien totuuden ja oikeuden lakien vastaisesti, uskotelleet itselleen ja toisilleen ja kaikille muillekin, että he, vääryyden tekijät ovatkin totuus ja oikeus, että heillä on rahan valta ja vahvemman oikeus takanaan. Tai että, kansa on heidät valinnut ja valtuuttanut. Mutta mihinkä se taas perustuu. Miten ja mistä sitten kansa on saanut sellaiset valtuudet ja oikeudet, tehdä syyttömille vääryyttä. Kuka on sellaisen vallan antajan takana ja millä oikeudella. ???

Demokraattisissa kansan tasavalloissa, valta kuluu ja on kansalla. Mutta ei kaiketi kansallakaan ole oikeutta tehdä vääryyttä toisiaan kohtaan, vielä vähemmän toisia kansoja kohtaan. Kyllähän oman perheen jäseniä saa syystä kurittaa, mutta ei kai nyt sentään naapurin lapsia ole oikeutta mennä omin luvin kurittamaan. Vaan olla ainoastaan esimerkkinä naapurille, että näin meillä kaikki on oikein ja kaikki perheen jäsenet ovat tyytyväisiä ja hyvin kasvatettuja ja hyvinvoivia, että koittakaapa tekin siellä naapurissa, tätä mallia, koska näin eläen ja toimien kaikki ongelmat katoaa.

Tietenkin joku voi huomaamattaan, tai itse tiedostamatta siinä vaiheessa, kun jotain sanoo tai tekee väärin, mutta kun huomaa tehneensä jotain toista loukkaavaa, on heti oikaistava, ja tunnustettava ja korjattava virheensä ja tai pyydettävä anteeksi, asiasta riippuen.

Tällaiset tärkeät yhteiselon opit ja käyttäytymissäännöt on opeteltava, niin ettei tule niitä virheitä. Näin ennalta ehkäistä. Monet kuitenkin tekee niitä tahallaan ihan tietoisesti, loukatakseen toisia ihan tarkoituksella, koska ei ymmärrä, että se on väärin, koska yleinen käytäntö ei juuri sitä tuomitse, eikä valista miksi se on väärin. Ja miksi heille sitten tyrkytetään ja tarjotaan koko ajan ohjelmia TV, videot, lehdet, kirjat, pelit, ym. millä heitä kasvatetaan sellaiseen väärään käyttäytymiseen.

Tässä oli kysymyksessä pääasiassa nuoret, joista näitä kasvaa. Joita kansakunnan vastuulla ja velvollisuudella pitäisi kasvattaa oikein, eli vastuu on yhteiskunnalla joka käsittää ja tarkoittaa jokaista yht. kunnan jäsentä. Mutta ennen kaikkea yhteisten asioiden hoitajiksi valittuja palvelijoita, joille se kuuluu, valtakunnallisena asiana, yhteisten etujen asiapiiriin lukeutuvana. Siis suurimpia syyllisiä ovat ne, jotka näitä pahaan kasvattavia ohjelmia ja koko epäjärjestelmän valtakunnan tasolla hyväksyy. Koska niistä on varoiteltu, ja niistä on puhuttu, mutta ei vain ole mitään vaikuttanut. Myös ne seurat ja yhdistykset jotka kasvattaa nuoria erilaisissa liikunta piireissään, taistelemaan toisia vastaan ??? Vanhurskaus kansan koroittaa, synti on kansakunnan häpeä, Raamattu / snl..

Kristuksen Jeesuksen oppia / Pyhä Henki / Esko H.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 3. 2004 Esko Halkosaari

Kuinka kauan jatkatte tätä ?

Kuinka te ihmiset, Jumalaan uskovat mukaan lukien, jaksatte elää ja mukautua tähän totuuden ja oikeuden / mukaisuuden vastaiseen, sekasortoiseen ja ristiriitaiseen yhteiseloon, toisianne ja myös itseänne riistäen, tuhoten ja tuhlaten hirmuisella vauhdilla voimavarojanne ja elin mahdollisuuksianne. Kulkeutuen yhä suurempaan ja suurempaan pimeyteen ja / kaaokseen / onnettomuuksiin = itsetuhoon. Mikä on saanut ihmiset näin vihaamaan toisiansa ja samalla itseänsä, että näin pahasti teette, elätte ja toimitte, ja onnettomuudesta toiseen syöksytte, valittaen ja kärsien sitten seurauksista. johon kaikki ovat myös itse syyllisiä, jos lyö päätään seinään ja se sitten hirveästi sattuu, tuntuu kipeältä jälkeenkin päin pitkän aikaa, jos ihan henki ei mene. Eikö se ole rakkaudettomuutta, sekä itseä ja myös lähimmäisiä kohtaan, joutuessanne sitten hoitamaan ja kustantamaan hoitotoimenpiteitä, kun ensin ajatte toisianne vaikeuksiin ? Eikö elämän asiat pitäisi ottaa hiukan kokonaisvaltaisemmin ja ajatella hiukan syvällisemmin ???

Eikö nyt kenenkään silmä ja korvat ole vieläkään avautuneet, vaikka jo lähes 2000 vuotta on Totuuden ja oikeuden sanomaa ja lähdettä pidetty ja ollut tarjolla. Lääkettä joka avaisi korvat kuulemaan ja silmät näkemään, poistaen ne tukokset korvilta, ja sokaisevat pimentävät rätit silmiltä, jotka sielunvihollinen saatana, oli uskotellut olevan hyväksi silmille, ehkä väittäen että, totuuden valo on niin kirkas, että se häikäisee. Ja sanonut että: kyllä minä talutan, minun silmäni ovat paremmat näkemään sen, mikä sinulle ja minulle, tai teille ja meille on hyväksi.

Jatkaen: kuuntele kaikkea tuota ihanaa ilon ja riemun ääntä tuolta sirkusteltasta jossa valo ei häikäise, mennään vain sinne mukaan ja iloitellaan siellä hämärissä muiden kanssa, onhan se niin jännittävää kun tapahtuu onnettomuuksia, ja kaikenlaista jännittävää taistelua, mitä siellä areenalla tapahtuu, joskus jopa koko sirkusteltta saattaa romahtaa siitä taistelusta, ja jännityksen riemusta, sekä ilottelujen paineista. Jo 2 kertaa on tämä sirkusteltta romahtanut (maailman sodat) ja näyttää että ilottelu, taistelu, ja jännitystä tuovat paineet ovat jälleen niin suuret, että kohta taas tapahtuu tuo teltan romahdus, tuo, oikein kohokohta, jossa tosipaljon menehtyy, niin areenalla kuin täällä mukana olevienkin keskuudessa, ja se vasta jännittävää on, kun ei aina tiedä, kuinka läheltä itseä liippaa. Mutta eihän se mitään, mehän synnytään tänne uudelleen, oothan ehkä kuullut siitä jälleensyntymisopista ? Siitä oikein suuresta sirkustempusta. (siitä oikein suuresta huijauksesta).

Näin teitä, koko maailmaa kivasti ja helposti viedään ja eksytetään mukaan oikein suureen sirkukseen. Ja suurella osalla teistä tuntuu jopa hauskalta ja kivalta, kun toiset kärsii, niin areenalla kuin mukana olevienkin keskuudessa, niistä ilon ja jännityksen hurmos paineista, tallautuen toisten jalkoihin.

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, näinkin valistaen ja muistuttaen, puolustaja / Esko H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 3. 2004 Esko Halkosaari

Yön ja päivän vastakkaisuus.

Pimeys ja valkeushan ovat toistensa vastakohtia, niin kuin yö ja päivä, oikea ja vasen, ylös ja alas, sekava ja järjestys, rakkaus ja viha, puhdas ja likainen, hyvä ja paha, valhe ja totuus, vääryys ja oikeus, näin esimerkiksi.

Mitä kaikkea näillä voidaankaan sitten päätellä, katsottuna esim. ihmisten toimia ja yhteiseloa, kaiken vaikutusta toimintaa punnittaessa. Kumman puolen tuotosta enimmäkseen nähdään ja koetaan maailmassa. Ja siitä alaspäin pienempiin yksiköihin, aina yksilöön saakka tutkittuna, voisiko joku sanoa muuta kuin, suurelta pääosiltaan mustan, eli pimeyden puolen hedelmää on pääasiassa nähtävillä ja kuultavilla ja koettavissa, eikä se pieni hyvä, jota yritetään pimeyden sekaan istuttaa, se ei voi näillä pimeyden työvälineillä tehtynä ja soviteltuna muuttaa pimeyttä miksikään, vaikka joitakin pimeydestä kärsiviä hiukan helpottaisikin, ei kuitenkaan sen orjuudesta ja vaikutuksesta vapauta. Esim. Jos hoidetaan vain potilaan sairautta, mutta ei poisteta sairauden syytä, silloin potilas kärsii ja kuolee kuitenkin sairaudessaan, ja joutuu kärsimään, vaivansa lisäksi suurina kustannuksina, ja vielä ajan rajan tuolla puolenkin, silloin ikuisesti. Näin Raamatun, eli Jumalan sanan mukaan, joka ei valhettele, eikä tee vääryyttä.

On siis raivattava uudispelto, vanhurskauden pelto, puhdas totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden pelto, johon ei enää kylvetä pimeyden ns. rikkaruoho siemeniä ja sitten pelastettava nekin, jotka siellä pimeyden puolella siitä pimeydestä, ja valkeuden puutteesta kärsivät.

Ne jotka sitten sinne mustan, pimeyden ja yön puolelle tahtovat välttämättä jäädä, tuhoavat sitten toisensa ja itsensä viimeiseen asti, he ovat petoja toisilleen, ahdingon kasvaessa syövät toisensa. Ja kun jo pitkän aikaa ovat näykkineetkin toisiansa, muristen vihaisina, ja uhrien valitukset kyllä kuuluu, mutta kukaan, ei niistä niin välitä, kunhan itse ei joudu valittamaan. Kaikille kuitenkin tulee ajallaan vuoronsa, eikä kukaan tiedä hetkeä eikä päivää, milloin vuoronsa tulee. Se kun voi tulla niin monelta taholta ja monella tavalla, ja tulee usein yllättäen ja yhtäkkiä, ennalta aavistamatta, esim. onnettomuutena, joka myös on, tuon vaarallisen pimeyden hedelmää ja seuraamusta.

Kaikki valkeuden puolelle haluavat nyt vain uudispeltoa raivaamaan, valmisteluja tekemään, perustusta kalliopohjalle laskemaan ja sitten sille huonekuntaa rakentamaan. Sillä tämä hiekalle rakennettu huonekunta, koko maailma ja kaikki maailmalliset ja uskonnolliset yhteiskunnat, ovat hiekka perustuksella, ja ovat luhistumassa, mädännäisyyden heikentämänä, ja huonoista valheen ja vääryyden tukipilareista rakentamisen ja huolimattomien rakentajien syystä.

Vanhurskauden puolesta, Jeesuksen nimessä kehoittaen ja kutsuen, myös varoitukseksi, Esko H.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.3.2004, Esko Halkosaari.

Onnettomuuden SANOMA.

Konginkankaalla, 3 / 2004. Rekka-auton ja ihmisiä kuljettaneen bussin törmäyksen SANOMA.

Rekka kuvaa markkinavoimia jotka pimeällä ja liukkaalla elämän tiellä horjuu ja heittelehtii, ahneuden kiihdyttäessä vahtia, siksi myös riskien otto sisältyy siihen. Jotka siten aina joidenkin kohdalla aiheuttaa menetyksiä konkursseineen, tai muulla tavalla esim. tressit / sairaudet, sekä muut onnettomat tapaukset ja onnettomuudet, jopa itsemurhat, ynnä muut, suuremmatkin ongelmat.

Bussi joka kuljettaa ihmisiä, tässä sanomassa tarkoittaa Suomen kansakuntaa. Suomea, joka on itsenäisenä valtakuntana nuori, jossa pieni osa vanhempaakin jäännettä, eli perinnettä. Ja jota perimmiltään ohjaa sama pahahenki, markkinavoima henki. Joka on myös ottanut / saanut palvelukseensa molempien ajoneuvojen kuljettajat, ja myös ajoneuvojen omistajat. Jotka nyt sitten lopunajan, YÖN PIMEYDESSÄ toimittavat tehtäväänsä, palvellen isäntäänsä, totuutta tuntemattomina eivät näe kuin ihan lyhyen matkan eteensä. Joka on sitä riskialtista ja vaarallista pimeydessä elämistä ja koheltamista, kaikenlaista törmäilyä aiheuttavaa, pahoinvointia ja onnettomuutta suurimmalle osalle ihmiskuntaa tuottavaa.

Näin, samaan pimeyden ja sekasorron suuntaan molempien pyrkiessä, kohti tavoitettaan. Oletettua hyvinvointia ja ihanuutta, palkkion saannin toivossa, väärässä, valheturvassa matkaa tehden.

Bussissa olleiden matkustajien nukkuessa tietämättöminä niistä riskeistä ja vaaroista, joita tällä paholaisen, = Jumalattomuuden ohjaamalla onnettomuuksien tiellä on, joita tulee ilman muuta, niin suuria kuin pieniäkin jatkuvasti ja koko ajan, ja joka johtaa myös lopulliseen tuhoon. Sen tähden, kun on valheiden ja vääryyksien, moraalittomuuksien, siis Jumalasta, täydellisyydestä poispäin johtava, silloin kuoleman tie. Eli oikeasta aidosta ja turvallisesta elämästä poispäin, kuoleman suuntaan johtava tie. Nukkuminen siis kuvaa tässä sanomassa Suomen kansallista unitilaa, eli nukkumista. = totuudelle ja oikeudelle tajuttomuutta, ja siksi näkökyvyttömyyttä elämän asioihin. VAIKKA on muistutettu, valistettu ja varoiteltu jatkuvasti, koitettu HERÄTELLÄ, sukupolvesta toiseen.

Suomen kansa on siis ajautumassa kansalliseen onnettomuuteen, unitilansa, eli välinpitämättömyytensä tähden, ja vain pieni osa tulee pelastumaan, vaikkakin ovat samassa kyydissä. On kuitenkin takaovi, jonka kautta mahdollista pelastua niiden, jotka eivät ole pyrkineet bussin etuosaan, lähelle ohjaajaa. Eli mukautuen siihen markkinahenkeen, joka on siis paha henki. Jumalan vastustaja, Jumalaa vastaan sotiva henkivalta.

Näin katsottuna, kaikki ovat syyllisiä kyseiseen bussi ja rekka onnettomuuteen, eli joka ainoa äänestys ikäinen ja myös heidän lapsensa, heidän kauttaan ja mukanaan.

Siis joka ainoa Suomalainen on syyllinen tuohon onnettomuuteen, ja myös siihen, mitä sen sanoma ilmoittaa ja viestittää tulevaksi ?. Ainoastaan pieni vanhurskauden joukko, joka on tuota markkinahenkeä vastaan, ja sen turvallisen elämän tien puolesta puhujia, pelastuvat sen takaoven ansiosta, sitä kuvaa se muutamien hengissä selviäminen. Se ovi = Jeesus, ja sen myötä pelastuminen, ja lähteminen sille toiselle, eli vanhurskauden tielle. Sinne täydellisyyden suuntaan, sinne totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden suuntaan, sinne jossa ei ole onnettomuuksia, eikä tarvitse ottaa niitä aiheuttavia riskejäkään. Sitä tietä hoitaa ja sitä valvoo oikea ja Pyhä, Jumalan ja Jeesuksen Henki, joka myös asettaa luotettavia ja turvallisuustakuut, Pyhän Hengen omaavat ohjaajat ja johtajat kuljettajiksi, paimeniksi, jotka kulkevat edellä. Näin kaikkien samassa kyydissä olevien matkan jatkuessa turvallisesti ja valvoen, toisistaan huolehtien turvallisesti ja hyvin voiden, kohti täydellisyyden päämäärää ja sille tielle muitakin kutsuen, ja kyytiä tarjoten.

Se, että bussin kuljettaja menetti ohjaajana ensimmäisenä henkensä. Kuvaa sitä, että Suomi itsenäisenä kansakuntana, menettää itsenäisyytensä lopullisesti, eli ns. kuolee itsenäisenä kansakuntana. Josta siis vain, pieni joukko pelastuu takaoven kautta, = Jumalan armo / Jeesus Kristus.

Siitä syystä että, vaikka Suomen kansa vietiin petoksella, ns. EU valejäsenyyteen, jonka monet ymmärsivätkin, mutta eivät halunneet kuulla Jumalan ääntä siinä asiassa, eivätkä sen tähden voineet, asialle mitään, yrityksistään huolimatta, syystä että yrittivät toimia ilman Jumalaa, ja hänen puoleensa kääntymistä kyseisessä asiassa. Joka oli nimenomaan sallittu sen tähden että, koko kansakunta kansakuntana sotii Jumalaa ja Jeesusta, kaikkivaltiasta, kuningasten Kuningasta vastaan. Joka kaiken lisäksi on koko luomakunnan oikeutettu omistaja, ja myös valmistaja, johon kenelläkään muulla ei ole laillista omistusoikeutta, on ainoastaan, annettu lainaksi ihmisille, ja vielä määrätyin ehdoin, jota ovat kuitenkin, TÖRKEÄSTI rikkoneet.

Jeesuksen nimessä muistuttaen, varoitukseksi ja valistukseksi, Puolustaja Pyhä Henki, joka on Totuuden Henki / Esko H.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 3. 2004 Esko Halkosaari

Vastausta vailla, vaikka se on

Maailman ihmiskunnat on vastausta vailla, Elämän kipeimmissä kysymyksissä. Vaikka se on koko ajan tarjolla. Se vain jostain syystä sysätään syrjään, ollaan mieluummin siihen uskomatta, vaikka se uskomattomuus tuottaa kaikkea mahdollista onnettomuutta, tuskaa kärsimystä ja kuolemaa joka päivä ja joka hetki. Sitten haetaan kaikenlaisia tohtoreita ja hoitajia lääkitsemään, kipua ja sitä tuskaa lievittämään.

Ihmiset näyttää sokeasti hyväksyvän ja omaksuvan lähes mitä vain, kun on kysymys ihmisistä ja heidän yhteiselosta. Kysymättä sen kummemmin mihin mikin perustuu ja mitä aiheuttaa, missä määrin ja millä kustannuksilla, eli kuinka paljon tuottaa pahaa ja vahinkoa. Tutkimatta ja ottamatta selvyyttä eri vaihtoehdoista. Joiden joukossa on aina myös se paras mahdollinen vaihtoehto. Tähän päivään asti ihmiskunta on valinnut vain huonoista vaihtoehdoista. Jättämättä kokonaan sivuun, sen parhaan mahdollisen vaihtoehdon, sen totuuden ja oikeudenmukaisen. Joka myös hyöty ja kustannus suhteeltaan moninkertaisesti ylivoimainen samoin saastepäästöiltään. Arvaatteko edes ihmiset, miksi näin toimitte ja valitsette, yhteisistä asioista ratkaisuja ja päätöksiä tehtäessä ja siihen yhteiseloon osallistuessa ?

Kuitenkin kun valitsette jotain vain itsellenne, silloin kyllä kyselette asiantuntijoilta ja kaikilta mahdollisilta lähteiltä, mikä olisi paras, kestävin, hinta ja laatusuhteeltaan edullisin, muodoltaan sopusuhtainen, kaikin puolin täydellisin. Olisitte jopa valmiit maksamaan siitä hyvästä huomattavasti enemmänkin.

Voisiko olettaa että ihmiset ovat petoja toisiaan kohtaan, ei millään soisi samaa tasoa toisilleen kuin itselle, ei millään hyväksyisi sitä vaihtoehtoa joka olisi kaikille oikeudenmukainen ja tasapuolinen, totuuden ja oikeudenmukainen. Miksi ihmiset ovat petoja toisilleen, mikä sen vaikuttaa, ja miksi kukin antaa sen itsessään vaikuttaa, vaikka koituu myös omaksi onnettomuudekseen ja vahingokseen ? Vaikka vastaus on, ja sitä on pidetty tarjolla koko ajan, vaan ei ole kelvannut, vaan on hyljätty, joka merkitsee ja tarkoittaa myös, että on ristiinnaulittu. = Totuus, oikeus ja rakkaus, jota Jeesus Kristus edustaa on hyljätty, ja valittu Barappas, Jumalan kieltäjät, jotka edustaa ryöstäjiä, eli valhetta ja vääryyttä, kaikkea pahuutta ja väkivaltaa, siis Jumalan sanan vastaisuutta, sitä pimeyttä ja ikuisen kadotuksen suuntaan johtavia vaihtoehtoja. joita on monia erilaisia.

Jeesuksen nimessä muistuttaen ja valistaen, myös varoitukseksi, Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

===================================================================================

Klikkaa: edellinen