23. 4. 2003 Esko Halkosaari Ratakatu 12-14 10900 Hanko

Sanoma Kristuksen omille

Koska olette jakautuneet moniin erinimisiin yhdistyksiin ollen rakentamassa kukin omaksumaanne yhdistystä = omaa huonettanne, näin laiminlyöneet Herranne huoneen, Kristus ruumiin rakentamisen.
Joka sen tähden onkin täysin rauniona, suuressa hajaannuksen tilassa, Herranne, jota tunnustatte häpeäksi, silloin myös omaksemme.
Herranne Jeesus tuli maailmaan, kootakseen yhdeksi hajallaan olevat Jumalan lapset, että Hänessä yhdistyisivät, elääkseen keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, toistensa kunnioittamisessa kilpaillen, uloslähteneinä kaikesta, missä valhetta ja vääryyttä palvellaan.

Herranne halusi teidän sanoutuvan irti kaikesta pahasta, kaikesta mikä tuottaa pahoinvointia lähimmäisille. Herranne halusi teidän lähtevän TOTUUDEN tielle, harjoittamaan oikeuden tekemistä, kutsui meidät valoksi ja suolaksi, TOTUUDEN julkituojiksi, valheen ja vääryyden pesien paljastumisiksi. Jumalan valtakunnan evankeliumin, sanoman julistajiksi, Valtakuntansa etsijöiksi, edellä kulkijoiksi, suunnan osoittajiksi, teoissa ja totuudessa, ei vain sanoilla.

Kaikesta tästä olette nyt pois poikenneet, taipuneet valhe profeettojen ja pahojen paimenten eksyttäviin oppeihin / susien raadeltaviksi ja hajoittamiksi / luopumukseen, eksytetyiksi paikallaan polkevaan, pysytään tässä olotilaan.

Herranne tahtoisi nyt palauttaa teidät apostolien ja profeettain perustukselle uudelleen, asettaa teidät ennalleen yhdeksi Hänessä, niin kuin alkuseurakunnan päivinä. Että hän voisi vuodattaa Henkensä ja voimansa sekä voitelunsa uskollistensa päälle, Hänen seurakuntansa rakentumiseksi, menestykseksi ja herätykseksi muillekin.

Hän, Jeesus Kristus odottaa nyt uskollisuutta niiltä, jotka Hän on kutsunut Hänen seurakuntansa, eli yksin Hänen Ruumiinsa rakentajiksi = Jumalan seurakunta yksi paikkakunnallaan joissa kaikkien Kristuksen omien tulee olla ja elää keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, uudentestamentin, apostolisen seurakuntaopin mukaisesti, järjestäytyen yhteis- taloudelliseksi, hengelliseksi huonekunnaksi, jossa kaikki osallistuu ja kaikista pidetään yhtälaista huolta, jossa kukaan ei sano omakseen mitä kukin omistaa, vaan käyttää ja jakaa omastaan kaikkien yhteiseksi hyväksi ja menestykseksi tasapuolisesti, paimenten valvoessa että oikeudenmukaisuus toteutuu totuuden ja oikeuden, silloin Jumalan sanan mukaisesti. Näin Kristuksen morsiamen kaunistukseksi, tahrojen ja ryppyjen poistamiseksi.

Johon kuuluu myös seurakuntien välinen yhteistyö, samalla tavalla, keskinäinen rakkaus ja huolenpito, alueittain ja valtakunnan laajuisesti verkostoituen, myös maailman, tavoitteena.

Apostolisen armoituksen omaavat, taasen seurakuntien välistä oikeudenmukaisuutta, ja yhteistyötä valvoen ja ohjaten, sekä neuvoen, yhteistyössä paikallisten ja alueellisten johtavien palvelijoiden kanssa. Että myös maailmakin näkisi. " totisesti " ovat Jumalan lapsia, kun ovat täydellisesti yhtä, Jumalaa yli kaiken, lähimmäisiään niin kuin itseään, sekä toisiaan, kuin Jeesusta rakastaen.

( kaiken minkä teette yhdellekin vähimmistä, jotka uskovat häneen sen teette hänelle ).

Ettekä voi sanoa yhdellekään Hänen omalle, en tarvitse sinua.

Jeesus Nasaretilaisen nimessä, puolustaja Pyhä Henki / Esko Halkosaari. Posti os. Ratakatu 12-14 10900 Hanko. Ylistys kiitos ja kunnia Jumalalle. Kaikella rakkaudellaan, vähäinen veljesi Kristuksessa.

Arvostelkaa, ja ojentautukaa niiltä osin, kuin on apostolisen srk:ta opin mukaista. " totisesti ".

" Katso, ylkä tulee valmistukaa "

Linkit sivulle