kallioniemi. netmission keskustelu foorum (yleinen)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Lähetetty: Lau Huh 19, 2003 19:01 Viestin aihe: Tauno Rantalan saama sanoma

Oli ollut jonkun aikaa sellainen lupaus Herralta, että hän antaa vielä yhden sanoman kauttani Suomen kansalle ja uskoville. Kesken arkitöiden se alkoi tulla 2.4.2003.

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNNALLENI

Katso kansani!
Sinä olet käynyt hitaaksi kuulemaan minun totuuteni sanomaa. Sinun tulisi ojentautua sen mukaan. Nyt sinä ikään kuin ilottelet sen loisteessa ottamatta siitä vaaria. Te etsitte tilaisuuksia, mitä erilaisempia, erikoisempia, lippujen heilutuksia ja monia muita ulkoisia muotoja. Kun sitä vastoin teidän tulisi pysähtyä kiireisessä elämänne juoksussa, tutkia minun sanaani, hiljentyen edessäni. Silloin Minä pääsisin teille puhumaan itse kullekin, ohjaamaan teitä pyhityselämään ja erottautumaan enemmän minulle.

Minulla, teidän Herrallanne on teille paljon asiaa ja monia tehtäviä. Minä olen nostava teidän keskuudestanne miehiä ja naisia, minun tulellani täytettyjä, jotka Minä varustan sellaisilla armolahjoillani ja voitelullani, joilla he tulevat johtamaan Pyhän Henkeni johtamina tulevaa ja kohta alkavaa herätystä. Silloin Minä tuon esiin heidän kauttansa ne voimalliset teot, joista Minä olen jo aikaisemminkin puhunut.

Älkää luottako ja sydäntänne kiinnittäkö tähän näkyvään tavaraan, rahaan ja pörsseihin. Tällä kaikella te voitte asioida minun valtakuntani työn hyväksi. Mutta jos sydämemme kiinnittyy näihin, silloin ne tulevat teille ansaksi ja paulaksi. Niistä tulee teille kahle, te ette voi olla minun kädessäni ja käytössäni (1. Joh.kirje 2:15). Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Teidän tulee tehdä parannus kaikesta tällaisesta, sillä se todistaa teille sen, ettette rakasta minua, teidän Vapahtajaanne sellaisella rakkaudella kuin tulisi. Minä armahdan ja annan anteeksi kaiken rakkaudettomuutenne, kun nöyrrytte tuomiten ne poispantaviksi. Kun rakkauden tuli syttyy minua kohtaan, te annatte anteeksi kaiken toinen toisillenne, rakastaen toisianne.

Minulla on suuri huoli minun morsiusseurakunnastani ja yksilöistä, kun se on penseyden vallassa. Se ei ole kylmä eikä palava (Ilm. 3:15-16), vaikka Minä tahtoisin tuleni sytyttää palamaan. Olen myös monia sanani saattajia eri maista lähettänyt teidän luoksenne, että minun tuleni syttyisi. Jotkut ovat ottaneet heidän kehoituksestaan opikseen ja ovat uudistuneet.

Minä lähden pian liikkeelle tässä maassa pelastaen suuren joukon ihmisiä, puhuen tälle kansalle ihmein ja tunnusmerkein. Silloin kaikki ne uskovat, jotka ovat uudistuneet antautuvat minun käteeni ja käyttööni. Minä käytän heitä erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.

Te minun omani, jotka ette ole vielä nähneet minun sanastani sitä totuutta, että kaikki uudestisyntyneet ihmiset ovat samaa Jumalan perhettä, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa ja omaisuuskansaa (1.Piet. 2:9). Teidän tulee nähdä tämä totuus sanastani, jossa Minä sanon, että he yhtä olisivat (Joh. 17:21). Teidän tulee se tunnustaa ja toimia sen mukaan. Minä en ole antanut uhriani vain muutamien puolesta, vaan sama uhri on annettu kaikkien edestä. Kun minun omani yhdistyvät, annan Minä seurakunnalleni suuren voiman ja pelottomuuden.

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNTIEN PAIMENILLE JA VANHEMMISTOILLE

(2.Tim. 1:14 ja 1. Tim. 4:12-16)

Jotka olette johtajia ja vastuunkantajia seurakunnissa, teille Minä sanon, Herranne ja Vapahtajanne, teidän itsenne tulee käydä lauman edellä ollen esimerkkinä muille. Jättäkää pois maailmallisuus, tulkaa palaviksi, täyttykää Pyhän Henkeni voimalla, ottakaa vastaan armolahjojani ja antakaa niiden vapaasti vaikuttaa omassa palvelutehtävässänne. Nämä kaikki auttavat teitä palvelustyössänne niin, että itse ette väsy ettekä ole voimattomia.

Teidän tulee myös antaa tilaa seurakunnissanne toimia niiden, joita Minä suosittelen voiteluni ja armolahjojeni kautta. Antakaa heille mahdollisuuksia tuoda esiin kaikkea sitä tervettä, Sanaani perustuvaa Pyhän Hengen toimintaa armolahjojen, todistusten ym. muodossa. Silloin teidän seurakuntanne alkaa elää ja minun Hengen hedelmäni alkaa tuottaa hedelmää taivasten valtakunnalle. Älkää pelätkö, että teidän arvovaltanne ja johtajuutenne kärsii. Arvovaltanne tulee lisääntymään tällä tiellä. Teitä aletaan rakastaa ja kunnioittaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tuokaa esiin tervettä Sanan opetusta, jättäkää vitsailut ja juttujen kertomiset pois. Älkää myöskään puhuko pahaa toisistanne nostaaksenne omaa asemaanne. Minä Herra lupaan Sanassani, jos sinä tuot esiin jaloa etkä arvotonta, saat sinä olla minun suunani (Jer. 15:19). Jättäkää myöskin puheestanne pois tämän maailman järkiviisaus. Eikö Jumala ole tehnyt tämän kaiken hullutukseksi!

Ottakaa kaikessa ohjeet minulta, sillä Minä, teidän Vapahtajanne olen tullut teille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Kunnioittakaa toisianne, pitäkää toista parempana kuin itseänne. Tehkää myös parannus rahanahneudesta, jotka siihen olette kietoutuneet. Minä, Herra, joka olen teidät kutsunut, pidän teidän tarpeistanne huolen.

Pitkää kuria ja järjestystä seurakunnassani, älkääkä antako myöskään vieraiden oppien tunkeutua seurakuntaan kirjallisuudenkaan muodossa. Olkaa selvillä, millaista oppia seurakunnissanne tarjolla olevat kirjat ja lehdet sisältävät. Varoittakaa noituudesta, horoskoopeista, judosta, karatesta, myös vyöhyketerapiasta, spiritismistä, akupunktiosta ja Steiner-kouluista. Varoittakaa televisio-ohjelmista, videofilmeistä, pornokuvista, älkääkä itsekään olko niihin osallisia. Taistelkaa puhtaan opin ja Herralle erotetun elämän puolesta. Silloin te voitte rauhoittaa sydämenne minun edessäni ja saatte elää Jumalan tekojen keskellä. Sitten kun tulette minun ilmestymiseni päivänä kasvojeni eteen, te ette tarvitse häveten tulla ja saatte täyden palkan minun haavoitetusta kädestäni, sanoo seurakunnan Herra, Jeesus teille.

Vaikka Minä, teidän Herranne olen antanut nuhteen sanan, niin ei se kuitenkaan teihin kaikkiin sovellu, sillä teidän joukossanne on tunnollisia työni tekijöitä, jotka olette kilvoitelleet Sanaani noudattaen. Mutta tämä nuhtelu on rakkauden sanoma minun rakastavalta sydämeltäni, että te ymmärtäisitte kääntyä parannuksessa minun puoleeni ja pääsette suuremmista siunauksista osalliseksi tullessanne vapaiksi uudistavan armoni ja vereni puhdistavan voiman kautta.

UUDISTUKSEN SANOMA SUOMEN KANSALLE

Katso kansa, joka olet saanut sellaisen armon minun edessäni, että olen luvannut herätyksen tähän maahan. Sinun tulee kääntyä minun puoleeni kokosydämisesti hyljäten tuomiten pois elämästänne kaikki paha meno ja syntielämä. Minulta teidän Herraltanne se tulee, Minä annan siihen voiman, kun te käännytte minun puoleeni parannuksessa. Minä annan synnit ja pahat teot anteeksi puhdistaen verelläni. Samalla Minä annan voiman uuteen elämään. Älkää puhuko pahaa toisistanne, älkääkä myöskään kadehtiko toistanne.

Minä lähden liikkeelle hyvin pian. Te, jotka tahdotte olla minun kädessäni ja käytössäni, tulkaa minun eteeni kodeissanne. Kun te tulette kokosydämisesti, silloin Minä teidän Herranne valtaan teidät pyhyydelläni ja voimallani. Te viette kantaen astioissanne Minun voimaani myös tilaisuuksiin ja seurakuntiinne. Niistä paikoista tulee minulle pyhitettyjä tilaisuuksia. Silloin Minä alan toimia ennen näkemättömällä ja kokemattomalla tavalla.

Minä ojennan auttavan käteni pyörätuoleissa olevia kohden. Ne tulevat nousemaan. Monenlaisissa vaivoissa ja raihnaisuuksissa olevia Minä parannan. Pimeyden henkivaltojen sitomia Minä vapautan. Noituuden ja okkultististen henkien vallassa olevat vapautuvat. Salasynneissä elävät huutaen tekevät parannusta. Myös sairaaloista kuolevia potilaita tuodaan rukoiltavaksi, Minä armahdan ja parannan heidät. Syöpäsairaat ja AIDS -potilaat tulevat terveiksi, kasvaimet lähtevät. Jopa epämuodostuneita jäseniä tehdään uudeksi. Riivaajat lähtevät huutaen pakoon Hänen kirkkauttansa, jolla on kaikki valta.

Yhden henkilön tulen nostamaan tässä maassa aivan kuin auran kärjeksi. Toiset tulevat hänen jäljessään ja kanssaan. Hän on kovat koulut käynyt läpi. Hänet olen koetellut. Hän ei ota mitään kunniaa itselleen. Minä itse olen hänet valinnut. Älkää mielessänne nostako häntä sen erikoisempaan asemaan kuin ketä muuta tahansa, mitä Minä käytän. Mutta hän on Minun valitsemani siihen tehtävään. Hän itsekin sen tietää, että tämä on Minun valintani.

Silloin myös herätetään muutamia kuolleita todistukseksi tälle epäuskoiselle sukukunnalle, että meillä on Vapahtaja, joka on elävien ja kuolleitten Herra. Myös hallitusportaista Minä pelastan ja muita virkamiehiä ja naisia.

Kun Minä näin voimallani ja pyhyydelläni lähden liikkeelle, pelastuu paljon ihmisiä tässä maassa ja muualla. Näin valittujen luku tulee täyteen. Silloin Minä tulen pilviin ja ilmestyn pelastukseksi omalle morsiusseurakunnalleni kohottaen sen pois maan päältä. Te saatte, Minun omani, olla aina minun kanssani, sanoo Jeesus, teidän Herranne ja Vapahtajanne.

Muistiin merkinnyt: Tauno Wilhelm Rantala, Espoossa 2.4.2003.

Linkit sivulle