=======================================================================

 

9.8.2004 Esko Halkosaari

Rakastatko tätä maailmaa

Rakastatko tätä maailmaa joka on pahan vallassa, oletko onnellinen, iloinen ja tyytyväinen tässä maailmassa ja sen Jumalan kieltävässä kehityksessä, ja sen menossa yhä suurempaan pahaan, eli pahempaan Jumalattomuuteen. Jossa millään ei ole enää mitään väliä, kaikki saa ja voi vapaasti riistää, huijata, pettää, varastaa, syrjiä, sortaa, valtuuttaa puolestaan asian ajajia, omia etujaan edustamaan, lain porsaanreikiä hyväksi käyttämiseen opettajikseen, sekä sellaisten uusia lakialoitteita tekemään, jotka mahdollistavat yhä uusia menetelmiä lypsää törkeästi kanssaeläjiään. Joihin on jo tähänkin mennessä todella suuret (sallitut, ei puututa) / laillistetut mahdollisuudet. Ja niiden hyväksi käyttäjiä onkin maailmalla ylen runsaasti. Näin ovelien ja röyhkeiden rikastuessa ja heidän ansoihin (varoituksista huolimatta) käyvien tyhmien köyhtyessä.

Jos siis olet tämän maailman ystävä, ja tällaista elämää rakastat, sitä julkisestikin pahoittelematta ja muitakin sen väärästä ja pahasta menosta muistuttamalla ja valistamalla varoittaen. Olet silloin Jumalan vihollinen, koska tämän maailman ystävyys ja rakastaminen on vihollisuutta, Itse Jumalalaa, kaiken luojaa, elämän antajaa ja ylläpitäjää, koko luomakunnan omistajaa vastaan.

Näin ollen palvelet saatanaa ja seuraat häntä, Kristuksen Jeesuksen seuraamisen sijasta. Joka sentään on sinutkin ostanut, lunastanut verellään, uhraamalla itsensä Golgatan keskimmäisellä ristillä sinunkin syntiesi sovitukseksi / kadotus tuomion alaisuudesta.

MUTA, jos tämä armo ei sinulle kelpaa, etkä tahdo syntien orjuudesta / vankeuden ovesta käydä ulos, ja armon ovesta sisälle pelastuksen ja vapauden puolelle. Olet silloin ristiinnaulinnut Jeesuksen Kristuksen itsesi vapahtajana. Olet valinnut ryövärin herraksesi ja lopulliseksi hallitsijaksesi, joka on saatanan ja kaiken pahan ja väärän edustaja. Olet antautunut sen päämäärään pyrkimisen ja ohjaamisen avustajaksi. Joka on tuho / kadotus, ikuinen helvetin tulijärvi.

Sillä paholaisella ei ole enää mitään muuta valtaa, kuin pyrkiä eksyttämään, valvomattomia, Jumalan valtakuntaa etsimättömiä sieluja, jopa etsiviäkin yrittää pois siltä etsimisen tieltä.

Sillä Jeesus Kristus kukisti saatanan vallan, ja Jeesus on nyt se, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mitä silloin jää muille, ei mitään. Ei edes paholaiselle, muuta kuin se, minkä Jumala sille sallii, omien hyvien tarkoitusperiensä tarkoituksiin, ihmisten kurittajana ja rusikoijana, heidän, Jumalan sanan ja tahdon vastailla väärillä teillään.

Näin Jumalan rakkaudessa, valistaen ja muistuttaen varoitukseksi ja oikeaan ohjaukseksi / kadotukselta pelastukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, vähäinen palvelijansa, Esko H.

=====================O========================O=====================

8.8.2004 2004 Esko Halkosaari

Demokraattien Kristillisille kehoitukseksi.

Kristillisten tulee palvella kaikkia imisiä vanhuskauden pohjalta ja puolesta. Totuutta julkituoden, totuuden ja oikeuden mukaisuuteen ohjaten. Toimia kaikkien ihmisten, Jumalan sanan mukaisen oikean oikeuden asianajajina / edustajina ja nöyrinä palvelijoina. Yhteistyössä kaikkien Jumalan seurakuntaan lukeutuvien kanssa, ei herroina halliten. Ei pelkästään järjestönsä ja tukijoidensa etuja ajaen. Vaan Jumalan valtakunnan työn hyväksi, eli täydellisyyden suuntaan edistävästi. Silloin Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi, silloin kaikkien Kristuksen omien ja kaikkien lähimmäisten puolesta täydellisen oikein. Silloin kaikkia kohtaan oikeudenmukaisesti, hyvinvointia, turvallista ja turvattua tulevaisuutta tuottaen. Ja kaikessa itse edellä kulkijoina Jumalan seurakuntana ja kansana, suunnan näyttäjinä.

Tähän päivään asti kaikki puolueet, kristilliset mukaan lukien on vahvistanut pahan tekijöiden käsivarsia. Ovat olleet Jumalan valtakunnan ihmisiltä sulkijoita, itse eivät ole sinne sisälle tahtoneet, mutta sinne haluavilta, kaikin tavoin pääsyä estellen. Näin sulkien.

Näin Kristuksen Jeesuksen nimessä muistuttaen, puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

Joh.14: 26

=====================O=======================O=======================

7.8.2004 Esko Halkosaari

Totuuden vastainen toiminta / tuotos.

Sen tuotosta on: Kaikki henkinen ja fyysinen pahoinvointi, joka johtaa erilaisten huumaavien aineiden käyttöön / sekoiluun. Josta seuraa väkivaltaa, uskottomuutta, pettämistä, varastamista, ryöstelemistä, liikenne ja muita onnettomuuksia raskaine seuraamuksineen.

Myös kaikki muut väärinkäytökset ja epäoikeudenmukaisuudet juontuu samasta lähteestä, ja vaikuttaa kaupallisen tuotannon ja markkinoinnin, .Joka tuottaa niin valtavasti vahinkoa, tuhoa ja turmelusta, saastuttamista, ja saastetta. Sekin, sekä henkiselle että fyysisille ( köyhyys ja monenlainen puute ja ahdinko ) puolelle vaikuttavaa, kuin koko luomakunnallekin monella eri tavalla kautta maailman. Josta kärsii sekä ihmiset, eläimet, samoin kasvit ja vesistöt, pohjavesiä myöden. Jotka kaikki tuottaa myös sairauksia ja niiden seuraamuksia, lähiomaisille ja tuttaville, sekä hoito ja muita kustannuksia.

Mikähän se mahtaa olla nimeltään joka saa ihmiset näin tyhmästi ja itse tuhoisasti elämään ja toisiaan vastaan taistelemaan, siinäkin sekä henkisesti että fyysisesti. Toisiaan syöden ja tuhoten, ja vielä siinä keskenään kilpaillen. Sen ohessa itsekin menehtyen, tai loukkaantuen, siinäkin joko henkisesti tai fyysisesti tai jopa molempia. Tai tämä onkin jo, sen henkisen puolen loukkaantumisen, ( mielenhäiriön tuotetta ). Eli ei terveen henkisen elämän ja toiminnan hedelmää.

Siis koko ihmiskunta elää mielenhäiriössä, Paholaisen saatanan pettämänä / syntien saastuttaman henkisen puolen / mielenhäiriöön johtaneena. Ja sen myötä kaikkeen väärään, pahaan ja valheellisuuteen taipuvaiseksi. Näin saatanan orjuuteen joutuen. Josta on vain yksi tie irrottautua. Se on Kristus Jeesus, joka on ainoa joka voi parantaa ja pelastaa tuosta henkisen mielen häiriön tilasta ja syntien / paholaisen orjuudesta. "Jeesus on. tie, totuus ja terve ELÄMÄ".

Eli ainoa oikea ja parantava, totuus ja oikeusoppi ns. armon lääke. Kaikkeen vääryyden, pahuuden ja valheellisuuksien syntien saastuttamaan henkiseen sairauteen. Josta nyt koko maailma kärsii ja voi todella surkeasti ja pahoin.
"Totisesti" / Esko H.

=======================O========================O======================

10.8.2004 Esko Halkosaari

Kansan yhteiskunta vastuu

Suomessa kansa on kuninkaallisessa asemassa, omatessaan korkeimman vallan ja vastuun kannon kaikessa mitä tämän kansakunnan rajojen sisäpuolella tehdään, palvellaan, tuotetaan, markkinoidaan, harrastetaan ja miten johdetaan, opetetaan, kasvatetaan, ja koulutetaan.

Kaikissa näissä suurinta vastuuta kantaa siis kuninkaallisen vallan suitset omaava kansa, ja erikoisesti keskuudessaan elävät vanhurskaat ovat Jumalan edessä suurimmassa vastuussa, omatessaan totuuden ja oikeuden lakien, = Jumalan sanan tuntemisen, ja osaavat sen tähden valistaa, osoittaa oikeita vaihtoehtoja eri asioissa, monien väärien vaihtoehtojen suuresta joukosta. Tietävät mikä perustuu totuuden ja oikeuden mukaisuuksiin ja mikä valheisiin ja vääryyksiin joita muut ei erota, ja harvat itsensä vanhurskaiksi uskovatkaan. Sen osoittaa tämä hiljaisuus, ei kuulu edes oikeaan ohjaavaa ääntäkään tänä pahana laittomuuden valtaan pääsyn aikana

Nämä nykyiset vinoutumat ovat päässeet tapahtumaan siksi, kun vanhurskaat ovat kadonneet tai vaipuneet uneliaisuuden tilaan, ja näin epävanhurskaat sudet ovat pukeutuneet lampaiksi, ja ovat saaneet uneliaisuuteen vaipuneiden paimenten laumat hajaannukseen sekasortoiseen ja ristiriitaiseen tilaan, ovat kuin pakokauhusta sekaisin, rientävät sokeasti sinne tänne, tai ovat vain paikoillaan, mutta eksyksissä. Odottaen että vanhurskauden paimenten ääni alkaisi kulumaan oikeaan suuntaan kutsuvasti. Jota voisivat sitten taas hyvässä järjestyksessä ja ohjauksessa seurata. Ja oikeaa turvallista ja turvattua totuuden tietä muillekin näyttäen, iloissaan äännähdellen totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden äännähtelyillään, kiitollisina hyvinvoinnistaan, sitä samaa vaihtoehtoa muillekin näin tarjoten, samalle tielle näin kutsuen. Todellisen, Hyvän ylipaimenen, Kristukseen Jeesuksen kaikkivaltiaan, hyvään ja kaikista oikein ja oikeudenmukaisesti huolehtivaan yhteyteen ja alaisuuteen.

Tämä em. olisi siis ainoa oikea toimiva ja takuu varma vaihtoehto päästä susien raatelusta ja pelkoa aiheuttavista rähinöinneistään, miten riehuvat ja raatelevat kaikkialla maailmalla, ketä vain, ( kenessä ei ole Jumalan Pyhän Hengen sinettiä ) tiellään tapaavat, pahan hengen saatanan vaikutuksessaan ja vimmaisessa nälässään, ahneudessaan ja raatelun nautinto himossaan.

Suomen kansalle, erikoisesti suurinta vastuuta kantaville vanhurskaille tiedoksi ja varoitukseksi. Tuon EU: valejäsenyys asian takia. EU: ssa teilläkään ei ole enää mitään sanomista. Siinä liitossa ei tunneta eikä tunnusteta kansan kuninkaallista valta asemaa jossa vanhurskailla olisi suurimmat mahdollisuudet ohjata oikeaan suuntaa ja näin pelastaa ihmisiä hukkumasta vääryyksien ja petoksien syntien suohon. Siellä kaikki tulevat olemaan vallassa olevien ja rahanvoimalla sinne itsensä saaneiden orjia.

Ja mikä pahinta, jos ette varoita kansaa näistä asioista ja niiden tulevista pahoista seuraamuksista, ja he sitten menevät tuohon ansaan, niin Jumala vaatii teidät tilille heidän kärsimyksistään. Koska he voivat puolustaa itseään, sanomalla Jumalalle, etteivät he tienneet tästä vaarasta tai pahasta ansasta, eikä koko petoksesta, joilla heitä huijattiin ja näin petettiin koko kansakuntana. Ja että, ei kukaan ole heille osoittanut oikeaa elämän tietä, he ovat kyllä kuulleet keskenään riitelevistä eriseuroista ja lahkoista ja puolueista, mutta eivät ole tunnistaneet heissä Kristusta ja Hänen valtakuntaansa, ei minkään laista totuuden ääntä ole kuulunut. Jumalan seurakunniksi itseään mainostavien taholta.

Jeesus Nasaretilaisen nimessä valistaen, muistuttaen ja varoittaenkin, Esko H.

========================O=======================O======================

11.8.2004 Esko Halkosaari

Älkää tuomitko, miksi sitten te ? …

Monet kauhistelevat, kun kokevat huonon omantuntonsa loukatuksi totuuden julkitulemisen myötä.

Ottavat ns. itseensä, vaikka olisi kysymys yleisistä, vaikkakin vääryyksiin ja valheellisuuksiin / petollisuuksiin perustuvat asiat, joissa kaikki ovat tavalla tai toisella mukana, silloin osallisina.

Miksi sitten nämä loukatuksi, syystäänkin tulleet itse tuomitsevat ja vaativat tuomittaviksi, silloin kun heihin henkilökohtaisesti kohdistuu jokin. Vaikka jopa pienikin vääryys, kyllä helposti mennään tekemään rikosilmoitusta ja pyydetään virkavaltaa apuun, että saataisiin tekijä tuomituksi. Ei tarvitse isoakaan lommoa tulla uuteen autoon, kun jo ylittää korvausvaatimus kynnyksen, eli tuomion korvausvelvolliseksi. Kyllä ihmiset yleisesti niin pienistä asioista, vaativat toisiaan tuomittaviksi.

Vaikka itse kokoajan tekevät lähimmäisiään kohtaa vääryyttä, eli tuomitsevat kärsimyksiin välinpitämättömyydellään, röyhkeydellään, itsekkyydellään, ahneudellaan, pelkkien omien etujen ajajia äänestäessään yhteiskunnallisissa asioissa, ja vielä yhteisten etujen vastaisesti, sellaisia valtuuttaen. Tässä nyt vain muutamia esimerkiksi, joita kyllä riittää.

Ja myös se on tuomitsemista, kun vaaditaan foorumeilta poistettaviksi totuuden mukaisia kaikkea pahaa ja väärää paljastavia ja oikeaan ohjaavia sanomia ja keskusteluaiheita.

Jotka kuuluu kaikkialle jossa näihin pimeyden tekoihin syyllistyviä tai näistä ensiapua tarvitsevia / saavia ihmisiä on. Ne jotka tällaisista ei hyväksyisi, ovat myös niitä jotka tuomitsevat, ja vielä niitä pahimpia tuomitsijoita, ja hyvää tekevien auttajien häiritsijöitä, kaiken oikean ja hyvän vastustajia. Silloin niiden tuomitsijoita joille ne on tarkoitettu ensiavuksi, ja varoitukseksi etteivät joutuisi tuomioiden, eli vääränlaisen elämän / seuraamuksina tuottamiin onnettomuuksiin. Vaan saisivat vapautuksen tuomioistaan, joihin ovat omasta syystään ja toistensa joutumassa. Joka voi tulla, astua voimaan hetkenä minä hyvänsä.

Ja kyllähän kaikki vääryys joka on rikollisuutta tulee tuomita. Samoin kaikki muukin ihmisille pahoinvointia ja pahaa tuottava, eli kaikki mikä tuottaa syyttömille joko henkistä tai fyysistä kärsimystä, ahdistusta ja tuskaa, on tuomittava käyttökelvottomaksi, käytöstä poistettavaksi, tai puhdistettavaksi ja suojattavaksi niin, ettei ole onnettomuutta / kärsimystä tuottavaa haittaa tai varaa. Näinhän jopa useimmissa työpaikoissakin vaaditaan viranomaisten vaatimuksista tehtäväksi.

Miksi ei muissa yhteiseloa ja yhteiskuntaa tai seurakuntaa / kaikkien puolesta yhteiseen hyvään tarkoitetuissa ja niitä koskevissa asioissa ??? Jeesuksen Kristuksen nimessä, totuuden julkituoden / Esko H.

Miksi siis uskovatkin syyllistyvät näihin väärin tuomitsemisiin, vaikka heidän pitäisi hengellisinä, uusina luomuksina ymmärtää !!! Opettajiksi kutsutut: Miksi heitä ei seurakunnissaan opeteta, kun eivät muuten ymmärrä ???

========================O========================O======================

13.8.2004 Esko Halkosaari

Hyvin kummallista ???

Ihmiset kyllä osaa rakentaa ja tehdä välineitä jotka ja joissa osat (vertaus, jäsenet) toimivat keskenään oikein eli ristiriidattomasti ja sekasorrottomasti. MUTTA, eivät itse osaa elää keskenään vastaavalla tavalla. Eivät osaa rakentaa yhteiskuntaa, joka toimisi oikein, sekasorrottomasti ja ristiriidattomasti, osat (jäsenet) toisilleen väkivaltaa ja vääryyttä tekemättä. Yhteistä omaisuuttaan ja kokonaisuuttaan (kansakuntana ja yhteiskuntana) yhdessä ja lähes täysin yksimielisinä tuhoten. Siitäkään huolimatta, vaikka se olisi paljon helpompaa, kuin noiden oikein toimivien laitteiden, koneiden tai rakennusten valmistaminen.

Näiden foorumienkin aiheiden ja keskustelujen sisältö kertoo ja antaa selvän kuvan ihmisten ristiriitaisuudesta, henkisen puolen sokeudesta / välinpitämättömyydestä. Silloin totuudelle ja oikeudenmukaisuudelle tajuttomuudesta. Eli, on niin sanotusti oikeuden ja totuudenmukaisuuden käsityksen pallo hukassa. Siksi tajuavat ja ymmärtävä asioita eritavalla, vain oman ahneen tai himonsa ja lyhytnäköisen mielensä, sen hetkisen oman edun näkökulmasta. Silloin kokonaiskannalta katsottuna toisiaan vastaisesti ja itselleenkin siinä ohessa, pidemmän päälle vahingoksi.

Vääryyteen ihastuneet ja sitä hyväkseen käyttävät ja sillä tavalla sokeasti elävät, ymmärrykseltään sokaistuneet evät tietenkään haluakaan, rahan, vallan tai oman kunnian himossaan ajatella muuta kuin lyhyellä tähtäimellä ja itsekkäästi. Saaden siitä usein vain hetkellistä maallista nautintoa, joka voi loppua yhtä-äkkiä ja yllättäenkin. Pimeydessä elävät kun eivät näe kuin ihan hämärästi ja senkin vain lyhyen matkan päähän. Eivätkä siksi tiedä eikä ymmärrä mitä edessä on. Eivätkä usko pidemmälle näkevien varoituksia, eikä ohjeita väistää edessä olevat vaarat. Rahan himon ja kaiken muunkin syntien sokaistessa ja kuurouttaessa ymmärryksen niin totaalisesti. Etteivät varoituksista huolimatta ota opikseen, eivät varoituksista vaaria.

Totuuden ja oikeuden Herran, kaikkivaltiaan Kristuksen Jeesuksen nimessä valistaen ja varoitukseksikin, sekä asian puheenaiheeksi tuoden / Esko H.

Ja vielä:

Näin on jopa Kristillisyyttä tunnustavissa, seurakunniksi itseään nimittävissä asianlaita, valitettavasti vielä tänäkin päivänä on. Jostain kumman, mutta kuitenkin vanhurskaille tiedossa olevasta syystä. Joiden varoittavista ja muistuttavista sanomista huolimatta, ei olla otettu opiksi.

Vaan jatketaan samaa luopumuksen, yhä syvempään pimeyteen johtavaa eriseuraisuuden ja erimielisyyden, lihallisuuden ja sielullisuuden, hiukan uskonnollista tietä. (uskotaan, puhutaan ja sanotaan, ja vähän nimeksi ja uskottavuudeksi jotain tehdäänkin. Mutta, ei tehdä niin kuin sana kehottaa. E H.

========================O========================O=======================

15.8. 2004 Esko Halkosaari

Vitsauksia toisensa perään !

Pahat vitsaukset sen kun jatkuu toinen toisensa jälkeen. Parin viime viikon sisältävää uutisointia: Afrikan heinäsirkat, Kiinan rankkasateet / tulvat, Yhdysvaltain hirmumyrskyt tornadoineen, Afrikan kansanmurhat, Irakin sodat, terrorismien jatkuvat uhkat, autopommit maan navassa. Ja paljon ym. esim. jatkuvat sairaudet, onnettomuudet, väkivaltaisuudet, nälänhädät, maapallon saastuminen, ja aids, sekä alkoholi ja huume vitsaus, ym. ym. aina vaan pahenevat kurjuutta lisäävät vääryys vitsaukset, monenlaisine todella suurina, pahoina ja vakavine seuraamuksineen, joista ei tiedotusvälineet suoranaisesti uutisoi.

Kuinkahan paljon ihmisten täytyy näitä kurituksia / kärsimyksiä saada, ennen kuin tunnustavat syntisyytensä ja syntinsä, koko sydämistään niitä katuen ja myös hyljäten. Ettei niitä enää tietoisesti tee eikä harrasta. Ja näin alistuvat Jumalan hyvän huolen pidon alaisuuteen Kristuksessa. Kristuksen ja / apostolien oppien, oikeiden, hyvien elämän ohjeiden ja oppien alaisuuteen. Jotka vasta mahdollistavat kaiken hyvän ja oikean, eli elämän ja yltäkylläisyyden, turvallisen ja turvatun tulevaisuuden, jopa ikuisesti.

Jeesuksen Kristuksen nimessä huomauttaen, ja ihmetellen ihmisten jääräpäisyyttä Luojaansa ja kaikkia hyviä asioita kohtaan. Mutta ovat hyvin tottelevaisia ja uskollisia saatanaa ja hänestä olevia oppeja kohtaan, omiksi vahingoikseen noudattamaan ! ? ! ? !

Mutta nämä saatanaa palvelevat, tämän pahan vallassa vielä olevan maailman ruhtinaat, kun järjestävät lakkaamatta kaikenlaisia sirkushuveja, ja huumaavia aineita helle pään sekoittimiksi tarjoten ja samalla heitä lypsäen. Etteivät alkaisi asioita tutkimaan ja selvittelemään syitä, miksi näitä pahoja asioita kokoajan tapahtuu.
Ja hyvin ovat siinä eksyttämisessä ja häirinnässä onnistuneetkin. Ei juuri ole niitä, jotka peräisivät totuuden ja oikeuden mukaisuutta, ja totuutta siihen, miksi näin on. Esko H.

=======================O=======================O=======================

16.8.2004 Esko Halkosaari

Nooakin ahdistui silloisesta.

Vanhurskas Nooakin (oikeamielinen ja totuudenmukainen) ahdistui ja koko hirveää tuskaa oman aikansa pahaa ja pahan valtaan joutunutta maailmaa, jota joutui näkemään, kuulemaan ja kokemaan ympärillään. Hänen sydämensä itki ja rukoili Jumalan puoleen, että miksi Herra, miksi kuvaksesi luomat ihmiset ovat muuttuneet pedoiksi, miksi he harrastavat kaiken aikaa vain pahan tekemistä, miksi he sotivat sinun Pyhiä täydellisyyden lakejasi vastaan, miksi he sotivat toisiansa vastaan omiksikin vahingoikseen, Välittämättä toisistaan, lapsistaan ja tulevaisuudestaan, edes lastensa.

Ja siksi joutuvat antamaan syntiuhreina erilaisten onnettomuuksien uhrit ahjoissa. Joita heidän herransa, heitä pahaan vetämisten ja eksytysten seuraamuksina heille tuottaa. Joka koituu sitten myös vanhurskaille tuskaksi ja kärsimykseksi, koska rakastavat rauhaa ja siveellisyyttä, haluten vain viljellä ja varjella kaikkea sitä Jumalan luomaa ( myös kaikki ihmiset mukaan lukien), mitä Hyvä, Pyhä Jumala on heille armossaan suonut. Antaakseen omilleen ja niille jotka tahtovat omikseen (lapsikseen) Jeesuksen = Jumalan Sanan ja Hengen kautta tulla, rauhan ja vapauden, kaikkeen oikeaan ja hyvään / elämän ja yltäkylläisyyden Jonka Jumalan sana, ja Pyhä Henki Kristuksessa takaa ja antaa. Niille Jotka vain tahtovat noudattaa Hänen sanansa ja / apostolien oppeja, täydellisyyden ohjeita. Jotka vain ja ainoastaan siihen ohjaa ja johtaa. Sen mukaan, kun niitä käytännössä noudatetaan ja niiden mukaan ojentaudutaan.

Jeesus ennusti ja sanoi: Viimeisinä päivänä, ennen Hänen uutta tulemustaan, ihmiset elävät jälleen niin kuin Nooan aikanakin, eli hirveän Jumalattomasti ja itsekkäästi, kaikenlaisten lihallisten himojensa riepotellessa ja vaivatessa heitä, vieden ongelmasta toiseen. Kun eivät hyväksy kohdalleen Jumalan armoa ja vapautusta syntiensä orjuudesta. Joka heitä pahan hengen, saatanan / hallitsee. He ovat ensikädessä saatanan orjia, koska ovat ottaneet ja hyväksyneet hänet kaikkine riivaaja apulaisineen herrakseen, jota tahtovat seurata. Ja joille tahtoo valtuudet kaikkien yhteisten asioidenkin hoitajiksi antaa. Sillä hänellä, saatanalla on paljon uskollisia seuraajiaan, ihmisten asioiden hoitajiksi ja hallitsijoiksi.

Ja heillä on saatatan puolella paljon tukijoita, niin rahallisia, kuin hyviä valehtelijoitakin, kaiken totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vastustajia, ns. pimeyden ruhtinaan apulaisia, pahimpia Jumalan teoillaan ja elämällään kieltävät uskonnolliset.

Erilaisiin uskontojen kirjoihin lukeutuvat maailmanruhtinaat. Jotka palvelevat pimeyden ruhtinasta saatanaa. Niin kuin heidän valtuuttajansakin, eksyksissä olevat ihmispoloiset. Jotka eivät välitä edes kuulla Hyvän paimenen armollista ja totuudellista, oikeudenkin mahdollistavaa ääntään. Että löytäisivät elämän ja sen todellisen lähteen, joka kumpuaa kaikkinaista hyvää ja oikeaa, Täydellisyyden hedelmiä, oikeuden täyteläistä viljaa, totuudenmukaisuuden lähteestään Kristuksesta Jeesuksesta. Jonka kautta kaikki mikä luotu on, on luotu ja häneen luotu on.

Hänen Jeesuksen nimessä valistaen, ja keskustelu aiheeksi / tutkittavaksi tarjoten.

=======================O========================O======================

20.8.2004 Esko Halkosaari.

Paha henki hallitsee enemmistöä

Ikävä tosiasia on että pahahenki, eli langennut, entinen enkeliruhtinas lucifer = nykyinen henkiolento saatana, hallitsee ylivoimaisesti suurinta enemmistöä ihmiskunnasta. Ja on tänä päivänäkin vielä kaikkien maallisten ja uskonnollistenkin valtakuntien hallitsija. Käyttäen ihmisiä hyväkseen, ohjaten heidän valintojaan ja ratkaisujaan pimeyden suuntaan johtaviksi, ihmisille onnettomuudeksi ja sinne ikuisen kadotuksen suuntaan johtavasti.

Saa ihmiset huijattua valtuuttamaan mieleisiään ihmisiä edustajikseen ja hallitsijoiksi. Sekasortoon, ristiriitaisuuksiin, onnettomuuksiin. Eli kaikkinaisiin pahaa synnyttävien ja tuottavien johtamiseen mahdollistaville paikoille. Ja synnin hallitsemien ihmisten antaessa kuuliaisesti ja uskollisesti apunsa ja tukensa heille, omaksi ja toistensa vahingoksi. Päivittäiset uutislähetykset niistä onnettomista asioista sitten kertoo toistuvasti ja jopa hetkittäin, Eli näyttää todisteet niiden valintojen huonoista ja pahoista seuraamuksista. Jotka ovat todella hirvittäviä ja raakoja, ihan oksettaa kun niistä kuulee, niistä lukee, tai kuvia joutuu näkemään.

Joku kyllä ehdotti jonkun iltalehden 20.4.04 lukijapalstalla, että kun ihmiset ei puhu niistä pienistä hyvistä asioista ja iloitse niistä. Kun aina puhutaan suurista pahoista asioista, Voi voi. Jonkun mielestä suuret ongelmat ja suuria kärsimyksiä suurille määrille ihmisiä tuottavat suuret pahat asiat pitäisi lakaista maton alle, häiritsemästä. Pienistä pettävistä, ns. "hyvistä" asioista puhumisista, jotka juuri niitä suuria ongelmia sitten synnyttä. Se on juuri se itsekkyys ja välinpitämättömyys kärsivistä, joka on suurata rakkaudettomuutta. Juuri sitä, mitä näillä foorumeillakin harrastetaan.

Eli ei tahdota hyväksyä tarpeellisista ja todella tärkeistä asioista keskusteluaiheita sellaisista saa enimmäkseen herjaus palautteita.

Totuuden ja oikeuden edustajan Herran Jeesuksen nimessä muistuttaen, Esko H.

=====================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edellinen