(Muistutukseksi ) 4. 5. 2003 Esko Halkosaari Ratakatu 12-14 10900 Hanko

Kutsu pohjolan kansoille

Jumala kutsuu kansaansa tekemään selkeän pesäeron antikristilliseen yhteiskuntaan. 1 Jh 2: 15- 17.) " Älkää rakastoko maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä . Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa, ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti ".

Kohtalokas hyvinvointi

Jumala kutsuu kansaansa Pohjolassa erottautumaan Hänelle kokonaan. Tämä pyhittyminen vie meidät kosketuksiin Hänen valtakuntiensa voimien kanssa. Samalla vedämme rajan pimeyden ja valkeuden välille. pohjoismaita Herra on siunannut monin tavoin. Siunaukseksi tarkoitettu hyvinvointi näyttää kuitenki koituneen kohtalokkaaksi hengellisen elämämme kannalta . Materialismi on heikentänyt seurakuntaa koko Pohjolassa.

Erityisesti kristityillä tuntuu olevan hengellinen voima vähissä. Karismaattisenkin liikkeen piirissä on tänäpäivänä heikkoutta ja uskovat ovat penseitä. Tämä johtuu materialismista ja uskovien haluttomuudesta luopua mistään Jumalan valtakunnan hyväksi. Kuitenki meidät on kutsuttu tekemään radikaali pesäero ympäröivään yhteiskuntaan ja sen materiaalisiin arvoihin. Gl 6: 14 " Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle ". Kaiken materiaalisen hyvinvoinnin keskellä meidän tulee muistaa, että tämä maailma on tuomion alla. Emme voi lopulta viedä täältä mitään mukanamme. Ristin kautta Jumala on tuominnut " vanhan ihmisemme ", mutta myös kaiken, mitä se himoitsee tässä maailmassa.

Risti antaa näyn

Risti on täydellisesti tuominnut nykyisen antikristillisen maailmanjärjestelmän. Siinä ei ole mitään jonka varaan uskova voi rakentaa elämäänsä. Jumalan valtakunnassa ei ole sijaa minkäänlaiselle kerskakulutukselle ja ylpeydelle. Kun risti hallitsee elämäämme, näemme tämän aivan selvästi. Tämä ilmestys erottaa meidät Jumalan valtakunnan työhön. silloin elämmä maailmassa, mutta emme maailmasta. Pohjolan haaste on valtava, emmekä saa voittoa, ellemme suostu antautumaan kokonaan Jumalalle
Herra sanoo: "saatte johtaa exsodusliikettä Pohjolassa. Se johtaa ulos pahasta maailman ajasta. Olen nähnyt kansani orjuuden heidän työpaikoillaan, kuinka heidän vapautensa on rajoitettu uskonnollisessa, poliittisessa ja taloudelisesa maailmassa. Vapautan heidät ja saatte astua luvattuun maahan, niin kuin se tulee toimimaan Poikani valtakunnassa. Näytän uuden yhteiskuntajärjestelmän, jonka kautta minun siunaukseni virtaa. Erilaiset asiantuntijat ihmettelevät tätä ja kutsuvat sitä hullutukseksi, koska se perustuu yksinkertaisiin ratkaisuihin, mutta he tulevat lopulta itse olemaan kuin hullut, kun Minun viisauteni alkaa toimia. synnytän uudenlaisen kansan maan päälle, joka on erilainen kuin kaikki muut kansat". (Tääsä käytetyt profetiat ( kursiivilla ) on saatu pohjoismaisissa rukoustapahtumissa.)

U u s i k a n s a

Tällainen uusi kansa alkaa syntyä siellä, missä esiruloilijat eri kansallisuuksista tulevat yhteen rukoilemaan. Tästä syystä on tärkeää, että kaikissa maissa toimii kansallisia rukousliikkeitä. Tällä hetkellä Pohjoismaissa tarvitaan voimakkaampi rukousaloite ainakin Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Kun syvenevät kansalliset ja kansainväliset kriisit kohtaavat kansojame, täytyy kaikkialla olla rukosliikkeitä, ikäänkuin rukousalttareina, joiden äärellä asioita voidaan käsitellä Pyhän Hengen johdatuksella. Jumala kutsuu meidät kanssaan tuomitsemaan pahan. Hänen varhuskaat tuomionsa yhdistävät kansoja. niiden kautta Hän raivaa pois esteitä, jotka erottavat kansoja toisistaan. Raamatun mukaan " Pyhät tuomitsevat maailman ". Seurakunta on kutsuttu tuomaan " Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon ". Ef 3: 10 VAIN YHTENÄINEN Jumalan kansa voi tehdä tämän.

Antti Hämäläinen Ahvenanmaan Rukouspalvelu syksy 2000

Artikkeli: Airut lehdestä, Lokakuu 2000

Linkit sivulle