==========================================================================

 

15.10.2004-10-15 Esko Halkosaari.

 

Lähes kaikki palvelee saatanaa ! ?

Miksi lähes kaikki ihmiset palvelevat saatanaa, valitsemalla ja valtuuttamalla hänen palvelijoitaan / edustajiaan hallitsijoikseen, ja vaativat näin kaikkea hyvää, totuuden ja oikeudenmukaisesti yltäkylläistä elämää tarjolla pitävää Kristusta Jeesusta / Pyhää Henkeä = rakkautta (hyvän ja oikean tahdon) yhä uudelleen ja uudelleen, sukupolvesta toiseen, ristiin naulitsemista, = hylkäämistä.

Näin sulkien, kaiken mahdollisuuden hyvään ja turvalliseen, rakkaudelliseen yhteiseloon ja turvattuun tulevaisuuteen pääsyn. Näin vieden koko ajan kaikkea huonompaan ja huonompaan suuntaan. Valitsijoille ja valtuuttajille itselleenkin tuhoksi, eli omaksi vahingokseen, enemmin tai myöhemmin, mutta kuitenkin joka tapauksessa.

Ja lisäksi ikuisen kadotustuomion saaden, sen loputtoman itkun ja hammastenkiristyksen kohtalon, kunkin kohdallaan näin itse valiten ?

Saatanalla kun ei ole mahdollisuuttakaan antaa mitään todellista, kestävää hyvää, eikä oikeaa. Sillä on ainoastaan mahdollisuus, yrittää vietellä ja huijata, pettää ja tuottaa niihin lankeaville, eli Luojalleen tottelemattomille onnettomuutta ja onnettomuuksia, Jumalan, kunkin kohdalla sallimiin rajoihin asti, että niiden kautta edes oppisivat erottamaan oikean ja väärän, erottamaan hyvän pahasta, kun eivät muuten halua edes yrittää oppia. Eikä edes kuulla mitä Hän, kaiken luoja ja Herra, koko luomakunnan omistaja on sanonut ja opettanut, sekä antanut ohjeiksi / ehdoiksi, saadaksemme elää täällä omistamallaan luomakunnassa, viljelemällä ja varjelemalla tätä omaisuuttaan, OIKEIN, tuottamalla, tuottaa itsellemme elin tarpeemme. Ei siis väärin ja vääryydellä, riistämällä ja tuhoamalla / turmelemalla Hänen, Luojan, eli kaiken Herran, omaisuutta.

Sielun vihollisen saatanan valta on kukistettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, sillä on ainoastaan oikeus rusikoida ja kurittaa tottelemattomia, eli Jumalaa vastaan taistelevia ihmisiä, jotka hän, saatana, on saanut petoksella houkuteltua puolelleen, ja se nauttii siitä, kun saa tuhota ja tappaa niitä hänen puolelleen, väärälle puolelle langenneita, Jumalan äänelle tottelemattomia, siis kurittomia, Jumalan kuvakseen luomia ihmisiä. Sillä, hänellä on oikein intohimo saada tuhota Jumalan kuvia, kuvakseen luomia ihmisiä. Siksi se tekee kaikkensa houkutellakseen ja vietelläkseen, jos mahdollista olisi, kaikkikin pois Jumalan varjeluksen piirin alaisuudesta. Jonka raja on määritelty Raamatun uudessa testamentissa, Jeesuksen Kristuksen ja / apostolien opetukset, ohjeet ehtoineen.

Tässä oli tiivistetty selitys ja syy tämän päivän julmaan maailman menoon

Varoitukseksi ja opiksi, sekä keskusteltavaksi / tutkittavaksi, ja sen myötä uudeksi paremmaksi ja turvallisemmaksi elämäksi, kunkin kohdallaan ratkaisun oikeaan suuntaan kääntymiseksi tehdäkseen, ja sitten tämän oikeaan vaihtoehtoehdon puolesta toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, vähäinen palvelijansa, Esko H.

...............................................................................................................................................................

16.10.2004 Esko Halkosaari.

Kansat kuin karjalaumoja, joita viedään…

Kansakunnat / puolueiden äänestäjät, ovat kuin karjalaumoja, joita viedään teurastettaviksi, siihen osaan he ovat antautuneet ja tyytyneet. Kun aina välillä edes vähän saa vettä ja ruohoa (syötävää ja juotavaa) että näyttäisi sitten hyvältä, kun teurastajat, tuottajat ja markkinoijat tullee tarkistamaan ja ostamaan laumaa, eli johtamaan ja hallitsemaan niitä, eli päättämään äänestäjien kohtalosta, miten kunkin hyödyntävät. Karjapaimenten ja karjavarkaiden, puolueiden johtajien palvelijoiden (avustajien) , saadessa siitä sitten hyvän korvauksen, viran eläkkeen, tai muun hyväpalkkaisen toimen palkkioksi ja tai alkavat jo katsomaan miten seuraavalle kaudelle saavat laumat liikkeelle, mukaansa lähtemään.

Tuli joskus nuoruudessa luettua lännensarja lehtiä, josta tämä vertaus sitten tuli mieleen. Kun tätä nykyistä ihmeellistä vaali ja valintatapaa, ja sen jälkeen johtamis, hallitsemis, eli äänestäjien kohtalon päätös asioita pohdin, että miten kaikki menee ja millä opeilla.

..............................................................................................................................................................

18.10.2004 Esko Halkosaari.

Kristittyjen luopumus / laiminlyönnit

"Sen tähden että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus", sanoi Jeesus: Niin, näin on käynyt ja tässä olemme, laittomuus on pääsyt valtaan, hallitsevaan asemaan. Ja on tapahtunut kristittyjen välinpitämättömyyden tähden. Suola on menettänyt makunsa ja totuuden valo, jonka piti paljastaa pimeyden pesät ja kätköt, joista kaikkinainen laittomuus ja moraalittomuus pääsi sikiämään ja kasvamaan rikkaruohon tavoin. Peittäen kaiken hyvän ja oikean alleen ja tukahduttaen lainmukaisuuden ja siveyden. Samoin kuin Jumalan profeetat sanomineen tukahdutettiin aikanaan, kivittämällä luonnollisesti. Tämän päivän näkijät on kivitetty hengellisillä kivillä, panettelemalla ja vääristelemällä, ja takertumalla epäolennaisiin, etsitty vain astian makua josta voisi herjata, ei otettu asian olennaista puolta olenkaan käsiteltäväksi. Jopa ns. sensuroitu aiheita, jotka ovat olleet kunnolla suolaisia, totuudenmukaisia, eli, ei päästetty julkisuuteen julkisissa tiedotusvälineissä. Ja on poisteltu myös julkisilta keskustelu foorumeilta, näin hengellisesti kivittäen, eli vaientaen.

Kristityksi itseään tunnustavienkin toimiessa kuin pienet tottelemattomat lapset, jotka syövät leivän päältä sen hyvän, ja jättävät rukiisen leivän syömättä. Näissä keskustelu aloite sanomistakin on vain luettu otsikko, tai etsitty joku makea kohta, josta voisi heittää vinoilua, tai huomautettu / annettu palautetta ainoastaan siitä. Tai takerruttu pääasiassa vain pieniin kirjoitus kirjain tai pilkku virheisiin. Näin siivilöity hyttysiä ja nielty KAMELI.

Vaikka on kokonaisia aiheita, jotka on kokonaan suuri virhe. Niistä kukaan ei ole puhunut, eikä juuri huomautellut. Tällaisia ovat luopumuksen tilassa olevat uskovat, ja niin myös pelkät sielulliset uskosta osattomat, samoin uudesti syntymättömät uskovat ja uskonnolliset ihmiset.

Sanoihan Jeesus että, "hedelmistä puu tunnetaan", joita sanatkin, ja myös käyttäytymiset ovat.

"Herätkää ja valvokaa, ettekö pientä hetkeä jaksaneet kansaan valvoa", sanoi Jeesus jo oman aikansa seuraajilleen, joita kutsui mukaansa ja kehotti valvomaan sen aikaa, kun Hän meni yksinäisyyteen rukoilemaan. Eivät valvoneet, antoivat uneliaisuuden hengelle vallan. Näin on käynyt myös nyt, tässä lähes 2000vuotisessa historian saatossa, kun Jeesus on yksinäisyydessä Isän edessä rukoilemassa ja valmistelemassa omilleen sijaa.

Kahdella maailman sodalla Hän on jo käynyt herättelemässä / ravistelemassa, mutta emme vieläkään ole heränneet kunnolla valvomaan, taas olemme Jumalan kansana vaipuneet välinpitämättömyyden uneen. Kolmas herättely aika on edessä, jonka jälkeen Hän ei enää salli seuraajikseen kutsuttujen nukahtaa, vaan sanoo että, nyt on aika nousta ylös ja lähteä liikkeelle.

Se että, onko kolmas herättely, kolmas maailman sota jo alkanut ja käynnissä, vaikka ei ole vielä saavuttanut huippuaan. Sitä voidaan arvioida ja tutkia, itse olen kyllä sitä mieltä että ollaan jo sen alussa, kunhan leviää täyteen määräänsä, olen kyllä sitä mieltä että nyt on noustava ylös ja lähdettävä liikkeelle, sillä onhan Hän, nimessään jo kehotuksia antanut heräyksen aiheina ja sanoina, monin tavoin ja kaikkialle kuuluvina. Ja jos joku ei ole vielä selkeästi tulemuksensa askelten ääniä ja kehotuksia kuullut, niin kehotan seuraamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä esille tuotuja sanomia ja myös uutisointia maailmalta, sekä lukemaan Raamattua huolellisemmin.

Herätykseksi, huutavan ääni erämaasta, vähäinen palvelijansa, Esko H.

...........................................................................................................................................................

19.10.2004 Esko Halkosaari.

Yhteiskunta tarvitsee asianajajia

Ei herroina hallitsijoita. Kuka olisi se joka asettuisi asianajaksi / edustamaan koko kansakunnan / yhteiskunnan yhteisiä etuja, jokaista yksilöä myöden oikein, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Totuuden ja oikeuden pyhien lakien, = Jumalan sanan ( = totuuden) pohjalta ja mukaisesti, silloin ei ketään kohtaan väärin, Koska ainoastaan Jumalan lait ovat rakkauden ehdon täyttävät ja totuudenmukaiset, = täydellisyyden lait, ja sisältää täydellisyyteen pääsyn mahdollistavat ehdot. Jota ei mitkään muut opit eikä lait, tule koskaan sisältämään. eikä voikaan koska ne on jo olemassa ja tarjolla, ja toimii vain niiden lakien omilla säännöillä ja ehdoilla.

Eli jos joku löytää ne lait, jotka johtavat täydelliseen yhteiseloon kaikkien kanssa mitä luomakunnassamme on. On silloin löytänyt nämä Jumalan lait, joiden mukaan koko luomakuntamme on luotu, ja joidenka mukaan ja voimasta ns. pystyssä pysyy, eli toimii ja mahdollistaa elämisen. Jota nämä maailman ruhtinaat, joita ihmiset ovat valinneet ja valtuuttaneet herroikseen ja hallitsijoikseen, ovat koko ajan kovalla ja raskaalla kädellä tuhoamassa ja turmelemassa, valtuuttajiaan ja muitakin väärin hyväksi käyttäen. Ja joka on aiheuttanut suunnattomat määrät erilaista kärsimystä ihmiskunnalle, joka siis edelleenkin samalla tavalla, mutta vielä tuhoavaisemmin vain jatkuu.

Ovat siis saaneet sitä mitä ovat tilanneet, niittävät sitä mitä ovat kylväneet. Siitäkin huolimatta elävät ja tekevät näin kauhistuttavasti, vaikka vaihtoehto tälle tuho ja turmelu suunnalle ja politiikalle on ollut tarjolla jo lähes 2000 vuotta. Sen syntymän hetkestä jopa nykyinen vuosilukumme on alettu laskemaan. Koska on ollut niin kiistaton ja tosi, todistetusti todeksi osoitettu. Eikä kukaan ole tähän päiväänkään mennessä pystynyt muuksi, eli vääräksi ja valheeksi osoittamaan. Eli on edelleenkin tarjolla, kaikkine ohjeineen oppineen ja kaiken mahdollistavine ehtoineen. Ilmenee Raamatun uudessa testamentissa, Jeesuksen Kristuksen ja / apostolien opetukset ja ohjeet.

Kyseinen kirja löytynee varmaankin lähes kaikkien, ainakin länsimaisten kodeista. Eikä ole olennaisilta osiltaan muuttunut miksikään, koska edelleenkin sisältää pääsanoman tiivistettynä, näin: "Rakastakaa Jumalaa kaiken luojaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itsenne", eli niin kuin ne lähimmäiset olisit sinä itse.

Jos joku ei vielä tätä asiaa ole ymmärtänyt, niin nyt on korkea aika ottaa selvää ja tutkia miten on, ja miksi, ja miksi, ja vielä miksi. Siihen asti että perimmäinen totuus / totuuden ja oikeuden lähde löytyy, jonka jälkeen kaikki mikä pimeyden kätkössä on ollut . alkaa sen valon vaikutuksesta paljastumaan.

Valkeuden ruhtinaan Jeesuksen Kristuksen nimessä muistutukseksi valistaen, ja kehottaen näin sanoen, kuin kirjoitettu on: "Etsikää ensin tätä Jumalan valtakuntaa ja tätä Hänen vanhurskauttaan (ei mitään väärää eikä pahaa, niin kaikki muukin siinä ohessa teille tulee ja annetaan, mitä elämässä tarvitaan. Joka ei ole mitään pelkää uskontoa, vaan on jokapäiväistä elämää kaikkineen, ja kuuluu kaikkeen ja kaikkialla. Koska rakkaus ja totuus kuluu kaikkiin oikeihin ja hyviin asioihin. Niitä ei voi jättää mistään asiasta ulkopuolelle, ei etenkään kansakunnan yhteisistä asioista, mutta ei mistään muistakaan, jossa on tarkoitus elää ja toimia oikein. Ja se velvollisuus on kaikilla ja kaikissa asioissa ja jokaisella yksilöllä ja myös yhteisöllä, niin palvelijoilla kuin heidän johtajillaankin, niin tuottajilla kuin markkinoijillakin jotka ovat osa yhteiskuntaa / kansakuntaa.

Jumala ei ole antanut kenellekään lainmukaisia oikeuksia muuhun. Kuin oikein ja hyvin tekemisiin, = ns. viljelyyn ja varjeluun. Siis muistuttaen, vähäinen palvelijansa Esko H.

.............................................................................................................................................................

20.10.2004 Esko Halkosaari.

Missä ovat miehekkäät / asialliset

Kaikista ja kaikesta huolta kantavat vanhurskaat, totuuden ja oikeuden mukaisuutta kunnioittavat ja erikoisesti sen puolesta taistelevat ja sitä palvelevat, sen puolesta puhujat ja vaivaa näkevät. Ääniään kun ei kuulu eikä näy millään foorumilla, ei millään alueella eikä tasolla. Eikö ole enää ketään joka vähätkään välittäisi muista ja kaikkien yhteisten asioiden oikein hoidosta. Juokseeko nyt kaikki vain oman huoneensa, puolueensa, kuppikuntansa, tai pelkästään oman perheensä ja itsensä puolesta. Eikö kukaan enää välitä kaupunkinsa ja / maansa, silloin koko kansansa hyvinvoinnista ja sen puolesta työstä. Josta saa kaikkein suurimman korvauksen mitä ikinä saada voi, eli Jumalan siunauksen ja kaikki lupaukset mitä Hän on omilleen, palvelijoilleen luvannut, ja se on todella paljon. Mikään muu taho ei pysty antamaan sellaista korvausta, ainoastaan hetkellisesti pienen osan, voi joku saada ikään kuin maistiaisina. Niistä voi lukea Raamatun uudesta testamentista lähtien.

Koittakaa nyt vähän edes perehtyä totuuden ja oikeuden armon ja rakkauden lähdekirjaan, että edes vähän tietäisitte mihin teitä viedään, ja miksi. Ja että, mikä kaikki on hyväksi ja mikä pahaksi / kärsimyksiksi tai jopa ikuiseksi kuolemaksi, = kadotustuomioksi, sinne ikuiseen itkun ja hammasten kiristysten vaivan paikkaan.

Mitä ovat nämä muutamat kymmenet vuodet, jos niitäkään edes yhteen kymmeneen monin kärsimyksin saavuttaa ? Ikuiseen loputtomaan ihanaan ja loputtomaan onnelliseen elämään verrattuna, johon ylettyy vain ne, jotka USKON kautta Jeesukseen Kristukseen tulevat oikealle, Jumalan tahdon mukaiselle elämän tielle, pois kuoleman, tuhon ja turmeluksen väärältä ja petolliselta onnettomuuksien ja kurjuuksien sotaisalta tieltä. Joita ovat myös pelkät uskontojen ja uskonnollisuuksien antikristilliset Jumalan elämällään ja teoillaan, silloin sanoillaankin kieltävät vääryyden tiet. Joilta vain ne, jotka siis sanoutuvat niistä irti pelastuvat. Kadotukselta.

Muistuttaen ja peräänkuuluttaen totuutta ja oikeuden mukaisuutta kunnioittavia kaikkeen oikeaan ja hyvään tahtovia, oikeamielisiä / vanhurskaita, vilpittömiä kansalaisia. Esko H.

..........................................................................................................................................................

21.10.2004 Esko Halkosaari.

Totuus, = valoa pimeyteen ja…

Rakkaus = hoitoa ja oikeaan ohjausta pimeyden ja pimeydessä tekojen uhreille. Totuus, rakkaus ja oikeus ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta, ovat sidoksissa toisiinsa. Näin ollen kulkevat ns. käsi kädessä. Jos joku tästä kokonaisuudesta jää pois, silloin ei enää ole täysin totuudenmukainen eikä oikeuden eikä myöskään rakkauden mukainen. Eli, on silloin vääryyttä, joka on laittomuutta, joka rikollisuutta, silloin vihaa lähimmäisiään kohtaan. Eihän voi sanoa täydelliseksi sellaista, joka on joltain osalta epätäydellinen, eli sisältää vääryyttä. Joka taas tuo kärsimystä ja tuskaa kaikille ja kaikelle, jotka on luotu / valmistettu elämään toimimaan oikein, siis toisiaan vahingoittamatta, toisilleen pahaa tekemättä. Vasta silloin kaikkien voiden hyvin ja palvellen sekä saaden kaiken tarpeellisen hyvän, toimiakseen osana kokonaisuutta, eläen ja toimien onnellisina kaikkien, myöskin itsensä hyvinvoinniksi.

Ihmiset jotka on luotu ja valmistettu näin, eli toimimaan käyttöohjeidensa mukaisesti, silloin oikein, ei millekään eikä kenellekään toiselle mikä luotu on, vääryyttä tekeväksi, eikä silloin itselleenkään, jota muussa tapauksessa tekee.

Nämä käyttöohjeet on laitettu ihmiseen jo luodessa. Mutta kapinaenkeli lusifer sai ihmiset huijattua omaksumaan toiset ohjeet ihmisen, = Jumalan kuvan, joksi Jumala ihmisen loi vahingoksi.

Ihminen siis on langennut tottelemattomuuteen omistajaansa, on samaa kuin lapsi isäänsä vastaan jonka vaimonsa kanssa synnyttänyt. Isät ja äidit kyllä tietää kuinka työlästä on saada lapsi tottelemaan ja toimimaan oikein, koska sen syntiin lankeemuksen perintönä saatu paha henki hallitsee edelleenkin ihmisen lihallista puolta.

Raamatun mukaan kaikki liha on liitossa paholaisen kassa, juuri sen lankeemuksen seurauksena. Jonka valta voidaan kukistaa vain Kristuksen veressä ja Hänen armostaan. Vasta hän voi antaa Pyhän hengen voiman ja lahjan, jolla voi kuolettaa lihallisuuden , silloin paholaisen vallan ihmisessä. Koska Jeesus sai siitä paholaisesta voiton maanpäällisen oikein vaelluksen ansiosta, eli selvisi syntiin lankeamattomasti, neitseestä syntyneen ihmisen ja Jumalan poikana.

Siis vain Hänen Kristuksen Jeesuksen kautta on mahdollista pelastua tuon paholaisen orjuudesta, jolla on muuten valta viedä ihminen mukanaan kadotukseen. Jonka se mielellään tekeekin, kun on kysymyksessä Jumalan kuvakseen luoma ihminen.

Eli uskon kautta Kristukseen, siis uskon ratkaisun Hänen puolelleen tekemällä saa, saa armon osakseen ja sen myötä pyhän hengen, / voiman tulla Jumalan lapseksi Kristuksessa, näin kokien hengestä uudesti syntymisen, eli tulemisen uudeksi luomukseksi Jumalan valtakuntaan. Saa alkaa uuden elämän puhtaalta tahrattomalta, = synnittömältä pohjalta. Kaikki synnit on Jumalan puolelta ja edessä silloin Kristuksen sovituksen ansiosta pois pyyhitty. Ja näin kadotustuomio, jonka synnit tuottaa mitätöity. Ehtona tietenkin, että pysyy Kristuksessa, elää vast. edes Jeesuksen ja / apostolien oppien, ohjeiden ja ehtojen mukaisesti loppuun asti. Muussa tapauksessa armo jää turhaksi. Jota raamattua huolimattomasti lukeneet eivät ole hoksanneet. Tulevat näin jälleen sielunvihollisen pettämiksi / tuomituksi kärsimyksiin, viimeistään siinä vaiheessa kun tilintekojen aika koittaa, joka onkin jo hyvin lähellä.

Tiedoksi kaikille, mitä on ilmoitettu ja sanottu Raamatun kirjoituksissa, joka on kaikkien saatavilla, ainakin kirjastoissa, jos ei itsellä jo ole. On kuitenkin länsimaissa lähes jokaisen kodissa.

Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja muistuttaen. Myös varoitukseksi, ettei kukaan hukkuisi syntien valtamereen, ikuiseen kadotukseen. Näillä, tämän laittomuuden syntien maailman heikoilla jäillä, syntisten ihmismassojen mukaan tempaamana kulkiessaan. Vähäinen palvelijansa Esko H.

.................................................................................................................................................................

22.10.2004 Esko Halkosaari.

Syntien sovittamattomuus vie…

Tiedoksi kaikille väärässä käsityksessä oleville. Kaikki ihmiset ovat syntiin langenneita, kaikki ovat Jumalan tahdosta pois poikenneita, samoin kuin Aatami ja Eeva, joidenka jälkeläisiä kaikki olemme lihan puolelta. Ja joka ainoa tarvitsee syntiensä sovittajaa, selvitäkseen ikuisen helvetin loputtomilta kärsimyksiltä, Joka on mahdollista ainoastaan Kristuksen sovintoveren kautta, ja Jumalan armosta. Eli uskon kautta Kristukseen Jeesukseen itsensä kastattamalla, eli ensin uskominen ja sitten kastaminen järjestyksessä toimien. Ja sen jälkeen uskovaisena eläminen ja toimiminen Jeesuksen ja / apostolien opetusten mukaisesti kaikilta osin, tehden ja toimien niin kuin Uudentestamentin opetuksissa ja ohjeissa kehotetaan ja velvoitetaan jokaista, joka on kastattanut itsensä, Hänen Pyhään nimeensä.

Pelkkä uskominen Jumalaan tai Jeesukseen ei vielä mitään hyödytä, täytyy myös elämällä ja teoilla ja sanoilla se osoittaa. Oppimisen ja kasvamisen myötä niin että, kaikki muutkin tulevat sen tietämään, näkemään ja kuulemaan. Jeesus sanoi omilleen menkää ja tehkää kaikki kansat minulle opetuslapsiksi, julistamalla Hänen, Jeesuksen Hyvää ja oikeata, totuudenmukaista sanomaa Jumalan täydellisestä valtakunnasta, (jossa ei mitään väärää eikä pahaa) ja kastamalle ne jotka uskovat, Hänen nimeensä ja opettamalla heidät pitämään kaikki, niin kuin Hän on sanonut ja opettanut, itse ja / uudentestamentin apostolien ja myös sen jälkeistenkin totuuden mukaisten opettajien, samaa asiaa, samalla tavalla ristiriidattomasti julistavien. Niin että syntyy kuuliaisuutta Jumalan sanalle, kaikkialla missä sitä julistetaan syntien sovitukseksi ja pelastukseksi, ikuiselta Helvetin tulimereltä.

Ja sitä julistetaan vaihtoehtona tälle synnin, eli syntiselle pahan vallassa olevalle maailmalle.

Ja kehotetaan etsimään ensin sitä Jumalan, täydellisyyden valtakuntaa. Jonka ohessa vasta, kaikki muukin tulee ja annetaan,. mitä ikinä elämässä tarvitaankin, jo tässäkin uudessa tulevassa ajassa ja sitten ikuisesti, ensin kuitenkin tässä tulevassa tuhatvuotisessa rauhan ja rakkauden valtakunnan aikakaudessa. Jolloin Itse Jeesus Kristus tulee uudelleen ja omiensa kassa hallitsee koko maailmaa, jolloin ei ole mahdollisuutta eikä sijaa millekään pahalle eikä väärälle, eikä sellaisten tuottamisille, eikä ole sitten niistä kärsiviäkään. Ja tämä aikakauden alku on hyvin lähellä, mahdollista jo 10 vuoden sisälläkin alkaa.

Sitä ennen on kuitenkin 3 ja ½ vuotta kestävä maailman tuomion aika, ja sitä ennen 3 ja ½ vuotta kestävä antikristillinen hirmuhallitus maailmanvalta aika, (on jo syntymässä) pahin tähän asti olleista. Joka onkin sitten viimeinen maailman valta, (jonka alkuvaiheissa uskovien ylösotto). Sen antikristillisen maailman vallan romahtaessa ja johtaessa sitten siihen ja ½ vuotta kestävään Jumalan vihan ja tuomion aikaan, maailmanhistorian kauhistuttavimman maailman sotaan, joka on Raamatun Ilmestyskirjassa nimetty myös Harmageddonin sodaksi. Ja Joka on ihmisten tietoisten väärin valintojen seuraamusta, koska on varoitettu ja valistettu, Jumalattomuuden (Jumalan kieltävän = sanansa vastaisten) raskaista seuraamuksista.

Ylösnousseen Jeesus Nasaretilaisen nimessä muistuttaen, vähäinen palvelijansa, Esko H.

=======================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edellinen