Net. 12. 5. 2003 Esko H.

Suomella on, ONGELMA !

MUISTUTUKSEKSI.

Poliitikot (maailmalliset) ovat ihmisiä, jotka setvivät sotkuja, joita ei olisi, ellei olisi (Jumalattomia) poliitikkoja, jotka päätyvät pääjohtajiksi ja diplomaateiksi. Kyseiset lainlaatijat laativat lakeja, joita ei tarvittaisi jos yksi laki tunnettaisiin: ( ja tuntisivat). " Minä olen HERRA sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani ". (Nämä) poliitikot sanovat, että Suomi voi joutua katastrofiin. Herran palvelija näkee, Suomi on jo katastrofissa. Kuinka paljon kansaa te haluatte upottaa, ennen kuin tunnustatte katastrofin ?

Suomella on rajattomat mahdollisuudet alaspäin ja ylöspäin, kadotukseen ja pelastukseen, kiroukseen ja siunaukseen. Kansan / ( ja johtajien ) on valittava, kumpaan suuntaan halutaan. Jumalan vastustaja (laittomuuden henki) vie alaspäin, Jumala (totuuden Henki) vie ylöspäin.

" Jos te hylkäätte Herran ja palvelette vieraita (epä) jumalia, niin Hän kääntyy pois ja antaa teille / (kansallenne) käydä pahoin ja tekee lopun TEISTÄ, sen sijaan että Hän on, ennen antanut käydä teille HYVIN ". "Te olette itse todistajia itseänne vastaan, että olette valinneet itsellenne Herran, palvellaksenne häntä". He vastasivat: "Olemme" (R) - Olkoon se Suomen tie, ja olkoon se jokaisen yksittäisen Suomalaisen tie. Jumala ei hävitä VANHURSKASTA Jumalattomien mukana.

Onko suomessa kymmenen vanhurskasta

Euroopan unionilta suomi ei saa mitään muuta kuin osan sille maksetuista orjaveroista, ja senkin EU:n sanelemin ehdoin ! Poliitikot luovuttivat ohi perustuslain pääosan Suomen itsenäisyydestävieraalle, niin että vieraan (laittomat) lainsäädännöt menevät yli meidän (Suomen, vanhurskauteen perustuvan) lainsäädäntömme, riippumatta " lainsäädännön säädöshierark- kisesta tasosta ". eli perustuslakimmekin on annettu vieraisiin käsiin. Mutta muistakaamme: Jumala on asettanut kansoille niiden rajat (R). Hänen säätämyksensä menevät yli kaikkien valtakuntien, Euroopan unioninkin, säätämysten, riippumatta niidensäädöshierarkkisesta tasosta, niin siis myös perustamissopimusten.

" EU-kuntoon " saattamisesta johtuva aivan mieletön 400.000.000.000 markan, useimpien käsityskyvyn ylittävä velka, ja yhtä mieletön 400.000 ihmisen työttömyys ovat todistus Jumalan säädösten rikkomisesta. Mitkään, minkään kokoiset leikkaukset eivät voi asiaa korjata. Ne ovat mielettömyyksillä näpertelyä, jolla (kansan valitsemat) poliitikot yrittävät peittää neuvottomuut- taan. ( R = Raamattu ) - ( kursivoinnit suluissa, muistuttajan ).

Tässä on ymmärrys: Suomi ei ole Euroopan unionin jäsen!
Suomen sanomat 4 / 1996