==========================================================================

8.8.2004 Esko Halkosaari.

 

Ainoa tie pysyvään rauhaan

Ihmisille on olemassa ainoastaan yksi tie kestävään pysyvään rauhan tilaan pääsemiseksi. Se on se jonka Kristus Jeesus ilmoitti, avasi, viitoitti ja mahdollisuuden kaikille halukkaille toi.

Niin kuin kaikella täydellisellä on rajansa (ehtonsa) niin tälläkin. Nämä opit ja ohjeet ehtoineen on kirjattu Raamatun uuteen testamenttiin, Jeesuksen opetukset ja / apostolien kirjeet. Kaikki kestävän rauhan ja rakkauden pääsy ehdot ja ohjeet ilmenee niissä. Ei ole, eikä koskaan tule muita vaihtoehtoja joilla olisi mahdollista. Sillä on olemassa ainoastaan yksi totuus, totuuden ja oikeuden mukaisuuden lähde, täydellisyyden laki, se on juuri Jeesus Kristus, = Jumalan sana ja Henki. Johon kaikki mitä luomakunnassamme on, perustuu. Ja jonka kautta on luotu ja jonka vaikutuksesta ns. pystyssä pysyy, mahdollistaen elämän ja elämisen.

Ainoastaan sielunvihollinen antikristus (valhekristus) tulee saaman suuren enemmistön ihmiskunnasta uskomaan valheensa ja petoksensa, uskonnollispoliittisena johtajana. Maailman kaupalliset tuottajat ja markkinavaltiaat yhdessä poliittisten ja uskonnollisien vaikuttajien kanssa tulevat saamaan ihmiskunnan tuen taakseen antikristillisellä petoksella. Korottaen ja nostaen yhdessä yhteiseksi uskonnolliseksi johtajakseen antikristuksen, henkilön joka väittää olevansa uudelleen ja takaisin tullut Jeesus Kristus, joka kuitenkin on ns. valhekristus (antikristus) Joka tekee joitakin suuriakin ihmetekoja. Näin saaden aikaan maailman laajuisen valerauhan 3 ja ½ vuodeksi. Jolloin kaikki sanoo, rauha rauha, nyt on rauha, ei enää mitään hätää eikä pelkoa. Mutta voi voi, se loppuu lyhyeen ja johtaa luomakunnan hirveimpään maailman sotaan, josta Raamattu on edeltäkäsin ilmoittanut ja nimennyt Harmageddonin sodaksi, 3 ja ½ vuotta kestäväksi Jumalan tuomion ja vihan ajaksi, Jumalattomalle, Jumalan teoillaan ja sanoillaan kieltävälle ihmiskunnalle.

Pelastaen ja ylöstemmaten sitä ennen omat lapsensa Kristuksessa, Hänen seurakuntansa, eli Jumalan seurakunnan jäsenet. Pyhät ja sydämeltään puhtaat vanhurskaat jäsenet.

Kristuksen, Kristukselle puhdistautuneen Hänen seurakunnakseen rakkauden siteillä yhdistyneen, hajallaan ja hajaannuksessa eri leireissä olleista seurakuntalaisistaan seurakunnaksi, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Tempaa siis heidät seurakuntana antikristillisen ajan vainojen alkaessa, ja Jumalan vihan ajaksi tykönsä taivaan pilviin, jossa saavat nähdä Hänet, elävän Herransa veriylkänsä ja pelastajansa. Ja tulee vasta sen jälkeen takaisin näkyvällä tavalla, niin että kaikki näkevät Hänen uuden tulemuksensa omiensa kanssa, ottamaan maailman hallintaansa, Siitä alkaa tuhat vuotta kestävä Kristuksen Jeesuksen hallitsema sodaton rauhan ja rakkauden valtakunta aika, villitsijä paha henki, saatana joukkoineen sidotaan siksi tuhanneksi vuodeksi, ettei voi ketään villitä sinä aikana. Jonka jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi maa.

Siis näin lähellä olemme Jeesuksen uudelleen tulemista, jota enenen on vain tuo ovella oleva antikristillinen 3 ja ½ vuotta, jolle nyt kovalla kiireellä jo valmistellaan tietä. Kaikki on jo muuten valmiina, pedonmerkin käyttöön ottamista myöden. sitten toiset 3 ja ½ vuotta Jumalan vihan ja tuomion hirmuaikaa.

Näin Raamatussa on edeltä käsin asia ilmoitettu. Jokainen tutkikoon itse, ja todetkoon. Näin kehottaen, vähäinen Kristuksen palvelija / seuraajansa, Esko H.

===================================================================================================================

9.9.2004 Esko Halkosaari.

Mitä voi ihminen tehdä hyväkseen

Ihminen / ihmiset yhdessä voi vaikuttaa ja saada aikaan paljon jos tekee oikein, eli totuuteen perustuvasti ja totuudenmukaisesti, silloin oikein ja oikeudenmukaisesti, silloin lainmukaisesti, johon vääryyttä hyväksyvät ja tekevät eivät pysty. Suurta laivaakin ohjataan hyvin pienellä peräsimellä, mutta jos halutaan ohjata niin että kulkee turvallisesti ja oikeaan, yhä parempaan ja parempaan. Täytyy tietää oikea suunta. Jonka kuka vain voi tulla tuntemaan, kuitenkin vasta uskon kautta Kristukseen, muuten ei mahdollista. Koska vain Hänen Pyhä henkensä voi valaista pimeyden kätköt ja vaarat niin, että osataan ne väistää ja kuljettaa isoakin laivaa turvallisesti kohti täydellisyyden satamaa.

Laivaa on hyvin helppo ohjata tai antaa kulkeutua väärään, monella eritavalla huonompaan ja huonompaan suuntaan, sen kun antaa kulkeutua maailman virtausten mukana, tai pysähtyä paikalleen, jolloin tuuli kuljettaa milloin mihinkin suuntaan, tai pyörittää siinä paikallaan hiukan sinne tänne heilauttaen. Matkustajien nääntyessä, kärsiessä ja turhautuessa, matkan edistymättömyyden tähden tuskissaan, joka on samaa kuin huonoon suuntaan meno. Jossa sen verran ihmisiä petollisesti tyydyttävääkin, että uskottavuus päälystöön säilyisi. Sen tueksi päälystö vielä tarjoaa monenlaista sirkusta ja saattaa naisia laittautumaan monella tavalla tyrkylle joka paikkaan, puetuttaa heitä oikein vietteleviksi, lähes kaikkensa paljastavaksi ja laittaa alkoholi juottoloita joka kulmalle, että pysyisivät totuudelle tajuttomina, ja sen myötä välinpitämättöminä, monenlaisista onnettomuuksista ja ongelmista / kärsimyksistä ja suurista kustannuksista huolimatta

Tämän päivän koko ihmiskunnan (kaikki kansakunnat) suunta on kovalla vauhdilla pahan ja suuren turvattomuuden ja pimeyden väärään, eli onnettomuuksien suuntaan. Joka on ns. se leveä tie, hälläväliä suunta. Jossa ei ole muuta väliä kuin että menee lujaa, ja bisnekset pyörii, niin kuin Titanicissa aikanaan, oli suuren juhlan tuntua ja vauhtia turvallisuus lupauksineen. Mutta mutta, suunta oli väärä. Se oli se, pimeyden / laittomuuden paha suunta. Se oli kohti törmäystä, kylmään totuuden jäävuoreen. Joka aina ja toistuvasti valheen ja vääryyden perustalle rakennetut ja vääryyden sekasortoiseen suuntaan kulkevat murskaa ja romahduttaa. Aiheuttaen katastrofin, suuren onnettomuuden. Joista sodat ja kansanmurhat niitä hirveimpiä. Näin on historian mukaan toistuvasti käynyt. Ja myös Raamatussa etukäteen varoitukseksi ilmoitettu käyvän ja syykin kerrottu, sekä toinen turvallinen ja oikea suunta vaihtoehdoksi osoitettu, jolle kuitenkin vain hyvin harvat, ovat lähteneet.

Muitakin suuria katastrofeja on, joissa yleensä tuhansia ihmisiä menehtyy ym. vahingot ja jälkiseuraamukset kustannuksineen. Joihin kaikki sen suunnan hyväksyneet ja siihen suuntaan menoa avustavat ovat syyllisiä, riittää jos vain siihen hiljaa mukautuukin, sitä paheksumatta ja siitä varoittamatta, se on jo silloin hyväksymistä / osallisuutta. Joku on jossain sanonutkin että. "kuolleet kalat kulkeutuvat myötävirtaan, elävät uivat vastavirtaan". Tarkoittaa varmaan että elävät pyrkivät sinne vesistöjen puhtaille alkulähteille, ei sinne minne kuolleet kalat kulkeutuvat, jonne kaikki jätevedetkin ohjataan. Tiedoksi / valistukseksi ja varoitukseksi, pahan raskaista seuraamuksista.

Jeesus Nasaretilaisen nimessä muistuttaen / Esko H.

===========================================================================

10. 9. 2004 Esko Halkosaari.

Pieni suuri puute, oikein näkökyky ?

Arvaakohan kukaan mistä johtuu samassa asiassa eritavalla näkemiset / käsittämiset ? Johtuuko ihmisen näkökyky asioissa, kasvatuksesta, koulutuksesta, manipuloinnista / aivopesusta. Eikö ihmisellä ole omaa näkökykyä että kykenisi tulkitsemaan ja käsittämään asioita oikein, eli totuudenmukaisesti, silloin totuuteen perustuvasti, onko silloin kysymys tiedon puutteesta, itsekkyydestä, vai jostain muusta puutoksesta ? Ja mistä ja miten sitä puutosta saa täydennettyä ?
Ja vielä voidaanko tällaisia puutoksen omaavia asettaa esim. yhteisten asioiden hoito vastuuhenkilöiksi.

Ei kaiketi lääkäreiksikään hyväksytä asian tuntemattomia, eikä muihinkaan vastaaviin, suuren vastuun ja asiantuntemuksen vaativiin tehtäviin, joita myös ja etenkin koko kansan yhteisten asioiden hoitotehtävät on. Kuitenkin sellaisiksi valitaan ja valtuutetaan / palkataan kaikkia muita, kun siihen tehtävään tarvittavia, totuuden tuntevia ja oikeudenmukaisuuden käsittäviä, eli vanhurskaita (oikeamielisiä) oikeaa lainmukaisuutta = Jumalan lainmukaisuutta kunnioittavia (totuuden ja oikeuden lain). Joka poistaisi vääryyden ja kaiken muunkin vahingollisen pahanteon, (kansakunnan yhteisten etujen vastaisen), tuhoavan ja turmelevan toisiaan vastaan taistelun, kaupallisen tuotannon ja kilpailun rattaissa, samoin kaupallisen markkinoinnin huijauskilpailuissa ym:ssa, pahan ja vahingollisen tuottamisissa ja ylläpitämisissä. Hirmuisia kärsimyksiä näin tuottaen ja synnyttäen, ja niiden seuraamuksia maksaen, jotka ovat todella valtavia summia.

Hämmästyttävää on että, heitä hyväksytään yhteisten asioiden hoitajiksi, jopa johtaviksi ja hallitseviksi. Vaikka heissä onkin monenlaisia erilaisten maallisten asioiden tuntevia, eli huonoon ja vaaralliseen suuntaan vievän asiantuntijoita, ei kuitenkaan ketään joka osoittaisi asian tuntevasti oikeaan, turvalliseen ja hyvinvointia tuottavaan suuntaan. Kaikki nykyiset yhteisten asioiden hoitajiksi valitut ja valtuutetut ovat ohjaamassa väärään ja vaaralliseen suuntaan.
Vielä muistuttaen että, valitsijat / valtuuttajat ovat suurimmassa vastuussa siitä mitä ja kuinka yhteisiä asioitaan hoidetaan, silloin myöskin siitä, minkälaisia ovat valinneet ja valtuuttaneet hallitsijoikseen, ohjaajikseen, johtavikseen / palvelijoikseen, yhteisten asioiden hoito tehtäviin !

Siitä tiedotusvälineemme valistaa koko ajan monta kertaa päivässä, kertoen ja näyttäen kuviakin mitä kaikkea kauheaa tämän väärän ja vaarilliseen suuntaan menon seurauksina eripuolilla maailmaa tapahtuu, päivittäin ja hetkittäinkin. Vuodesta toiseen pahempaa ja pahempaa. Kahden kauhean maailman sodan jälkeenkin. Eikö ne ole mitään opettanut. Kuinka lyhyt muisti ihmisellä oikein on. Vaikka niistä muistutellaan televisioelokuvinakin ja elokuvateattereissakin vuodesta toiseen. Ja näistä tämänkin päivän sodista ja kansanmurhista, sekä muista kauhistuttavista väkivallan teoista ja terrorismista ym. suurista ja pahoista onnettomuuksista / vitsauksista päivittäin.

Ei vain näytä ketään hetkauttavan eikä herättävän maailmallisuuden, eli vääryyteen ja valheellisuuteen ihastumisen unestaan, se kun on niin viihteellistä ja jännittävää / monella tavalla huumaavaa / vastuuttomuutta, silloin helppoa, mutta todella kallista ja vaarallista. Joka ei muuten usko alkakoon seuraamaan uutisia ja muita ajankohtaisohjelmia, joissa näistä hirveistä asioista kerrotaan ja muistutellaan.

Näinkin muistuttaen HERÄTYKSEKSI, Jeesuksen Kristuksen, totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden Herran ja edustajan nimessä / Esko H

==========================================================================

12.9.2004 Esko Halkosaari

VALOAA, on pimeätä, kukaan ei näe

Laittakaahan vanhurskaat vähän valoa ihmisille, että näkisivät toimia ilman törmäilyjä / toisiaan ja itseäänkin loukaten, vammauttaen niin henkisesti kuin ihan fyysisestikin. Eli sitä totuuden sanan valoa, sitä Kristuksen kirkkautta, joka on rakkautta, joka kaikkea oikeaa ja hyvää tuottavaa (hyvää hedelmää).

Olettehan kutsuttu maailman valkeudeksi, totuudeksi valheissa ja vääryyksissä eläville, samoin suolaksi kansakunnalle, mädännäisyyttä estämään jopa poistamaan. Olettehan Jumalan edessä kaikkein suurimmassa vastuussa siitä miten kansakuntanne elää, mitä ja miten mitäkin tuottaa, tekee ja harrastaa, tänäkin aikana koko ajan kansakunnallenne, josta olette vastuussa, onnettomuudeksi / kärsimyksiksi, tietämättöminä (valoa vailla) teidänkin onnettomuudeksi ahkeroitsee. Eli lamput palamaan ja viemään valoa pimeyteen = tähän pimeyden, pahan vallassa olevaan maailmaan.

Joka tuottaa pahuutta ja sekasortoa, kaikkine pahoinvointeineen ja onnettomuuksineen / hirveitä kärsimyksiä ja kauheaa taloudellista menetystä, tuhoa ja turmelusta. Olette kutsutut ja velvoitetut varoittamaan ja valistamaan, sekä osoittamaan oikeaa tietä. Itse edellä kulkijoina suuntaa ja esimerkkiä näyttäen. Ja julistamalla Jumalan VALTAKUNNAN hyvää ja oikeaa täydellisyyden vanhurskasta Pyhää (ei mitään pahaa eikä väärää) sanomaa kaikille. Ja opettamalla niitä jotka uskovat, tekemään käytännössä kaikki, niin kuin Herramme Jeesus Kristus ja / apostolit ovat opettaneet ja sanoneet / kehottaneet.

Ette saa jättää mitään osaa josta ette puhuisi ja opettaisi niin että toteutuisi käytännössä oikein, niin kuin kirjoitettu on, jonka tarkoitus on johtaa ja ohjata keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon kaikkien kesken jotka ottavat valtakuntansa sanoman vastaan.

Nyt elätte eksytyksen harhauttamana / nukuttamina hajaannuksen ja suuren luopumuksen häpeä tilassa. Nostakaa päänne (Kristus) ja nouskaa ylös HERÄTKÄÄ unestanne, johon valvomattomuudessanne vaivuitte. Koko maailma, kaikki kansakunnat elää suuressa pimeydessä, vaikka armon aika on jo loppumaisillaan ! Tekin elätte näihin pahan vallassa oleviin kansakuntiin mukautuneina, heidän synteihinsä osallisina vielä tänäkin päivänä. Ette ole niistä käytännössä irtisanoutuneet. Käsky kuuluu: Lähetkää siitä ulos Minun kansani, (irtisanoutukaa osallisuudesta heidän synteihinsä) sanoo Herra !

Jeesuksen nimessä valistaen ja herätykseksi muistuttaen, Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

==========================================================================

13.9.2004 Esko Halkosaari.

Rakkaudesta totuuteen, eli oikeaan

Totuus on valoa pimeyteen. Eli oikeutta vääryyden sijaan, rehellisyyttä valheellisuuden, puhtautta likaisuuden ja saastaisuuden, toivoa toivottomuuden, rakkautta vihan, terveyttä sairauksien, hyvinvointia kurjuuden sijaan. Tuo myös vastuuta vastuuttomuuteen, oikeita valintoja väärien sijaan, rauhaa sotimisen sijaan, vanhurskaita palvelijoita ja tuottajia sekä muita yhteisten asioiden hoitajia näiden vääryyttä palvelevien sijaan, ym. vastaavaa.

Mutta miksi valoa on niin vähän, että lähes kaikki kuitenkin edelleenkin elää suuressa synkässä pimeydessä, sekasorrossa ja epätoivossa, ymmärtämättä edes etsiä valoa, valon lähdettä, Vaikka valkeus on tullut maailmaan jo lähes 2000 vuotta sitten ? Jonka tähden ja todistukseksi, vuosilukumme v 2004 Jälkeen Kristuksen syntymän, on alettu laskemaan.

Ihmiset on syntynyt ja kasvatettu tähän maailmallisuuden, pelkän uskonnollisuuden ja maailmallisuuden sekoitususkontoon, pimeyteen ja sekasortoon. LUULLEVAT varmaan että, se kuuluu olla näin pimeätä. Luullen että sekasorto ja ristiriitaisuus ja niistä aiheutuvat pahat ja kalliit seuraamukset / kärsimykset on normaalia ja kuuluu elämään. Kyllähän se kuuluukin kaikkeen pahan perustalla olevaan elämään, mutta kuka sitä vaatii, että pitää palvella pahan tarkoitusperiä, itselle ja muille pahoinvoinniksi ja onnettomuuksiksi, aina kansanmurhia ja sotia myöden ym. hirveitä katastrofeja. Jotka sitten ihmiset itse kustantaa erilaisilla veromaksuillaan ja muilla konsteilla heiltä lypsetyillä omaisuudella. Syystä että ovat palvelleet pahan tarkoitusperiä, olleet suosimassa ja pyörittämässä tätä sekasortoa / tuottamassa näitä pahoja seuraamuksia.

Mikä saa teidät ihmiset näin tyhmästi elämään ja toimimaan, siitäkin huolimatta että, kaikki mahdollisuudet oikeinkin elämiseen (valossa elämiseen) = totuuden ja oikeudenmukaisesti, eli oikein tekemisiin ja toimimiseen on. Niin sanoilla kuin teoillakin hyvinvointia ja turvattua turvallista tulevaisuutta tuottamiseen, kaikille onnelliseksi jopa ikuiseksi hyväksi tulevaisuudeksi. Jota yksikään itsekkäästi, vain omaa parastaan ajatteleva, muista välittämätön ei koskaan voi saavuttaa. Sellaisten elämä voi muuttua ihan yllättäen tai loppua onnettomuuteen, kuolla, tai vammautua pysyvästi, tai joutua vakavaan pahan sairauden valtaan päivänä minä hyvänsä. Lisäksi se ikuisuuden paha, kadotuksen puoli osanaan.

Etsikää edes te, jotka ette hyväksy vääryyttä, ettekä halua osaksenne sen pahoja ja raskaita seuraamuksia kärsittäviksenne, etsikää siis sitä totuuden lähdettä, joka kaikki pimeyden kätköt ja ansat paljastaa. Sille lähteelle on ilmoitettu osoite, ja viitoitettu tie Raamatun uudessa testamentissa.

Etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, anokaa niin teille annetaan. Mutta enennen kaikkea nöyrtykää sen Pyhän Sanan edessä, että pystyisitte tulkitsemaan suunta viitat oikein.

Valistukseksi ja muistutukseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä / Esko H.

=========================================================================

13.9.2004 Esko Halkosaari.

Ihmiskunta valinnut itsetuhon ! ?

Tämä uskonnollismaailmallinen sekoitus / epäyhteiskunta poliittiset valeuskonnot vie ihmiskuntaa kohti yhä pahempaa sekasortoa, kaaosta / itsetuhoa. Kuinka paljon te ihmiset palvotte tuota pimeyden ruhtinasta ja hänen palvelijoitaan, jotka vievät ja ohjaavat teitä surmapaikoillenne. Lypsäen ensin teistä kaiken mahdollisen hyödyn, sitten laittaen teidät suurmaamaan toisianne (kansan murhat ja muut sodat). Myös henkiset sodat, jota jokainen kansakunta käy kokoajan keskuudessaan ja keskenään, aseinaan henkisen väkivallan miekat ja ruoskat, sekä erilaiset tuskalliset ansat, niin poliittiset, kaupalliset, tuotannolliset kuin yksilöidenkin väliset ja käyttämät, ns valheellisuuden ja vääryyden rakkaudettomat, todelliset kauhuaseet. Jotka kaikkein eniten tuottaa tuskaa ja kärsimystä, köyhyyttä ja kurjuutta, erilaista onnettomuutta ja pahoja onnettomuuksia, kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen maailman laajuisesti katsottuna.

Mikä on tehnyt ihmisestä toisilleen pahemman ja raaemman kuin yksikään petoeläin, Ja mikä saa ihmiset elämään tyhmemmin, itseään ja omaa pesäänsä tuhoavimman ja omalle rodulleen ja yhteisölleen pahemmin kuin yksikään eläin? Joita ihmiset yleensä pitää itseensä verrattuna ns. järjettöminä.

Miksi siis näin, vaikka kaikille on ilmoitettu totuudenmukaisuuden / hyvinvoinnin (kaikki oikein) määrittely opit ja ohjeet, sen mahdollistavine ehtoineen. Ilmoittajana kaikkivaltias, korkein korkeimman oikeuden tuomari ja suurin totuuden asiantuntija, itse koko luomakunnan ja kaiken siinä olevan perustaja. Sillä Häneen ja Hänen kauttaan kaikki, koko luomakunta ja kaikki mitä siinä on, on luotu. Häneen kaiken oikean ja hyvän ruhtinaaseen (totuuteen ja oikeuden / rakkauden lähteeseen) perustuvaksi. Mutta te ihmiset toistuvasti vaaditte Häntä ristiinnaulittavaksi ! Valitsette ryövärit Hänen sijastaan, heroiksenne ja hallitsijoiksenne / lypsäjiksenne, omaksi tuhoksenne ! ? Hän on tuonut ja antanut teille mahdollisuuden valita, joko hyvä tai paha, te valitsette toistuvasti pahan ja väärän. Siitäkin huolimatta että, kaikki varoittavat opit, ja historian pahat toistuvaisuudet on kirjoihin varoitukseksi kirjattu, ettei uudelleen tehtäisi samoja virheitä. Ei vain nekään ole vaikuttaneet. Siitäkään huolimatta, että on sukupolvesta toiseen julistettu ja muistutettu monin eri tavoin, kaikkia mahdollisia kanavia käyttäen, kuin edelleenkin. Jopa vuosilukumme 2004 jälkeen Kristuksen syntymän muistuttaa joka päivä Hänestä.

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. 6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. 9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." 16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus."

21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En." 22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." 24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia; 25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?" 26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 27. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." 28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30. Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.' 31. Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan." 32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 33. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.' 34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

35. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 36. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!" 37. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta. 38. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: opettaja - "missä sinä majailet?" 39. Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa." Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki. 40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. 41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus. 42. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari.

43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." 44. Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista. 45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista." 46. Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso." 47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"

==========================================================================

14.9.2004 Esko Halkosaari.

Älkää nielkö purematta, vaan tutkikaa

Älkää nyt kaikkia sokeasti uskoko ja hyväksykö, vaan ottakaa selvää mikä on oikein, mitä totuudenmukaista ja oikeudellista, vain silloin hyvää ja otollista eikä ketään kohtaa väärin.

Eli kyseenalaistakaa kaikki eteenne tulevat asiat, tutkikaa mihin perustuvat ja millä perusteella. Kaikki tulee arvostella ja koetella. Mitään ei siis pidä sokeasti hyväksyä tai valita. Eikä ketään sokeasti, vain sen tähden että omaa hyvät puhelahjat tule valita eikä valtuuttaa suurta vastuuntuntoa ja rehellisyyttä vaativiin tehtäviin. Erikoisesti yhteisten asioiden hoitajiksi pyrkii paljon juonittelijoita, totuuden ja oikeuden lakien tuntemattomia, epävanhurskaita, vain jonkun ryhmän tai puolueen ja sen edustajien etujen ajajia. Joita on useita keskenään kilpailevia, vallan ja ihmis-kunnianhimoisia, totuudelle oikeudenmukaisuudelle sokaistuneita rahanhimoisia valtapyrkyreitä. Jotka ei tunne sääliä käyttäessään ja hävittäessään yhteiskuntansa / kansakuntansa pääomaa ja varallisuutta. Niin kuin Suomessakin on käynyt. Kansakunta on köyhdytetty lyhyessä ajassa yhteiskuntana lähes konkurssi kypsäksi.

Yhteiskunnalla ei ole enää juuri mitään omaisuutta, kaikki on lypsetty noiden laittomuuden tekijöiden, joita olette valtuuttaneet, hyväksynnällä. Annettu pimeyden ruhtinaan palvelijoille, noille riistäjille jotka rikastuttavat itseään muiden kustannuksilla. Halliten myöskin teidän, yhteisten asioiden hoitajiksi valtuuttamia henkilöitä. Koska he, ovat heidät asettaneet ja hyväksyneet teidän ehdokkaiksinne. Menetelmällä että, he kun omistavat viekkaudella, salailulla ja rahanvoimalla puolueet, jotka näitä ehdokkaita asettavat. Teidän sitten valtuuttaessa huijauksen seurauksena, näitä heidän, (teidän riistäjien ja huijaajien) edustajia. Näiden riistäjien ja suurten huijaajien palvelijoita. Koska nämä teidän valtuuttamanne pienemmät huijarit, vanhurskauden suoralta tieltä, pois eksytetyt petollisen politiikan uhrit, eivät tunne vanhurskauden suoraa tietä, eikä monikaan heistä ole sille tielle vielä päässytkään. Liekö ehdokkaiksenne / valittaviksenne asetetuista ainoatakaan.

Jeesuskin epäili jo akanaan, että löytäneekö edes Raamatullista uskoa tullessaan takaisin aikojen lopulla, jossa nyt olemme. (Lue vähän Raamatun uutta testamenttia ja katso löytyykö samalla paikkakunnalla asuvien, kaikkien USKOVIEN kristittyjen välistä yksimielisyyttä / keskinäistä, käytännön tasoista, rakkautta ja huolenpitoa). Siksi eivät tunne noiden suurten juonia eikä perimmäisiä tarkoitus periä, jotka ovat ja koituvat teidän omaksi vahingoksenne / tuhoksenne. Palvellessanne / palvellessaan tätä tuhoon tuomittua maailmallista / antikristillistä uskonnon ja maailmallisuuden sekoitus epäjärjestelmää (sekasortosysteemiä). Hiekalle rakennettuja yhteiskunta koteja.

Jos nyt joku haluaisi MUUTOSTA, niin olisi korkea aika alkaa yhdistymään ja sopimaan yhdessä ja keskenään yksimielisesti etsimään ja asettamaan itse yhdessä, asiantuntija palvelijoiksi, ei herroina hallitsijoiksi, vanhurskaita totuudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, eli lainmukaisuutta kunnioittavia ja palvelevia, valtuuttajien yksimielisesti hyväksymillä, totuuteen perustuvilla ja mukaisilla täydellisyys (todellinen ja oikea) tavoitteisilla ehdoilla, ehdokkaita. Vasta silloin kaikille oikeudenmukaiseksi ja hyvinvoinniksi, turvatuksi ja turvalliseksi tulevaisuudeksi. Jossa ei olisi sijaa vääryyksille eikä millekään yhteiskunnan yhteisten etujen vastaisuudelle, niin kuin nyt on, suuren enemmistön kärsimyksiksi ja epävarmaksi tulevaisuudeksi, monenlaiseksi onnettomuuksiksi.

Tästä vaihtoehdosta ja mahdollisuudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä muistuttaen ja tietämättömiä valistaen, vähäinen palvelijansa, Esko H.

========================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa, edellinen