PEDON MERKKI = 6 6 6 = MIKROSIRU

Raamatussa mainitaan lopunaikaa koskevissa profetioissa pedon merkistä, sen luvusta 666 ja mainitaan myös sen kuvasta, joka puhuu ja jota joutuu kumartamaan. Tänä päivänä TV ruutu sekä tietokone näyttö mahdollistaa kuvan puhumisen. Pedon merkissä taas on kysymys rahaa vastaavasta välineestä, käteen tai otsaan laitettavasta merkistä, joka sisältää kaikki tiedot omistajasta ja häneen liittyvistä kaikista asioista, tilitiedoista, politiikkaan, terveyteen, matkusteluun, harrastuksiin, rikoksiin, koulutuksiin, ammatteihin, luottokelpoisuuteen, kulutukseen, mitä, mistä ja kuinka paljon ostaa ja kuluttaa. Kuinka paljon, koska ja minne matkustelee, mihin kellon aikaan ja minä päivinä, viikkona ja kuukautena. Menet kauppaan ostat, merkinlukija ottaa tililtäsi ostos summan, merkkaa ajan ja päivän tietokoneelle johon viranomaisilla on vapaa pääsy, jotka taas palvelevat kaupallisuutta. Ellet ota pedon merkkiä, et voi ostaa etkä myydä, et matkustaa, et tehdä työtä ja nostaa palkkaa, koska kaikki nämä nivoutuu maailmaa hallitsevaan pedon merkki järjestelmään. Voit ehkä mennä metsään ja koittaa pysyä piilossa sen 3½ vuotta jolloin se systeemi romahtaa johtaen 4:teen maailman sotaan, eli Harmagedonin sotaan, sisältäen kaikki ilmestyskirjassa mainitut hirmuiset vitsaukset, joka myös kestää samat 3½ vuotta. Jonka sitten Jeesus Kristus uudelleen tulleena lopettaa ja alkaa tuhatvuotinen rauhan ja rakkauden aikakausi, jossa Kristus hallitsee omiensa kanssa sen 1000 vuotta. Ainoastaan Kristusta Jeesusta tunnustavat ja seuraavat uskovaiset selviävät Jumalan avulla ilman pedon merkkiä, Hän pitää huolen että todellisilla uskovaisilla on kaikkea, mutta vain omiksi tarpeiksi, eli, ei siinä vaiheessa riitä muille annettavaksi

Sitten vähän mikrosirusta joka mahdollistaa edellä mainitun.

Colin Sanders (tekniikan tohtori) on toiminut mikrosiruja suunnittelevan ryhmän pääsuunnittelijana. Ryhmä sai tehtäväkseen erään Amerikassa toimivan suuren sairaalan ylilääkäreiden ja heidän avustajiensa kanssa suunnitella sellainen mikrosiru, joka yhdistäisi hermoradat erään nuoren naisen katkenneesta selkärangasta. Tämä koe onnistui ja nainen sai liikuntakyvyn takaisin.

Tämän kokeen sivutuotteena syntyi mikrosiruja, joiden avulla voitiin hallita ihmisen mentaliteettia; sanalla sanoen, ihmisen päätöksiin voitiin vaikuttaa tämän mikrosirun välityksellä! Eräästä ihmisestä saatiin sirulla manipuloiden kuin entisaikain natsisaksalainen yli-ihminen. Hän pursusi intoa. Kun ärsykettä vielä lisättiin, oli kaikki ohi. Tällä tavoin ihmisestä voidaan hetkellisesti tehdä kuin raivotautinen ja yhtäkkiä se voidaan myös lopettaa. Eikö olekin hirveä sivutuote?

Jos ihmisessä on tämä siru, hänet voidaan paikantaa mistä päin maailmaa tahansa ja nappia painamalla aktivoida tämä ihminen! Siru on pieni, tavallisen ruiskuneulan kärjen kokoinen. Siru voidaan asentaa ihon alle tavallisen verikokeen yhteydessä.

Jotta tämä "pedon merkki" saataisiin kerta-asennuksella pysyvätoimiseksi, se tarvitsee voimanlähteeksi litium-pariston itseensä. Litium-paristo varaa itseään. Sen takia ihmisestä tutkittiin paikkoja, joissa lämmönvaihtelu on suurin. Havaittiin, että kaksi paikkaa on ylitse muiden: otsa ja oikean käden selkämys. Nämä paikat mainitaan jo Raamatussa, eli tämä todistaa sen, että Jumala on raamatussa ilmoittanut jopa tuhansia vuosia etukäteen, tulevista asioita, uusitestamentti kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten. (Pedon merkistä mainitaan ilmestyskirjassa)

Tänä päivänä jo 6000 ihmistä on ottanut "pedon merkin" ja heitä seuraillaan kaiken aikaa. Jokainen tämän merkin ottava ihminen on täysin toisten ihmisten hallittavissa mielenmuutoksen kautta. Ihminen ei pysty olemaan enää "merkin" ottamisen jälkeen oma itsensä.

Johanneksen ilmestys 13 luku

"Ja peto jonka minä näin oli leopardin näköinen, sen jalat ikään kuin karhun, sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. 2 jae. Ja he kumarsivat lohikäärmettä koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan ? Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkataksensa Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa, niitä jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumarsivat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan (Kristuksen) elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. jakeet 4-6. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: Pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." Ilm. 13: 11 – 18. ( katsokaa ja seuratkaa Europen = naisen nimi, kehitystä).

Niin kuin aikaisemmin tällä sivulla oli maininta litium-paristosta, niin Raamatun tekstissä on maininta juuri niistä paikoista, joissa ihmisellä on suurin lämmönvaihtelu, eli paikat, joissa litium-paristo varaa itseään, ja ne ovat oikean käden selkämys ja otsa.

Tri Hanrick Eldeman EY:n (Euroopan yhteisön) päätietokoneanalyytikko, ilmoitti helmikuussa 1975, että tekeillä oli tietokoneohjelma maailman taloudellisen kaaoksen korjaamiseksi. Se oli mahdollista tuolloin Brysselissä sijaitsevalla kolmikerroksisella tietokoneella, jonka lempinimi on "peto". Myöhemmin tietokone siirrettiin Monet-rakennukseen Luxemburgiin. Eldemanin mukaan tietokone pystyy numeroimaan jokaisen ihmisen maailmassa ja se voitaisiin toteuttaa käyttämällä kolmea kuusinumeroista yksikköä!

Myöhemmin on saatu selville, mihin nuo kolme kuuden numeron yksikköä perustuvat:

1. syntymäaika: Kirjoitettuna järjestyksessä vuosiluku, kuukausi ja päivä.

2. sijainti: Maailma on jaettu satelliiteista otettujen kuvien avulla neliöihin, jota kutsutaan "meshblock" -järjestelmäksi. Jokainen neliö jaetaan taas pienempiin neliöihin jne. kunnes päästään kokoihin, jotka vastaavat lopulta kaupunkia, kaupunginosaa ja katua. Jokaisella neliöllä on kaksinumeroinen luku. Sijaintikoodi syntyy täten kolmen neliön luvuista osoittaen henkilön tarkan asuinpaikan.

3. lisätunnus: Siltä varalta, että kadulla asuisi kaksi saman ikäistä henkilöä, tarvitaan lisäksi vielä lisätunnus.

Edellä mainittua henkilötunnusjärjestelmää kokonaisuudessaan ei ole tiettävästi otettu vielä käyttöön, vaan järjestelmät vaihtelevat maittain. On kuitenkin selvää, että maailman yhdentyessä nykyiset henkilötunnukset eivät ole riittäviä ihmisten erottamiseksi toisistaan. Siksi kulissien takan on kehitetty järjestelmä, joka voidaan saattaa käytäntöön, kun hetki on sopiva.

Tässä ei ole kuitenkaan kaikki. Pedon merkki on levinnyt jo kaikkiin kaupoissa myytäviin tuotteisiin ja pakkauksiin maailmanlaajuisesti viivakoodin muodossa. Keskuskauppakamarin EAN -tavarakoodilautakunnan johtaja Sven-Gustav Lindroosin mukaan viivaus merkitsee tuotteelle samaa kuin ihmiselle sosiaaliturvatunnus. Kun tutkit koodia tarkemmin, huomaat siinä olevan kolme pitempää viivaparia. Jos niiden välissä oleviin numeroihin sattuu sisältymään numero kuusi, huomaat, että numero kuutta vastaava viivapari on täysin samanlainen, kuin nuo kolme pitempää viivaparia. Eli jokainen tuote sisältää pedon merkin 666 viivakoodin muodossa.

Ei voi kieltää, etteikö pedon merkki olisi jo olemassa. On vain ajasta kiinni, koska se määrätään ihmisille ostamisen ja myymisen valvomiseksi.

Sirun rikkoutuessa se aiheuttaa vakavan tulehduksen ja kivun: jopa paiseita! Jos tämä merkki syystä tai toisesta tuhoutuu, tuo ihminen on tuhottu!

"Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: >> Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle>>. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa." Ilm. 16: 1 - 2

Johanneksen ilmestys 17. luku

"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus."

Mikro sirusta kertovat LÄHTEET: Pekka Lahtinen: Maailman yhdentyminen sekä
Suomessakin paljon levitetty traktaatti
Don´t take it! Älä ota sitä! Mistä on kysymys? Lue!

LISÄÄ ASIAA LUVUISTA!

Jeesus mainitsee kolmetoista asiaa kuvatessaan ihmisen kapinallista ja turmeltunutta sydäntä: "Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys." (Mark. 7: 21 - 22)

Luku kolmetoista ilmenee myös eri sanojen numeroarvoissa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luku kertoo mm. Joktanista, josta tuli polveutumaan kapinallista ja synnillistä kansaa. Joktanilla oli kolmetoista poikaa (1. Moos. 10: 15 - 18). Nimen Joktan gematria on 169 eli 13 * 13. Hänen poikiensa nimien yhteinen numeroarvo on 2 756 eli 212 * 13. Samoin Kanaanin ja hänen jälkeläistensä (1. Moos 10: 15 - 18) gematria on 3 211 eli 19 * 13 * 13.

Jumala on merkinnyt Raamatussa kaiken kapinan, turmeluksen ja synnin alullepanijan, saatanan juuri luvulla kolmetoista:

Lisäksi on syytä todeta, että sana lohikäärme mainitaan Ilmestyskirjassa juuri 13 kertaa (12: 3,4,7 (kaksi kertaa) 9,13,16,17; 13: 2,4,11; 16: 13; 20: 2). Kaikkein selvimmin numero ilmenee Ilmestyskirjan kohdasta "jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan" (Ilm. 12: 9), jonka numeroarvo on täsmälleen 2197 eli 13 * 13 * 13. Voiko vielä joku väittää, ettei Jumala olisi Raamatun tekijä? Myös siksi luku kolmetoista ilmenee niin Vanhassa kuin Uudessakin Testamentissa, vaikka kreikankieltä ei ollut vielä keksittykään, kun Ensimmäistä Mooseksen kirjaa kirjoitettiin.

Saatanan vaikutus näkyy kaikkialla maailmassa. Jumala on kuitenkin valmistanut syntiselle ja turmeltuneelle ihmiselle ulospääsyn saatanan vallasta Jumalan lapseksi. Kun Pilatus tuomitsi Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, hän kirjoitti ristiin "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas" (Joh 19: 19) Sanojen Jeesus Nasaretilainen gematria on 2197 eli 13 * 13 * 13. Näin myös Raamatun numerologia osoittaa, että Jeesus kantoi syyttömänä ihmiskunnan synnit: "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi" (2. Kor 5: 21) Jumalan lapseksi voi tulla vain yhdellä tavalla: VALITSEMALLA JEESUKSEN!

 

Takaisin linkit-sivulle