16. 2. 2002 Esko Halkosaari Ratakatu 12-14 piharak. 10900 Hanko.

Kysymykseen: kuuluuko
uskonto politiikkaan ?

Silloin kun kysymys on uskonnoista, tai pelkästä uskosta ilman totuuden ja rakkauden tekoja, silloin ei kuulu politiikkaan, koska on vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen josta ei ole mitään hyötyä, silloin vai häiriöksi. Mutta sitten kun on kysymys Kristinopista (Kristuksen opista) joka on tie hyvinvointiin ja turvallisuuteen, keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon jossa ei ole sijaa vääryydelle eikä itsekkyydelle ei millekään joka olisi toisillemme vahingoksi ja pahoinvoinniksi, ei edes loukkaukseksi.
Noin 87 %:sesti Jumalaan uskovassa yhteiskunnassa, joka tunnustaa kristinopin Jumalasta olevaksi. Tästä todisteena Vuosilukumme: tämä vuosi jälkeen Kristuksen syntymän.
Tällaisen kansan yhteiskuntapolitiikkaan ja virkamiehiksi ei ole edes oikeutta valita sellaisia ehdokkaita, jotka eivät sitoudu noudattamaan Kristuksen Jeesuksen oppeja ja ohjeita = Kristinoppia joka on totuuden ja oikeuden noudattamista rakkaudessa, sekä rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin, silloin ei ketään kohtaan väärin.

Suomen kansa on tehnyt suuren karhunpalveluksen itselleen, valitsemalla Jumalattomia = laittomuudentekijöitä hoitamaan yhteisiä asioitamme, vastoin perustuslakia, Jumalan sanaa = Kristinoppia. joka on ja tulee olla perustuslakimme perusta ja turvakallio, jolle olisi hyvä ja turvallista rakentaa ja varmasti kestäisi tuulet ja myrskyt.

Tänä päivänä vaan on niin, että kansaa on noiden valitsemiensa laittomuudentekijöiden puolelta huijattu niin, että tämä yhteiskunta rakennus tulikin suurimmalta osaltaan hiekka perustalle ja siksi alkanut sortumaan, mädännäisyyden pehmentämänä, sisällä olevien kärsimykseksi.
Sillä nämä markkinahenkiset, valitut yhteisten asioiden hoitajat, ovat liitossa markkinavoimien ja henkien kanssa, saavat omia etujaan näiltä hengiltä, koska nämä markkinavoimat saavat jatkuvalla syötöllä myytyä näille yhteiskuntakodin rakentajille rakennustarviketta koska mädännäisyys tuhoaa yhä kiihtyvällä vahdilla rakennusta, eli yhteiskuntakotia

Jos kansa olisi noudattanut Kristuksen oppia, he eivät olisi tässä tilassa, vaan olisivat valinneet vanhurskaita = Jumalan sanaan pitäytyviä, yhteisten asioiden hoitajikseen, asuisivat turvallisesti suuressa hyvinvoinnissa, keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, nauttien elämästä, eikä kaikenlaisista saastaisista himojen tyydyttämisistä, niin kuin nyt asianlaita on, kärsimyksikseen ja onnettomuuksikseen, sairauksikseen, työttömyyksikseen, sekasorrokseen, köyhyydekseen ym. pahoinvoinneikseen.

Jumalaan uskovassa yhteiskunnassa politiikka kuuluu olla Jumalan sanan ohjauksessa ja nuhteessa jossa Kristus Jeesus on kaiken A&O koska vain ja ainoastaan Hänen kauttaan on mahdollista päästä siunattuun tulevaisuuteen = täydelliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen, keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon jossa kaikista pidetään yhtälaista huolta.

Kristinusko ja oppi on sama asia, kuin Kristillinen politiikka: koska totuuden tuntevina ainoastaan voivat osoittaa oikeaa tietä, monista eri vaihtoehdoista. Jeesus tuli valkeudeksi tähän pimeydessä elävään maailmaan, antoi seuraajilleen käskyn mennä kaikkeen maailmaan viemään hänen oppiaan, opettamaan sitä kaikille luoduille, kastamaan heitä hänen nimeensä, opettamaan heitä pitämään kaikki mitä Hän oli sanonut ja opettanut, sanoi että olemme maan suola ja valo ihmisille, kehotti julkituomaan totuutta, näyttämään oikeaa suuntaa, rakastamaan Jumalaa yli kaiken ( noudattamaan sanaansa) ja lähimmäisiään niin kuin itseään, sanoi että tässä on kaikki laki ja profeetat. = Tie täydellisyyteen.

Ylösnousseen Vapahtajanne, Kristuksen Jeesuksen nimessä valistaen,
Esko Halkosaari
. www.sunpoint.net/~esko8

takaisin linkit sivulle