19. 9. 2002 Esko Halkosaari. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

KUULKAA kaikki oikeamieliset !

Eikö olisi jo korkea aika, kaikkien jotka vähänkin totuutta ja oikeutta rakastatte ja muistakin huolta kannatte, jota vanhurskaudeksikin sanotaan. Siis alkaa irtisanoutumaan tästä kaikesta laittomuuden tekijöiden hallitsemasta ja johtamasta, Jumalan kieltävästä yhteiskunta touhusta.

Etsimään ja toteuttamaan toisenlaista, eli totuuteen ja oikeuteen perustuvaa vaihtoehtoa, jossa toimittaisiin oikein, tuotettaisiin, palveltaisiin, tasattaisiin kaikki tarjolla oleva oikeudenmukaisesti / tasapuolisesti, jonka yhteistyöhön yhdistyminen ja järjestäytyminen totuuden pohjalta mahdollistaisi.

Vasta silloin yksimielisyys, / keskinäinen rakkauden ja huolenpidon ydin löytyy, eli täydellisyyden perustuslaki ja side, joka Kristuksen kautta mahdollista tulla tuntemaan. Niin kuin kirjoitettu on. Jumalan laki ja armo kirjassa, RAAMATUSSA.

Mikä on saanut kansalaiset elämään ja noudattamaa noita pimeyden oppeja ja lakeja, noita valheen ja vääryyden perustalla olevia, kaikkinaista sekasortoa, epäoikeutta, ristiriitaisuutta, / kaikenlaista niin henkistä kuin fyysistäkin pahoinvointia tuottaviin menetelmiin. =================================================================================
21. 9. 2003 Esko Halkosaari

Siitä lähetys, k ä s k y s t ä

Menkää ja tehkää, kaikista kansoista, minulle opetuslapsia kastamalla heitä, ja opettamalla heitä pitämään kaikki mitä minä olen teille sanonut ja opettanut. Tämä minun valtakuntani evankeliumi tulee julistaa kaikessa maailmassa kaikille luoduille pelastukseksi, ennen kuin tulee loppu, eli armotalouskausi tai aika loppuu, eikä sitä enää olekaan paljoa jäljellä, ajanmerkkien valossa katsottuna. Eli Jumalan sanan valossa uutisointia maailmalta seuratessa.
Laittomuus on jo päässyt valtaa, on tullut tieltä poistettua se mikä pidättää, eli vanhurskaus / Pyhä Henki. Useimpien rakkaus on jo kylmennyt. Raamatullista uskoa ja uskollisuutta ei enää tahdo etsimälläkään löytyä, uskonnollisuutta ja nimi, (heillä on se nimi mutta he kieltävät sen voiman) kristillisyyttä kyllä on. Myös uskoa jossa ei ole sanan mukaisia tekoja, ei keskinäistä rakkautta, ei keskinäistä huolenpitoa, ei toistensa kunnioittamisessa kilpailua, ei yhteistyötä, ei tasausta, ei valoa, suola on käynyt mauttomaksi, ei ole totuuden julkituomista, ei varoitella, ei valisteta, ei osoiteta oikeata tietä, ei kuljeta edellä, sitä ainoata oikeaa tietä kulkemassa. ym. ym. !!! tätä kyllä löytyy. vaikka sekään ei näy, ennen kuin alkaa Sanan valossa asioita katselemaan ja tutkimaan. Rakkaudesta totuuteen, Esko H.
================================================================================
Hanko 23. 9. 2003 Esko Halkosaari.

Puute hyvästä, Sanoma lehdestä.

Suomessa kun ei ole ainoatakaan puhtaasti totuuden perustalla ilmestyvää Sanomalehteä. Eikö nyt olisi syytä korjata tämä valtava epäkohta ja vääryys. Noita valheisiin ja muihin petoksiin / vääryyden puolustus / ylläpito lehtejä ilmesyy päivittäinkin valtavasti erinimisiä, lisäksi viikottain ja kuukausittain ilmestyvät. Lisäksi kaikilla yhdistyksillä on pelkästään omalle väelle ilmestyviä, sisällöltään suppeita ja yksipuolisia. joista ei ole kansaa valistaviksi, lehdeksi.

Tarvetta olisi sellaisesta jota voisi levittää omalla kustannuksella, lähelle omakustannushintaan satavaa, sisällöltään, valistavaa, totuutta julkituovaa, oikeaan ohjaavaa, rakkaudessa rakentavaa, yksimielisyyteen johtavaa. Totuuden ja oikeuden sanaan perustuvaa, Jumalan valtakunnan sanomaa julistavaa, uutisoivaa / kommentoiden. ym. rakentavaa, oikeaan edistävää, hyödyllistä. Tietoa ja, varoitusta, kaikesta pahasta ja väärästä. Olisi suolana ja valona pimeydessä elävälle kansallemme, muistuttamassa, kuinka historia tällä nykyisellä tyylillä eläessä toistaa itseään, kuinka ihmiset tekee taas samoja virheitä ja erheitä kuin aikaisemmatkin sukupolvet, omaksi onnettomuudekseen / kaaoksiin ja sotiin, vitsauksia ja kirousta päälleen vetäen.

Joku voisi tehdä aluksi selkeän monipuolisen sisällöltään rikkaan ja arvokkaan, moraalilta puhtaan näytenumeron. jota voisi kannattajat jakaa omilla alueillaan omilla kustannuksillaan jota sitten saajat voisivat alkaa tilaamaan juoksevana numerona, aluksi vaikka kuukausilehtenä, joka sitten muuntuisi aikaa myöden vaikka 2 viikkoiseksi, ja sitten viikottaiseksi, ja sitten vaikka 2 kertaa viikossa ilmestyväksi, ja vaikka päivittäiseksi lopuksi, jos tarvetta olisi.

Näyte numeroa voisi ottaa uusinta painoksina lisää sitä mukaa kuin uusia jakajia mukaan tulee, ja vanhatkin jakajat, jatkavat omaa aluettaan alue kerrallaan läpi. Jakajien kuitenkin tehdessä yhteistyötä, jako alueet jakaen niin ettei mene päällekkäin. siihen kun on kerran mahdollisuus.

Itse olen jakanut monesti jopa 1000 lehteä kuukaudessa. myös 500 ja 200- kolmeasataa hyvin usein aikoinaan valoa ristiltä lehteä tuhansia. sitten Suomen sanomat nimistä usein 500 : kin ja 300 usein.

Myös Vapaa Suomi lehteä. joka myös sisältää jonkin verran hengellistäkin. mutta erikoisen paljon valistaa E U petoksista / puolustaa itsenäisyyttä. Joita on saanut jaettavaksi omakustannus hintaan. halvimmillaan 40 penniä Suomen rahaa kpl. silloin 500 kpl. olin noin 200 mk. postikulut.

Jos asia ja yhteistyö kiinnostaa. voisi antaa jo palautetta, joko tänne foorumeille, tai kiinnostuneet sähköpostina yhteystietoineen. sana.sanoo@suomi24.fi Terv. Jeesus nimessä, uskossa lähtien, E H.

=================================================================================
24. 9. 2003 Esko Halkosaari

Demokratia, vai tasavalta, vai ???

Suomi ei toimi demokraattisesti, ei sinne päinkään. Koska kansa ei ole aktiivinen. Näin ollen luopunut korkeimmasta vallan edustus asemastaan, suurimman osan valittua ja valtuutettua itselleen kuninkaita hallitsemaan ja johtamaan itseään, eli valitsijoitaan, antaen heille valtuudet johtaa ja ohjata äänestäjiään niin kuin itse tahtovat, kuinka keskenään juonitellen parhaaksi katsovat.

Näin Suomen kansan enemmistö on luopunut tasavalta aatteestaan, ja suostunut kuninkaalliseen systeemiin / orjuuteen, omaksi tuhokseen. Nuo äänestämällä valitut kansan palvelijat ovatkin sitten alkaneet käyttää tilaisuutta hyväkseen, alkaneet hallitsemaan, käyttämään kuninkaallista hallitsemis- menetelmää, ryhtyneet valitsemisen jälkeen kuninkaina hallitsemaan, välittämättä lupauksistaan, ja kuuntelematta enää valitsijoidensa ääntä, monin tavoin kiristäen elinmahdollisuuksia, lypsävät pikkuhiljaa valitsijoitaan, suurimman osan valitsijoista sitä edes tiedostamatta.

Siinä ohessa joutuu sitten myöskin muut, siihen vain hiljaa mukautuneet ja taipuneet kansalaiset samaan orjuuteen. Joilta on jo viety jopa itsenäinen kansallisuus, ilman minkäänlaista, lainmukaista lupaa kysymättä, annettu petoksella ja juonittelulla vieraan valtakunnan hallintaan, Näiden pikku kuninkaiden alkaessa palvelemaan suurempaa kuningasta, noita EU kuninkaita, jotka taas palvelevat vielä suurempia kuninkaita, mammona epäjumala kuninkaita, jotka taas palvelevat sitä suurempaa kuningasta, itse paholaista = langennut enkeli, Lucifer = SAATANA. = TULEVA antikristus. Josta tulee EU:n (uudelleen syntyvän Rooman valtakunnan) uskonnollispoliittinen johtaja, suurin ja pahin tähän asti olleista maanpäällisistä hallitsijoista oleva kuningas. jonka voimana on valheen ja vääryyden henkivalta, Jumalan sallimana, niin kuin Raamatussa edeltä on ilmoitettu. Ja syykin. miksi sallii.

Että huonosti ovat, kansan tasavalta aatteesta luopuvien asiat. Mutta kiitos Jumalalle ettei kaikki ole sentään tähän taipuneet, eikä hiljaa vain mukautuneet. Oi jospa löytyisi sen verran vanhurskaita, ettei nyt koko Suomi RISTI lipun maana ja kansana hävitettäisi, niin kuin Sodoma ja Gomorra aikoinaan.

Samat syyt ja perusteet kyllä siihenkin olisi, nyt jo. VANHURSKAAT, jos teitä on tässä maassa, nostakaa nyt päänne, tehkää kaikkenne, että osa edes pelastuisi, niin kuin sieltä Sodomasta ja Gomorrostakin pelastui, vaikka olikin vain mitättömän pieni osa, mutta kuitenkin.

Vanhurskaille kuitenkin on kaikkein suurin mahdollinen KUNINGAS, herrain Herra ja kuningasten Kuningas Jeesus Kristus, antanut lupauksensa, pitää omistaan huolen. vanhurskaat voivat olla turvallisella mielellä, odottaen ja jouduttaen Herransa toista tulemusta, pelastukseksi uskossa oleville, tuon tulevan antikristus kuninkaan hirmu hallinnosta, pedon merkkeineen ja kuvineen. Vanhurskautta peräänkuuluttava. " Totisesti" / Esko H

===============================================================================
25. 9. 2003 Esko Halkosaari

SUOMI vaihtoehtoa rakentamaan

Suomen kansalle, parempaa yhteiskuntaa rakentamaan. Tämä nykyinen yhteiskunta ei ole enääkykenevä rakentajistaan ja asujistaan huolta kantamaan, eikä yhteisiä asioita hoitamaan, eikä myöskään perustuslain / oikeudenlain mukaan hallitsemaan. Mädännäisyyden viruksen tuhottua tärkeimmät rakenteet, ja tukikannattimet, ns. vanhurskauden tammet.
Kaikkinaisen laittomuuden valtaan pääsyn seurauksena, valheen ja vääryyden mädännyttävä home, yhteiskunnan syöpä, on tehnyt kansakunnan suurimmalta osalta pahoin voivaksi.

On monenlaista tuskaa ja kärsimystä, niin henkistä kuin fyysistäkin valtavasti. Näiden petosten / pimeyden tekojen seurauksena syntynyt, joka edelleen vain kiihtyen lisääntyy, koska koko yhteiskuntarakennuksen perusta on suurimmalta osaltaan laitettu hiekka perustalle, kun olisi pitänyt laittaa kokonaan kallioperustalle, että ryhti olisi säilynyt ja mädännyttävä kosteus, totuuden ja oikeuden vääristävä myrkyllinen ns. laittomuus (pahan valta) ei olisi päässyt oikeutta valheilla syövyttämään / hallitsemaan. Sokeasti kaiken uskovan Suomi perheen yhteiskuntakotia.

Tänä päivänä ei voi enää puhua yhteiskunnasta, koska on sitä vain pieneltä osaltaan, maantiet, rautatiet, vesi ja viemäri, sähkö, sairaanhoito ja koulutus (nekin niin ja näin). eläke, ym. Kaikki muu taitaakin olla suurimmalta osaltaan yhteiskuntaa tuhoavaa. Kaupallinen tuotanto, markkinointi, keskinäisine kilpailuineen. kaikkinainen huijaus ja petokset on jokapäiväistä rutiinia, synnyttäen pahoinvointia / väkivaltaa, avioeroja, moraalittomuutta, itsekkyyttä / valinpitämättömyyttä, työttömyyttä / juoppoutta riitaa kateutta henkistä pahoinvointia, ilkeyttä, tuhoamishalua, tressiä / huumeisiin hakeutumista, ym. Kansa on siis saatu sahaamaan omaa oksaansa, omaksi tuhokseen. Näin toisiaan salaa vihaamaan ja syömään.

Eli tämä yhteiskunta rakennus on jo tuhoon tuomittu, on niin laho ja mätä ettei ole enää korjattavissa. Olisi siis korkea aika alkaa etsimään kallioperusta tonttia ja alettava rakentamaan sille hyvissä ajoin ennekuin tämä vanha kokonaan romahtaa. Nyt pitäisi vain löytää asiantuntevia uudisrakentajia ja apulaisia. Rakennus piirustukset ovat jo pitkään olleet valmiina, jonka mukaan rakentamalla ei mikään paha pääse hallitsemaan ja tuhoa tekemään.

Ehkä vielä voisimme pelastaa Suomi perheen, toivon mukaan kokonaan, mutta jos ei, niin edes osaltaan. Nyt vain sanoista tekoihin, ja tuumasta toimeen. alkaa olla jo kiirekin. Siis kiireesti kaduille ja kujille tästä vaihtoehdosta, hyvästä sanomasta ja hankkeesta kertomaan ja yhteistyöhön kutsumaan / piirustuksiin totuuden ja oikeuden oppiin ja niiden ehtoihin tutustumaan. ettei enää, valhe ja vääryys saisi valtaa ja alkaisi vinoutumia synnyttämään, niin kuin tässä vanhassa Suomi rakennuksessa kävi, koko Suomi perheen onnettomuudeksi. jota jo tuonne EU kaatopaikalle ollaan hyvällä vauhdilla viemässä. lähes puoli, Suomi perheen jäsenistä suostumuksella.

Valistavin ja varoitavin terveisin, huolestuneena maailman menoa katsellen, totuuden ja oikeuden pohjalta ja mukaisesti yhteistyövalmiudessa oleva ja siihen muitakin haastava.

Jeesus nimessä, Puolustaja / Esko H. sana.sanoo@suomi24.fi

=================================================================================
17. 9. 2003 Esko Halkosaari.

Sanoista tekojen suuntaan

Jos kenellä olisi jotain annettavaa käytännön tason suuntaan, ohjaamiseksi ja innostamiseksi kaikkinaisen hyvän hyödyllisen ja oikean tekemiseen, kaikille yhteiseksi hyväksi totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi ja turvatun tulevaisuuden saamiseksi, niin henkisen kuin aineellisuudenkin puolesta, kuin myös turvallisuuden, eli korkeimman siunauksen ja varjeluksen / todellisen ELÄMÄN ja tarkoituksen. Olisiko lukijoissa tai kirjoittajissa ketään oikeasti vanhurskasta jolla olisi totuuteen ja oikeuteen perustuvia neuvoja ja ohjeita jaettavaksi, ikään kuin valoksi pimeyteen, saattaakseen eksyneet takaisin turvalliselle ja suoralle totuuden tielle, josta ihan kuuluisa ja tunnettu virsi ja laulukin tehty on. Odotellen, E H. sana.sanoo@suomi24.fi

=======================================================================

Klikkaa kohtaa, EDELLINEN