======================================================================

15.9.2004 Esko Halkosaari.

 

Kristillinen vaihtoehto nykyiselle on.

Nykyiselle saatanalliselle menolle, sekasorrolle ja epäjärjestykselle / hirveille, raskaille ja kalliille seuraamuksille kaikkine kärsimyksineen, niin henkisine kuin fyysisinekin, olisi vaihtoehtokin. Se kristillinen vaihtoehto. Se jossa kaikki toimisi oikein. Tämä Jumalan kieltävä systeemi, sekasorto epäyhteiskunta syö ja tuhoaa jäsentensä tuottaman pääoman, tuhoaa enemmän kuin tuottaa, koska kokoajan täytyy leikata palveluja kokoajan kiristetään elin mahdollisuuksia ja vapautta. Koska ei ole millä sitä vapautta käyttää. Muuta kuin pelkällä paikalla köyhyyden vankina olemalla. Eihän köyhyyteen kahlittu vanki voi olla vapaa, orjatalous-systeemissä? Jossa valtaa pitävät kaupalliset ja / heidän edustajansa lypsävät kaiken. Jossa likikään kaikilla ei ole edes oikeutta tai mahdollisuutta työntekoon, joka on aivan uskomatonta. Mutta näin on ihmiset itse johtajansa ja hallitsijansa, oppinsa ja opettajansa sekä kasvattajansa valinneet.

On niitä isien pahoja tekoja, joita kostautuu lapsille kolmanteen, jopa neljänteen polveen asti niille, jotka eivät tee parannusta, niille, jotka jatkavat isiensä pahoilla teillä, heitä ja heidän pahoja oppejaan ja tapojaan noudattaen. Niille jotka valistamisen ja varoittamisen jälkeenkin jatkavat samoja pimeyden tekojaan sanoin ja teoin. Näin pitäen pystyssä tätä sekasorto ja ristiriita valtakuntaa, jossa jokainen on sahaamassa omaa oksaansa, tuhoamassa kansakuntaansa. Tehden siitä itselleen ja toisilleen vaarallisen ja väkivaltaisen, joka tuottaa kaikenlaista ja tasoista laittomuutta / hirveitä pahoja seuraamuksia ja sekoilua kaikenlaisista huumaavista aineista. Ja jopa urheilun nimellä kulkevilla sirkustouhuilla, ym. moraalittomuuksilla ihmisten päitä sekoittaen, heitä villiten ja juoksuttaessa ansasta toiseen. Joita sitten joudutaan hoitamaan, sekä laitoksissa että siviilissä hyvin kalliisti. Näin tässä pahan vallassa edelleenkin olevassa pimeyden, Jumalan kieltävässä maailmassa ja maailmallisuudessa.

Kristillinen vaihtoehtokin kun olisi ja on ollut tarjolla koko ajan, tämän Jumalattomuuden rinnalle, se, jossa ei näitä hirveyksiä olisi, jossa olisi kaikilla hyvä olla, olisi kaikilla elämä ja yltäkylläisyys, todellinen, sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi, turvavallinen turvattu tulevaisuus, myös jälkipolville. Ei vain ole tähän päivään mennessä juuri kenellekään kelvannut tämä hyvä ja oikea vaihtoehto. Lähes 100 % :sesti, kaikki ovat tyytyneet ja suosineet tätä nykyistä sekasortotaloutta ja sen pimeää valheen ja vääryyden politiikkaa / kuolemaa, elämän lähteestä poispäin kulkeutuen, joka siis on kuoleman ja kadotuksen suunta ja tie.

Olisikohan lukijoiden joukossa ketään joka tahtoisi kallistua ja lähteä tälle oikean elämän vaihtoehto puolelle, ja näin sanoutua irti tästä nykyisestä laittomuuden tekijöiden valtapiiristä ja näin varmistaa tulevaisuutensa ja hyvän turvatun ja turvallisen elämän.

Kaikki tähän tarvittavat opit ja ohjeet, sen kaiken mahdollistavine ehtoineen on tarjolla edelleenkin, niin kuin on tähänkin asti ollut. Ne on kirjattu jokaisen nähtäville Raamatun uudessa testamentissa. Jeesuksen ja / apostolien, opetuksissa. Tietenkin siinä on se monille ahdas portti, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole, se on joko tämä nykyinen, tai sitten tämä toinen, eli paras mahdollinen, eli ainoa totuuteen ja sen mukaisuuteen perustuva vaihtoehto, joka vasta oikeudenmukaisuudenkin ja kaiken muunkin hyvän takaa.

Näin Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja muistuttaen / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

16.9.2004 Esko Halkosaari.

Ihmiskunta odottaa pelastajaa ! ?

Ihmiskunta on eksytetty uskomaan ja odottamaan pelastajaa ulkoavaruudesta. Monet tiedostavat, että joku katastrofi tästä turmeltuneesta elämänmenosta ja luomakunnan tuhoamisesta seuraa ja siksi odottavat jotain älyllisempää pelastajaa. Eivätkä tiedä että se on jo tullut lähes 2000 vuotta sitten, Mutta hänet, pelastajan he ristiinnaulitsivat ( hylkäsivät) valitsivat nykyiset maailman ruhtinaat saatanaa palvelevat / kaiken pahan ruhtinaan hallitsijoikseen. Sen myötä kaiken tämän jota nytkin saavat katsella ja kokea, tämän kauhistuttavan turmeluksen joka nyt ja tähänkin asti sukupolvesta toiseen on ihmiskuntaa riepotellut ja hallinnut, syystä että ovat hyljänneet pelastajan, vain harvoille Hänen ilmoittama pelastuksen tie ja vaihtoehto on kelvannut. Joka kuitenkin edelleenkin on tarjolla niille, jotka Häneen, pelastajakseen tulleeseen uskoo, Hän on edelleenkin keskuudessamme, Häntä ei voitu tuhota, Hänen sanansa ja Pyhä Henkensä vaikuttaa ja toimii koko ajan keskuudessamme, ilmestyen ja kirkastaen itsensä niille, jotka Häneen uskovat ja Hänen puoleensa vilpittömästi ja nöyrästi, aralla tunnolla kääntyvät. Tunnustaen pahuutensa (syntisyytensä) ja katuen pahoja tekojaan (syntejään) sekä luvaten koko sydämestään ne siitä eteenpäin elämässään hyljätä.

Ne jotka Hänet valitsevat pelastajakseen, saavat lupaustensa mukaan voiman tulla Jumalan, koko luomakunnan luojan ja omistajan lapsiksi, Hänen perheensä jäseniksi, saaden siten ikuisen elämän, ikuisesti turvallisen ja turvatun tulevaisuuden Hänen pyhässä (ei mitään väärää eikä pahaa) = täydellisessä valtakunnassaan, jolla ei ole loppua, eikä ihanuudelle äärirajoja. Jossa kaikki on vain ihanaa, kaunista ja puhdasta. Jossa ei ole tuskaa eikä vaivaa ei pelkoa. Vain ja ainoastaan aitoa, oikeaa rakkautta, lepoa ja autuutta (onnellisuutta).

Tämä Kyseinen pelastaja, jonka syntymän johdosta ja todistukseksi vuosilukumme, 2004 on alettu laskemaan. Ja jonka kunniaksi ja muistoksi Suomenkin lipussa on sininen risti valkoisella pohjalla,

Israelin uuden liiton tunnus (uusi liitto Kristuksessa) vanhan liiton tunnus on sininen Daavidin tähti valkoisella pohjalla (nykyinen Israelin lippu). Joka elää vielä vanhanliiton oppien mukaan, Ei ole vieläkään tunnustanut eikä hyväksynyt Kristusta Jeesusta pelastajakseen. Niin kuin ei mikään muukaan kansakunta. On ainoastaan pieni joukko todellisia Kristuksen Jeesuksen seuraajia ja hekin toistaiseksi hajallaan, tämän suuren eksytyksen vaikuttamana. Joka on pirstonut kaiken hiekalle rakennetun valheellisen ns. nimi kristillisyyden. Jolla ei ole mitään tekemistä aidon kristillisyyden kanssa. se on vain antikristillistä uskontoa, maailmallisuuden ja uskonnollisuuden sekoitusta, eli valekristillisyyttä, näin ollen myöskin eksytystä, johon monet uskovatkin ovat jääneet kiinni.

Tämä kyseinen pelastaja on nyt tulossa noutamaan omiansa, kokoamassa ensin heidät yhdeksi huonekunnaksi paikkakunnittain ja sitten temmaten heidät taivaan pilviin, turvaan edessä olevilta katastrofeilta, antikristillisen hirveyden ja / Jumalan vihan ja tuomion ajalta, jotka kestävät yhteensä 7 vuotta, loppuen Jeesuksen Kristuksen uudelleen tuloon, ottamaan maailma hallintaansa. Josta alkaa tuhat vuotta kestävä rakkauden ja rauhan, Jumalan valtakunta aikakausi.

Antikristillinen aika alkaa kolmannesta maailman sodasta, joka voi alkaa jo päivänä minä hyvänsä. Kaikki on jo valmiina, pedonmerkin käyttöön ottoa myöden. Samoin on tieltä poistunut se jonka piti pidättää laittomuuden tekijöiden valtaan pääsy, eli vanhurskaus. Siksi laittomuuden tekijät ovat jo päässeet valtaan, hallitseviin asemiin. Sen tähden onkin useimpien rakkaus kylmennyt. Ja sen seurauksena kaikkinainen pahuus, moraalittomuus ja vääryys petoksineen ja väkivaltoineen, sekä pahoine onnettomuuksineen. Nämä ovat kaikille jokapäiväistä arkea. Niistä myös kaikki mahdolliset päivittäiset tiedotus välineemme uutisoi, sanomalehdet. radio ja tv. päivittäin useastikin. Myös internetistä voi lukea uutisia joka hetki, aina sinne joku laittaa viimeisiä uutisia eri puolilta maailmaa. Nyt on enää kysymys siitä kumman puolella tahdot tästä eteenpäin jatkaa, tohoojasi vai pelastajan. Jos tuhoojasi jatkat niin kuin muutkin Jumalan kieltäjät. Jos pelastajan niin valitset hänen leirinsä. Raamatun uudessa testamentissa on siihen tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Nimessään muistuttaen ja valistaen vähäinen palvelijansa Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

20.9.2004 Esko Halkosaari.

Tämä viimeinen sukupolvi !

Maailman valtojen lopun, viimeinen sukupolvi joka näkee kaikki lopun ajan tapahtumat, eli ennustusten toteutumisen Kristuksen sanojen mukaan. Uusi testamentti Matt. 24 luku (maailman lopun yleiset enteet) Tämä sukupolvi alkoi Israelin valtion syntymästä 1948. Heidän saadessa takaisin oma itsenäinen maa, lähes 2000 vuotta kestäneen hajaannuksen eripuolille maailmaa jälkeen, niin kuin Raamatussa ennustettu olikin.

Myös valtavan suuri ja mullistava kehitys viimeisen sadan vuoden aikana. Ihmiset olivat eläneet melko tasaisesti ns. maan läheisesti ja luonnonmukaisesti lähes 6000 vuotta lähes vaakasuuraan, sitten yht,äkkiä lähti ensin hitaasti, sitten lähes pystysuora ylöspäin kehitys 100 vuoden aikajaksossa, jossa kaikki tekniset ja sähköiset laitteet ja tietokoneet vallannut ihmiskunnan imuunsa. Jonka orjina ja joista riippuvaisina nyt elävät, eli hyvin helposti haavoitettavissa sähköverkostoissa, joiden varassa lähes kaikki on. Niin ruoka, vesi kuin lämpökin. Noissa eripuolilla maailmaa sotia käyvissä, maissa monet varmaan ovat nähneet ja kuulleet miten kaikki yhtä äkkiä romahtaa kun sähköverkostot tuhoutuu, ja kaikki muukin sen myötä. Isomman katastrofin sattuessa, tuskin generaattoreita, ja vedenkuljetus kalustoja ym. resursseja riittää.

Isoimmilla katastrofeilla tarkoitan esim. maailman sotaa. Suurempaa terrorismi aaltoa, jotain luonnonmullistusta, suurempaa maanjäristystä meren hyökyaaltoja, tai jotain pahaa virusta, tai saastuttavaa kemikaali katastrofia.

Ihmisten pahuus ja moraalittomuus on noussut pahemmaksi kuin Nooan päivinä, ennen silloista ihmiskunnan tuomion vedenpaisumusta. Nyt olemme taas vastaavan edessä, tuomion askelten äänet kuuluu jo eri puolilta maailmaa, samoin Jeesuksen tulon, omiaan pelastamaan askelten. Joka lukee Raamattua ja seuraa uutisia, niin pitäisi alkaa huomaamaan ja kuulemaan. Ne jotka eivät ole Raamattua lukeneet, eivät ymmärrä mistä on kysymys. Ja vain harvat edes tiedostaa, että mitään kummallista olisi tapahtunutkaan tai tapahtumassa, siitäkään huolimatta että tiedotus välineemme niistä paasaa yötä päivää, sanomalehdet joka päivä, ym. uutisointivälineet.

On kuin Israelin kansan kohdalla Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikana, vaikka oli heidän keskellään eivät nähneet, ja vaikka puhui heille Jumalan sanoja, joita olivat itsekin opettaneet eivät kuulleet eivätkä ymmärtäneet. Niin se synti (valheellisuus ja vääryys / laittomuus) sokaisee ja kuurouttaa, sekä ymmärryksen kuolettaa.

Vielä ehkä olisi mahdollista vaihtaa leiriä, armon aika on kuitenkin loppumaisillaan, samoin kuin Nooan aikana, kun Jumala sulki arkin ovet. Sen jälkeen kukaan ei enää voinut sisälle tulla. Silloin oli myöhäistä. Tänä päivänäkin on sama suhdeluku, niiden jotka ovat sisällä, niihin verrattuna jotka ovat pilkkaajien leirissä, eli ulkopuolella. Silloin vain kahdeksan sielua, siihen väkimäärään joka silloin oli maailmassa verrattuna. Vaikuttaa siis olevan sunnilleen sama suhdeluku, niin vähän vasta on pelastettujen, eli Kristuksen omien leirissä, rakentamassa Hänen seurakuntaa (Nooan arkkia vastaavaa) Omalla paikkakunnalla olen jo vuosia kutsunut julkisesti lehti ilmoituksilla ja muilla menetelmillä yhteistyöhön Jumalan seurakuntaa rakentamaan, ei ole juuri ketään kiinnostanut, niin kuin ei kiinnostanut Nooan aikanakaan. Tämä nykyinen maailmallinen tuhoelämä / laittomuus moraalittomuuksineen on tyydyttänyt lähes kaikkia. Uskomatonta, mutta näin se vain on.
Kaikista historian toistuvuuksista ja varoituksista ja varoittavista esimerkeistä huolimatta.

Ihminen siis edelleen ja toistuvasti tekee samat virheet ja väärät valinnat, syntisyytensä ja syntiensä pettäminä = sielun vihollisen saatanan / pettäminä. Uskon Kristukseen kieltämisen myötä mahdollistamisen seurauksena. Jeesuksen nimessä valistaen ja muistuttaen, sekä puheen aiheeksi otettavaksi asian tuoden / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

21.9.2004 Esko Halkosaari.

Kristillinen vaihtoehto, 100 kertainen.

Kristillinen yhteistalousoppi ja malli olisi varmaan sata kertaa parempi kaikki huomioon otettuna, kuin nämä nykyiset, valheiden ja vääryyden perustalla olevat. Koska Kristillisyydessä ei olisi sijaa vääryyksille eikä petoksille, kaikki olisi totuudenmukaista ja oikein, silloin parasta mahdollista yhteistalousoppia. Rakentamista, tuottamista ja palvelemista joka takaisi kaikille täydellisen oikeudenmukaisuuden ja täydellisen huolenpidon jokaisesta jäsenestään. Eli hyvän toimeentulon, turvallisen turvatun tulevaisuuden ikuisesti, niillä totuuden ja oikeuden oppi (lainmukaisilla) ehdoilla, kaiken oikean ja hyvän takaavilla. Jotka Jeesus Kristus ja / apostolit on Jumalan sanan ja hengen mukaisiksi osoittanut ja jälkipolville tiedoksi ilmoittanut. Eli täydellisyyden lait ja opit. Ihmisten ja kaiken muunkin luodun yhteiselolle, keskinäiselle oikein, eli, ei mitään pahaa eikä väärää elämälle, silloin ei voisi olla myöskään niistä kärsiviä, vaan kaikki ok.

Kaikki täydellisen elämän ohjeet ja opit on jo ajat sitten ihmisille ilmoitettu Jumalan sanassa Raamatussa, Jeesuksen opetukset ja / apostolien. Sen täydellisempiä ja parempia ei voi enää olla, koska ovat jo täydelliset. Kukaan vain ei ole niitä tähän päivään mennessä noudattanut, kuin harvat yksilöt omakohtaisesti. Näissä vääristyneissä epäjärjestys ja sekasorto yhteiskunnissa kun niitä ei ole mahdollistaa soveltaa. Koska nämä on valheiden ja vääryyksien hiekka perustalla olevia, ja jo vääristyneitä, ns. epäyhteiskunta rakennuksia. Joissa jokainen syö ja tuhoaa toisiaan, on laitettu sahaamaan kukin itsekkäästi oman yhteiskuntakodin oksaansa. Palvelemalla näitä Jumalan lain, (täydellisyyden lain) vastustajia ja vääristäjiä, pimeyden ruhtinaan palvelijoita. Joita ovat herroikseen ja hallitsijoikseen valinneet ja valtuuttaneet. Näin sukupolvesta toiseen toisilleen / itselleen vääryyttä tehden. Ja kuinka kalliiksi se onkaan tullut ja kuinka paljon turhia syntiuhreja ovat joutuneet ja joutuvat edelleenkin antamaan, jos eivät tee parannusta saatanallisuuksistaan. Jumalan sanan, (Raamattu) mukaan, kaikki vääryys ja valheellisuus, totuuden vastaisuus on syntiä. Joka on laittomuutta, eli rikollisuutta kaikkia ihmisiä, luomakuntaa, ja ennen kaikkea kaiken luojaa, elämän antajaa ja ylläpitäjää, koko luomakunnan valmistajaa, oikeata omistajaa kohtaan.

Ja sitten tämä kylmä totuus: Kaikki jotka eivät ole tällaista vastaan, jotka eivät ole tällaista julkisesti paheksuneet, ja julkisesti muitakin varoittaneet tästä saatanallisuudesta / vaarallisuudesta, ovat silloin kaiken tämän hyväksyneet, siihen vain hiljaa mukautuneet. Silloin osallistuneet sen kanssa yhteistyöhön, sitä kaikin tavoin tukien ja sitä palvellen, silloin sitä suosien, ja sen rikollisuuteen osallistunut, ja saavat silloin myös saman rangaistuksen kuin kaikki muutkin siihen osallistuvat, sekä sitä johtavat ja hallitsevat pimeyden ruhtinaan saatanan palvelijat. Eli ikuinen kadotus ja loputon itku ja hammasten kiristys on edessäsi, tähän jumalattomuuteen mukautuva ihminen.

Tämä ei ole minun, pienen ihmisen mielipide, eikä tuomitseminen. Vaan on Suuren kaikkivaltiaan Jumalan sanassa Raamatussa, etukäteen jokaiselle ilmoitettu. Ja myös vaihtoehto / pelastuksen tie osoitettu.

Tämä Kristillinen vaihtoehto odottaa edelleenkin osallistujia, ei kuitenkaan enää kauan, sillä on kuin Nooan päivinä, armon aika on loppumaisillaan, tilintekojen ja tuomion tulemuksen askelten ääni kuuluu jo, tiedotusvälineemme niistä päivittäin uutisoi. Samoin Jeesuksen Kristuksen, Jumalan sanasta / pelastuksesta muistuttava ääni kuluu, mutta myös väkevän eksytyksen pahaa hedelmää on jo nähtävissä. = Kristillisyydestä luopumusta, kristillisyyttä tunnustavien jakautumisista eriseuroiksi, jopa toisiaan vastaan taisteleviksi ja keskenään kilpaileviksi, pelkiksi uskonnollisiksi huonekunniksi, puhutaan mutta ei tehdä, ei kunnioiteta Kristusta Jeesusta ja hänen sanojaan / opetuksiaan, ei toimita käytännössä Jumalan sanaan perustuvasti ja mukaisesti. Kukin juoksee vain oman huoneensa puolesta, oman kuppikuntansa, ei Jumalan valtakuntaa etsien.

Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen, muistuttaen varoitukseksi, sekä puheen aiheeksi otettavaksi, Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

22.9.2004 Esko Halkosaari.

Sekasortoaa, järjestysmiehet hoi !

Valtavaa sekasortoa, kauheaa ristiriitaisuutta, kaupallista röyhkeyttä lähes kaikilla aloilla. Myös keskinäistä kilpailua joka tuhoaa yhteiskunnan yhteistä pääomaa ja voimavaroja, on hirveätä tuhlaamista ja kärsimysten tuottamista Suomi perheen jäsenille. Näin kasvatettu, ohjattu ja johdettu, jäsenet tekemään toisilleen pahaa, tuottamaan toisilleen ja itselleenkin monenlaista onnettomuutta ja onnettomuuksia, väkivaltaa ja sotia, niin henkisiä kuin fyysisiäkin, monenlaisine raskaine ja tuskaisine, valtavan pahoine seuraamuksineen.

Missä on kansakunnan vastuuntuntoiset, oikeamieliset lainmukaisuutta / oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavat ns. vanhurskaat, te jotka tunnette totuuden ja oikeuden lait ja lähteen. Te joiden pitäisi nähdä missä on mädännäisyyttä ja kuulla sekasorron aiheuttamat tuskaiset valittavat äänet. Te joilla on kyky ja viisaus osoittaa suunta oikeaan järjestykseen, sekasorrottomuuteen ja ristiriidattomuuteen. Siis lainmukaisuuteen / kaikkien keskinäiseen sopusointuisuuteen. Sillä vanhurskaille nämä asiat ja salaisuudet on uskottu. Te vanhurskaat olette suurimmassa vastuussa kansakunnastanne Jumalan edessä.

"Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti (laittomuus) = totuuden ja oikeuden lainvastaisuus ja / moraalittomuus, on kansakunnan HÄPEÄ". Lukee Raamatussa.

Jos siis vähääkään välitätte lähimmäisistänne vääryyksistä kärsivistä ( = ryöstetyt ja haavoitetut) joita näette ja joista kuulette ja joita jopa henkilökohtaisesti tunnette. Niin nostakaa päänne ja nouskaa ylös, herätkää uneliaisuudestanne, ja alkakaa kirkastamaan totuutta / totuudenmukaisuutta = lainmukaisuutta, = Kristusta Jeesusta, totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden lähdettä ! Jossa vasta ja ainoastaan kaikki muukin kohdalleen ja järjestykseen asettuu. Alkaen siitä hetkestä kun Häneen sanansa ja / apostolien oppeja aletaan opettamaan ja noudattamaan.

Jeesuksen Kristuksen nimessä kehottaen ja muistuttaen, niin kuin jo monesti tätä ennenkin. Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

23.9.2004 Esko Halkosaari.

Mitä on ja mihin rakkaus perustuu

Missä on rakkauden alkulähde ja mitä se on. Mitä tietokirjat siitä sanoo, ja mitä Raamatussa täydellisen elämän ohjekirjassa siitä sanotaan. Eli miten ihminen voi saada itseensä rakkautta joka sitten kohdistuisi lähimmäisiinsäkin oikealla, oikean aidon rakkauden tavalla, siis totuudenmukaisesti, = täydellisesti, jossa ei ole mitään väärää eikä pahaa, ei kenellekään vahinkoa eikä onnettomuutta (tuskallisuutta) ei mitään tyytymättömyyttä tuottavaa. Sillä aito oikea Rakkaushan on Jumalaa, Pyhää Henkeä joka välittää, huolehtii, sekä kantaa vastuuta kaikesta. Joka ei ole kenellekään pahaksi, ainoastaan sen puute on, ja koituu pahaksi. Aito rakkaus ei tee väkivaltaa, vaikka kasvattaakin kurittomia, heidän omilla aseillaan, ns. sitä saa mitä tilaa. Näin opettaen rakkauden, = täydellisyyden lakeja. Kaikella täydellisellähän on rajansa se rajahan on tunnetusti totuus, joka vasta oikeudenkin, oikean, virheettömän tilan sille takaa.

Aito rakkaus on siis Raamatun, eli Jumalan sanan mukaan Pyhää Henkeä, joka tuottaa ns. hyvää hedelmää, kaikkea hyvää ja kaikenlaista hyvinvointia ja turvallisuutta, ja osoittaa sitä tietä joka johtaa sen lähteelle = elämän alkulähteelle, se on, täydellisyyden lähteelle, silloin Jumalan yhteyteen. Silloin kaikkeen totuuteen ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden käsittämiseen, silloin vastuullisuuteen ja / heikoimmista huolta kantamiseen. Ja myös valkeudeksi kaikille totuuden tuntemattomille (pimeydessä eläville). Useimmissa tapauksissa rakkaudettomuudesta, eli muiden välinpitämättömyyksistä kärsiville, asioista tietämättömille. Joko omasta syystään eksyneille, tai sitten tahattomasti eksyneille, eli eksytetyille. Petoksilla harhaan johdetuille, väärään kasvatetuille ja opetetuille. Joita sitten väärin hyväksikäytetään, totuutta ja oikeutta salaamalla.

Kun ensin opetetaan ja kasvatetaan vääryyteen, niin ettei kukaan tajua mikä olisi oikein, mikä hyväksi ja mikä pahaksi, niin itselle kuin kanssaeläjillekin. Silloin helppoa väärin hyväksi käyttää, johon kaikki itsekkäät sitten mielellään yhtyvät. Eivätkä epäkohtiin eikä vääryyksiin puutu, eikä toisiaan vastaan nouse totuutta paljastamaan. Joka kaiken tuskaa tuottavan valheen ja vääryyden, joka on rakkaudettomuutta, lähteen paljastaisi.

Monet kuitenkin tiedostaa niistä aiheutuvat tuskansa, muuta ei tiedä mistä ne perimmiltään juontuu ja mitä voisi asioiden puolesta tehdä ja miten. Siksi nuoremmat osoittaa mieltään monella tavalla (ilkivalta ym. tuhoamiset ja huumaavien aineiden käytöt sekoilemisineen. Pimeydessä elävien aikuisten näyttäessä suuntaa ja mallia.

Pientä vihjettä oikeasta rakkaudesta niille, jotka siihen halajavat, siihen ja siitä osallisiksi / muillekin heijastamaan.

Kristuksen Jeesuksen vähäinen palvelija Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

24. 9.2004 Esko Halkosaari.

Maailma on pilaantunut

Mädännäisyys on vallannut maailman, joka on nyt valtavalla vauhdilla pilaantumassa, asukkaittensa valitsemien ja valtuuttamien hallitsijoidensa ja muiden luomakuntaa ja ihmiskuntaa väärinkäyttäjien johtamina ja toimesta. Jonka johdosta koko luomakunta huokaa ja osoittaa mieltään, ravistellen ihmiskuntaa heräämään monien luonnonmullistusten ja onnettomuuksien vakavilla, pahojen seuraamusten sanomilla. Johon lähes kaikki ovat syyllisiä, koska eivät ole tällaista saatanallista elämän menoa paheksuneet, eikä sen hirvittävistä seuraamuksista varoittaneet. Vaikka ne toistuu vuodesta ja sukupolvesta toiseen. Surmaten ja vammauttaen sekä sairastuttaen valtavat määrät ihmisiä, eläimiä kuin kaikkea muutakin luomakuntaa, päivittäin monin eri tavoin.

Mikä on saanut ihmiset yhtymään ja mukautumaan / syyllistymään tällaiseen hirvittävyyteen, toistensa / itsensä ja koko luomakunnan tuhoamiseen ja turmelemiseen.

Jumala kun loi ihmisen omaksi kuvakseen ( hyväksi) ja asetti hänet / heidät luomansa luomakunnan (puutarhaan verrattavan) maatilansa hoitajiksi, viljelemään ja varjelemaan sitä sanojensa mukaisesti ja ehdoillaan. Koska hän sen valmisti ja on siksi ainoa oikea omistaja. Jonka antoi sitten ihmisille vain hoidettavaksi. Ei tuhottavaksi eikä turmeltavaksi. Vaan että myöskin saisivat siitä elämän, kaikki tarpeelliset elämän tarpeensa. Jonka runsaat mahdollisuudet oli siihen asettanut ja laittanut kaikkine tarpeineen. Että ihmiset sitten niistä turvallisen kodin ja elämän tarpeet, mielenkiintoisilla, haasteellisilla ja ihanilla menetelmillä saisi. Nauttiakseen elämästä ja sen antamasta autuudesta (tyydytyksestä) turvallisuudesta ja turvatusta tulevaisuudesta, rakkauden ihanassa ilmapiirissä sitä heijastaen ja heijastuksia muista tuntien ja kokien.

Mutta voi ihmistä, voi voi, mitä on tehnyt, miten ollut tottelematon. suuri ja petollinen rikollinen isäntäänsä kohtaan, kuinka on laiminlyönyt ja pilannut kaiken, kuinka on pahasti laiminlyönyt ja rikkonut työehtosopimusta, joka valtuutti ja oikeutti hoitamamaan määrätyin ehdoin Jumalan luomakuntaa, puutarhaan verrattavaa ihanaa ja kaunista maatilaansa, maa planeettaa. Kuinka ovat hyljänneet hoidon ja kasanneet paljon Betonia röykkiöiksi (kaupungeiksi) ja muuttaneet niihin asumaan ja irstailemaan, kaikella saastalla itseään viihdyttelemään. Kaikenlaisilla ymmärrystä sekoittavilla aineilla itseään ja lähimmäisiään huumaamaan ja pettämään. Kuinka ovatkaan kaiken hyvän muuttaneet pahaksi ja kaikenlaista pahoinvointia ja kärsimyksiä kanssaeläjilleen tuottaviksi, päivittäin saamme niiden seuraamuksista tiedotusvälineidemme ja muiden kanavien kautta kuulla ja nähdä. Ympäristömme jossa elämme, jossa näemme ja koemme henkilökohtaisesti kaikenlaista lisäksi.

Vaikka harvat vain näyttää mitään tiedostavan tai, useimpien mielestä kaikki on niin hyvin. No onhan tietenkin siihen pahimpaan verrattuna mitä on. Mutta siihen hyvään, mikä olisi mahdollista verrattuna, tämä on kauhistusten kauhistusta ja inhottavaa älyttömyyttä / hirveyttä. Todella saatanallista, pimeyden ruhtinaan palvelemista, joka on tullut tuhoamaan ja tappamaan, mutta jolla on vain valta laittaa Jumalalle tottelemattomat taistelemaan keskenään ja tuhoamaan toisiaan ja toistensa elinmahdollisuuksia, kurjistamaan ja rusikoimaan heitä, niin että alkaisivat heräämään todellisuuteen / tiedostamaan kuka on luomakunnan Herra, jolla on hyvä tahto niitä kohtaan jotka tahtovat elää oikein. Jotka tunnustavat ja katuvat antautumistaan valheen ja vääryyden herran, pimeyden ruhtinaan avustajiksi, vaikkakin petettyinä. Kuitenkin sen sisimmässään tiedostaen. Koska siitä on puhuttu ja sitä on julistettu, siitä on valistettu ja varoitettu sukupolvesta toiseen, vuodesta vuoteen, päivästä päivään. Kuin nytkin tässä ja tällä tavalla.

Vielä ehkä vähän aikaa armon ja pelastuksen ovi on auki ja tie vapaa, jos joku nyt alkaisi vaihtoehtoa tälle pahalle ja väärälle etsimään, niin se on edelleenkin, kuin tähänkin asti ollut.

Jeesuksen Kristuksen nimessä vähäinen palvelijansa Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

25.9.2004 Esko Halkosaari.

Apua totuuden tajuamiseen

Sitä löytyy täydellisyyden laista, silloin itse täydellisyyden lähteestä, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojasta, koko luomakunnan perustajasta ja ylläpitäjästä kaikkivaltiaasta kaiken omistajasta ja hallitsijasta. Joka lähetti ainoasyntyisen poikansa Kristuksen Jeesuksen luotaan totuudesta (täydellisyydestä), kirkastamaan sitä ihmiskunnalle, että pääsisivät pimeydestä jossa elivät, valkeuteen. Koska elivät totuudelle sokeina / sekasorrossa ja hirveässä ristiriidassa monenlaisissa kärsimyksissä, toisilleen ja luomakunnalle sekä ennen kaikkea luojalle, Pyhälle Isännälleen.

Tekivät Hänen omalleen ja omilleen kauheata vääryyttä, tekivät kaikkea inhottavaa jota Jumalalle uskolliset oikeamieliset (vanhurskaat) kaiken hyvän ja oikean palvelijat joutuivat näkemään ja kuulemaan, sekä kokemaan että tuntemaan, siitä hirveää tuskaa. Eivät tahtoneet enää jaksaa elää sen kauheuden keskellä, jonka tekijät itse pitivät sitä hauskana, kivana ja jännittävänä. Nauttien väkivallasta ja kaikesta missä ihmisiä menehtyi, kaikenlaisesta kilpailusta missä taisteltiin oli jännää ja vaarallista riskeeraamista elämällään, ja aina joitain vammautui ja menehtyi. Ja katsojat saivat tyydytystä, ja järjestäjät paljon omaisuutta, joilla sitten pitivät riettaita juhliaan, siihen touhuun valmentajien ja kouluttajien kanssa, aina joku hengissä selvinnyt taistelijakin sitten varmaan mukaan pääsi, ainakin julkisempiin menoihin. Näin siis valheisiin ja vääryyksiin ja kaikkeen moraalittomuuteen, pahuuteen totuudenmukaisuuden vastaisuuksiin ihastuneet ihmiset pääasiassa elivät ja edelleenkin elävät.

Ja tätä em. taistelua käydään kaikella tasoilla, niin tuotannossa, markkinoissa, niin yksilöiden, yhteisöjen kuin valtakuntienkin välisissä elämässä, toisilleen vahingoksi ja tuhoksi, joka on siis totuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisuutta, silloin sekasortoa, silloin rakkaudettomuutta, joka on valheellisuudella peiteltyä salavihaa, toisten väärin hyväksi käyttöä, silloin hirveätä syntiä, joka taas on laittomuutta, (lainvastaista), ja silloin VÄÄRYYTTÄ, joka taas on hirveää rikollisuutta. Joka on tuomittavaa.

Vai onko joku sitä mieltä että vääryys tulee hyväksyä ? Silloin tietenkin ne raskaat seuraamuksetkin, myös itse kunkin omalle kohdalleen hyväksyen, silloin myös niistä johtuva kadotustuomio ihan mukisematta, koska on siinä tapauksessa itse anottua ja ansaittua, = "sitä saa mitä tilaa". "Mitä kylvää, sitä niittää". Jos joku tieten tahtoen varoituksista huolimatta lyö päätään seinään ja se sitten hirveästi sattuu ja tekee kipeää, voiko siitä silloin muita tai Jumalaa syyttää ?

Tätä on siis totuuden vastaisuus. Totuudenmukaisuus taas on kaikkea sitä mikä ei sisällä mitään väärää eikä pahaa, eikä voi silloin tuottaa mitään vahingollistakaan, ei vääryyttä ei valheellisuutta. Eikä silloin myöskään niitä tuomioita eikä kärsimyksiäkään jota ne tuottaa.

Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja muistuttaen, myös varoitukseksi ja puheen aiheeksi otettavaksi, Esko H.

======================================================================

Loppu: Klikaa kohtaa, edellinen