==========================================================================================

18.8.2004 Esko Halkosaari

 

Kiinnostaisiko ketään todellinen ?

Olisikohan Suomen kansan keskuudessa enää ketään jota kiinnostaisi oikeudenmukaisuus, joka vasta totuudenmukaisuuden perustalta ja mukaisesti toimien mahdollistuisi ???

Kaikki mahdollisuudet siis ovat tarjolla. Nyt on vain kysymys ketkä haluaisi nöyrtyä sen verran että myöntäisivät, ettei kenelläkään ihmisellä itsellään ole tarjota minkäänlaisia käytännön ohjeita, jotka mahdollistaisivat minkäänlaista uskottavaa ja luotettavaa, oikeaan ja hyvään, eli sekasorrottomaan ja ristiriidattomaan elämään ohjaavia käytännön toimenpideohjeita. Lähtien tästä sekasorrosta kohti sekasorrottomuutta, eli kohti täydellisyyttä, jossa ei mitään väärää eikä pahaa, eli ei mitään virhettä.

Ainoat käyttökelpoiset ja uskottavuuden sisältävät ohjeet ja opit täydellisyys rajoineen, mahdollistavine ehtoineen, ovat Kristuksen Jeesuksen ja / apostolien kautta ilmoittamat täydellisen ja täydellisyyteen ohjaavat ja johtavat, Luojan lakien kanssa sopusoinnissa olevat elämän ohjeet ja opit. Kaikkine eri vaihtoehtoineen ja makuineen, jotka ei tietenkään saa olla toisiansa vastaan tai pois sulkevia, vaan toisiaan täydentäviä, keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon yhdistäviä kaikille siunaukseksi ja hyvinvoinniksi, sekä opiksi varovaivaisuuteen ja valppauteen ettei mikään väärä eikä paha pääse enää uudelleen valtaan, jopa hallitsemaan. Niin kuin tässä nykyisessä pahan vallassa olevassa maailmassa, jossa laittomuus ja kaikkinainen pahuus on päässyt hallitsevaan asemaan, näin mädännyttäen koko maailman, siis koko ihmiskunnan.

Vaikka nämä kaikki täydellisen elämän ohjeet on ollut tarjolla koko ajan, ei ne ole kuitenkaan tähänkään päivään mennessä kenellekään kelvannut, niin että olisi niitä käytännössä alkanut noudattamaa. Joitakin yksilöitä ja yksilötasolla noudattavia lukuun ottamatta, jotka ovat niitä pitäneet tarjolla ja muistutellut niiden olemassa olosta.

Ei löydy enää tervettä yhteiskuntaa mistään päin maailmaa. Kaikki ovat mädännäisyyden valtaamat ja saastuttamat, ns. hiekalle rakennetut. Ja ovat luhistumaisillaan, toinen toisensa jälkeen niin kuin historia on osoittanut ja päivittäiset uutisoinnit kertoo ja näyttää, eripuolilla maailmaa koko ajan tapahtuvan edelleenkin.

Tämä vaihtoehto mahdollistaisi myös EU:n valtapiiristä irrottautumisen.

Vanhurskauden, eli totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä vaihtoehtoa suositellen, vähäinen palvelijansa Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

19.8.2004 Esko Halkosaari

Ihmiskunnan suurin ja kavalin uhka

Mikä se on, jonka kautta ihminen tulee saatanan eksyttämäksi ja pettämäksi / pahan ja tuhoavan palvelijaksi. Joka kaikkein eniten tuhoaa tappaa sairastuttaa, tuottaa onnettomuuksia ja onnettomuutta, huumaavien aineiden sekoilua, rikollisuutta. samoin nälkä kuolemaa ym. Saastuttaa, synnyttää sekasortoa ja ristiriitaisuutta / väkivaltaa ja sotia, epäuskollisuutta, vääryyttä ja petoksia ?

Se on SYNTI !

Oikean elämän lain, Luojan / luomakunnan ja kaiken luodun lainalaisuuksien rikkomista silloin rikollisuutta. Tottelemattomuutta elämää ja sen antajaa kohtaan, silloin tuhoa ja kuolemaa tuottavaa ikuisen kuoleman päämäärää kohden kulkeutumista, itseään ja lähimmäisiään sekä luomakuntaa SYNNIN / pahanhengen pettämänä tuhoten.

Ihmiset puhuu ja haluaa että sotien, väkivaltaisuuksien, ym. ongelmia tuottavat suuret tulet sammuisivat, mutta itse kantavat kokoajan lisää polttoainetta siihen tuleen, ja juuri tuon synnin kautta ja paholaisen pettäminä. Eivätkä syntisyydessään (olotilaansa tyytyväisinä) halua edes kuulla kyseisen tulen sammuttamiseen perehtyneiden totuuden tuntevien varoituksista ja valistuksista. Itse ovat nuo kärsimysten tulet sytyttäneet ja edelleen niitä itse ylläpitävät juuri noilla syntiensä vaikuttamilla väärillä valinnoillaan ja ratkaisuillaan, ihmiskunnan kuolemaa ja tuhoa haluavan saatanan kunniaksi. Eli kaiken pahan ja väärän puolesta taistellen ja sellaisia palvelijoikseen, edustajikseen, johtajikseen ja hallitsijoikseen asettaen ja valtuutellen, omiksi ja toistensa vahingoksi, paitsi vanhurskaiden.

Vielä jos joku huomasi ja tai tallensi Yhdysvaltain viime rajumyrskystä: Kuinka Jumala oli johdattanut uutiskuvaajaa niin että, kamera kohdistui myrskyn ravistelemaan STOP liikennemerkkiin. Kameran ollessa siihen kohdistettuna jonkin aikaa. Siinä STOP merkki näytti jo aika haalistuneelta. Varmaan merkkinä siitä että oli ollut käytössä ja muistuttamassa jo pidemmän aikaa. Kenellä ymmärrys on ottakoon vaarin sen profeetallisesta sanomasta, joka oli tarkoitettu koko maailmalle. Koska näkyi koko maailman laajuisesti. "Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sanassaan ja luonnossa".

Jeesuksen Kristuksen nimessä, valistaen ja keskustelu aiheeksi kyseisen tuoden, Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

21.8.2004 Esko Halkosaari

Mitä tarkoittaa sana, järkevyys ?

Onko tämänkään päivän ihmiset järkeviä, mitä silloin, miten, missä ja millä tavalla se näkyy se näkyy. Vai onko vain olettamusta ja pelkästään uskomista että on järkeä. Ja vielä onko sitä yhtä vai useampaa laatua. Tai onko luokiteltavissa vain hyvään tai huonoon järkeen. Ja millä se raja vedetään tai millä mitataan. Sanoilla, teoilla, vai tunteilla (minusta tuntuu) onko silloin sokeaa olettamusta / uskomista.

Mitä yleensä järkevyys on, mihin se perustuu, mitä ja ketä se hyödyttää. Ja millä tavalla toimii ja vaikuttaa kussakin, kumpaa enemmän, hyvää vai pahaa, A. yksilö, B. oma perhe, C. yleinen yhteisöllisyys tasolla. D. eri yhteisöjen tai yksilöiden välillä. Vai riippuuko yksilöstä, jos, niin mikä sen vaikuttaa että toisissa toisilla tavoin ja toisissa toisin ?

Ja missä kaikissa erottuu, onko kysymyksessä hyvä tai huono järki, vai onko huono järjettömyyttä, tietämättömyyttä, itsekkyyttä vai ylpeyttä, onko samaa myös ns. järkevissä, jos niitä yleensä on ? Kun ei tahdo mitään näkyvää todistetta siitä olla, onko sekin vain pelkkää uskontoa.

Samoin viisaus: Onko kysymys vastaavasta. Ja onko siitä mitään todistetta. Onko sekin vain uskontoa. Kun ei ainakaan ihmisten yhteiselossa, pyrkimyksissä eikä elämässä, kun sen tuotosta / hedelmää katsotaan, ole siitä mitään merkkiäkään ???

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

22.8.2004 Esko Halkosaari

Tuhoaako ihmiskunta itsensä.

Kyllä: Ihmiskunta tuhoaa itseänsä ja elinympäristöänsä valtavalla vauhdilla, valitsemiensa laittomuuden tekijöidensä johtamina ja hallitsemina. Joita ovat asettaneet ja valtuuttaneet palvelijoikseen / edustajikseen yhteiskunnan yksilöinä ja eri järjestöinä niitä kansakunnan johtaviksi ja hallitsijoiksi, ensiksi ehdolle asettaen.

Laittomuuden tekijöitä ovat siksi, kun harrastavat ja toimivat totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisesti. Ovat sen perusteella, totuuden ja oikeuden lakien rikkojia, silloin kaiken hyvän ja oikean vastustajia, ja silloin Elävän JUMALAN, LUOJAN, koko luomakunnan ja kaiken siinä olevan rakentajan ja omistajan kieltäjiä, joka on itse elävä täydellisyys ja on Pyhä Henki.

Näin Jumalan kuvakseen luoma, langennut pieni ihmisraukka, on alkanut isottelemaan Luojaansa, tekijäänsä vastaan. Omaksi, toistensa ja koko luomakunnan tuhoamistien valinneina. Näin itse tuhoisasti eläen ja kuolemantietä kulkeutuen, onnettomuudesta toiseen ja keskenään sotien. Kaikella mahdollisella tavalla toisilleen pahaa tehden ja tuottaen. Miksi näin ???

Raamatussa on vastaus ! Raamatun uudentestamentin puolikin jo riittää selitykseksi, miksi näin, ja mitä tehdä.

Jeesus on tullut valkeudeksi (totuudeksi ja oikeudeksi ) tähän valheen ja vääryyden (totuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaiseen) pimeydessä elävälle ihmiskunnalle, siis tälle pahan valtaan joutuneelle maailmalle, niille yksilöille, niille jotka yhdistyvät Hänen sanansa alaisuuteen, jotka tahtovat kunnioittaa Luojaa, Elävää Pyhää Jumalaa / Hänen, Jeesuksen sanan opetusten ja ohjeiden mukaisesti. Ja hänen armon ja rakkauden Totuuden ja Oikeuden Hengen, jota Hän edustaa. Isän Jumalan, kaiken Luojan valtuuttamana. Sillä Hänen, Jeesuksen, Pyhän ainoasyntyisen poikansa kautta ja Häneen, poikaansa Jeesukseen, (sanan alaisuuteen) hän on koko luomakunnan ja siinä olevan luonut.

Mutta ihmiset ovat paholaisen, saatanan (langennut enkeliruhtinas) pettäminä valinneet Hänestä irtautumisen / tuhon ja kuoleman tien / ikuisen kadotukseen johtavan päämäärän. Että, voi ihmisiä. Kun edelleen jatkavat tällä itsetuhon tiellä, siitäkin huolimatta että kulkeutuvat kärsimyksistä toiseen uusien samoja tyhmyyksiään. Historian toistaessa itseään sukupolvesta toiseen, yhä pahemmin ja pahemmin. Pahimman ollessakin vielä edessä, mutta ne jotka alistuvat totuuden ja oikeuden lainmukaisuuteen, pelastuvat noilta tuleviltakin hirveyksiltä. Tuon Pyhän ja vanhurskaan, oikeaa ja hyvää edustavan Jeesuksen Kristuksen ansiosta ja kautta.

Näin Totuudenmukaisesti, totuuden ja oikeuden Pyhässä Jumalan hengessä valistaen ja muistuttaen, oikeaan kehotukseksi, ja varoitukseksi pahan valitsemisen raskaista seuraamuksista.

Kristuksen Jeesuksen, kaikkein korkeimman oikeuden edustajan ja tuomarin nimessä, Puolustaja Pyhä Henki / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

24.8.2004 Esko Halkosaari.

Irti osallisuudesta laittomuuksiin !

Miten irrottautua osallisuudesta laittomuuden tekijöiden synteihin / joutumista niistä vastuuseen ja niiden rangaistuksista kärsimyksiin, jotka tulevat monin eri tavoin. Eivät uskovatkaan ole niistä vapaat, jos eivät selkeästi ja julkisesti niistä, kaikista, varoita, ja osoita selkeästi oikeaa tietä.

Eli, jos ei sanouduta yhteiskunnan synneistä (laittomuuksista) selkeästi irti ja valita toinen, Jumalan valtakuntaa etsivien tie, olemme myöskin syyllisiä niihin kaikkiin rikoksiin joita tämän yhteiskunnan jäsenet ovat tehneet. Ja niitä kyllä on tehty ylen runsaasti ja monenlaisia. Ja joka päivä tehdään pahempia ja pahempia, törkeämpiä ja törkeämpiä. Siksi, kaikki tähän laittomuuteen vain hiljaa mukautuvat, saavat saman kohtalon kuin he, Jumalaa vastaan sotivat ja taistelevat, Jumalan näin kieltäjät.

Koska on tullut tieltä poistettua se joka pidättää (vanhurskaus) on laittomuus päässyt valtaan, hallitsevaan, johtavaan, ja ohjaavaan asemaan, ja vain lisäävät päivä päivältä pahan vaikutusvaltaa kaikkeen. Joka on nyt jo niin suurta, että tällaista vähäistäkin uskovaa hirvittää ja kauhistuttaa.

Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen, te olette maailman valkeus, (totuus) valheen ja vääryyden (pimeyden) vallassa olevaan maailmaan. Ja te olette maan suola, (on mädännäisyyttä estävä vaikutus). Mutta missä on tänä päivänä suola ? Ja missä on tänä päivänä totuuden tähdet (maailman valkeudeksi kutsutut) armosta pelastetut, Kristuksen vanhurskaat seuraajat ? Oikean suunnan osoittajat ja edellä kulkijat ??? Ovatko he toisiaan lyömässä ja panettelemassa, eri foorumeilla toisiaan vastaan eriseuralaisina kilpailemassa.

Vai onko enemmistö nukahtanut niin sikeään ja makeaan uneliaisuuden tilaan, ettei halua enää edes herätä, vaikka herätyskellot, pasuuna on soinut jo pitkän aikaa joka puolella maailmaa. Onhan se tietenkin vastenmielistä herätä makeasta maailman unelmien unesta, ja alkaa työhön, vaivannäköön muidenkin puolesta. Siten irrottautumaan ja valmistautumaan / puhdistautumaan maailman saastutuksilta, Kristukselle otolliseksi, joka kaikkea hyvää, hyödyllistä ja oikeaa ahkeroitsee. Loistaen kuin kirkkaat tähdet pimeällä taivaalla, vaikuttaen parantavasti ja puhdistavasti ympäristöönsäkin. Ollen elävän veden puroina, joka elämän lähteestä Kristuksesta pulppuaa, virvoittaen ja saaden aikaan elävää, tervettä elämää kaikkialle jonne virtaa.

Nyt on vain kova puute työntekijöistä, "työtä on paljon mutta työntekijöitä ei tahdo löytyä", valitteli jo Jeesuskin maanpäällä elin aikanaan.

Näin Kristusta kirkastamaan, maailman valkeudeksi ja maan suolaksi yhteistyöhön Kristuksessa Jeesuksen nimessä haastaen / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

26.8.2004 Esko Halkosaari

Suomen kansallinen rapistuminen

Kuinka ja miksi näin lyhyessä ajassa, Suomi kansakuntana rapistui ? Kuinka onkaan nöyräksi, rehelliseksi ja sisukkaaksi sanotun kansan selkäranka luhistunut, laittomuuden ja moraalittomuuden syntien syövän tuhotessa, totuuden / vanhurskauden, elämän ryhtiä pitävät, ruumiin kantavat osat, sitten muutkin ruumiin jäsenet. Kuinka näin lyhyessä ajassa suurelta osin reipas ja ryhdikäs kansa, on täysin luhistunut, laihtunut, köyhtynyt voisi sanoa lähes aivokuollut (totuuden tuntematon) invalidi. Joka sekoilee, huojuu ja horjuu maailman tuulten henkäyksistä yhä suurempaan pahaan / heikkouden suuntaan. Itsensäkin kadottaen, tiedottomaksi menneenä ns. puolikuolleeksi, jota pedot jo ovat haistelleet ja näykkivät, syödäkseen kaiken mitä vielä syötävää jäljellä on.

Nyt tarvittaisiin todellisia ensiavun antajia, vanhurskauden tohtoreita ja kirurgeja, leikkaamaan lähes kuolleesta (itsenäisyyden menettäneestä) kansakunta ruumiista / yhteiskunnasta, kaikki syöpä pesäkkeet pois. Ja antamaan reilua, totuus ja oikeus oppi hoitoa, jonka perustus on rakkaudessa.

Myös meidän kaikkien rakkaus tulee kohdistua Elämän antajaan, tuohon, tot. ja oik. opin lähteeseen, kaiken luojaan ja kaikkiin lähimmäisiin, kaikkiin toisiimme. Ensikädessä ryöstettyihin ja haavoitettuihin, ja paneutua ennalta ehkäisyyn, ettei kukaan enää eksyisi pimeyden vaarallisille teille. Jossa kaikki laittomuuden syöpää aiheuttavat bakteerit ja muut pahanteko virukset sikiää, tarttuu ja leviää. Aiheuttaen sekasortoa, vääristymiä, petoksia, väkivaltaa ja monenlaista onnettomuutta, sekä onnettomuuksia. Jossa ainoastaan puhdassydämiset ja vanhurskaat voivat selvitä tartunnoilta ja kärsimyksiltä.

Että löytyykö enää tämän kansan keskuudesta oikeamielisiä, vilpittömiä ja rehellisiä ihmisiä, joilla vastuuntunto vielä jollain tavoin toimii. Ensiavun antajiksi ja Suomi yhteiskunta, ruumiin kuntoon hoitajiksi, niin että se alkaisi pysymään itse pystyssä ja toimimaan itsensä hyväksi ja hyvinvoinniksi, sekä turvatuksi turvalliseksi tulevaisuudekseen. Edes sille terveelle osalle, jota ei jouduttu tai jouduta pois leikkaamaan, joka siis vielä parantuisi siitä laittomuuden syntien aiheuttaman syövän saastutukselta.

Siis, teitä vanhurskaita peräänkuuluttaen ja muistuttaen kutsumuksestanne lähimmäisiänne kohtaan, ja vastuustanne Elämän antajallenne kansakunnassanne.

Jeesuksen Kristuksen nimessä / Esko H.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

25.8.2004 Esko Halkosaari.

Hei, kaikki äänestysoikeutetut !

ÄÄNESTYS OIKEUDEN OMAAVAT , eli kansan tasavaltalaiset.

Tiedättekö mitä perimmiltään tarkoittaa kansan tasavaltaisuus, ja millä tarkoituksella saatettu kansakuntamme / yhteiskuntamme perustuslaiksi.
Perustuslakimme on tehty Jumalan sanan, Raamatun pohjalta, ja tarkoitettu että tulkitaan ja toimitaan niiden oppien ja ohjeiden mukaan. Silloin oikein, ketään syytöntä kohtaan väärin tai vääryyttä tekemättä, näin oikeudenmukaisuutta toteuttaen ja vaalien, että yhteiskunta rauha säilyisi. Jossa tänäkin päivänä suuri valtaenemmistö kuuluu jäsenenä Kristillisyyttä tunnustavaan seurakuntaan / ns. "kristilliseen yhteiskuntaan", ja myös uskoo Jumalaan.
Vaikka ei osaakaan elää Jumalan sanan mukaan, koska on joutunut suureen hämmennykseen, monenlaisten uskonsuuntien ja maailmallisten oppien sekamelskan ja eriseuraisuuksien viidakossa. Jossa kaikki toimivat ihan mielivaltaisesti, näin ollen toisiaan vastaan. Kaikkien yhteisten etujen vastaisesti, silloin myös itseään vastaan monella eri tavalla. Joka myös kostautuu monin eri tavoin, ja hyvin raskaastikin.

Jossa vielä kaikenlaiset Jumalan sanoillaan, opeillaan ja teoillaan kieltävät eksyttäjät ja laittomuuden tekijät ovat päässeet johtaville ja hallitseville paikoille ja vaikutusmahdollisiin virkoihin, toimien perustuslain Kristillisen hengen, silloin totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisesti, silloin lainvastaisesti, silloin kaiken oikean ja hyvän, rakentavan ja hyödyllisen, sekä yhteiskunta rauhan ja turvallisuuden vastaisesti. Sitä rikkoen ja repien, eli ristiriitaisuutta ja pahaa mieltä / seuraamuksia synnyttäen

Päivittäiset uutisoinnit tiedotus välineissämme niistä pahoista seuraamuksista kertoo, vaikka ei paljoa henkisen puolen kärsimyksistä vielä mainitsekaan, joka on kuitenkin todella suurta. Kuitenkin niistäkin kuullaan tavalla jos toisella, kuka vain huomio tai välittää.

Perustuslakimme velvoittaa kansalaisiamme valitsemaan keskuudestaan oikeamielisiä, totuudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta / laillisuutta kunnioittavia ja palvelevia nöyriä palvelijoita, yhteisten asioiden oikein hoitajiksi ns, asiantuntija palvelijoiksi, ei herroina hallitsijoiksi. Yhteiskunnalleen, kaikkien tasapuoliseksi yhteiseksi hyväksi ja turvallisuudeksi ahkeroitsemaan, Yhteiskunnan yksilöiden, yhteistyössä ja yksimielisinä valiten ja valtuuttaen heitä, sekä palkaten, ja heille työehtosopimuksen tehden. Näin työn antajana, heille ollen, heidän tekojaan valvoen ja ohjeita antaen.

Näin päivittäin vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ollen. Ja asioita yhdessä tutkien ja arvioiden. Ja kansan yksimielisellä, totuuden ja oikeuden mukaisimmalla päätöksellä, valtuuttaen toimimaan asioiden puolesta, yhteisen sopimuksen mukaisesti. Niin oikein ja totuudenmukaisesti kuin kulloinkin Pyhän, Totuuden Hengen vaikuttamana ja Jumalan sanan mukaiseksi ymmärretään.
Ettei kenenkään tarvitse kärsiä syyttömästi vääryyttä. Jota muussa tapauksessa AINA tulee ja sen myötä, ne pahat ja raskaat seuraamukset, aina sotia myöden, mutta myös muina vitsauksina. Jumalan antamina kurinpalautus toimenpiteinä.

Näin kansalaisia totuuden mukaisesti ja pohjalta rakentumaan ja yhteistyöhön yhdistymään näissä asioissa kehottaen. Että saataisiin jonkinlainen yhteiskunta rauha, ettei kaikkien tarvitsisi vetäytyä turvalukkojen taakse, laittomuudelta suojaan.
Ennen laitettiin laittomuuden tekijät lukkojen taa, nyt on toisinpäin

Näin lainmukaisesta oikeasta totuudenmukaisesta menettelystä muistuttaen. Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja kehoittaen. Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H. (Ja asiallista rakentavaa keskustelua odottaen ja toivoen)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

27.8.2004 Esko Halkosaari

Vihaatko lähimmäistäsi

Niin, vihaatko lähimmäisiäsi, ystäviäsi jopa itseäsi vai miksi olet osallisena sekasorron ja ristiriitaisuuksien, kaikenlaisen valheellisuuden ja vääryyksien / hirveiden seuraamusten ylläpitämiseen / tukemiseen. Elämällä ja mukautumalla tähän Jumalattomuuteen, = lainvastaisuuteen, (totuuden ja oikeuden lain). Joka ainoastaan on kaiken hyvän ja oikean perusta, tulee olla myös päämäärä. Joidenka vastaisesti toimimalla, harjoitamme vihollisuutta toisiamme / lähimmäisiämme ja myös itsemme ja yhteiskuntaamme vastaan, Kun taas totuuden ja oikeuden lakien mukaisesti toimimalla, tekemällä ja sanoilla puhumisilla, kaikkien sekasorroton ja ristiriidaton hyvinvointi ja sopusointuisuus mahdollistuisi. Ja tämä vihollisuuden harjoittaminen myös väistyisi, muuttuen keskinäiseksi rakkaudeksi ja huolenpidoksi.

Sinä olet nyt valinnan paikalla, tahdotko jatkaa sillä vihollisuuden tiellä, vai lähteä tälle Jeesuksen Kristuksen viitoittamalle totuuden ja oikeuden / keskinäisen rakkauden ja huolenpidon tielle. Joka myös takaa ikuiselta kadotukselta pelastumisen.

Kun taas tällä nykyisellä vihollisuuden pahalla tiellä jatkavat, joutuvat ikuisen kadotuksen puolelle, itse itsensä sinne näin tuomiten, jos jatkavat tällä vihan ja pahuuden, Jumalattomalla tiellä, näin lähimmäisiään kärsimyksiin saattaen, silloin myös laiminLYÖDEN. Joka koskeekin aina kaikkein kipeimmin, koska kohdistuu niin suuriin ihmismääriin. Kohdistuen toisiin hyvin usein jopa tappavasti, toisiin lievemmin vain invalidiksi vammauttaen, toisiin pahoina sairauksina tai onnettomuus uhreina, hyvin suureen määrään raskaina henkisinä kärsimyksinä. Monenlaisina pettymyksinä ja petosten uhreina. Jotka monenlaista onnettomuutta ja pahoinvointia, sekä kiristyvää, suurta ahdinkoa sisältävää elämää tuottaa.

Jossa kenelläkään ei ole turvattua turvallista tulevaisuutta, eikä pysyvää autuutta, sillä onnettomuus ja sairaudet eivät katso henkilöihin, jossa kaikki ovat syyllisiä. Aina joiku joutuu ns. syntiuhriksi, kukaan ei tiedä näkeekö varmasti seuraavaa päivää, tai edes tuntia.

Näin totuuden ja oikeuden mukaisista, hyvistä mahdollisuuksista ja tuvallisesta elämän vaihtoehdosta muistuttaen, valistaen, ja sille tielle lähtemään kehottaen. Ettette joutuisi, vaan että pääsisitte.

Vielä ihmisten järkevyydestä: Kaikki kun väittävät ja uskovat olevansa ns. järkeviä ja kykenevänsä tekemään oikeita valintoja ja ratkaisuja omilla aivoillaan. Kuitenkin, kun tätä elämän menoa tarkastelee, niin kaikesta näkee kuinka ns. järjettömästi ihmiset koheltaa ja elää. Kuinka paljon pahaa, vahinkoa ja kärsimystä yhteiselolleen tuottavat ja aiheuttavat, saaden niistä itsekin osansa.
Eli järkevyydellekin on olemassa totuudenmukainen peruste jolla voidaan arvostella ja arvioida onko viisasta vai tyhmää.
Se on se, rakkaus lähimmäisiin, siis tuo yllä mainittu totuuden ja oikeudenmukaisuuden laki. = Jumalan sana = Kristuksen Jeesuksen ja / apostolien opetukset ja ohjeet. Jotka perustuvat tuohon totuuden ja oikeuden, eli täydellisyyden lakiin, Jumalan sanaan, jolla ja johon koko luomakuntamme ja kaikki mitä siinä on, on luotu.

Jeesuksen Kristuksen nimessä muistuttaen, Puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

=======================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edellinen