==============================================================================

 

21.5.2005 Esko Halkosaari

KATALA MAAILMA

Suuri on se ihmisten määrä jotka valittaa ja voivottelee tuskissaan, nähden ja kokien tämän pahan vallassa olevan katalan maailman hirvittävyyksiä ja kataluutta. Valtaenemmistö kyllä tiedostaa nämä tuskaiset hätähuudot, tuntee ja kokee ne myös itse, mutta eivät voi itseään eikä toisiaan auttaa, kun eivät ymmärrä mistä ne perimmiltään juontuu, missä niiden syyt syntyy, miten pääsevät valtaan ja voimaansa, tuskaa ja monenlaista kärsimystä, ovelasti, monenkaan ennalta aavistamatta tuottamaan. Koska ihmiset kulkevat sokeasti tämän pahan, (pimeyden ruhtinaan vallassa) olevan maailman ansoihin. Syystä että, ovat kasvatettu ja opetettu mukautumaan ja elämään tämän pimeyden hallitsijan vallan alaisuuteen ja sille kuuliaisuuteen.

Vaikka olisi toinenkin vaihtoehto koko ajan tarjolla. Suurimpana eksyttäjänä ja syyllinen lienee, tämä paholaisen liittolainen, maailman uskonnot, Jumalan teoillaan ja elämällään kieltävät uskonnot, kristinuskonto mukaan luettuna, suurimpina katolisuus, samaan sitten taipuneet protestanttiset, kaikki yhdessä. Sitten muut maailman uskonnot joita on paljon eri nimisiä, islam, budha, hindulaisuus ynnä sadat, tai tuhannet muut, jos kaikki lahkot ja eriseurat otetaan lukuun mukaan. Myös Juutalaisuus vielä tänä päivänä.

Kaikki nämä uskonnot ovat siis liittoutuneet ja mukautuneet tähän Jumalan kieltävään maailman menoon, yhtyneet siihen, sen menoa ja meininkiä julkisesti paheksumatta, ja siitä irtisanoutumaan pyrkimättä, näin osallistuen sen synteihin ja laittomuuksiin. Varoittamatta ja valistamatta toisiaankaan, saati sitten niitä jotka eivät Jumalaan vielä usko, eivätkä ole tietoisia Hänen vanhurskaudestaan, hyvyydestään, rakkaudellisuudestaan, viisaudestaan totuudellisuudestaan, oikeudenmukaisuudestaan, eli täydellisyydestään jota kuvakseen luomilleen ihmisillekin tarjolla jatkuvasti pitää. Mutta mutta, jokainen voi itse mielessään tutkia, MIKÄ ESTÄÄ, sitä vastaanottamasta ja siihen osalliseksi pääsemästä.

Näin lyhyesti ja tiivistettynä, asian ilmaisten ja valistaen varoitukseksi, ja opiksi otettavaksi ainakin niille, jotka tahtovat pelastua ikuiselta Helvetiltä, kukaan kun ei tiedä näkeekö huomista päivää, elääkö varmasti edes vielä tunnin, tai hetken päästä. Esko H. Kristuksessa

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18.5.20004 Esko Halkosaari

Ovi RAKKAUDEN valtakuntaan.

Jumala suuresta rakkaudestaan kuvakseen luomiaan ihmisiä kohtaan, avasi tien ja antoi mahdollisuuden päästä takaisin täydellisyyden yhteyteensä, Kristukseen ja sanaansa uskon kautta. Teki uuden liiton ihmisten kanssa Kristuksessa, sovitti ihmisten rikokset, Kristuksen, viattoman ja puhtaan uhrikaritsan, maahan vuodatetun syntiuhri sovintoveren kautta. Syntinsä tunnustavien ja katuvien sekä hylkäävien puolesta, eli sovintoehtojen hyväksyvien ja syntivankilasta ja orjuudesta vapauteen haluavien puolesta, niiden jotka tahtovat vast´edes elää aidon puhtaan rakkauden, totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden rajojen sisäpuolella, eli pysyä Kristuksen ja / apostolien opetusten, ohjeiden ja ehtojen turvallisten ja hyvinvointia takaavien, oikean, aidon Rakkauden kehysten sisäpuolella, ns. ahtaasta portista sisälle käyden. Synnit portille / taakseen jättämällä, joiden saastuttamia jokainen ihminen on. Ja tarvitsee niistä puhdistavaa Jeesuksen sovintoverta, sanan ja veden kasteen muodossa / saaden Pyhän Hengen lahjan, jonka Hengen voimassa, sitten alkaa siitä eteenpäin toimimaan ja elämään, itsensä ja kaikkien muidenkin hyväksi. Alkamalla olemaan valona ja suolana, tässä pimeässä ja mädännäisyyttä pursuavassa maailmassa.

Siksi vuosilukumme 2004 jälkeen Kristuksen syntymän on siitä todistuksena, ja myös siksi Suomen lipussa on sininen risti valkoisella pohjalla. Samat värit kuin Israelin nykyisenkin, vanhanliiton lipussa Daavidin tähdellä. Risti kuvaa uutta liittoa Kristuksessa. Molemmissa valkoinen tausta ja sininen tunnus. Tämän johdatuksen takana Suomella lienee suuri erikoisasema Kristuksen kirkastajana, muissa ristilipun maissa on muut eli omat värinsä, kuitenkin on ristilippu, jolla lienee merkityksensä tässä lopun ajassa. Raamatussa kun ilmoitetaan että, Jumalan Henki lepää pohjoisen maan yllä viimeisinä armon päivinä.

Jolla ymmärrys on, ottakoon vaarin tästä sanomasta, ja pelastautukoon Herran vihan ja tuomion ajalta, joka ovella on. Ja joka muistuttelee noilla jatkuvilla pahoilla onnettomuuksilla, sodilla, kansanmurhilla, terrorismilla, väkivaltaisuuksilla, ym. pahoilla ikävillä asioilla, sekä suurilla vitsauksilla joita eripuolilla maailmaa jatkuvasti näkyy ja kuuluu tapahtuvan. Siksi että ihmiset heräisivät tästä syntiensä sokaisemasta elämästään, valhe ja petos unestaan.

Jeesuksen nimessä valistaen, varoitukseksi ja pelastukseksi niille, jotka totuutta rakastavat, sitä etsivät ja janoavat.

Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21.5.2004 Esko Halkosaari.

EU äänestyksen / petos

Älkää hyvät ihmiset syyllistykö EU laittomuuden tekijöiden valitsemiseen / valtuuttamisiin, tai vain hiljaa niihin yhdistymisiin ja mukautumisiin oikeaa vaihtoehtoa etsimättä. Sillä siitä on muodostumassa antikristillinen maailman valta, jossa ihmiset ovat vapaata riistaa kaupallisille markkinavoimille ja kaikille muillekin vääryyden tekijöille, riistäjille ja sortajille valehtelijoille, pettäjille, pahan ja huonon tuottajille epärehellisin ja vilpillisin keinoin. Siinä systeemissä kun ei ole totuuden ja oikeuden mukaisin, rehellisin keinoin yrittävällä oikein mitään mahdollisuuksia pärjätä.

Siitä on siis muodostumassa Raamatussa mainittu ilmestyskirjan peto, jossa otetaan myös pedon merkki käyttöön, eli petojärjestelmä 666, jolla tunnuksella myös ihmiset merkataan, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä mitään, kuin ne, joissa on pedon merkki, kuva tai luku 666 tunnus.
Aisa on ilmoitettu etukäteen Raamatussa, ja kaikki merkit on jo nähtävissä siitä, mitä on koko ajan tapahtumassa asian tiimoilta

Lisäksi jos äänestätte / valtuutatte jonkun EU:n puolesta toimivan, syyllistytte valtiopetokseen. Koska silloin ilmaisette ja tunnustatte olevanne perustuslakimme vastaisesti, petoksella / huijaamalla, EU valejäsenyyteen viedyn, Suomen kansan tasavallan, perustuslain rikkojia ja rikkomukseen johtaneiden palvelijoidenne (edustajienne) mukana EU:n valejäsen kansalaisia. Näin ollen rikollisia sekä Suomen kansalaisina, että EU: n valejäseninä EU:ssa.

Näin on siis totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuus opin, eli vanhurskauden opin ja sen totuuden ja oikeuden asiantuntemuksen puhtaassa valossa. Joka on kaikkein mahdollisin korkein oikeus, Jumalan ja Hänen Pyhä sanansa ja Henkensä. Joka ei tee, eikä hyväksy vääryyttä. Ainoastaan sallii vääryyttä syyllisille, jotka ovat sitä kylväneet, silloin tilanneet, eli mitä kylvää sitä niittää, tai mitä tilaa sitä saa. Suomessa kuitenkin oli ja on myös syyttömiä, ja siksi ja heidän puolesta tämä totuus julkituotakoon. Kuin myös tietämättömille jotka eivät ole ymmärtäneet mitä on tehty ja missä mennään ja miksi.

Oikean vaihtoehdon löytämisen avainsana on Raamatussa: Jossa sanotaan näin: " ETSIKÄÄ ENSIN JUMALAN VALTAKUNTAA, NIIN KAIKKI MUUKIN SIINÄ OHESSA TEILLE ANNETAAN, MITÄ ELÄMÄSSÄ TARVITAAN ". " Totisesti " näin on.

Raamatussa on myös ilmoitettu ja viitoitettu kaikki tarpeellinen Jumalan valtakuntaa etsiville. Sen uudentestamentin osassa (uusi liitto Kristuksessa) Jeesuksen opetuksen ja / apostolien, ohjeet, opit ja ehdot, millä pääsee eteenpäin ja sisälle siihen Jumalan valtakuntaan, joka ei ole tästä maailmasta, vaikka onkin tässä maailmassa.

Totuuden ja oikeuden ruhtinaan, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, valistukseksi ja varoitukseksi, Suomen kansan tasavaltalainen ja Kristuksen palvelija / vanhurskauden sanan saattaja, Esko H.

Jos ei havaita totuuden ja oikeuden, eli Jumalan sanan vastaisuutta, saa tulostaa, kopioida jakaa kaikille tiedoksi / tutkittavaksi, Raamatun, eli totuuden sanan valossa. Ja antaa palautetta keskustelu aiheina, näille suomi24.fi keskustelu foorumeille. Koska asia koskee kaikkia Suomen kansalaisia.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
23.5.2004 Esko Halkosaari.

Paha saa palkkansa

Hyvät kokoaa aarteensa taivaaseen, jossa sitten nauttivat niistä ikuisesti, saaden kuitenkin jo tässäkin ajassa pyytämättäänkin, jotkut ehkä jopa satakertaisesti, monenlaisina siunauksina.Vähän kuitenkin näyttäisi olevan näitä viisaita ja ymmärtäväisiä jotka näin tekevät. Suurimman valtaenemmistön, koheltaessa sokeasti, kaikenlaisissa uuden ja tämän pahan vallassa olevan maailman muodikkaan perässä, maksaen uutuuksistaan suuret summat. Viisaitten, tyytyessä vanhempaan ja koeteltuun käytettyyn. Niin kuin Raamatussa sanotaan älkää korkeita mielitelkö, tyytykää mieluummin alhaisiin oloihin. Näin myös siunauksen siinä ohessa perien.

Myös pahojen ja väärien tekojen ja valintojen tähden saa, niiden seuraamuksista, katkeran palkkansa jo tässä ajassa, enemmin tai myöhemmin ja yllättäen, jotka voi yllättää monin eri tavoin, esim onnettomuuksina, sairauksina, tai muina onnettomina, hirveinä asioina, joista tiedoitus välineemme TV, Radio, Lehdistö, Internet ym. uutisoi pahimmista päivittäin, vain pieni osa ylittää kuitenkaan uutiskynnystä tänä pahuuden aikana, eikä kaikki omia kokemuksiaan edes tuo julki, monet ei edes lähimmille ystävilleenkään niitä paljasta, useasti häpeän pelosta.

Monet jopa kuvittelee ettei heidän pahat tekonsa paljastu, eivät tajua että on kaikkinäkevä, kaikki tietävä Jumala, joka kaiken näkee ja kuulee sekä tietää. Eivät tiedä että kaikki on kiinni Jumalan sallimuksesta. Ja että, kaikki on Jumalan hallittavissa ja hallinnassa, niin kuin hän hyväksi näkee itse kunkin kohdalla, ja myös kansakuntien, puolueiden, yhdistysten, seurakuntien, lahkojen, hallitusten, eduskuntien ja kaikkien maailman valtakuntien, kuin taivasten valtojenkin. " Totisesti, kiitetty ja ylistetty olkoon Hän, herrain Herra ja kuningasten Kuningas". Korkein mahdollinen oikeus ja oikeudenmukaisin tuomari.

Uskokaa siis jo lopultakin, ettette joutuisi vielä enemmän tyhmyyksistänne ja tottelemattomuuksistanne, oikeaan neuvojien ohjeita hyljäten, ja silloin väärien valintojenne tähden omasta syystänne kärsimään. Asiaan saa vahvistusta ja lisä valaisua tutkimalla Raamattua ja katsomalla vaikka uutisia, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu ja tehdään, ja miten ja miksi, kysymysmerkillä itseltään ja Jumalan sanalta kysellen. Näin valistaen Esko H. Kristuksessa Jeesuksessa ja toisinpäin, Raamatun opetuksenkin mukaan.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
25.5.2004 Esko Halkosaari

Politiikka ja Kristillisyys

Monet uskoo ja jopa väittää että politiikka ja uskonto ei kuulu yhteen, en tiedä tarkoittavatko myös kristillisyyttä. Mitä siis tarkoittaa uskonto, mitä kristillisyys, mitä politiikka. Ja miten on, äänestävätkö kristityt, ja millä perusteella, tai millä perusteella ei, ja mitä se merkitsee, jos ei ole tarjota muuta vaihtoehtoa. Mutta, joka kuitenkin olisi, ja joka olisikin kaikista paras mahdollinen vaihtoehto. Mikä se on ? Mitä sanoo Herra ?

Vielä: Miten sopivat yhteen kristillisyys ja demokratia, ja tai kristillisyys ja kapitalismi.

Niin kuin Jeesukseen uskovien PITÄISI tietääkin, että puhdas kristillisyys, Kristuksen opin mukaisuus, on ainakin sata kertaa parempi ja oikeampi. Totuuden ja Oikeuden / oikeudenmukaisempi elämän oppi ja ohje / käytännön tuotokseltaan ja tulokseltaan kuin, kaikki muut yhteensä. Siis sen valtakunnan keskuudessa ja ympäristössä jossa niitä noudatetaan Rakkaudessa ja rakkaudesta lähimmäisiin. Mihin silloin kristityt tarvitsee demokratiaa tai kapitalismia. Jos kerran heidän vaihtoehtonsa on näin paljon ja moninkertaisesti parempi, jopa täydellisyyteen johtava ja vievä. Riippuen siitä kuinka paljon tahdomme raivata esteitä itsessämme, ja omasta joukostamme. Kivaa se tietenkin monen mielestä mukavampaa raivata, niitä esteitä toisesta kuin itsestä. Se suuri itsekkyyden malka, siinä omassa silmässä.

Pyydän rakkaudessa rakentavaa, kaikkia Jeesuksen omia yhdistävää, täydellisyyden suuntaan edistävää keskustelua, profetoimista ja arvostelua. Turhat, ja epäolennaisuuksiin kohdistuvat palautteet mieluummin pois jätettynä, sellaiset jotka ei rakenna seurakuntaa. Jotka ei ole miksikään hyödyksi, sellaiset voitte varmaan vapaasti laittaa uusina aiheina.

Herramme Jeesuksen nimessä, rakentumiseksi yhteisestä uskosta, Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
31.5.2004 Esko Halkosaari

Kansan tasavalta oppia

Demokraattisissa kansan tasavalloissa kansa on Kuningas, omaten samanlaisen vallan kahvan ja myös vastuun kansastaan, ja siitä kaikesta mitä sen keskuudessa harrastetaan, miten palvellaan, ja mitä ja millä tavalla tuotetaan ja toimitaan, johdetaan, opetetaan, ohjataan, kasvatetaan.

Tasavallassa jokainen tasavaltalainen on kansan EDUSTAJA, omalla tärkeällä paikallaan yhteiskunnassa. Jossa kaikki osallistuu ja kaikki saa, periaatteella kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, KAIKKIEN oikeudenmukaiseksi parhaaksi, yhteiseksi turvallisuudeksi ja hyvinvoinniksi. Jossa kenelläkään ei ole oikeutta tehdä vääryyttä, eikä mitään muutakaan pahaa, eikä pahoinvointia muille tuottavaa.

Kansan on yhdessä ja yksimielisesti valittava keskuudestaan paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset, (ei nykyisen väärän käytännön mukaan) ne eri asiantuntevat (vain nöyrät palvelijat) ei herroina hallitsevia, asianajajat, jotka ajavat asioita siihen tilaan ja mallin suuntaan, kuin kansa yhdessä, on totuudenmukaiseksi, oikeaksi ja parhaimmaksi mahdolliseksi hyväksi, totuuden ja oikeuden opin valossa tutkittuaan todenneet. Kuitenkin kaikkine eri mausteineen ja makuineen. Joihin on mahdollisuus niissä rajoissa, ettei tuota muille vahinkoa, eikä oikeudettomuutta tai muuta pahoinvointia / tuskaa ja ahdinkoa.

Suomenkin kansalla on ollut ja olisi vieläkin kuninkaallinen valta ja vastuu. Jonka se on kuitenkin laimin lyönyt, vanhurskautta vastustavien susien eksyttäminä ja pettäminä, synnillisten taipumusten ja vääristymien yksilöitä auttamana. Sillä edelleenkin perisynnin vaikuttamana, ihmisen lihallinen luonto ja olemus on Raamatunkin mukaan liitossa paholaisen kanssa. On siis taipuvainen tottelemaan enemmän paholaisen tahtoa, kuin HYVÄN, ja oikean tahtoa. Joka olisi todistettavasti kaikille parhaaksi. Nämä asiat ja kysymykset kyllä selviäisi Rakkaudessa rakentavissa foorumeilla, ns. kansan kokouksissa. Joita tulisi myös alkaa pitämään säännöllisesti paikkakunnittain paikallis, alue, ja myös valtakunnalliset. Joissa yhteisiä tavoitteita ja asioita soviteltaisiin valtakunnan laajuisestikin yhteen sopiviksi ja toimiviksi tasavaltalaisten parhaaksi, jossa siis on sijaa ja mahdollista elää niidenkin jotka valitsevat toisen tien. Mutta vain niissä rajoissa, etteivät tuota tai tee vääryyttä, tähän oikeaan vaihtoehtoon lähteville, tai PALAAVILLE, tähän kuninkaallisen vallan omistaja, tasavalta ja vastuunkanto tilaan. Tästä tietenkin tulee henkisellä tasolla kaksi eri leiriä, jotka kuitenkin fyysisellä tasolla elävät ja palvelevat toisiaan ristiriidattomasti. Siitäkin huolimatta että, jonkin verran niitä, jopa koviakin vastustajia (Raamatun kertomuksissa jättiläisiä), vastaavia ilmaantuu. Joita jo nytkin useimmat näkee, jopa tässäkin asiassa.

Siis nykyisten kymmenien, joissa kaikissa ehkä hiukan hyvää, mutta paljon pahaa ja keskenään toisiaan sortavia ristiriitaisuuksia, tulisi vain KAKSI eri, joko tai puolta. Eli selkeästi, vain hyvän, tai vain pahan puolta. Joka määrittyy täydellisyyden lakien mukaan. Kaikella täydellisellähän on rajansa, se rajahan on tunnetusti TOTUUS, joka vasta takaa oikeudenkin. Täydellisen suorahan ei voi tulla suoremmaksi, eikä täydellisen pyöreä pyöreämmäksi. Koska ovat savuttaneet totuuden mukaisen eli täydellisyyden tilansa, jossa kaikki on oikein. Vertaa myös nuotteihin jonka mukaan suuret orkesterit soittaa ja laulaa täysin ristiriidattomasti, jolloin myös kuulijakunta on tyytyväinen.

Lisää keskustelun perusteella. Terv, vanhurskauden palvelija, Totuuden Hengessä, Perehtynyt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5.6.2004 Esko Halkosaari.

Teille jotka tahdotte pelastua !

Onnettomuuksilta, erilaisilta katastrofeilta, pahoilta sairauksilta, monenlaisilta onnettomuutta ja tuskaa väärien valintojen seuraamuksena tuottavilta, yllättäviltä hirveyksiltä, niiden hirmuisilta kauhukokemuksilta, vammautumisilta jopa enneaikaisilta kuolemilta.

Kaikista näistä varjelevaa, Jumalan siunausta takaavaa, hyvää sanomaa, valistusta ja opetusta siitä mitä kaikkea tulee huomioida elämässään ja valinnoissaan / ratkaisuineen, että ei tuottaisi itselleen, ja toiset toisilleen, jopa syyttömille, näitä hirveitä kirouksia. Onnettomuuksina, väkivaltoina, sotina, sairauksina, avioeroina, alkoholismina, huumekoukkuina, varastamisina, kaikenlaisina vääryyksinä ja petoksina, kaupallisine huijauksineen, keskinäisinä kilpailuina, lisäksi tresseinä, työttömyyksinä ym. ym. ja taas niistä poikivina muina ongelmina, joita lienee lukemattomasti erilaisia ikäviä seuraamuksia. Ja joita kaikki joutuu kustantamaan hirmuisina rahasummina, verotus rahoillaan. Ja mikä onkaan tämä todellinen veroprosentti, kun jo tulovero on keskimäärin 35 % siihen lisättynä muut välilliset kaupankäynti ja omaisuusverot. Lieneekö kaukana todelliset verot 60 – 70 prosentista ihmisten ansiotuloista.

Nämä kaikki vaikutukset juontuu laittomuuden syntien seuraamuksista, itsekkyydestä, välinpitämättömyyksistä, rakkaudettomuudesta lähimmäisiin, totuudesta piittaamattomuuteen. Joka on valheellisuuden, vääryyden ja kaikentasoisen moraalittomuuden ja epäsivistyksen suosimista. Jotka kaikki on totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden todellisen hyvinvoinnin takaavan oppien ja saavuttamisen ehtojen vastaisuutta. Silloin kaikkien ihmisten elinmahdollisuuksien tuhoamista, silloin myös kunkin omaansa. Silloin ensisijaisesti ja erikoisesti koko luomakunnan Luojaa ja ylläpitäjää, elämän antajaa kohtaan. Joka on sitä hirmuista syntiä ja synnillisyyttä Isää Jumalaa, ja Pyhää kaikkien vapahtajaa (mahdollisuuden antajaa) Kristusta Jeesusta ja kaikkia toisia ihmisiä ja koko luomakuntaa kohtaan.

Eikö nuo hirmuiset onnettomuudet ja jatkuvasti maasta toiseen kulkevat sadat sodat ja muut jatkuvasti toistuvat hirmuiset vitsaukset sekä historioiden toistuvuudet, joita te kaikki ihmiset, pientä vanhurskaiden joukkoa lukuun ottamatta, olette kirouksina päällenne vetäneet. Eikö nämä mitään, tai millään tavalla herätä ja hätkähdytä. Kuinka kovin teitä täytyisi ravistella ja puhutella ennekuin saatte tarpeeksenne, syntienne seuraamuksista. Tiedotus välineemme uutisoi näistä hirveistä seuraamuksista päivittäin ja jopa hetkittäin, ja ovat todella kauheita kuultavia, luettavia ja katsottavia.

Sillä kukaan teistä synteihin mielistyneistä ja niitä päivittäin harrastavista, niissä kokonaisuudessaan elävistä, ei tiedä näkeekö enää huomista päivää, tai näkeekö tervettä päivää enää huomenna tai hetken päästä. Sillä yllättäen ja yhtäkkiä nämä syntien seuraamukset iskee harrastajiinsa, eivät kovinkaan usein varoita, muuta kuin mitä meidän, varoittajien vastuun kantajien sanomina ja muistutuksina, valistuksina varoituksiksi ja tutkittaviksi / opiksi otettaviksi.

Kaikkivaltiaan korkeimman tuomarin, herrain Herran ja kuningasten Kuninkaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Valistaen ja muistuttaen varoitukseksi, onnettomuuksienne ennalta ehkäisyksi. Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
9.6.2004 Esko Halkosaari.

SUURI, kansallinen itsepetos.

Kansa on taipunut suureen itsepetokseen itseään ja toisiaan kohtaan, yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitajia valitessaan. Demokraattisessa kansan tasavallassa kun kansa on se, jolla on ja kuuluu korkein valta ja vastuu ihmisinä. Joilla myös on vastuu valvoa että, pysytään totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa, eikä tehdä mitään väärää eikä pahoinvointia tuottavaa, eikä turmella eikä tuhota yhteisiä elinmahdollisuuksia, eikä luomakuntaa. Ei henkisesti eikä fyysisesti.
Eli pyritään elää niin virheettömästi ja oikein, tuottaen, palvellen, esiintyen ja esittäen niin puhtaasti, toisiamme loukkaamattomasti kuin yhdessä, totuuden ja oikeuden valossa katsottuna, asian tutkimisen jälkeen ymmärrämme.

Nyt olemme kansan tasavaltalaisina törkeästi laiminlyöneet velvollisuutemme kuninkaallisen vallan omistajana. Olemme kansana häpäisseet asemamme, eli ns. kuninkuutemme. Mikä katastrofi ja häpeä jopa demokratialle, saati sitten totuudelle / totuudenmukaisuudelle ja oikeudelle / oikeudenmukaisuudelle. Sekä koko tasavalta hallinto asialle.
Joka suuresta Jumalan armosta Suomellekin, SiniRISTI lipun maalle uskon kautta Kristukseen (vuosilukumme 2004 jälk. Kristuksen syntymän) suotu, Jumalan sanaan Raamattuun perustuvan, edelleenkin voimassa olevan tasavaltamme perustuslain virallisesti vahvistamana.

Emme kuitenkaan ole sen armon ja arvon mukaisti toimineet emmekä eläneet. Tasavaltalaiset ovat antautuneet kuulemaan ja tottelemaan pimeyden ruhtinaan puolen eksyttäjiä, ovat suurimmalta osaltaan myyneet ja luovuttaneet vallan ohjakset laittomuudentekijöille, väärämielisille petollisille huijareille.
Jotka ovat myös saattaneet koko kansakunnan vieraan vallan valejäsenyyteen / orjuuteen.
Sen lisäksi että ovat rahan voimalla ja vääryydellä päässeet korottamaan itse itsensä, perustuslain vastaisesti herroina hallitsijoiksi, vaikka ovat valtuutettu, ja voitu valtuuttaa ainoastaan nöyriksi palvelijoiksi, tasavaltalaisten yhteisten asioiden asianajajiksi.

Tasavaltalaisilla ei ole edes oikeutta eikä lupaa ilman keskinäistä yksimielistä sopimusta valita muunlaisia edustajia / yhteisiksi palvelijoikseen. Suurinta vastuuta kansan valistamisesta ja perustuslain noudattamisesta sekä oikeaan ohjaamisesta, kantaa Jumalan edessä vanhurskauden palvelijat, eli totuuden tuntevat oikeamieliset, rehellisiksi ja kaikin puolin vilpittömiksi todistetut luottamuksen arvoiset, esikuviksi kelpaavat henkilöt.

Ja myös senkaltaisia ainoastaan voidaan asettaa edes ehdolle, valittaviksi yhteisten asioiden puolesta asiantuntijapalvelijoiksi ja asianajajiksi. Niin kuin muissakin Oikeuskäsittely asioissa menetellään, asianajaja puolustaa kaikin voimin ja tiedoin sekä taidoin päämiestään. Tasavallassa kansa on päämies, jonka elämän perusta voi olla ainoastaan totuus ja oikeus, ei valheet ja vääryydet. Vain silloin voi toimia sekasorrottomasti ja ristiriidattomasti.

Näin kaikkivaltiaan Jumalan puolelta Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja vakavasti muistuttaen sekä huomauttaen. Eli on korkea aikaa alkaa katumaan ja korjaamaan tasavaltalaisina tehtyjä laittomuuksia väärin, totuudenvastaisesti valitsemisia ja valtuuttamisia, ja vielä väärällä epäoikeuden mukaisella menetelmällä ja tavalla järjestettyihin. Ja vielä sellaisilla tarkoituksilla jotka ovat täysin yhteiskunnan yhteisten asioiden ja etujen vastaisia. On oikein kauhistusten kauhistus ! ! !

Samoin vakava muistutus vanhurskauden palvelijoiksi kutsutuille, totuuden julkituomisen laiminlyönnistä, maailman valkeutena ja maan suolana olemisesta, oikean suunnan osoittamisesta, itse edellä kulkijoina. Kenenkä häpeäksi uskotte kansakuntanne sekasortoisen ja hirveän ristiriitaisen ja laittomuutta suosivan häpeällisen tilan lankeavan ???

Snl. "Vanhurskaus kansan koroittaa, mutta synti (laittomuus) on kansakunnan HÄPEÄ".

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7.6.2004 Esko Halkosaari. Muistutus ja valistus asiaa, Ilta sanomat / Suomen tasavaltalaiset.

Vääryyttä äänestämällä.

Suuri vaara vääriin valintoihin ja sen myötä suurta sekasortoa ja monenlaiseen laittomuuteen johtaviin edustajiin, ehdokkaiden myötä. Jotka ei ole oikeamielisiä, siis rehellisiä, totuudenmukaisia. Vaan ovat petollisia ja puolueellisia, enimmäkseen oman, toistensa ja kaltaistensa edun puolesta epäoikeudenmukaisesti toimivia. Näin ollen rikollista toimintaa suosivia väärämielisiä, valehtelevia pettureita. Jotka eivät toisiaan vastaan syytteitä nostele. Useilla äänestäjällä on varmaan kokemuksia.

Eli ennen kuin menette äänestämään tutkituttakaa ehdokkaanne oikeamielisyys, rehellisyys, vilpittömyys, eli vanhurskaus, onko siis luotettava, koko kansan palvelijoiksi, yhteisten asioiden oikein, totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden lain mukaan hoitajiksi. Jos ette ole heistä varmoja älkää silloin äänestäkö, vaan vaatikaa ensin selvyys luotettavuudesta, vaatikaa vaikka uudelleen asettamisia, ennekuin menette valtuuttelemaan sokeasti. Suurimmalla toden näköisyydellä väärin, koska se on ihmisluonteelle luonteen omaista, (syntiinlankeemuksen perintönä saatu). Siitä johtuen koko puolueväet, ehdolle asettajat, menevät ansoihinsa. Varsinkin hyvillä puhelahjoilla ja lipevällä kielen omaavien kohdalla. Puhuvat paljon ja hyvin mutta eivät sano suoraan ja tarkasti perustellen mitään. Vaikka lupaavat paljon ja hyvää, jopa ihan uskottavasti, sanovat jälkeen päin, niin tarkoitin sitä, katsoin silloin siitä näkökulmasta kun niin puhuin tai sanoin, tai että, kun muut vastustivat.

Vaatikaa siis julkinen ehdokkaan oikeamielisyys ja rehellisyys, totuuden ja oikeudenmukaisuus valossa tutkinta, ja siitä todistus vanhurskauden asiantuntijoilta, sekä myös palvelus työehtosopimus, jossa ilmenee työehtosopimus ehdot. Ja valitkaa ja valtuuttakaa vasta sen jälkeen. Ettei tule tehtyä ja osallistuttua rikollisuuteen. (lainvastaisuuteen) Myös puolueen luotettavuudesta ja rehellisyydestä, etteivät toimi vain oman puolueväkensä mielen mukaisesti vaan koko yhteiskunnan yhteisten etujen puolesta. Kaikki muu on vääryyttä ja petollisuutta, eli suoraan sanoen sekasortoa, laitonta ihmisten lypsämistä ja väärin hyväksikäyttöä. Ja on lisäksi yhteiskunnan yhteisten asioiden ja etujen vastaista. "Totisesti" näin on !

Kaikki nykyiset puolueet harrastaa enimmäkseen vääryyttä, toimien valheellisten oppien pohjalta ja mukaisesti, eli totuuden vastaisesti. Joka on rikollisuutta kaikkea lainmukaisuutta kohtaan, lain mukaisuudessa ei saa olla mitään väärää, eli oikeuden lain vastaisuutta, totuuden mukaisuus vasta takaa oikeudenkin / lainmukaisuuden.

Muistuttaen ja valistaen, näin totuutta julkituoden tuoden Vanhurskauden palvelija, Esko H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
8.6.2004 Esko Halkosaari.

Hetkinen, kuulkaa kaikki

Nyt on ajauduttu koko kansakuntana, ja myös koko ihmiskuntana pahasti ja pitkälle metsään, eli kokonaan pimeyden puolelle, suureen sekasorron ja ristiriitaisuuksien onnettomaan hätätilaan, vasta harvat sen tiedostaa. Koska tämän onnettomuuden uhrit, lähes KAIKKI, ovat vieläkin tajuttomia, eli tiedostamattomuuden unitilassa, todellisuutta käsittämättä. Ollen siinä ikuisen kuoleman / kadotuksen oven rajamailla. Jos eivät herää ennen ajasta ikuisuuden puolelle siirtymistään, niin pahasti on ikuisuus puoli, sieltä ei ole enää mitään mahdollisuutta päästä ikuiseen elämään Paratiisin puolelle. Koska tämä vaihtoehto on tarjottu, ja on tarjolla koko ajan täällä ajallisuuden puolella. Kysymys on vain siitä kuka haluaa kuulla ja pelastua. Eli päästä elämän tielle, sieltä metsästä, pimeyden puolelta ja siltä eksytysten / onnettomuuksien ja ikuisen kuoleman tieltä, sinne loputtomaan kadotukseen vievältä.

Tälle, Jumalan ja Jeesuksen hallitsemaan ikuiseen täydellisyyteen, jossa ei enää mitään tuskaa eikä vaivaa. Vaan loputonta ihanuutta ja onnellisuutta, rauhaa ja lepoa. Jossa ei tunneta rahaa eikä maksuvälineitä, kaikki on ilmaista, ei siellä kukaan halua pään sekoittimia tai rauhoittavia pillereitä eikä muitakaan huuhaa huumeita. Sillä, siellä ihmisen sisin lepää ja nauttii ELÄMÄSTÄ. Eikä niin kuin nyt, kurjuutta hetkellisesti lieventävistä, jälkeen päin tuskaa tuottavista korvikkeista. Näiden pahanolon tunteiden ja vääryyksien sekä itsepetosten aiheuttamien ongelmien tuotoksien lisäksi. Joita tämä metsään, eli pimeyden puolelle menon tuskat vaatii uhreiltaan.

Kun taas siellä kadotuksen puolella on loputon tuska, itku ja hammasten kiristys. Kaikenlaiset vaivat ja himot jyllää valtavalla paineella, mutta ei mitenkään voi niitä tyydyttää, se ei ole siellä mahdollista.

Ja sinne on niin helppo päästä, sinne ei tarvitse edes pyrkiä, sinne ajautuu automaattisesti. Jos ei valitse toista, eli elämän suuntaa, sitä täydellisyyden suuntaa. Aidon ja oikean puhtaan rakkauden, jossa ei mitään pahaa eikä väärää, eli sinne täydellisyyspäämäärä tavoitteeseen. Jonne on vain yksi ovi ja yksi tie, se kuuluisa, totuuden suora tie. Jolle pääsee ainoastaan armon ovesta, joka on kaikkivaltias elämän ruhtinas, Joka kuolemankin kukistanut on. Ja jonka maailmaan syntymästä / tulosta nykyinen vuosilukummekin 2004 edelleenkin lasketaan.

Ja mikä pahinta: kaikki ryntäävät sokeasti tuonne, yhä suuremman pimeyden ja onnettomuuksien suuntaan, ja mikä vielä hirvittävintä, itse omat ohjaajansa ja pimeyden puolen johtajansa valinneina ja valtuuttaen, kukin omalla äänellään vaaleissa. Tai sitten vain hiljaa hyväksymällä muiden, pahoja äänestäjien valinnat, muita vaihtoehtoja etsimättä. Todisteita aiheuttamistaan kauheuksista ja hirveyksistä tulee tiedotusvälineistämme päivittäin ja hetkittäin ihan nähtävälläkin tavalla ja runsaasti. Eli te tavalliset kansalaiset olette mahdollistaneet nämä kaikki kauheudet, tuskan tuotoksineen itsellenne ja toisillenne. Kuulemalla heitä ja tekemällä heidän / pimeyden ruhtinaan tahtonsa omaksi tuhoksenne ja kärsittäviksenne. Eikö kuulostakin USKOMATTOMALTA. Mutta kuka pystyy asian muuksi, totuuden mukaisesti perustellen osoittamaan ???

Sanottu on: " kuolleet kalat kulkeutuvat myötävirtaan, mutta elävät kala UIVAT, vastavirtaan". Tämä pitää paikkansa, " Totisesti ", näin se on.

Tämä lyhyt hätäsanoma ei varmaan riitä moniakaan vielä hätkäyttämään, mutta lisää valoa pimeyteen saa kysymällä, tai hakemalla esim. kotisivu osoitteesta.

 

================================================================================

 

Klikkaa kohtaa: Edellinen