============================================================================

 

19.6.2004 Esko Halkosaari.

Jo on kirves puun juurella.

Jokainen oksa puussa, joka ei kanna hyvää hedelmää hakataan pois ja heitetään tuleen. Te kyykäärmeitten sikiöt, kansani eksyttäjät. Kuka on käskenyt teitä pakenemaan Kristusta, totuutta ja oikeutta, totuudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, johtamaan seurakuntaani harhaan. Kuka on vaatinut pystyttämään, erinimisiä omia seurakuntianne, Kristuksen seurakunnan sijasta ja korvikkeiksi. Sulkeaksenne Jumalan valtakunnan ihmisiltä, itse ette tahtoneet sisälle Jumalan valtakuntaan pyrkiä ettekä mennä, sisälle pyrkiviä vain panettelette ja estelette monin eri tavoin, vaatien heitä pysähtymään samaan luopumuksen olotilaan jossa itsekin itseänne viihdyttelette välinpitämättöminä, sanoen että: "Meillä on tässä hyvä olla, pysytään tässä" riittäköön tämä meille päämääräksi, jäädään vain tähän odottamaan, ylöstempausta, tuuliin ja pilviin, kyllä armo riittää, turha nähdä enempää vaivaa täydellisyyden suuntaan pyrkimiseksi. Pysytään vain tiukasti näissä, meidän itse, omissa nimissämme laittamissa rajoissa ja aitauksissa. Pysyköön nuo muut Kristuksen ruumiin jäsenet omissa aitauksissaan, ei välitetä heistä, ei tehdä heidän kansaan yhteistyötä, sehän voisi sekoittaa meidän omaa oppitulkintaamme Kristuksen sanasta. Sitä johon olemme oman eriseurakuntamme jäseniä kasvattaneet, siinähän vois vielä vaikka koko seurakunta totuus kirkastua, häpeäksemme.

Ette ole olleet maailman valkeutena, ette maan suolana, ette totuutta julkituoneet, niin että olisi tuntunut ja vaikuttanut, estänyt mädännäisyyden, kaikkinaisen laittomuuden valtaanpääsyä, kaikilla tasoilla rehottavaksi, pahaa ja pahoinvointia kaikille tuottavaksi iljettävyydeksi häpeällisine moraalittomuuksineen, joihin itsekin olette mukautuneet ja taipuneet. Koska ette ole esittänyt julkista paheksuntaanne selkeästi ja kuuluvati, kuin ihan muutamassa pikku asiassa. Ette ole varoittaneet Jumalattomuuden suurista ja raskaista, valtavan pahoja seuraamuksia tuottavista toiminnoista ja menetelmistä kaikkine vääryyksineen. Epäoikeutta, tuhoa, sekasortoa, ristiriitaisuutta, onnettomuutta ja onnettomuuksia synnyttävistä ja tuottavista kauheuksista.

Ette ole myöskään osoittaneet tietä ulos tästä kaikesta laittomuuteen, maailman synteihin osallisuudesta, ette ole kehoittaneet lähtemään siitä ulos, itse edellä kulkien, suuntaa ja hyvää esimerkkiä näyttäen. Olette vain vastustaneet ja pilkanneet niitä vähäisiä jotka yksityisinä ovat sitä tehneet, koska te erinimisinä uskonyhteisöinä olette kaikki sen tehtävän laiminlyöneet. Teistä on tullut kuin mitäkin profeettojen kivittäjiä, te kiivailette omien oppitulkintojenne puolesta kuin kirjan oppineet ja fariseukset Jeesuksen aikana. Näin Jumalan seurakuntien, yksi apostolinen paikkakunnallaan yhdistymistä ja syntymistä kiivaasti, omiin vääriin tulkintoihinne vedoten, vastustaen.

Jeesuksen Kristuksen nimessä nuhdellen, ja kehoittaen kääntymään väärältä tieltänne, todellisen Kristuksen ja Hänen seurakuntansa rakentajiksi, elämään ja toimimaan kaikki, Hänen omiensa kanssa yhteistyössä, Hänen ja Jumalan tahdon mukaan, joka on teille kaikille parhaaksi, koituen myös maailmassa eläville suurin joukoin pelastukseksi, viimeinen sadonkorjuu aika. Joka edessä ja ovella jo on. Ainoastaan te, lahkohenkisyyteen ja maailmallisuuteen eksyneet ja mukautuneet olette nyt vielä jarruttaneet tätä viimeistä sadonkorjuuta uppiniskaisuudellanne, siitäkin huolimatta että teitä on Herran nimessä muistuteltu, kehoiteltu ja valisteltu toistamisiin jatkuvasti. Hän, Jeesus ei löydä enää tänäkään päivänä sanansa ja opetustensa mukaista uskoa ja elämää maanpäältä. Sanoo: Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

Kristuksen seurakuntaan rakentajiksi, apostoleiksi, profeetoiksi, opettajiksi ja paimeniksi kutsutut ja armoitetut, astukaa esiin, nostakaa päänne ja nouskaa ylös. Alkakaa kutsua lampaitani Kristuksen nimessä kokoon ja alkakaa ruokkimaan ja hoitamaan niitä, että maailmakin näkisi, että on yksi lauma yli muiden, yksi lauma joka seuraa Jeesusta Kristusta, jossa lampaat ei sysi toisiansa, vaan elävät oikein ja sopuisasti. Tuottaen puhtaita, täydellisyyden villoja, jotka myös maailman ihmisiä lämmittää. Se on, niitä hyviä hedelmiä. Tämän lisäten kehoitukseksi, ja muistuttaen vielä että, "tuomio on alkava Jumalan huoneesta", Herran Jeesuksen nimessä näin sanoen, Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18.6.2004 Esko Halkosaari

Yhteiskunta, demokratia ja Krist. ?

Miten soveltuvat yhteen yhteiskuntapolitiikka ja demokratia, millä tavalla voi soveltaa demokratiaa yhteiskunnassa tekemättä vääryyttä yhdellekään yhteiskunnan jäsenelle. Ja minkälaiset epäoikeudet demokratia hyväksyy, millä perusteilla ja millä valtuuksilla, mistä valtuudet saatu ja millä oikeudella. oikeudet ???

Yhteiskuntahan tarkoittaa yhtä kokonaisuutta, yhtä perhettä (vastaava) jossa eletään keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa kaikkien kesken totuudenmukaisesti ja silloin myöskin oikein, kenellekään pahaa tuottamattomasti. Mistä tulee muunlaiset oikeudet ???

Oikeuttaako demokratiakäsite (tarkoittanee kansan tahtoa ja valtaa yhteiseksi hyväksi ja oikeudenmukaisuudeksi riistäjiä vastaan) tai oppi tekemään vääryyttä toisilleen, entä yhteiskunta oppi ja käsite. (tarkoittanee samaa)
Tuskin kummassakaan on lainmukaista, lailla taattu vääryyden teko ja pahoinvointia tuottava tai yhteiskuntaa / kansakuntaa tuhoava toiminta. Vaikka nyky-yhteiskunnassa ja kansakuntien keskuudessa niin tehdäänkin, mutta kuka on antanut siihen oikeudet ja vallan / mahdollisuudet

Kenellä tai keillä sellaisten valtuuksien ja oikeuksien antamiseen yhteiskunnassa ja kansakunnan keskuudessa on valtuudet ja oikeudet. Ei varmaankaan kenelläkään muulla kuin kansakunnalla itsellään, ja silläkin vain ja ainoastaan jos täysin yksimielisesti niin keskenään sopii, tarvitaan kuitenkin 100% yksimielisyys. Pienellä enemmistöllä ei sellaista vielä voi tehdä, sillä historia todistaa että useimmiten enemmistö on väärässä. Ja kuka, tai ketkä voi antaa oikeuden tehdä yhteiskunnalle ja kansakunnalle vääriä, yhteiskunnalle tuhoavia ratkaisuja. Ei kukaan.

Yhteiskunnassa jokaisella jäsenellä on vastuu ja samat oikeudet, jokaiselle pitää olla mahdollisuudet tuottaa tai palvella ja saada yhdessä sovittuja tarpeita ja palveluja, koko yhteiskuntaa, jokaista jäsentä myöden, hyvää, rakentavaa, hyödyllistä, huolenpitoa, johon myös raitis ja kaikin tavoin puhdas virkistyspuolikin lukeutuu, ja saada siinä myös oma tasavertainen ja oikeudenmukainen toimeentulonsa. Muussa tapauksessa ei voitane puhua yhteiskunnasta, yhteiskunnan yhteisistä eduista, asioista, eikä niistä kumpuavasta oikeasta, kaikkia koskevasta hyvinvoinnista, niin ettei olisi ilman omaa syytään pahoinvoivia. Asian tuntijoiden ollessa valistus ja varoitus vastuussa.

Kuitenkin kansakunnan koostuttua sekä, Kristusta tunnustavista sekä Kristusta kieltävistä, toisensa poissulkevista ihmisistä, eli "mitä yhteistä uskovalla ja uskosta osattomalla" Silloin mahdollista ainoastaan toistensa kunnioittavaan ja rakkaudelliseen rinnakkaiseloon. Jossa maalliset elää ja toimii niin kuin he hyväksi itselleen näkevät, ja samoin kristityt, Kristusta tunnustavat niin kuin he itselleen ja toisilleen, Jumalan tahdon mukaan hyväksi näkevät, eli keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa. Tällöin olisi jokaisella oikeus itse valita kummassa leirissä tahtoo elää, on siis kaksi erilaista rinnakkais-vaihtoehtoa. Jotka elävät sovussa maansa rajojen sisällä, käyttäen samoja maallisia antimia tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti oikein, jotka määrittelee totuus ja oikeus, eli Jumalan sanan / Kristuksen Jeesuksen Pyhä Henki.

Ei ole olemassa oikeampaa eikä suurempaa joka voisi riidat ratkaista, sillä Hän on tie, totuus ja elämä. Koko luomakunnan omistaja ja ruhtinas, koska on Isästä Jumalasta syntynyt ja on yhtä Hänessä. Ja joka ei te ketään kohtaan vääryyttä, Hän on ainoa oikea ja korkein ja luotettavin, Hänessä, Hänen opetuksissa ei ole havaittu, eikä tähän päiväänkään mennessä löydetty virhettä. Koska Hän edustaa rakkautta, totuutta ja oikeutta, mikään näistä ei sisällä mitään pahaa, ainoastaan näiden puuttuessa ihmiset kaikki, alkaa jollain tavoin kokemaan tuskaa ja kärsimystä sekä pelkoa ja turvattomuutta, lisäksi vielä ahneutta ja ns. kieroon kasvamista.

Ja demokratiankin piti olla tällainen jossa on mahdollista elää rinnakkain eri leireissä tai puolueissa, joissa piti pyrkiä löytämään kaikille sopiva yhteinen sävel, sitä ei kuitenkaan voi löytää muuta kuin Jumalan sanan pohjalta, siksi demokratia ei toimi, kun on hyljätty avainsana, totuus ja oikeus / oikeudenmukaisuuden takaava Jumalan sanan ilmoitus, jossa RAKKAUS kaiken kruunaa.

Eli, demokratia on ollut sen tähden vain pelkkä helisevä sana, jolla riistäjät ja kapitalistit (rikkaat) ratsastaa, käyttäen hyväkseen sitä ristiriitaisuutta, ja sitä uskoa joka enemmistöllä edelleenkin siihen on. Siitäkin huolimatta, vaikka näkevät rikkaiden ja köyhien välisen kuilun vain levenevän.

Vanhurskauden puolesta, Kaikkivaltiaan Jeesuksen nimessä valistaen, puolustaja Pyhä Henki / Esko H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21.6.2004 Esko Halkosaari

Missä Srk:ssa, kaikki rakentuu ???

Missä seurakunnassa ja miten, paikkakuntien monista eriseurakunnista tulee käydä profetoimassa ilmestyksen, joka on tarkoitettu kaikille Jumalan lapsille, ja miten kaikki eriseurakunnissa olevat voi osallistua sen arvosteluun. Tai missä monista eri seurakunnista voi saada kysyä Kaikkien Kristuksen seurakuntaan lukeutuvien, seurakunnan oikein rakentumista, tai seurakunnan edistymistä täydellisyyteen pyrkimys asioita koskevia kysymyksiä. Jos joku Kristuksen ruumiin jäsen on saanut ilmestyksen, joka osoittaa että edistyminen on pysähtynyt, ja valtavasti mahdollisuuksia ja voimavaroja on käyttämättä edistymiseen jopa aimo askelin.

Ja missä yleensä kokoontuu paikkakunnan Jumalan seurakunta jossa, paikkakunnan Kristuksen ruumiin jäsenistö voi osallistua seurakunnan kokoukseen, jossa kaksi tai kolme, Herran Jeesuksen nimessä profetoi ja muut arvostelevat, jossa kaikki saa vuorollaan profetoida ja koko seurakunta osallistua arvosteluun. Eli syntyy rakkaudessa rakentavaa keskustelua jossa vastaprofetoivat Herran nimessä, kukin asiantuntemuksensa mukaan perustellen. Jossa voi kysyä ja pyytää tarkennusta, omassa nimissään, "jossa vaimot kysykööt miehiltään kotonaan". Miehen edustaessa perhettään seurakunnan kokouksessa. Yksinäiset naiset ovat toinen asia.

Jos kuluu jäsenenä yhteen seurakuntaan, hyväksyykö muut seurakunnat omiinsa toisen seurakunnan jäsenen profetoimaan ja tai osallistumaan arvosteluun. Ja mitenkä mahdollista käydä paikkakunnan jopa kymmenissä eriseurakunnissa profetoimassa ja tai arvostelemassa, miten ihminen voi hajota tai jakaantua kymmeniksi osiksi, pystyäkseen osallistumaan eriseurakunnissa arvosteluihin, joissa profetoidaan jopa samaan aikaan eri ilmestyksistä, jotka kuitenkin koskee kaikkia Kristuksen ruumiin jäseniä. Raamatussa sanotaan että: Jumala on järjestyksen Jumala, eikö silloin myös Hänen lastensa ja kansansa ja seurakuntansa tulisi myös olla järjestyksen esikuva, ja esimerkki ulkopuolisillekin.

Miten siis tästä sekasortoisesta, epäseurakunta tilasta päästään järjestyksen takaamaan seurakunta tilaan. Kenellä korva on kuulkoon, mitä Henki seurakunnalta kysyy, ja vastatkoon rakkaudessa rakentavasti Herran Jeesuksen nimessä, asiallisia kysymyksiä kuitenkin voi ja saa tehdä omassa nimessään jopa nimimerkillä.
Mikä olisi oikea foorumi Jumalan seurakunnalle, suomi24:ssä on sellaiset kuin kristinusko, Jeesus, Jumala, Helluntailaiset (pyhällä hengellä kastetut) ei sama kuin helluntaiseurakunnat. Pyhällä Hengellä kastettuja on kaikissa eri seurakunnissa, ja niiden ulkopuolellakin.

Vai pitäisikö saada kokonaan uusi keskustelu foorumi jossa ainakin profetoivat ja arvostelijat rekisteröityy ja toimii omalla nimellä ja yhteystiedoilla, vain kysymyksiä esittäville mahdollisuus pelkällä nimimerkillä esiintymiseen.

Näin Herran Jeesuksen nimessä herätykseksi kysellen ja oikeaa vastausta muiltakin tiedustellen, vähäinen palvelijansa Esko H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
22.6.2004 Esko Halkosaari

Synti tuhoaa, tapaa ja vammauttaa.

Synti on laittomuutta (rikollisuutta) kaikkea hyvää ja oikeaa, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaa totuudenmukaista ja oikeudenmukaisuutta vastaan, eli aidon oikean rakkauden mukaisuutta vastaan. Eli on silloin kaikkea pahaa ja pahoinvointia synnyttävää, onnettomuutta ja onnettomuuksia tuottavaa. Joita onkin monenlaisia ja runsaasti, päivittäin tiedotusvälineemme niistä ja niiden seuraamuksista uutisoi, joihin sisältyy myös kaikki väkivallat, petokset ja pettämiset, sairaudet, terrorismit, sodat, nälänhädät, lisäksi kaikki suuret muut vitsaukset, maanjäristykset, myrskyt, tulvat, tulipalot, suuret eläintauti vitsaukset ja saastumiset, sekä henkiset että fyysiset. Henkisiä ovat epäsiveelliset moraalittomuudet, jotka ovat sivistymättömyyttä, silloin pahuutta aitoa, puhdasta, luonnollista rakkautta kohtaan. Näin ollen on väkivaltaa kaikkea rakkaudellisuutta (joka ei tee kenellekään pahaa) kohtaan, jota on myös kaikki henkinen väkivalta, joka voi olla pahempaakin kuin fyysinen väkivalta.

Kuka teistä lukijoista voi sanoa, etten ole syntinen, enkä tarvitse Jumalan armoa, niistä seuraamuksista onnettomuuksista joita olemme päällemme kirouksina, onnettomuuden ansioina vetäneet, joista päivittäin kuulemme, luemme tai katsomme tiedotusvälineistämme, tai näemme lähimmäisissämme ympäristössämme. Kukaan teistä lukijoista ei voi sanoa että näkeekö huomista päivää, tai onko terve tai vammautumaton vielä tämänkään päivän loputtua, henkiset vammat mukaan lukien. Ja joka syntisenä kuolee, ei tule näkemään Jumalan valtakuntaa, vaan loputtoman kadotuksen, siirryttyään ajasta ikuisuuden verhon toiselle puolelle.

Te näette kuinka joka päivä karsitaan synnin hedelmää kantavia ja myös hyvää hedelmää kantamattomia ihmisiä, eli kuivia oksia elämän puun rungosta.

Katsokaa siis kuinka elätte ja mitä harrastatte, ettette tuli karsituksi ja ikuiseen tuleen heitetyksi, ties vaikka jo tänä päivänä, kääntykää kaikkivaltiaan armahtajan puoleen, tunnustakaa katuen rikoksenne Hänelle, älkääkä enää syntiä tehkö. Vain Hän Jeesus Kristus voi teidät pelastaa syntienne orjuudesta ja pahuudestanne, antamalla teille uuden elämän Hänessä, Hänen armossaan ja Pyhän Henkensä voimassaan. Koko maailma on vielä tänäkin päivänä on pahan vallassa, jokainen joka siihen tahtoo mukautua vaihtoehtoa etsimättä, tuhoutuu silloin sen pahan mukana ja ansiosta, kukin vuorollaan, jonka Itse kaikkivaltias kunkin pahuutensa mukaan leimaa tuhottavaksi. Niin kuin metsän hoitajakin leimaa puut jotka kaadetaan. "Etsikää niin te löydätte, anokaa niin teille annetaan, kolkuttakaa niin teille avataan". Näin varoitukseksi, valistukseksi ja rakkaudesta teitä kaikkia kohtaan, kehotukseksi, Jeesus Kristus nimessään, vähäinen palvelijansa Esko H.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
24.6.2004 Esko Halkosaari

Rakkaudesta totuuteen, ja mitä se on.

Rakkautta totuuteen on kaikki mikä tuo ja takaa totuudenmukaisuuden pohjalta oikeudenmukaisuutta, täydellisen oikean virheettömän yhteiselämän tilan, jossa ei mitään pahaa eikä väärää, eikä niitä tuottavia mahdollisuuksiakaan, eikä silloin niistä kärsiviäkään. Kuin ainoastaan yksilö ja perhe tasolla, sekä alueilla. Vääryyttä siis voisi silloin olla ainoastaan, itseään ja omaa perhettään kohtaan vaikuttaen. Ei enää suurempaa yhteisöllisyyttä kohtaan, kuin sen minkä yhdessä yksimielisesti keskenään sopivat ja hyväksyvät yhteisölleen tietoisesti, yhteiseksi vahingokseen ja onnettomuudekseen, suostuen vapaaehtoisesti niihin kärsimyksiin joita ne aina joillekin jollekin tuottaa, kukaan ei tiedä etukäteen kenen kohdalle tulee, eikä millä hetkellä tulee. On tätä nykyistä, rakkaudetonta, valheisiin ja vääryyksiin perustuvaa maailman menoa, johon kaikki ovat vain hiljaa mukautuneet, edes etsimättä totuudenmukaista vaihtoehtoa.

Kaikki se mitä tehdään kaikkien yhteiseksi tasapuoliseksi, totuuden mukaisesti täydellisyyden suuntaan etenemiseksi ja oikeudenmukaiseksi yhteiseksi hyväksi, ei ole vääryyttä, vaikka joku niin yksilö tasolla lyhytnäköisyydessään luulisikin, tai ehkä itsekkyydessään tuntisi, jos, tai kun on tottunut elämään ja saamaan epäoikeutetusti ylimääräistä hyvää, muihin verrattuna.

Ja silloin kun aletaan tutkimaan ja peräämään sitä oikeaa ja perimmäistä totuutta ja oikeuden lähdettä, Silloin joudutaan menemään Jumalan sanan lähteille, elämän ja totuuden puhtaalle, Pyhälle rakkauden lähteelle, Kristuksen ristin juurelle, armon ja elämän oikeuden tuojan ja mahdollistajan eteen nöyrtyen, ja Hänen opetuksistaan sitä totuuden valoa hakemaan, kukin synnit ja syntisyytensä katuen ja armoa anoen tunnustaen, myöskin ne lopullisesti hyljätä tahtoen. Vasta sitten mahdollista päästä osalliseksi totuuden (täydellisyyden lain) tuntemisesta ja ymmärtämisestä.

Sillä kaikki täydellinenhän perustuu juuri tuohon oikeaan virheettömään totuuteen joka vasta oikeudenkin ja oikeudenmukaisuuden takaa. Koska ei sisällä mitään vääristymiä jotka niitä ristiriitaisuuksia ja sekasortoja / kärsimyksiä aiheuttaa.

Etsikäämme siis totuutta ja ihastukaamme ja rakastukaamme siihen, monien valheellisuuksiin perustuvien vääryyksien ja pimeyden puolelta olevien laittomuuksien ym. tyhmyyksien sijasta. Näin puheenaiheeksi asian ottaen ja muistuttaen, ylösnousseen kaikkivaltiaan, Jeesus Nasaretilaisen nimessä, Esko H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
23.6.2004 Esko Halkosaari

Ketkä ovat saatanan puolella ?

Saatanaa palvelevat kaikki jotka eivät palvele elävää, Jeesuksen Kristuksen / Pyhää Jumalaa, jotka ei elä ja toimi Jumalan tahdon mukaan, (kaikille oikeudeksi ja parhaaksi) Raamatun uudessa testamentissa ilmenevän Jeesuksen Kristuksen ja / apostolien opetukset, ohjeet ja ehdot, jotka karsii kaikki saatanaa palvelevat, sekasortoa ja ristiriitaisuutta aiheuttavat pahat ja pahoinvointia tuottavat asiat kokonaan pois.

Tämän päivän kirkkokunnat eivät palvele Jumalaa, vaan antikristillistä uskontoa, ei millään mitään väliä kunhan uskot Jumalaan ja elät niin kuin muutkin. Näin ollen saatanaa seuraten ja palvellen. Vaikka jonkin verran julistavat sanaa oikeinkin, eivät kuitenkaan opeta eikä kasvata jäseniään noudattamaan Jumalan sanan oikeita ja hyviä, täydellisiä ja täydellisyyteen ohjaavia oppeja, ehtoineen, joilla ainoastaan mahdollista päästä eteenpäin kohti täydellisyyden päämäärää, Jumalan valtakuntaa, jossa ei mitään väärää eikä pahaa. Nyt johtavat välinpitämättömyydellään jäseniään, ja samoin ulkopuolella oleviakin yhä kauemmaksi Jumalasta ja Kristuksesta. Sinne yhä syvempään pimeyteen ja saatanan rusikoitaviksi, joista tiedotusvälineet kaikki uutisoivatkin runsaasti, päivittäin jopa hetkittäin. Näyttäen ja valistaen kuinka ihmiset eripuolilla maailmaa kärsii, kuolee ja vammautuu, monin eri tavoin.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
25.6.2004 Esko Halkosaari

PETTÄVÄ ULKOKUORI !

Monet asiat voi näyttää hätäisesti katsottuna hyviltä ja houkuttelevilta jopa kauniilta, ja ainakin pimeässä, jossa suuri totuuden valoa omaamaton enemmistö on. Ja jos on vielä maistanut jotain päänsekoitinta, ja tai harhaoppia, niin silloin vielä monin verroin korostuu se pelkkä ulkokuori. Jota on kaiken lisäksi maalattu massattu ja kiilloteltu, koitettu peittää kaikki mitä luonnostaan olisi, sekä miltä näyttäisi todellisuudessa totuuden valossa paljastettuna. Kyllä sokeatkin ihastelijat ja kehuskelijat äkkiä kaikkoaa, kun totuus paljastuu.

Monien on kuitenkin niin vaikea tunnustaa tulleensa petetyksi, koittavat, tai joutuvat sitten yrittää jotenkin elää ja tulla toimeen sen petoksen hedelmän kanssa, tietenkin niin kuuluukin. Koska on myös siihen lankeemukseensa itsekin syyllinen. Näin sitten ongelmiensa kanssa yhdessä eläen, pahimmassa tapauksessa jopa koko loppuelämänsä ajan. Kaikki kun eivät ylpeydessään hyväksy kohdalleen ongelmien poisto ja hoito-ohjeita. Jotkut sitten itsensä, omin järjettömin voimin irti repien, silloin itseään ja lähimmäisiäänkin vahingoittaen.

Taitaa yleensä ollakin niin että, fiksuimmat huomaa heti jo siitä kun oikein ylikorostetaan jotain, että kyllä on jotain mätää sisällä kun noin koitetaan peittää ja saada jopa törkeästi ylikorostamalla ns. valtavasti mainostamalla ja tyrkyttämällä kaupata, oli kysymyksessä mikä tahansa asia, joka ei kestä, eikä haluta tuoda päivän (totuuden) valoon. Ettei se piilotettu häpeä paljastuisi. Ymmärtäähän toki asiantuntija sen että, ei sitä kaikkia tarvitse kaikille paljastaa. Vaikka nykyään niinkin paljon tehdään, näin esimerkiksi pukeutumisiin tai enemmänkin pukeutumatta jättämisiin viitaten. Monien näin alastomuuttaan / itseään tyrkyttäen, uteliaitten himokkaita ihastus katseita kerjäten ja niin jo sydämen tasolla haureuteen langeten kyseisen tyrkyttäjän kanssa. Ja useimmiten niihin ansoihin takertuukin kaikki saastaisimmat, niin sanotut roskakalat oikein hyvinkin. Jopa niinkin hyvin, ettei sitten enää millään tahdo päästä irti niistä takertujista, niin että voisi jatkaa vapaasti itsensä tyrkyttämistä kaikille vastaantulijoille, ansaksi. Saattaa olla monille ihan tuttuakin asiaa.

Sitten vielä ihmetellään kun miehiä ei tahdo enää kiinnostaa. No mitä kiinnostavaa naispuolisissa sitten enää on kun on kaikkensa kaikille paljastanut, ihan kyllästymiseen asti, ainoastaan joitakin häiriintyneitä enää kiinnostavat. Joka paikan ollen täynnä enimmäkseen kaikkensa paljastavien hävettävien naisten alastonkuvia. Eikä kukaan edes naispuolista asiaa millään tavalla paheksu, ihmettelevät vaan kun miehet ei ole heistä enää kiinnostuneita, miehet ja naiset ovatkin sitten alkaneet enemmän ja enemmän kiinnostumaan toisistaan, eli samasta sukupuolesta. Jo on aikoihin eletty, lopunaikoihin, viimeisiin päiviin ennen hirmuista tuomion aikaa. Syystä että kaikki hyvä ja oikea on hyljätty ja valittu kaikkinainen saastaisuus ja paha, vääryys ja valheellisuus petollisuuksineen ja petomaisuuksineen.

Näihin pettävä ulkokuori asioihin lukeutuu kaikki asiat, yksilöstä, perheeseen, yhteisöön ja myös politiikkaan, valtakuntiin, uskontoihin, ja koko maailmaankin. Ainoastaan Kristuksen ja / apostolien oppi ja niiden mukaan eläminen on näiden ulkopuolella, mutta niitä on tänä päivänä mitättömän vähän, mutta on kuitenkin pieni jäännös joka ei ole notkistanut polveaan Baalille, antikristillisille uskonnoille ja maailman sekoituksille, jotka ovat haureutta Kristukseen uskolle ja elämälle.

Varoitukseksi, valistukseksi ja puheenaiheeksi kaikkialla otettavaksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä tuoden, Esko H.

=========================================================================

Likkaa kohtaa: Edellinen