Uskoon tulo on parasta, mitä ihminen voi kokea ! ! !

Ihmeiden aika ei ollutkaan ohi

Tama kotisivu tuo valoa pimeyteen!

Usko Jumalaan auttaa jokapäiväisessä elämässä monella eri tavalla. Pystyy tekemää sellaisia asioita, mihin ei yksinään pysty. Jumala antaa neuvoja ja voimaa monilla tavoilla.

Monet ihmiset ovat uskoon tulon myötä päässeet eroon alkoholiongelmasta tai huumeista täysin, eivätkä ole tarvinneet näitä aineita enää, koska uskosta he saavat enemmän, kuin näistä aineista. Uskosta ja luottamisesta Jumalaan ihminen saa paljon enemmän, kuin mistään muusta, mitä olemassa on.

 
IHMISTEN PITÄISI LÖYTÄÄ ELÄMÄÄNSÄ JUMALA, ENNENKUIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ !

"Ja kun Hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen Hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu ja mikä on Sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille:" Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee Minun nimessäni sanoen:" Minä olen Kristus", ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätä ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua." Matt. 24: 3 - 8

VIIKUNAPUUN SUKUPOLVI, VIIMEINEN SUKUPOLVI

"Ja Hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. (tarkoittaa valtioita) Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti Minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät katoa."

Luuk. 21: 29 - 33

Ja mitä tämä sitten tarkoittaa ?

Jeesus kehottaa katsomaan viikunapuuta, joka on Israel. Käsillä oleva aika, jolloin viikunapuu ja muut puut (valtiot) puhkeavat lehteen erikoisen näkyvällä tavalla. Jeesuksen sanojen mukaan yksi sukupolvi tulee näkemään KAIKKI TAPAHTUMAT, jotka liittyvät Israelin valtion synnystä tuhatvuotisen valtakunnan alkuun, = maailmanvaltojen loppuun. Eivät kuitenkaan kaikki tämän sukupolven ihmiset sitä näe, vaan Sana sanoo, ettei se sukupolvi KATOA. Meidän keskuudessamme elää nyt sellaisia ihmisiä, varsinkin Kristukselle Jeesukselle antautuneita, pyhiä jotka tulevat elämään lähes tuhat vuotta ! Niin kuin ennen vedenpaisumustakin elivät, Nooa, se arkin rakentaja (ennen vedenpaisumusta) eli 950 -vuotiaaksi.

 

Tästä pääset linkit-sivulle

Lähetä sähköpostia!

hierojat pirkkala