====================================================================================

7.5.2004 Esko Halkosaari

 

Rakkautta vai ihastumista.

Ihastuminen, kiinnostuminen, haluaminen, ulkoisesta olemuksesta tykkääminen ei tarkoita vielä oikeaa rakkautta eikä ns. rakastumista. Aito rakkaus on kestävää, epäitsekästä, huomaavaisuutta, ystävällisyyttä, lempeää, kärsivällistä, rauhaisaa, vastuuntuntoista, varovaisuutta, kohteliaisuutta, totuudessa pysyvää, oikeudellista (ei valhetta eikä vääryyttä) ei petosta eikä pettämistä, vaan täysin luotettavaa vastapuolen huomioon ottavaa uskollisuutta ja hyvää käytöstä.

Jos nämä merkit eivät näy eikä ilmene selkeästi, kyseessä on silloin joku muu kuin aito puhdas rakkaus. Se muu, joka sammuu yleensä yhtä nopeaan kuin syttyykin, ja jopa usein, hyvin katkerin seurauksin, ja joka ei ilmennä näitä hyviä hedelmiä, vaan tuottaa karvaita pahoja hedelmiä = seuraamuksia. Joista voi joutua kärsimään koko loppuelämänsä, ja jopa ikuisuuden siellä huonolla puolella. Aito rakkaus ei ole myöskään Jumalaa vastustavaa, ei edes teoilla, eikä elämällä, aitoon rakkauteen kun sisältyy myös ymmärrystä ja viisautta henkiseenkin puoleen ja joka onkin peräisin Jumalasta, todellisen elämän lähteestä, itse PYHYYDESTÄ, jossa ei ole sijaa millekään pahalle ei väärälle, katkeruutta ja vihaa tuottaville.

Tiedoksi ja keskusteluaiheeksi niille, jotka ei tietäneet. Kannatta siis ottaa mieluummin selvää, kuin humalaa, tai muuta eksyttävää ja ymmärrystä sekoittavaa valheoppia / pettäväistä tietoa. Moni kyllä väittää että, on minulla itsellänikin aivot joiden mukaan tehdä valintoja. Jostain syystä ne ei kuitenkaan useimpien kohdalla näytä toimivan oikein. Koska niin paljon valitellaan, seuraamusten kohtalosta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.2004. Esko Halkosaari.

Syntisyys sokeuttaa totuudelle !!!

Syy miksi ihmiset tekee toistuvasti vääriä valintoja ja ratkaisuja, johtuu Jumalan kieltävyydestä, = totuuden ja oikeuden olemassa olemisen kieltämisestä. Kieltäminen tapahtuu siksi, koska ei itse tunneta totuutta eikä sen lähdettä, Jumalan sanaa / Kristusta, joka on sen totuuden ihmisille kirkastanut, ymmärrettäväksi Hengessään ja nimessään, sanoilla ja teoilla saattanut, niille jotka Häneen uskovat ja tahtovat alkaa OIKEIN, eli totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden rakkaudellista ja hyvinvointia synnyttävää (pahoinvointia muillekaan tuottamatonta) elämää vast.edes elämään.

Suurimman osan siihen jo aiemmin lähteneistä tänä päivänä eksyksissä ollen, eli paikallaan polkevassa, näin ollen luopumuksen tilassa. Vaikka ovatkin suurelta osalta uskon säilyttänet, joka kuitenkaan ei käytännössä johda mihinkään. Ollen vain uskonnollisuutta, ei oikeaa tietä näyttävää, eikä muitakaan valistavaa, eikä väärästä ja pahasta, eli tuhoavasta jopa vaarallisesta sellaisesta muitakaan varoittavaa, niin kuin totuudessa pysyvä ja siitä kiinni pitävä, sitä muiltakin peräänkuuluttava tekee, valistaen varoittaen, muistuttaen, kehoittaen, näin oikeaa suuntaa muillekin sanoilla ja teoilla näyttäen, ollen kaikkea väärää ja petollista, harhaan, tuhon suuntaan johtavaa vastaan, osoittamalla oikeaa turvallista ja kaikille hyvinvointia tuovaa vaihtoehtoa. Sitä jossa ei ole mitään väärää eikä pahaa, eikä silloin niistä kärsiviäkään.

Joita tämän, vääryyden maailman oppien mukaan elävien joukossa on todella ylitsevuotavasti, heidän tuskanhuutonsa kuuluu ja näkyy myös näillä keskustelu foorumeilla. Vaikka eivät ole tähän mennessä tiedostaneetkaan niiden syitä, josta ne juontavat ja tulee, joka niitä synnyttää.

Vähän valaisua ja valistusta ongelmien perimmäisiin syihin, ja niistä vapautumiseksi Kristukseen Jeesukseen uskon, ja Hänen sanansa oppien ja / apostolien, kautta, niiden mukaisesti elämään ja ojentautumaan alkamalla. Johon ei muuta toimivaa, pysyvää, kestävää tietä olekaan, eikä tule koskaan olemaankaan.

Kaikki tietoisesti ja tiedostamattaankin vääriä valintoja tekevät ihmiset, uskonnolliset mukaan luettuna, ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat näitä ongelmia joista yhteiskunnan jäsenet ja koko maailma kärsii, ja tuottavat siis näitä onnettomuuksia ja onnettomuutta sodat, sairaudet, nälänhädät ym. vitsaukset mukaan lukien. Ja kaikki Jumalan sanan vastaiset valinnat ja hyväksymiset ovat näitä vääriä valintoja, joihin lukeutuu myös, yhteiskunnan johtajiksi ja hallitsijoiksi / palvelijoiksi valtuutetut ja valitut yhteisten asioiden hoitajat, ja muut vastaavat viran haltijat ja viranomaisiksi luokiteltavat, joiden luvalla ja hyväksynnällä / (kansan valtuuksilla) tätä kaikkinaista laittomuutta harrastetaan

Jeesuksen Kristuksen nimessä valistaen ja neuvoen, vähäinen palvelijansa, Esko H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.5.2004 Esko Halkosaari.

Maallinen, vai taivaallinen laki ?

 

Kumpaa enemmän tulee noudattaa: Ihmisten tekemiä, käytännössä vääristyneitä, ja vääränlaista luvallisuutta hyväksyvää lakia. Vai Jumalan, rakkaudessaan varjeluksi ja hyvinvoinniksi antamaa ja tarkoitettua lakia, Kristuksen ja / apostolien oppia, ohjeita. Käytännössä totuuden ja oikeuden / oikeudenmukaisuuden takaavat ehdot sisältäen. Ja joka niitä lakeja noudattaa, ei tule rikkoneeksi oikeita maallisiakaan, lakeja vastaan. Nämä ihmisten tekemät ja tulkitsemat lait, kun eivät ole totuuden ja oikeudenmukaisia, ainakaan syyttömiä (vanhurskaita) kohtaan. Epävanhurskaat, laittomuuden ja kaiken muunkin pahan hyväksyvät ovat toinen asia. Jokainen tutkikoon ja peilatkoon itsensä totuuden ja oikeuden sanan, eli Jumalan sanan edessä, uusi liitto Kristuksessa, eli Raamatun uusitestamentti, kokonaisuudessaan, = täydellisyyden lait, silloin totuuteen perustuvat, siksi myös oikeuden mukaiset. Jonka oikeudenmukaisempia ei voi enää edes olla. Koska ovat jo täydelliset, jos niitä vain oikein, ristiriidattomasti, Pyhän hengen mukaisesti tulkitaan.

Jos maailmallinen vääryyden laki jo toimii niin, että voi antaa elinikäisiä vankeus rangaistuksia jopa kuolemantuomioita, antaessaan vielä kieroillekin asianajajille mahdollisuuden puolustaa syytettyä kaikin mahdollisin, jopa epäpuhtain konstein.

Kuinka sitten toimii taivaallinen oikeus ajassamme, jakaessaan tuomioita oikein, totuuden mukaisesti vailla minkäänlaista vilppiä. Useimmiten ihminen oppii vasta niin ns. kantapään kautta, enemmistö ei sitenkään, joku ehkä vähäksi aikaa, palautuen samaa laittomuuden / vääryyden uraan.

Saaden ja kärsien tuomioita toisensa jälkeen siihen viimeiseen asti, tyhmyyksiään toistaen. Joista onkin sanottu historia toistaa itseään. Ja näin onkin suuren enemmistön kohdalla. Vain harvat oppii virheistäänkään, vaan toistuvasti lyövät ns. päätään seinään, hetken sitten valittaen ja muitakin siitä syytellen, kun se niin hirveästi sattuu, ottaa kipeätä.

Jumalan tuomioita taas on sairaudet, onnettomuudet, kaikki sodat, maanjäristykset, tulivuorten purkaukset, tulvat ja myrskyt, kuivuudet ja kuumuudet, metsä ja muut tulipalot, sekä kylmyydet.

Lentokoneiden putoamiset, laivojen uppoamiset, liukkaudet talvisin, ym. vastaavat. Myös väkivaltaisuudet, Raamatussa sanotaankin että, väkivalta on ruoska Jumalattomuudelle. Myös monet pienemmätkin henkilökohtaiset asiat, epäonnet ja pettymykset ja vammat, niin henkiset kuin fyysisetkin.

Ihminen kuitenkin voi joutua kärsimään myös yhteiskuntansa syntiuhrina, yhteiskunnan hyväksymien ja harjoittamien laittomuuksien tähden, koska kaikki ovat niihin osallisia, jos eivät selkeästi ole ilmaisseet olevansa niitä vastaan ja osoittamalla oikeaa vaihtoehtoa, sellaista jossa ei ole laittomuuksille eikä millekään pahalle sijaa, tai edes ilmaissut etsivänsä sitä vaihtoehtoa ja paheksuen tätä kauhistuttavaa maailman menoa, jossa nyt eletään..

Jumala kun on pitänyt huolen että Hänen sanansa, täydellisyyden lakinsa, on kaikkien ihmisten saataville tarjottu, jo moneen kertaan maailman joka puolella. Ihmiset ovat vain ne hyljänneet, eivät ole ottaneet vastaan, vaan ovat tehneet pahoin niiden tuojillekin, jopa tappaneet heitä. Näin kirousta ja Jumalan tuomiota päälleen vetäen, josta sitten kuka vaan kansakuntaan kuuluva, voi joutua kärsimään, paitsi ne, jotka kuitenkin totuuden ja oikeuden Herraan Jumalaan ja luojaan, elämän antajaan ja ylläpitäjään uskovat ja Hänen tahtoaan etsivät tavalla tai toisella, Heidät Jumala varjelee, vitsauksilta. Niin kuin Raamattu kertoo Egyptin vitsauksista, jotka eivät koskeneet Jumalan kansaan, vaikka kaatoi Egyptiläisiä ja tuhosi niiden omaisuutta, heidän ympäriltään.

Jos siis maalliset, ihmisten antamat tuomiot ovat jo ajassa näin kovia, että jopa elinkautisia, jopa kuolemankin tuomioita. Itsekin rikoksia tekevien tuomarien antamia. Ja jopa toiseen rikolliseen kohdistuvana. Kuinka joku sitten voi kuvitella selviävänsä Itse täydellisen ja puhtaan, totuuden ja oikeuden Herran antamista ikuisista tuomioista, JOTA ja jonka omia (syyttömiä, oikeita vanhurskaita) vastaan ovat harjoittaneet rikollisuutta koko elämällään, jos ei koko sydämestään niitä mitä tehnyt ja mihin osallistunut on, sitten kadu ja tunnusta / hylkää, eikä sen jälkeen enää tietoisesti sellaisia tee, eikä ole edes millään lailla osallisena omasta vapaasta tahdostaan sellaiseen joukkoon, jossa niitä harrastetaan. Eläköön vanhurskaus, kuihtukoon laittomuus, myös kansallinen / yhteiskunnalliset, kuin maailmanlaajuisestikin. Vanhurskauden puolesta, vähäinen palvelijansa Esko H.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.5.2004 Esko Halkosaari /muistutus

Profeetta Jesajan sanoma

JUMLAN KANSALLE, ON MYÖS TÄLLE AJALLE, TÄHÄN LUOPUMUKSEN TILAAN.

Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä.

4. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. 5. Tälläinenkö on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? 6. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? 7. Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi ?

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 2. vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 3. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 4. Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion.

9. Sen tähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 10. Me haparoimme seinää pitkin niin kuin sokeat, haparoimme niin kuin silmiä vailla; me kompastelemme sydänpäivällä niin kuin hämärässä, me olemme terveitten keskellä niin kuin kuolleet. 11. Me murisemme kaikki kuin karhut ja kujerramme kuin kyyhkyset; me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule, pelastusta, mutta se on kaukana meistä. 12. Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me tunnemme: 13. me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois Jumalaamme seuraamasta, puhuneet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja purkaneet sisimmästämme valheen sanoja. 14. Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. 15. Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta.

16. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. 17. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viittaan. 18. Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa. 19. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin.

20. Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. 21. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. 2. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. 3. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.5.2004 Esko Halkosaari

Sananlaskut / totuus

 

7. Herran, Jumalan pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

20. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla; ((Huom. myös keskustelu foorumeilla)). 21. meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo: 22. Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? 23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. 24. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, 25. vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 26. niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; 27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. 28. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. 29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa 30. eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, 31. saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. 32. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 33. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

Raamatun sanan laskut. = Jumalan sanaa. Muistutukseksi ja varoitukseksi, ettei historian tarvitsisi toistaa itseänsä, ainakaan enää sinun kohdallasi joka tämän luit, tai näit. / Esko H.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.5.2004 Esko Halkosaari.

Kristuksen srk. tuntomerkit puutuu ???

Apostolisen seurakunta opin ja elämän tuntomerkit, ei NÄY . Joh. 13: 34. " Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Siis kaikkien Kristuksen omien kesken keskinäinen rakkaus, silloin myös huolenpito, yhteistyö ja yksimielisyys, toistensa kunnioittamisissa ja palvelemisissa kilpailu, Jumalan seurakuntaa, (yksi Kristuksen ruumis paikkakunnallaan), paikkakunnan nimellä tunnettua, rakentaen. Totuutta julki tuoden, maailman valkeutena ja maan suolana, uloskutsuttuina ja lähteneinä ollen, täydellisyyden suuntaan pyrkien ja edellä kulkijoina tietä muillekin näyttäen seurakuntana, ja myös yksilöjäseninä suuntaa ja esimerkkiä oikeasta yhteiselosta, vanhurskauden palvelijoina näyttäen.

Miksi on näin, kun tänä päivänä, Jumalan kansan, Kristuksen omien kesken asia on. Ja mitä pitäisi käytännön tasolla alkaa tekemään, että asia korjaantuisi. Mistä uskoisitte johtuvan että tähän sekavaan paikallaan polkevaan, yhtä olemiseen pyrkimisen sijasta hajaannuksen ja luopumuksen suuntaan ja tilaan on ajauduttu. Suuntauksen ollessa enemmänkin tuonne kirkkojen ekumeniaan päin / pedon merkin hyväksymisiin ja ottamisiin, johon se vaihtoehto johtaa, Vieden Jumalan tahdosta, täydellisyyden päämäärästä poispäin, silloin vielä pahempaan sekasortoon ja Jumalan tuomioihin mitä tänä päivänä koetaan, vaikka nämäkin on jo todella hirveitä ja pahoja, kärsimykset suuria ja laajalti, eripuolilla maailmaa.

Edelleenkin Jeesuksen Kristuksen nimessä peräänkuulutan niitä vanhurskaita, jotka Jumala on Jeesuksessa ja kauttaan kutsunut maailman valkeudeksi ja maansa suolaksi, totuuden julkituojiksi, vääryyden siteiden avaajiksi. Oikean totuuden ja oikeuden mukaisen suunnan osoittajiksi, tien näyttäjiksi tässä pimeyden maailmassa eläville. Sitä Jumalan valtakunnan evankeliumia näin sanoin

julistaen ja teoin julistustaan oikeaksi todistaen. Sitä keskinäisen rakkauden ja huolen pidon, sekä toistensa kunnioittamisen kilpailun toimivuutta käytännössä, elämällään ja teoillaan osoittaen.

Jeesuksen nimessä, rakkaudesta totuuteen, ja sitä muiltakin peräänkuuluttaen, vähäinen Kristus ruumiin jäsen, seurakuntalaisensa, apostolista vastuuntunto armoitusta omaava ( huoli Jumalan seurakunnan tilasta ), Esko H.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.5.2004 Esko Halkosaari.

Näkeekö tai kuuleeko kukaan !

Mitä kaikkea maailmassa koko ajan tapahtuu, ymmärtääkö ja välittääkö monikaan edes tietää miksi näitä hirveyksiä tapahtuu. Useimmat ei ehkä välitä sen tähden tietää, koska ovat itsekin osallisia / syyllisiä näihin maailman ja yhteiskuntiensa harjoittamiin hirveyksiin. Ollut valitsemassa ja valtuuttamassa hallitsijoikseen, johtajikseen ja palvelijoikseen niitä, jotka tämän kaiken laittomuuden hyväksyy ja mahdollistaa. Tai muulla tavalla, vaikka vain hiljaa mukautumalla hyväksynyt tämän väärän, kaikkinaista pahuutta synnyttävän sekasortoisen ja ristiriitaisen, tuhoa ja turmelusta tuottavan elämän tyylin ja yhteisten asioiden väärin hoidon, pahan politiikan, josta kaikki, tavalla tai toisella kärsii. Kukaan ei ole turvassa näiltä valtavan paljoilta ja pahoilta vaikutuksilta, joita tämä meno, yhteiskunta ja kansakuntatuhot / maailman tuottaa, työttömyys, köyhyydet, onnettomuudet, riistot , sortamiset, väkivaltaisuudet, terrorisoinnit, kansanmurhat, sodat, sairaudet ym. vitsaukset, joita kirouksina vedetään päälleen, mukaan luettuna.

Tasavalloissa korkein valta ja vastuu kaikesta siitä, mitä sen keskuudessa harrastetaan on kansalla.

Kansan tehtävä on yhdessä yksimielisesti sopia ja päättää mitä ja miten sen keskuudessa tulee elää, tehdä / tuottaa, toimia, palvella ja harrastaa, niin etteivät tuota toisilleen eikä yhteiskunnalleen pahoinvointia, vääryyden tekojen seuraamuksina. Tasavalloissa kansa on esivalta, jonka on katsottava valvottava ja myöskin puututtava epäkohtiin, väärinkäytöksiin, ynnä muihin syyttömille tuskaa ja pahoinvointia tuottaviin asioihin, vaadittava asiantuntija palvelijoitaan saattamaan asiat siihen tilaan, ettei kukaan joudu syyttään kärsimään. Yhteiskunta on yhteistalous jossa kenelläkään ei saa olla oikeutta tehdä vääryyttä, eikä petollisella toimilla tuottaa yhteistalouden jäsenille epäoikeudenmukaisuutta, totuuden ja oikeuden lakien, vanhurskauden oppien vastaisesti.

Tässä on tie, sille nouskaa ja sitä käykää, sillä tämä on ainoa ja oikea tie hyvinvointiin, sekä turvalliseen ja turvattuun tulevaisuuteen.

Näin muistuttaen, valistaen, kehottaen, myös varoitukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Esko H.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.5.2004 Esko Halkosaari

Mikä estäisi kansalaisiamme ?

Järjestäytymästä tästä sekasorto ja ristiriita epätasavallan epäyhteiskunnasta, tasavalta yhteiskunnaksi ? Keskinäistä rakkautta ja huolenpitoa harjoittavaksi yhteistaloudeksi, jossa kaikki eläisi periaatteella, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, oikeuden mukaisesti ja oikein, jossa ei olisi oikeutta vääryyksien tekemisiin, eikä millekään muullekaan, toisilleen tai yhteiskunnalle pahoinvointia tuottavalle toiminnalle. Jossa kaikilla olisi vain oikeudet tehdä ja tuottaa ja harrastaa kaikkea hyödyllistä, rakentavaa, hyvinvointia ja turvallisuutta kaikille / itselleen tuottavaa. Olisi oikeus palvella ja saada palveluja, virkistys, hoito ja lepo mukaan luettuna ja huomioon otettuna.

Tällainen nykyelämälle tuntematon yhteiskuntaelämä tuntuu varmaan monille oudolta, kun on tottunut ja kasvanut / mukautunut tähän epä, tai vain joiltain osin ja vähän yhteistä, enemmälti kuitenkin yhteiselämää ja omaisuutta tuhoavaan, sekä yhtenäisyyttä repivään ja hajottavaan, elämän tyyliin ja toimintaan, siitä itsekin kärsien, suurimman osan ihmisistä siihen edes syytä tietämättä.

Kuka kannattaisi Todellista Hyvinvointi yhteiskunta, eli oikeudenmukaista ja totuuden pohjalta tasavaltaista yhteistalous elämää. Johon ei ole mitään muuta estettä, kuin kunkin oma halu ja tahto.

Eli tahdotko oikeuden ja totuudenmukaisuutta / taatusti hyvinvointia, turvallista ja turvattua tulevaisuutta. Joka ei edes loppuisi koskaan, vaan jatkuisi ja jatkuisi loputtomasti, jatkuen vielä parempana ajan rajan tulla puolenkin. Mikä valtava mahdollisuus ! Johon ovi on avattu ja tie viitoitettu. Astut vain mukaan, hyväksyt hyvinvointiin pääsyyn edellyttävät yhteiset ohjeet, ja sitten vain yhteistyöhön. Kukin niillä kyvyillä, taidoilla, opeilla, lahjoilla mitä omaa, käyttäen ja osansa yhteisestä hyvästä siinä oikeudenmukaisesti saaden. Olisi yhteistalous jossa kukaan ei katso omaa parastaan, vaan toisen. Erikoisesti heikompien puolta, ja muut sitten katsoo sinun parastasi ettet jäisi muita huonommalle osalle missään asiassa tai vaiheessa. Näin ei olisi mahdollisuuttakaan epäoikeuden mukaisuuteen. Jokaisen ollessa kansan edustaja / ja myös palvelija sekä palvelujen ja tuotteiden joita tuottavat käyttäjiä ja saajia. Jokainen voi harkita kohdallaan, ei vaadita ei pakkoa kakki on vain tarjolla, sinä vain valitset, joko hylkäät tai hyväksyt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 5. 2004 Esko Halkosaari

TV, väkivalta ja rikollisuus

Televisio ohjelmat suuri vaikuttaja, väärään opettaja, yllyttäjä, aivopesijä, väkivaltaa, rikollisuutta, haureutta, suosittavaa, moraalittomuuteen kasvattaja. Vaikkakin hiukan uutisointiakin, mutta ajankohtaisohjelmiltaan totuuden tuntemattomuutta, siksi vääristävää ja harhaanjohtavaa, siitä syystä surkeatasoista, vaikkakin koittavat jollain tavalla joitain asioita kritisoida, ja hapuilemalla yrittää totuutta perätä ja etsiä, ei kuitenkaan ole löytäneet, ei saaneet selville mistä kaikki väärät pahaa tuottavat asiat ja teot juontuu ja miksi.

Miksi siis TV ohjelmat ruokkii kaikenlaista väkivaltaa ja pahuutta, vääryyttä, petollisuutta, yllyttää uskottomuuteen ja haureuteen, tyrkyttää kaikenlaista saastaa joka välissä, petollisina ja pettäviksi tehtyinä mainoksina, ym. manipulointi ja huijaus ohjelmina. Joihin sitten ihmiset saadaan lankeamaan. Sanoohan tosin Raamattukin, eli Jumala Raamatussa, että viettelysten täytyy tulla, mutta jatkaa: VOI NIITÄ joiden kautta, sallimina / hyväksyminä, ja tekeminä ne, ja / niitä tulee.

Kuinka VÄHÄN ONKAAN HEITÄ, jotka ei ole niitä hyväksynyt, ilmaisemalla selkeästi ja julkisesti olevansa todella kauhistunut ja murheellinen siitä, että niitä esitetään julkisesti ja julkisissa tiedoitus välineissä, sekä TV, että radio ohjelmissa, kuin julkisesti esillä olevat lehdet ja muut kirjalliset, sekä muut paino tuotteet, ynnä muut valmisteetkin. Kuin yleisesti hyväksytyt valkokangas elokuvatkin.

Todella paljon ja monenlaisia on myös turhuuteen ja älyttömyyksiin luokiteltaviksi, uhkarohkeuteen villitseviä kilpailuja, urheilun nimellä kulkevia sirkustouhuja, sekä muita vastaavia älyttömyyksiä esitetty ja niillä villitty katsojia. Jotka suurimalta osaltaan ovat niihin nähden heikkoja, ja tempaavat tavalla tai toisella, jossain vaiheessa myös tekemään älyttömyyksiä, jos ei selvin päin, niin joko humala tai huume-aineen, tai hurmostilaan / pahaan taivuttavan musiikin vaikuttamana, jotka vaikuttaa olevan kansakunnissa yleisesti hyväksyttyjä, aineita ja menetelmiä, kaikenlaista pahuutta ja katkeruutta aiheuttavista seuraamuksistaan huolimatta. Joita sitten jokainen yhteiskunnan jäsen, syyttömätkin, joutuu niitä vaikutuksia hoidattamaan ja jälkiä korjaamaan, kustantamaan suurilla summilla, veromarkoillaan.

Missä on ja piilee tämän ajan vastuuntuntoiset, oikeamieliset, todelliset, yhteisistä asioista ja kaikista ihmisistä välittävät tasavaltalaiset. Ne joilla olisi edes hiukan ymmärrystä ja viisautta.

Eikä pelkästään rahan ja vallan sokaisevaa itsekästä kunnian himoa. Jotka ovat syntien ja nautintojen lihallista himoa, sitä, pelkästään sielullista silmäin pyyntöä, itsekästä halua ja itsensä korottamista. Todellisista ongelmista, tuhoamisista, turmelemisista, sekä ihmisten HÄDISTÄ välinpitämättömyyttä, vain itseään virkistävät ja omia palkkojaan omilla luvillaan koroittelevat pahan palvelijat ovat näitä, tämän jälkimmäisen kaltaisia. Ja näitä te ihmiset haluatte hallitsijoiksenne ja johtajiksenne / riistäjiksenne, onko viisasta ???

Totuuden ja oikeuden puolesta: Niin kuin Raamatussakin lukee: Vanhurskaus kansan koroittaa, mutta synti on kansakunnan häpeä ! Jeesuksen nimessä tiedoksi, opiksi ja varoitukseksi, Esko H.

====================================================================================

Klikkaa: edellinen