==============================================================================================

 

12.7.2004 Esko Halkosaari

 

Mikäkö estää herätyksen ???

Onko niin että makeaan uskonnollisuuden uneen vaipuneet, eivät halua herätä ja nousta ylös, niin kuin useasti ja monien kohdalla aamuisin on. Kun makeaa unta häiritsevä herätyskello soi, tai muut perheen jäsenet yrittävät ravistella hereille, kiukkuisesti käännetään kylkeä ja vedetään peittoa päälle, haluten vaan jatkaa nukkumista. On se useimmille tämä maailmaan mukautumisesta elämän löytäneellä niin vaikeaa herätä todellisuuteen, kun joku totuutta julki tuo ja asia todellinen asiantila alkaa paljastumaan, valkeus kun on sellainen joka paljastaa kaikki mihin kukin yössä oli tottunut jopa mieltynyt, niihin yön hämäriin puuhiin ja hedelmiin, jotka eivät kirkasta päivänvaloa kestä. Kyllähän siitäkin johtuen moni alkaa peittoa kiukuissaan ja peloissaan päälleen vetämään ja herätystä vastustamaan. Ja paljon onkin juuri sellaista ja sen tähden heräämistä vastustavia, jopa pilkkaavia, herjaavia ja panettelevia jopa syytteleviä, uneliaisuuden / maailmallisuuden puolesta saarnaajia tai puhujia.

Ensiksi se maailmallinen mukavuus kun tuntui ihan kivalta, ja toiseksi kun joutuu häpeään siitä että, viihtyi niin hyvin pimeydessä, (uni oli niin makeata) ja muutkin sen tulee huomaamaan. Jotkut kyllä nukkui levottomastikin aistien pahan ilmapiirin ympärillään ja unessaankin äännähteli ja voihki siitä tuskaisuudesta mitä se synnytti, ei kuitenkaan siitä unestaan kunnolla herännyt, vaikka olisi ollut aika herätä. Jokin siinä maailmallisuuden unessa piti otteessaan, niin ettei kuullut kunnolla herätyskellon (pasuunan) ääntä. Ja niin levoton uneliaisuus jatkui tähän asti, ehkä tästäkin herätyksen sanomasta huolimatta monien kohdalla jatkuen, myöskin monia ärsyttäen, ylös nouseminen ja työhön lähtö kun ei kaikkia niin kiinnostaisi.

Harvassa on tänäkin päivänä sellaiset, joilla tuska ja huoli Jumalan valtakunnan työstä ja pelastumattomista sieluista on niin suuri, että eivät ole antaneet periksi maailmallisuuden viihdyttäville unille, eivät luottaneet vain siihen, meillähän on tässä ihan kiva olla, pysytään tässä, kyllä armo riittää, ei sitä tarvitse mihinkään pyrkiä, kyllä kai Kristus itsensä kirkastaa ilman meitäkin, ja meillähän on jo kaikki, emme tarvitse enää mitään. Odotellaan tässä vain Herraa, ja ylöstempausta, onhan tämä pelkästään uskossa oleminen ja vähän keskenään puhuminenkin niin mielenkiintoista, on kuin kilpailua, kukahan meistä on suurin ja kuka rohkein maailman rajoja ylittämään, kuka uskaltautuu kauemmaksi ja syvemmä maailmallisuuteen, onhan se ihan jännittävää nähdäkin kuinka se maailma nielaisee. Voi sitten vähän korottaa itseänsä, keskenään puhella, nuhdella ja syytellä että kuinka se nyt noin, olikohan hän edes uskossa. Ei kuitenkaan varoiteltu eikä valistettu rajojen vaarallisuudesta, seurattiin vain mielenkiinnolla, että kuinkahan tuonkin käy.

Onkohan kukaan huomaavinaankaan tällaista. Ei varmaan moni ainakaan julkisesti tunnusta, vaikka olisi huomannutkin. Ehkä kuitenkin joku sydämessään Jumalalle tunnustaa, ja ottaa opiksi, että tästä eteenpäin varoittaa ja valistaa jos tarve vaatii, tai huomaa jotain vastaavaa, asiassa tai toisessa. Ehkä näillä foorumeillakin alkaa useammankin kirjoituksissa ja aiheissa kuulumaan, kuin mitä tähän asti.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, HERÄTYKSEKSI ja puheenaiheeksi otettavaksi, niin että johtaisi heräämiseen ja yhdistymiseen puhdistautuneina Kristuksessa, ettei enää olisi ja näkyisi näitä suuria tahroja eikä ryppyjä.

======================0======================0======================

13.7. 2004 Esko Halkosaari

Häiriintynyt maailma !!!

Maailman häiriintyneisyys näkyy kaikilla tasoilla monella eri tavalla. Onko kaikki ihmiset jo niin turtuneita ja häiriintyneitä, etteivät tiedosta eivätkä välitä mistään mitä ympäristössä tapahtuu ja mihinkä itsekin osallistuvat. Ovatko kaikki lapsesta saakka niin vinoon kasvatettu ja ns. aivopesty, koulutettu pahan palvelukseen, ja monenlaiseksi hölmöilijäksi ja apinoijaksi, ettei kykene enää itsenäiseen ajatteluun ja johtopäätösten tekemisiin. Kaikki menee ikään kuin massana kohti itsetuhoa. Tiedotusvälineiden ja erilaisten elokuvien ja monenkirjavilla sanoma, päivä, viikko, ja kuukausi lehdillä pidetään yllä tätä tuhon suuntaa ikään kuin edellä vetäjinä. Joihin ei oteta eikä hyväksytä toisensuuntaisia sanomia kirjoituksina, samoin muissakin tiedotusväline kanavissa, ei päästetä toisensuuntaisia asioita ihmisten tietoisuuteen, sensuroinnilla ja syrjinnällä estetään kansan hyvinvointiin tähtäävät rakentavat, asialliset, totuudenmukaisuuteen, oikeudenmukaisuuden takaamiseen, tuomiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät viestit. Joita asiantilan ollessa näin surkeassa tilassa, tarvittaisiin todella paljon ja monesta näkökulmasta valaisua, melkein "rautalangasta mallia vääntämistä", ennen kuin edes vähän, alkaa asia kirkastumaan.

Ei ihmiset enää tällaisen käsittelyn jälkeen jota ovat saaneet pienestä pitäen, kovin helposta palaudu luonnonmukaisesti, eli oikein ajatteluun, kun eivät ole koskaan sellaista saaneet maistaa, se tuntuu heistä niin oudolta ja vaikealta käsittää. Vaatii siis kertausta samasta asiasta useampaan kertaan, ennen kuin alkavat tajuamaan, niinhän se on kaikessa muussakin, ei ihminen kerrasta eikä kahdestakaan vielä opi, että ymmärtäisi kirkkaasti niin, että osaisi jotain jo tehdäkin oikein, siis totuudenmukaisuuteen perustuvasti, täydellisyyden suuntaan johtavasti, kanssa matkaajilleen hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavasti, myös itse siinä ohessa kaiken tarpeellisen saaden.

Edelleenkin Jeesuksen nimessä muistuttaen ja valistaen, kaikille oikeudeksi ja hyvinvoinniksi turvattuun elämään ja tulevaisuuteen, johon voi päästä ainoastaan Jumalan sanan ohjeisiin ja ehtoihin pitäytymällä, niistä pois poikkeamatta, Jeesuksen opetusten ja / apostolien mukaisesti niitä noudattamalla, kaikki hyvä ja oikea mahdollistuu. Esko H.

======================0========================0======================

14.7.2004 Esko Halkosaari

Hengellinen johtajuus.

Oikean, Jumalan seurakunnan johtaja voi olla vain Jeesuksen Kristuksen nimessä Kristusta kirkastava Jumalan sana ja Pyhä Henki. Joka voi olla ja vaikuttaa kaikissa Kristuksen omissa, Hänen nimessään. Alkaen apostoleissa, profeetoissa, opettajissa, paimenissa, profetoivissa arvostelijoissa, evankelistoissa, ja kaikissa muissakin palvelijoissa ja avustajissa, niin kuin Hän hyväksi ja oikeaksi näkee ja tietää, Jumalan seurakunnan parhaaksi. Paikkakuntien nimellä tunnettujen seurakuntiensa, valtakunnallista tasoa myöden, ja myös koko maailman. Niiden kaikkien yhteiseksi hyväksi, keskinäiseksi rakkaudeksi ja huolenpidoksi. Joissa suurin on aina kaikkien nöyrä, ahkera vastuuntuntoinen, luotettava, oikeamielinen, todellinen, pyyteetön vanhurskauden palvelija, (josta tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolisiltakin). Silloin lähinnä oikea esikuva Kristuksesta, kuitenkin vain omalla armoitus alueellaan parhaimmillaan.

Seurakuntien näkyvinä Johtajina ja ohjaajina voi olla vain apostolit, jotka valvovat ja ohjaavat oikeudenmukaisesti seurakuntien välistä keskinäistä rakkautta ja huolenpitoa, tasausta, tuotantoa ja palvelua, (niin kuin paikalliset paimenet valvovat ja hoitavat paikallisella tasolla). Valtakunnallisten edustaessa Jumalan seurakuntaa valtakunnan tasolla, on valtakunnallisia apostoleja ja alueellisia avustaja / johtaja apostoleja, jotka ovat valtakunnallisten apostolien alaisia. Apostolit kuuntelevat ja noudattavat profeettojen Jeesuksen nimessä ilmoittamiaan apostolien yksimielisesti oikeaksi todettuja, tutkittuja sanomien ohjeita. Jotka ovat annettu varoitukseksi, valistukseksi tai paremmin ja nopeammin täydellisyyden suuntaan edistymiseksi, kaikkien koko maailman Kristuksen omien yhteiseksi hyväksi, kuin myös lähimmäistemme parhaaksi, sekä suuremman mahdollisuuden voittaa sieluja, eli synnyttää Jumalan valtakunnan sanomaa julistamalla, totuutta julkituomalla = Kristusta kirkastamalla, uusia jäseniä Jumalan valtakuntaan.

Tänä päivänäkin vielä hajaannuksessa elävälle Jumalan seurakunnalle, muistutukseksi ja valistukseksi, myös kehotukseksi palaamaan apostolien ja profeettain perustukselle takaisin, yhdistymään Kristuksessa Hänen kirkkaudekseen Jumalan valtakunnan työn menestykseksi. Myös ulkopuolisten mielenkiinnon herättämiseksi, kaikelle oikealle ja totuudenmukaisuudelle, jota me hänen omansa Hänen nimessään edustamme.

Teille jotka olette kutsutut Kristuksen ruumiin rakentajiksi, apostoleiksi, profeetoiksi, opettajiksi, johtajiksi ja paimeniksi ym. palvelijoiksi. Olemme viimeisissä päivissä, alkakaa nostamaan päätänne ja nousemaan ylös tästä paikallaan polkevasta luopumuksen, uneliaisuustilasta jossa tänä päivänäkin seurakuntalaisinaan elämme.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, ensin arvosteltavaksi, sitten muistutukseksi, kehotukseksi, / herätykseksi. Näin tuoden, Jumalan armosta, Esko H. Kristuksessa Jeesuksessa.

======================0=========================0=====================

16.7.2004 Esko Halkosaari.

Suuria tulvavitsauksia / seuraamukset.

Jälleen Luoja, kaiken elämän antaja ja ylläpitäjä muistutteli, ja muistuttelee suurina itseään pitäviä ihmispoloisia heidän pienuudestaan. Kuinka käy kun Häntä kaikkivaltiasta vastaan kapinoidaan ja soditaan. Joutuivat ainakin Intiassa, Bangladesissa, Japanissa ja Ruotsissakin taas maistamaan miten käy kun Hän, Jumala kaikkivaltias ottaa varjelevan kätensä, jonkun yksilön, kansan osan, kylän, kansan, kaupungin tai valtakunnan, tai jopa koko maailmankin yltä. Historian kirjoista jotain selviää.

Miljoonat ihmiset menettivät kotinsa ja omaisuutensa, satoja hukkui, joutuen tai päästen ikuisuus verhon, meille näkymättömälle, joko tai puolelle. Ne jotka elävinä selviävät, saavat vielä kokea jälkiseuraukset jotka saattavat olla todella pahat, nälänhätineen, ym. pahoina asioina. Näillä sade / tulva vitsauksilla koko maailman ihmiskuntaa puhutellen ja muistuttaen heidän pienuudestaan, Häntä, Luojaa vastaan taistelijana, totuudenmukaisuutta ja oikeaa laillisuutta, kaikkea oikeaa ja hyvää = pyhää, (Kristuksen opin ja / apostolien mukaista). Väärällä ja väärään suuntaan elämällä ja menolla vastustaessaan, omiksi ja kanssaeläjiensä vahingoksi, myös koko luomakunnan turmelukseksi.

Yleensä eniten pakanallisissa, epäjumalia palvovissa maissa muistutukset ja puhuttelut ovat voimakkaimpia. Samoin niissä maissa joissa moraali on pahiten luhistunut. Juuri länsimaissa tämä ja muut syyt tuottavat kuolemaa ja onnettomuuksia sekä sairauksina ym. pahoina kärsimystä ja ahdinkoa tuottavine ongelmineen. Joita on todella valtavasti. Vaikka niistä julkisuudessa pidetäänkin vain hyvin pientä ääntä. Kun ovat jo niin yleistä ettei enää ylitä uutiskynnyksiä, niihin on jo myös niin turruttu, ettei enää edes kiinnitetä huomiota, kuin vasta omalle kohdalle iskiessä.

Sitä kun kun ei ole niin mukavaa puhua pahoista ja ikävistä asioista, ne kun masentaa lähimmäisiä, ja hallitsevia sekä heitä kannattavia valtuuttajiaan. Herättäisi vielä ikäviä kysymyksiäkin siitä, miksi näitä ongelmia on, mistä ne sikiää ja miksi niitä on.
Ettei vain johtuisi kristillisyyttä tunnustavan länsimaailmaan epäkristillisyydestä, on taivuttu antikristilliseen uskonnollisuuteen, jossa ei ole väliä, miten elää, miten paljon vääryyttä tekee ja erilaisiin laittomuuksiin (Jumalan sanan vastaisuuksiin osallistuu) kunhan on nimet kirjoissa, edes jonkun, useista erinimisistä kirkoista. Joissa puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta mutta ei tehdä eikä eletä, niin kuin Jumalan sana kehottaa ja neuvoo, eli oikein. Jolloin itse Isä Jumala olisi mukana ja siunaamassa kaikki Hänen sanansa Kristuksen Jeesuksen opetusten mukaiset teot ja koko elämän kaikkine tarpeineen.

Ehkä aina jotkut ottaa varoittavista ja muistuttavista puhutteluista vaarin ja kääntyvät syntinsä tunnustaen ja myöskin vastaisuudessa tekemiset hyljäten, kääntyen etsimään elävää Jumalaa ja Hänen valtakuntaansa, jota Kristus Jeesus edustaa ja ovea auki pitää kaikille, jotka vaan tahtovat ahtaasta portista sisälle, todelliseen elämään käydä.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, palvelijanaan ja kehotuksestaan muistutukseksi tuoden, Esko H.

======================0========================0=======================

17.7.2004 Esko Halkosaari.

Varustautuminen / valmistautuminen.

Nyt lopunajan viimehetkissä ennen ylöstempausta: Pitäisi Jumalan seurakuntalaisten, ennen kaikkea seurakuntana valmistautua siihen tilaan että ei ole tahraa eikä ryppyä. Että kaikki ovat yksimielisiä, keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpito yhteydessä, täydellisessä yhteistyössä Jumalaa ja toisiaan kokosydämistään palvellen, toistensa kunnioittamisissa kilpaillen. Irrottautua osallisuudesta tämän pahan vallassa olevan maailman synteihin. Järjestäytyä Hengelliseksi huonekunnaksi Kristuksessa, joka on maailmassa, muttei osa maailmaa, ei siis olisi enää osa tätä Jumalatonta, Jumalan kieltävää, Jumalaa vastaan sotivaa, saatanaa palvelevaa, luomakuntaa ja kaikkia luotuja tuhoavaa ja turmelevaa maailmaa.

Hengelliseksi huonekunnaksi Kristuksessa yhdistyminen vaatii järjestystä apostolisen seurakuntaopin pohjalta ja mukaisesti, kaikki Kristuksen omat yhtä olevaksi ja yksimielisinä, elämään ja kantamaan huolta kaikista jäsenistä. Niin että jokainen osallistuu yhteistyöhön ja jokainen myös saa tasapuolisen Kristuksen opetusten pohjalta oikeudenmukaisen toimeentulonsa, jossa myös tehdään apostolien opetusten mukaista tasausta, jossa jokainen käyttää omaisuuttaan kaikkien yhteiseksi hyväksi ja menestykseksi. Mitä sitten kenelläkin on tiloja, välineitä, tietoa, taitoa, ym.

Jumalan paikallis-seurakuntien on toimittava seurakuntina keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa samoin kuin yksilöiden tasolla paikallis-seurakunnissakin, (jos toimii ?) Olemme seurakuntina velvolliset elämään yhteistyössä, ja pyrkimään sellaiseen tilaan että pedonmerkin tullessa voimaan olemme itsenäisesti toimeentulevia, pedonmerkki systeemistä riippumattomia. Ollen siinä vaiheessa varustautuneet omavaraisuuteen kaikessa mahdollisessa, johon mahdollisuudet tänä päivänä ainakin länsimaissa ovat hyvät ja suuret. Uskottavasti myös muualla maailmassa, kun vain lähtevät käytännön tasolle samalla periaatteella. Syyllä että, ei voi osallistua vallassa ja valtaa pitävien ja heitä tukevien synteihin, Jumalaa ja lähimmäisiään vastaan pahaa tehden. Jota kaikkialla maailmassa törkeästi harrastetaan. Toimia samoin kuin Israel akanaan Egyptistä irrottautuessaan.

Nyt koko maailma kuvaa silloista Egyptiä, sen velhoutta ja Jumala vastaisuutta, ja siksi Heidän synteihin osallisuudesta ja mukautumisesta pitää sanoutua irti, pitää erota siitä / heistä, vaihtoehdoksi ja vaihtoehtoiseksi valtakunnaksi, eli yhteistaloudeksi, Kristilliseksi yhteiskunnaksi, eli Jumalan seurakunnaksi. Tämä kyseinen asia vaatii rakentumisyhteyttä, aluksi kirjallista kokoontumista, profetoimista ja arvostelua, eli keskustelua niistä asioista jota tähän lähtemiseksi ja pääsemiseksi tarvitsee selvittää. Niin että ne kaikki, jotka ovat tähän työhön kutsutut saisivat tietoa tästä suuresta, monia herättävästä hankkeesta. Johon monet yrittää jopa teeskennellen päästä mukaan, ja paljon tuleekin pääsemään, Mutta käy niin kuin kuninkaan järjestämissä juhlissa Raamatun kertomuksessa, kaikilla ei ollut juhlakelpoista asua yllään, ja siksi tulivat ulosheitetyksi.

Jeesuksen nimessä kehotukseksi kutsutuille, valmistautukaa ja varustautukaa, Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala ja Herra. Esko H.

======================0==========================0=====================

25.7.2004-07-25 Esko Halkosaari

Uskonnollisuus / epäjärjestys !

Pelkään uskonnollisuuteen tyytyminen on johtanut Jumalaan uskovat tähän hirveään epäjärjestys ja sekasorto tilanteeseen, jossa uskotaan ja puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, ei kuitenkaan pyhässä totuuden, armon, rakkauden Hengessä. Kiivaillaan ja väitellään opillisista asioista jotka ei millään tavalla rakenna Jumalan seurakuntia , vaan on mihinkään johtamattomien omien käsitysten jumalan puolesta turhaan puhumista, joka jopa koituu häiriöksi ja hämmennykseksi Jumalan valtakuntaa etsiville. Tänä päivänä ei juuri moniakaan näytä enää kiinnostavan Jumalan valtakunta työ ja elämä. Pelkkä uskominen näyttää riittävän, joka ei kuitenkaan mihinkään johda, eikä vie eteenpäin sinne täydellisyyden suuntaan, johon kaikki olemme kutsutut pyrkimään. Uskonnollisten puheet näyttää olevan kaikesta muusta puhumista, kuin Jumalan valtakunnan tai seurakunnan rakentamistyöstä, Jumalan kansana täydellisessä yhteistyössä täydellisyyteen pyrkimisestä.

Tämän uskonnollisen ristiriitaisuus ja sekasortotilan korjaamiseksi, kaikkien on syytä tarkistaa omat käsityksensä Jumalan seurakunnasta, apostolisesta seurakuntayhteys ja elämä asiasta, johon kuuluu kaikkien Kristuksen omien keskinäinen rakkaus ja huolenpito, toistemme kunnioittamisessa kilpailu, jossa kukaan ei katso omaa parastaan, vaan aina sen heikomman, joka on jäänyt vaille jostain mitä muilla on. Näin toimien kenenkään ei tarvitse huolehtia omasta ja perheensä toimeentulosta, vaan muut pitää huolta että, kaikilla on tasapuolinen ja oikeudenmukainen, mahdollisuus sekä tekemisen että saamisen puolesta, jos joku näkee jonkun kärsivän puutetta, on siitä puhuttava seurakunnan paimenille, jotka selvittää asian ja pitää huolen että ongelma hoituu kuntoon.

Näin Jumalan kansa kansana, on eksynyt pois Kristuksesta ja ajautunut vain Jeesus nimi uskonnollisuuteen, ("heillä on se nimi mutta he kieltävät sen voiman"), siksi ovat voimattomia saamaan asioihin minkäänlaista järjestystä ja totuudenmukaisuutta, ovat pimeyden suohon eksyneitä, toisiaan syytellen, kassapalvelijoitaan lyöden ja myös toisiaan väärin hyväkseen käyttäjiä. Löytyykö enää ketään joka tahtoisi alkaa seuraamaan JEESUSTA KRISTUSTA. Noudattamaan Hänen ja / apostolien opetusten mukaista, Hänen, Kristuksen ruumista rakentavaa ja silloin myös Kristusta kirkastavaa yhteistyötä ja yhteiselämää.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jumalan lampaita etsien ja peräänkuuluttaen, vähäinen palvelijansa ja seuraajansa Esko H.

======================0==========================0=====================

26.7.2004 Esko Halkosaari

Sekasorrosta järjestykseen / hyvinvointiin.

Ihmisten politikoinnin (yhteiskunnan yhteisten asioiden hoito) jota se ei tänä päivänä ole, vaan kunkin järjestön ja etenkin niitä johtavien omien asioiden ja etujen ajamista / seurauksena aikaan saatu sekasorto, ristiriitaisuus, kaikkine pahoinvointeineen, puute ja kurjuus ahdinkoineen ja väkivaltaisuuksineen, myös suurin osa sairauksista. Joissa maailma tänä päivänäkin huokaa, valittaa ja kärsii lukemattomin eri tavoin, kuitenkin syystäänkin. Koska ovat valinneet ja valtuuttaneet Jumalan kieltävät laittomuuden tekijät hallitsijoikseen ja johtajikseen, sekä palvelijoikseen / lypsäjikseen. Eikä Jumalakaan ole asiaan puuttunut ihmisten pahuuden ja kaikkeen syntisyyteen, Kaikkiin mahdollisiin Jumalan kieltäviin harrastuksiinsa mielistymistensä tähden. Jotka on vihollisuutta Häntä, ihmisten ja myös kaiken muunkin luojaa ja elämän antajaa sekä ylläpitäjää kohtaan.

Jumala antaa ihmisten jotka eivät Häntä kunnioita, eikä halua noudattaa Hänen antamia täydellisen elämän ohjeitaan, kurittaa ja rusikoida toisiaan sielunvihollisen, saatanan vaikuttamana ja johdattamana. Sillä ihmiset itse, ovat tämän valinnan tehneet kukin omalla kohdallaan, hylkäämällä Kristuksen Jeesuksen / Itse Isä Jumalan = Luojan. Silloin kaikkien oikean ja hyvän, ja silloin mahdollisuuden kestävään rauhaan, hyvinvointiin, turvattuun turvalliseen tulevaisuuteen pääsyn.

Siihen kun ei ole olemassa, eikä koskaan tule muuta tietä, kuin se jonka Jeesus Kristus on ilmoittanut, tien viitoittanut, sanoillaan ja teoillaan vahvistaen osoittanut. Että kaikki on mahdollista niille jotka uskovat / vasta ymmärtävät, jos vilpittömästi ja nöyrästi Häntä / Jumalan hyvää ja hyvyyttä, turvaa ja turvallisuutta kaikkine hyvin vointeineen, onnellisuutta etsivät.

Sille tielle voi ehkä vieläkin vähän aikaa olla mahdollisuus päästä, armonaika on kuitenkin loppumaisillaan, on Kuin Nooan päivinä, hänen, joka rakensi arkkia pelastuakseen Jumalan tuomiolta ja vihalta, (vedenpaisumus) kirouksilta jonka olivat Jumala vastaisuudellaan inhottavilla synneillään, valheillaan, vääryyksillään, petoksillaan, moraalittomuuksillaan / härskeyksillään ja röyhkeyksillään, kierouksillaan kaikkea pahaa ja paholaista palvellen päälleen vetäneet. Silloin ansainneet, eli tilanneet. "Mitä kylvää sitä niittää". Tai, "sitä saa mitä tilaa".

Näin Jumalan rakkaudella, mutta ihan kaikella vakavuudella ja totuudenmukaisuudella, totuuden Pyhässä Hengessä muistuttaen ja valistaen tästä hyvästä vaihtoehdosta, jos olisi joku, joka haluaisi kääntyä ja muuttaa saatanan leiristä, armollisen ja pyhän, silloin hyvän Jumalan leiriin ja valtakuntaan Joka on maailmassa, mutta ei ole osa tätä pahaa maailmaa. vähäinen Kristuksen seuraaja, Hänen, Jeesus nimessään, palvelijansa Esko H.

======================0========================0======================

27.7.2004 Esko Halkosaari

Hyvän vai pahan puolella ?

Ihmiset voi elää joko kokonaan hyvän puolella, tai sitten ovat kokonaan pahan puolen valtakunnassa tai leirissä. Jossa voi näyttää lyhyesti katsottuna olevan jotain hyvääkin, joka ei kuitenkaan tee siitä hyvän valtakunnaan osaakaan. Hyvässä valtakunnassa kun ei voi, eikä saa olla vähääkään pahaa. Sillä Jumala on ilmoittanut että kaikki mikä ei ole Hänen sanansa mukaista hyvää istutusta, on juurineen revittävä Hänen hyvästä valtakunnastaan tai ns. leiristään.

ON SIIS OLEMASSA KAKSI ERI VALTAKUNTAA, toinen on pimeyden, toinen valkeuden. Toinen perustuu valheiden ja vääryyden lakeihin, on hiekka perustus. Toinen totuuden ja oikeuden lakiin, eli Jumalan sanaan, on kallio perusta, jolle rakennettu kestää. Hiekalle rakennetut, hajoilee toinen toisensa jälkeen, niin kuin historia on toistuvasti vuosi sadoista ja tuhansista toisiin osoittanut käyvän, elämällään ja teoillaan Jumalan kieltävien kansakuntien ja maailmanvaltojen kohdalla koko ihmiskunnan historian ajan tämä kierre on toistunut.

Jumalaan uskovat, eli maailmallisuuden sekasortoon ja ristiriitaisuuksiin pienestä lapsesta asti kasvatettu, tämän maailman sikeästä, totuuden tuntemattomuuden unesta heränneet, ns. uskoon tulleet, elämän muutoksen oikeaan suuntaan ottavat, ratkaisun tekevät. Eli valitsevat ja siirtyvät kukin omakohtaisesti sen hyvän valtakunnan puoleen, oppimaan ja osallistumaan sen rakentamiseen, siinä elämän ja yltäkylläisyyden saaden, kaikkine hyvin vointeineen, turvattuine turvallisine tulevaisuuksineen. Jonka hyvän tarkoituksen ja täydellisyyden päämäärää alkavat tiedostamaan ja hengen silmin näkemään päivä päivältä yhä selkeämmin.

"Ketä palvelet sen orja olet", lukee totuuden lähdekirjassa Raamatussa. Ihminen voi siis elää joko Jumalan puolella, tai olla tekemässä ikuista tiedostettua kuolemaa saatanan valtakunnan (tämä paha maailma) puolella. = Kulkeutuen sinne ikuisen kärsimysten puolelle, ikuiseen kadotukseen. Näin itsensä sinne tuomiten, hylkäämällä tämän tarjotun paremman vaihtoehdon, eli Jumalan valtakunnan puolen, Jonne Jeesus Kristus on oven avannut ja tien opetuksillaan ja / apostolien viitoittanut.

Oikean suunnan valitsemiseksi / pelastukseksi ja turvallisen, turvatun ja hyvinvoinnin mahdollistavan vaihtoehdon valitsemiseksi, valistaen. Sekä puheenaiheeksi otettavaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, näin Hänestä muistuttaen, tuoden, Esko H.

=======================0========================0=====================

28.7.2004 Esko Halkosaari

Jeesus kutsuu omiaan yhteistyöhön

Kristus Jeesus kutsuu ruumiinsa jäseniä yhteyteensä, yhdessä ja yksimielisinä rakentamaan Hänen seurakuntaansa, tekemään Hänen valtakuntaansa hyvää hedelmää kantavaksi, saattamaan sortuneet muurit kuntoon, puhdistamaan kaikki vääryyden ja välinpitämättömyyden sekä vinoutumisen aiheuttava sora pois. Sekä repimään juurineen kaikki opilliset valheistutukset, jotka ovat olleet esteenä Hänen omiensa yhteistyöhön yhdistymiselle, myös keskinäiseen rakkauteen ja huolenpitoon kaikkien Hänen omien kesken pääsylle. Pyhä henki murehtii kun lähes kaikki juoksevat vain omien huoneidensa puolesta, vaikka Jumalan huone on täysin rauniona, hajaannuksen ja sekasorron häpeätilassa. Eikä siitä ole tässä tilassa valoksi eikä suolaksi yhä enemmän mädäntyvälle pimeydessä, suurissa kärsimyksissä olevalle maailmalle (ihmiskunnalle, sekä koko luomakunnalle).

Oletko sinä tämän lukija niihin lampaisiinsa lukeutuva, joita Hän nyt kutsuu ja tahtoo koota Pyhässä Jeesus Kristus Nimessään, omalle vanhurskauden laitumelleen. Jossa on ravintoa ja täydellisen elämän mahdollisuudet, kaikkinainen hyvä huolenpito ja rakkauden sekä totuuden / totuudenmukaisuuden vaikuttama siunattu turvallisuus ja turvattu tulevaisuus Hänessä, Jumalan valtakunnan Herrassa. Tunnistatko tässä kutsuhuudossa Hänen, Hyvän paimenen äänensä. Joka on puolestasi itsensä uhrannut ja ansainnut sinulle tämän hyvän puolen mahdollisuuden. Ja olla mukana tätä hyvää ja oikeaa, täydellisyyteen ohjaavassa ja johtavassa vaihtoehdossa tietä raivaamassa, soraa poistamassa ja uutta rakentamassa, eikä vain vanhaan vaippaan paikkoja uudesta kankaasta laittelemassa, jossa nyt mukana olet.

Tässä Hänen seurakunta / valtakunta vaihtoehdossa ei ole sijaa vääryyksille eikä millekään Jumalan sanan vastaiselle ja pahalle. Tässä on mahdollisuus elää keskinäisessä rakkaudessa ja myös päästä hyvän huolenpidon hyvistä hedelmistä osalliseksi, ei enää riitoja ja toistensa kyräilyä, ei syytä kateuteen eikä katkeruuteen, eikä enää kenelläkään mahdollisuutta alkaa heroina hallitsemaan ja vain muita komentelemaan.

Tässä vaihtoehdossa ainoastaan Kristuksen Pyhällä, totuuden ja oikeuden Hengellä on kaikki hallinta oikeudet Hänellä joka ainoastaan tuntee ja tietää kaikki, ja Hän käyttää kaikkia omiaan ilmoitus kanavinaan ja antaa mahdollisuuden kaikille osallistua arvostelemaan sen, mitä Hän kenenkin kautta nimessään puhuu, kehottaa, valistaa, varoittaa, uutta ilmoittaa, niin että kaikki saavat tietää ja voivat olla mukana ns. Ruumiinsa verenkierrossa, joka hoitaa ruokkii ja valistaa jokaisen ruumiinsa jäsenen, joka Häntä, silloin myös hänen omiaan sekä myös lähimmäisiään palvelee. Silloin itsekin yltäkylläisen, oikean todellisen, totuuden ja myös oikeuden mukaisen elämän saaden.

Jeesuksen Kristuksen nimessä Häntä seuraamaan kutsuen, sanoista tekoihin ryhtymään. Huutavan äänenä erämaasta, Esko H

=========================================================================

Loppu: Klikkaa kohtaa edellinen