Kirjoittaja Viesti : Leo The Lion Netmission keskustelu foorum (yleinen)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lähetetty: Lau Huh 26, 4, 2003 16:27

Viestin aihe: Ennalle asetettu VANHURSKAUS ja YMMÄRRYS LOPUNAJOISTA

SRK:N ENALLEASETUS

Uudet löydöt Kristuksen ansiosta meidän hyväksemme ja muiden raamatullisten asioiden julkitulo vie uskovia ja uskovien ryhmiä eteenpäin Herrassa. Täten myös apostolinen/alkuseurakunnallinen tila tulee pikku hiljaa tai räjähtäen nykysrk:n tietoisuuteen. Uskovat joutuvat valitsemaan: Seuratako Herraa "tuli mitä tuli -asenteella" vai jäädäkö aikaisemmin vallitsevan vangiksi? Jonkinlainen kahtia jako on hyvinkin mahdollista srk:ssa: Nähdäkö asiat kuin pääosa Israelia erämaavaelluksella vai niin kuin Joosua ja Kaaleb toisessa Hengessä?

YMMÄRRYS LOPUNAJOISTA
Srk:n kahtiajako voi olla seurausta myös eri asenteista srk:n piirissä suhteessa lopunaikaan. Toiset näkevät kaiken vain lisääntyvän pimeyden ja pelottavuuden näkökulmasta. Toiset taas näkevät asian Jumalan kaikkivoipaisuudesta käsin kuten Joosua ja Kaaleb aikoinaan. Edellinen ryhmä on taipuvainen masentuneisuuteen, syntiin ja epäuskoon ja jälkimmäinen taas sielujen suureen sadonkorjuun toivoon, Herran kunnian ja kirkkauden ilmestymiseen ja uskoon. Ilmestyskirjan, Danielin kirjan, Sakarjan kirjan yms. profeetallisten kirjojen tulkinta ja ymmärrys lisääntyy vauhdilla. Pitämällä näissäkin tiukasti kiinni vain vanhasta opetuksesta voi "lopullinen" ymmärrys ja ilmestys jäädä saamatta.

Antikristuksen liiallinen etsiminen ja tarkkailu nyt voi viedä kohti pimeyttä, kun taas usko teurastettuun Karitsaan ja Hänen kuninkaalliseen voimansa julkituloon korottaa meitä Herrassa tekemään uskomattomia vuorten siirtoja.
_________________
Herra lähtee sotaan niinkuin sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee vihollisiansa. Minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Muta nyt minä ... ( Jes42:13,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo The Lion. Lähetetty: Sun Huh 27, 4, 2003 13:04

Maran ata!

Soisinpa, että kaikki ajattelisivat nyt niin kuin minä em. alkukirjoituksessa. En tarkoita ylpeillen, mutta uusi kirkkaampi, voimakkaampi, Hengen inspiroima, raamatullinen, inhimillisen viisauden hylkäävä, uskoon ja lupauksiin perustuva ja itse srk:n Herran antama ilmestys tulisi lopunajan uskoville kaikesta! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esko Halkosaari Paikkakunta: Hanko. Lähetetty: Sun Huh 27, 4, 2003 2:59 Viestin aihe:

" totisesti, totisesti ". Herätkää nyt muutkin, nouskaa ylös ja nostakaa päänne.
" Katso, ylkä tulee valmistukaa" !!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kävijä. Lähetetty: Maa Huh 28, 4, 2003 10:31 Viestin aihe:

"Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." (Matt. 24:9-14)

"Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:8)

"Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa." (Apt. 20:29-32)

"Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa." (Mark. 13:37) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Linkit sivulle