===================================================================================

16.4.2004 Esko Halkosaari

 

Jeesus elokuvan, Passion of Christ, viesti

Valtavan suosion saaneen, Jeesuksen viimehetkistä kertova elokuva viestittää ja muistuttaa ihmiskuntaa siitä, kuinka suurta väkivaltaa edelleenkin teemme elämän ruhtinaalle, totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden tarjoajalle, kaikkitietävälle ja kaikkinäkevälle elämän Herralle.

Nyt vaan Hänen USKOLLISILLE seuraajilleen, hänen sanaansa oikein julistaville vanhurskaille.

Jo Hänen ensimmäisiä opetuslapsiaan vainottiin ja tapettiin, saman kohtalon saivat kokea apostolit, jotka Hän oli valinnut siihen osaan, niin myös heidän opettamansa monet muut uskolliset, jotka lähtivät viemään Rakkauden ja totuuden sanomaa, Jumalan valtakunnan ja armon evankeliumia eteenpäin.

Israelin valtakunnan tuhouduttua, sen myötä alkuseurakunnan hajaannuttua ja jäsenten lähtien moneen eri suuntaan sanomaa viemään ja seurakuntia synnyttämään kukin suunnillaan. Kuitenkin saman opin, samojen ohjeiden ja ehtojen, yhden ja ainoan, oikean totuuden mukaisesti jota Hän, Jeesus edusti ja edustaa. Joita sitten vastustettiin ja vainottiin antikristillisen hengen valtaamien ja myös pakanoiden tahoilta, samoin kuin Jeesusta itseäänkin Israelissa elinaikanaan.

Näin jatkuen edelleenkin, eli todella veristä on ollut ja edelleenkin on, todellisten Kristillisten, Jeesusta kokosydämisesti seuraavien elämä, niin henkiseltä kuin fyysiseltäkin puolin, Kuitenkin Jeesus itse on ollut kokoajan heidän kanssaan ja mukanaan, kuin edelleenkin.

Mutta todella suuret on ollut myös ne valtataistelut, kansanmurhat ja sodat, lisäksi 2 maailman sotaa, joita nämä Jumalan vastustamiset on aiheuttanut koko maailmalle, myöskin edelleenkin jatkuen, kulkien kansakunnasta toiseen Jumalan tuomioina, joita ovat kansakuntina päälleen vetäneet kirousten tien valinneina. Tiedotusvälineemme niistä uutisoi päivittäin ja jopa hetkittäin, monilla eri kanavilla.

Sitten silloisen suuren maailmallisen valtakunnan julistettua kristinusko valtiouskonnoksi, siitä alkoi todellisten kristittyjen suuri vaino ja heidän tappaminen miekoilla, ja tulella rovioissa polttaen kaikenlaisten noitien ja muiden pahantekijöiden kanssa, heitä, Kristuksen Jeesuksen seuraajia tapettiin verisesti useita miljoonia, sen myötä kuitenkin sanoman eteenpäin meno vain moninkertaistui, mennen valtavalla voimalla eteenpäin kautta koko maailman. Niissä maissa ja kansakunnissa missä sitä ei hyväksytty, vaan tapettiin lähetyssaarnaajat. Jumala sitten salli niiden valtiouskontojen edustajien viedä miekan voimalla sitä omaa tulkintaansa Kristuksen opista, synnyttäen niitä koko kansan kirkkokuntia yhä uusia ja uusia, niin yhdistäen maailmallisuuden ja kristillisyyden sekamelskan, eli hiukan uskonnollisia, eli antikristillisen hengen hallitsemia, mutta maallisia yhteiskuntia. Joissa sanoilla hiukan tunnustetaan uskoa Jumalaan, mutta teoilla ja elämällä kielletään ja vastustetaan, soditaan Jumalaa vastaan, vainotaan jopa oikeita uskovaisia.

Ja juuri siitä syystä on syntynyt monia eriseurakuntia, koska ei voinut elää ja toimia Kristuksen opin ja tahdon mukaisesti näissä kansankirkkokunnissa, joissa oli toinen, eli totuutta ja oikeutta / oikeudenmukaisuutta, armoa ja rakkautta vastustava henki.

Elokuvan viesti on siis se: Että: nykymaailma sotii ja ruoskii Jeesusta vastaan taistellessaan Hänen omiaan, eli seuraajiaan / Häntä Itseään vastaan, ja jota voisi kuvailla henkisessä mielessä vielä paljon verisemmäksi ja kauheammaksi mitä se oli Jeesuksen aikana, kyllä tosiaan vastustus Jumalaa ja Jeesusta vastaan on tänäkin päivänä niin uskomattoman suurta, ei oikein missään foorumeilla saisi puhua Kristuksen armosta ja sanomasta, eikä Jumalan valtakunnan hyvää, totuudellista ja oikeudellista sanomaansa saisi viestittää, kuin ihan hiukan uskonto foorumeilla sielläkään ei täysin totuudenmukaisia hyväksytä, vaan ne poistetaan ylläpidon tai ns. sheriffien toimesta. Näin syyllistyen Jeesuksen Kristuksen uudelleen ja uudelleen hylkäämiseen, eli uudelleen ja uudelleen ristiinnaulitsemiseen. Jota Hänen hylkääminen kuvaa ja tarkoittaa. Siitä apostoli Paavalikin sanoi ja muistutti, kuinka he jäälleen ristiinnaulitsevat Kristuksen itselleen, valiten ja vapauttaen Jeesuksen sijasta pahantekijän herrakseen, joka oli Barabbas, jossa oli toinen, eli paha henki.

Mutta siinä myös piilee evankeliumin voima, mitä enemmän vastustetaan sitä nopeammin ja tehokkaammin menee myös eteenpäin. Koska kuulijoita on kuitenkin enemmän kuin suurta ääntä pitäviä vastustajia. Jotka tavallaan vain ruokkii ja innoittaa uusia ja uusia lukemaan ja kuulemaan tuota sanomaa, jota niin kovasti ja äänekkäästi, ikään kuin hirveästä pelosta, koitetaan vastustaa. Se tekee siitä niin kiinnostavan.

Hän Jeesus sanoi: Kaikki minkä sanotte tai teette yhdellekin vähimmistä jotka uskovat Häneen, sen teette Hänelle, Jeesukselle Kristukselle. "Totisesti" Jeesus Nasaretilaisen nimessä muistuttaen ja valistaen varoitukseksi, ettette enää Häntä Kaikkivaltiasta, Elämän Ruhtinasta ruoskisi, löisi, kivittäisi ja haavoittaisi. Vaan että kauhistuisitte ja katuisitte koko sydämistänne niitä kauhistuttavia tekoja joita olette, useimmat ehkä tietämättömyydessänne tai väärinkäsityksissänne tehneet. Tunnustakaa tekonne ja kaikki syntinne (rikoksenne ja välinpitämättömyytenne) Hänelle ja tehkää elämässänne muutos, hyväksymällä ja pyytämällä Häntä elämänne Herraksi, sillä muutoin teillä ei ole puolustajaa, tilintekojen ja tuomion päivänä, joka on JO OVELLA. Puolustaja Pyhä Henki, joka

Totuuden Henki / Esko H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.3.2004. Esko Halkosaari.

Missä on, DEMOKRATIAA ?

Eihän sitä ole edes näillä keskustelu foorumeilla. Täällähän sen jopa ylläpito estää, poistellessaan kaikkia ihmisiä koskevat ja kaikkiin aiheisiin liittyvät viestit, valistusta, varoitusta ja oikeaan turvalliseen suuntaan kehoittavat keskusteluaiheet, kaikkien ongelmien syistä ja ennalta ehkäisystä, todellisista hätäaiheista, kysymyksessä ollen.

Samoin tuollaiset hätäsanomien ja aiheiden poistaminen voisi luokitella myös syrjinnäksi, Kristillistä, totuuteen ja oikeuteen / oikeudenmukaisuuteen perustuvia aiheita kohtaan, eikö se ole RASISMIA, todellista kristillisyyttä kohtaan ??? Joka kaiken lisäksi on ainoa asia ja oppi, joka perustuu totuuteen. Kun kaikki muut ovat lähinnä pelkästään uskonnollisuuden, ja Jumalan, = totuuden kokonaan, tai osittain kieltävien olettamusten perustalla. Uskonnollisuus on vain puhumista ja tunnustamista pelkillä sanoilla, mutta elämällä, teoilla ja myös tavoitteilla kieltäviä.

Demokratiahan tulisi olla kansan tasavaltaa, josta se tänä päivänäkin on todella kaukana ja yhä kauemmaksi menossa. Syystä, ettei ole tänä päivänäkään totuuden ja oikeuden perustalla, vaan olettamusten ja toiveiden. Jotka jopa mahdottomia muuta kuin vanhurskauden pohjalta ja mukaisesti, silloin Jumalan sanan. Joka on ainoa, oikea, ja, aito, totuuden ja oikeuden / mukaisuuden LÄHDE.

Ja miten kansan tasavaltaan voi edes soveltaa demokratiaa. Jossa jo, hyvin pienikin enemmistö pääsee hallitsemaan, jopa valheellisuutta ja rahan voimaa hyväksi käyttäen, joka ei ole demokraattista menettelyä, ja pakottamaan siten noudattamaan päätöksiään ja ratkaisujaan, kaiken, eli koko kansan, pakkovaltansa alle. Joka niin kuin useimmiten historiassa, enemmistön ollessa väärässä, saattaa koko kansakunnan turmioon ja kurjuuteen.

Kansan tasavalta ei siis voi olla demokratiaa. Ei myöskään puolueellista, toisiaan vastaan asetelmia, vain omien etujen ja puolueiden etujen ajamista. Sekään ei ole demokratiaa, eli kansan tasavaltaa.

Tasavaltaa voi olla ainoastaan totuuden pohjalta ja mukaisesti toiminta, tuottaminen ja palveleminen koko kansan yhteiseksi hyväksi. silloin yksimielistä, rakentavaa, yhteishyödyllistä. Ei tuhoavaa ja turmelevaa, repivää ja sortavaa / onnettomuutta tuottavaa, eli epäoikeudenmukaista ja yhä suurempaan ja suurempaan sekasortoon johtavaa. Ja aina lopuksi keskinäisiin sotiin vievää. Joko sisällisiin tai ulkoisiin, jopa koko maailman sotiin.

Pyhässä totuuden Hengessä, Kristus Jeesus nimessä valistaen ja muistuttaen, myös varoitukseksi, ettette enää onnettomuudeksenne vaivaa näkisi, ja siten toimisi. Puolustaja / Esko H.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.4.2004 Esko Halkosaari

Bodomjärvi asian sanoma

Bodomjärvi surmien uudelleen esille ottaminen ja hautojen avaamisen sanoma.

Kyseessä olevan asian koskettaessa syvästi koko suomen kansaa vavahduttavasti. Surma kohdistui nuoriin, niin kuin Suomikin itsenäisenä kansana on nuori, samoin surmaaja iski yöllä, niin kuin nyt ja silloinkin jo lopunajan yössä kansakuntana eläessämme. Samoin unitila jossa nuoret silloin olivat, samoin Suomi kansakuntana / yhteiskuntana on ns. unitilassa. (hengellisesti heräämättömässä). Niin kuin surmaaja yllätti nukkuvat, niin myös Suomi itsenäisenä kansakuntana tuli yllätetyksi, Suomi neidon itsenäisyys riistettiin yllättäen hetkessä, kansakunnan, eli uhrin sitä tajuamatta. Heikko suoja (teltta) ei voinut estää eikä suojata teltan ulkopuolelta tulevaa hyökkäystä. Ei myöskään Suomen yhteiskuntaa pystynyt suojaamaan heikon henkisen suojan (Jumalan sanan tuntemattomuus) syyn tähden.

Niin kuin silloin, ei saatu kiinni surmaaja / ryöstäjää. Niin ei myöskään ole saatu kiinni tätä Suomen itsenäisyyden surmaaja / ryöstäjää.

Se, että nyt sitten on Bodomjärvi asiassa ilmennyt uutta kiinnostusta ja kiinnostavaa, tapahtunutta asiaa koskien, että on saatu jotain tutkinnallisesti tärkeää aineistoa, uudessa, totuuden valossa ilmennyttä ja tutkittuna vahvaa näyttöä syyllisestä, tai syyllisistä ? Joka saattaa johtaa totuuden löytymiseen ja siten syyllisen kiinni ottamiseen ja tuomitsemiseen, näin vapauttaen epätietoisuuden vangeiksi joutuneet lähiomaiset, joutuen kuitenkin asian tähden avaamaan myös surmattujen hautoja, joka saattaa joitakin hiukan loukatakin, tuntua epämiellyttävältä.

Näin myös Suomi yhteiskunnan kohdalla. On niitä jotka edelleenkin peräänantamattomasti jatkavat Suomen itsenäisyyden, todellisten surmaajien löytämiseen tähtäävää tutkimistaan ja näin pitävät asiaa unohtamatta tutkintaa ja siihen liittyvää asiaa vireillä. Hekään eivät kuitenkaan ole saaneet todellista syyllistä kiinni, vaikka heilläkin on asiasta paljon monenlaista vahvaa tietoa ja näyttöä itsenäisyyssurman tekotavoista. Monia ovat osoittaneet syyttävällä sormellaan, todellinen oikeus ei kuitenkaan ole antanut lupaa pidätyksiin ja tuomitsemisiin, epäluotettavan ja vajaan näytön ja todistusten tähden. Todellinen oikeus kun vaatii koko totuutta, varmaa, luotettavaa ja täysin aukotonta näyttöä syyllisen toiminnasta ja menettely tavoista / syyllisyydestä.

Niin myös joudutaan Suomi yhteiskunnan itsenäisyys surman selvittämiseksi avaamaan hautoja, (muistohautoja). Nuoren itsenäisen, surmatun Suomen itsenäisyyselämän kuolemaan johtaneita ruhjeita ja omaisuutta tarkasteltaviksi uudelleen ottaen, tutkittaviksi mitä kaikkea on tehty ja millä tavalla aiheutettu itsenäisyyden kuolemaan johtavia vammoja, minkälaisilla välineillä vaikutettu osallisuutta surmaan, tämän uuden löydetyn totuuden valossa tutkimalla.

Totuuden Pyhässä Hengessä, Esko H.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.4.2004 Esko Halkosaari.

Ei välky totuuden tähdet

Eikä kuki oikeuden kukat, rikkaruohoko vallannut kasvumaat. Kun oikeuden kukat ei pääse puhkeamaan kukkaan ?

Missähän mahtaa puutarhurin palvelijat vetelehtiä, kun kasvumaa on päässyt näin huonoon tilaan, että pelkkää rikkaruohoa pukkaa esiin, ja vielä näin voimallisesti. Vai ovatko hekin alkaneet ravitsemaan noita vääryyden rikkaruohoja, oikeuden pahoinvoinniksi ja heikkoudeksi, ettei pääsisi kukkimaan.

Ja saastepilvetkö peittäneet totuuden tähtien välkkeen, vai miksi ei näy. Missä ovat puhtaana pitolaitosten (vanhurskauden), Jumalan seurakunnan palvelijat, jotka ovat laitettu vartijoiksi saastuttajille, muistuttajiksi ja varoittajiksi pimeyden raskaista ja hirmuisista seuraamuksista ja oikean puhtaan tavan toimia ja elää osoittajiksi, itse edellä kulkijoina tien näyttäjinä. Eikä vain vaatimassa asiantuntemattomia, pimeydessä eläviä suuntaa näyttämään.

Kuulkaa lapseni, miksi ei pasuuna soi, ei kuulu totuuden ääntä, ei näy oikeuden valoa. Ette kai vain tekin ole nukkuneet pommiin, ette kai vain ole eksyneet. Vai oletteko peräti langenneet pois minun askeleistani ja suunnasta, jonka teille olen osoittanut, jättämässäni opetuksen sanassa, niiden ohjeissa ja täydellisyyteen ohjaavissa ehdoissa, totuuden ja oikeuden turvallisuus rajoissa, armon ja rakkauden raameissa.

Vai miksi käyttäydytte kuin Aatami ja Eeva, jotka yrittivät piiloutua, tottelemattomuutensa synnin aiheuttamassa pelossa, joka oli tottelemattomuuden aiheuttamaa alastomuuden, synnin paljastumisen ja näkymisen pelkoa. Sillä synti jättää aina jälkensä, sitä ei voi peittää eikä piilottaa, ja jos yrittää piiloutua sekin puhuu ja paljastaa sen. Ainoa keino on tunnustaa se, tai ne synnit joihin olette eksyneet tai langenneet. Ei auta edes erinimisillä, eriseurakunnat, viikunapuusta irrotetuilta kuivuvilla lehdillä yrittää luopumustaan peittää, ja niiden sekaan piiloutua, sillä se vasta räikeästi paljastaa sen totuuden, josta olette pois poikenneet, se osoittaa vain sen, että olette menneet avoimuudesta metsikköön, jonne ette usko avoimuudessa (kirkkaudessa) tai puhtaasti tietämättömyydessä elävien näkevän. Puhtaasti tietämättömyydessä elävät taas ei ymmärrä metsään tulla, kun avoimuutta, todellista elämää Kristuksessa, etsivät ja hakevat.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, kehoitan teitä kaikkia, jotka tahdotte alkaa noudattamaan Jumalan sanan oppeja ja ohjeita ehtoineen, tunnustamaan eksymyksenne, joka myös luopumukseen (paikallaan polkemiseen johtanut) näin edistymisen täydellisyyden suuntaan pysäyttänyt.

Puolustaja Pyhä Henki, joka Totuuden Henki / Esko H.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2004 Esko Halkosaari

Totuuden tuntemiseen

Vaikuttaa siltä että, jopa suurimalla osalla uskovaisistakin on totuuden tunto hämärtynyt, tai ei ole tullutkaan tuntemaan, vai mistä johtuu ja mitä pitäisi päätellä, kun sitä ei julkituoda, ei kirkasteta. Vaikka on Jumalan sanaa tutkittu ja Jeesuksesta ja Jumalasta keskusteltu ja toisiltaankin siitä koitettu kysellä, ja omia mielipiteitäänkin siitä ilmaista. Ei siitäkään huolimatta ole saatu sellaista valoa joka olisi sen totuuden kirkastanut siinä määrin että, voisi sitä julkisesti muillekin kirkastaa, osoittamalla käytännön toimenpiteisiin ohjaavia ja johtavaa Jumalan sanan mukaista ohjausta, tekoihin / yhdistymiseen Kristuksessa yhdeksi, Jumalan seurakunnaksi, Kristuksen ruumiiksi, totuuden noudattajaksi, jokaista jäsentä myöden, niin tien näyttäjiksi muillekin, jotka eivät totuuden ruhtinasta vielä tunne, vaikka sitä hapuillen etsivätkin.

Jos siis joku tuntee totuuden, mutta ei sitä julkituo, eikä pyri sitä muillekin kirkastamaan, hän on laittanut lamppunsa vakan alle, sellaisella ei ilmeisesti ole kuitenkaan Jumala suhde kunnossa, synti jota on myös itsekkyys, joka on välinpitämättömyyttä toisia kohtaan, saa ihmisen yrittämään piiloutumaan Jumalan kasvojen edestä, niin kuin Aatamin ja Eevankin, jotka olivat välinpitämättömiä Jumalan antamia ohjeita kohtaan. Alkoivat kuuntelemaan kapinahengen ääntä ja tottelemaan sitä. Näin on käynyt jokaiselle ihmiselle Herraamme Jeesusta lukuun ottamatta.

Ehkä on niin että, Jumala valitsee armostaan kenet Hän haluaa totuuden pylväiksi, eli Kristuksen ruumiin jäsenyyteen, jossa yhtyvät totuuden lähteen jäseniksi, valitettavasti vain siten, ettei keskinäinen jäsen yhteys toimi, koska valheellisuuden petolliset raja aidat, ovat päässeet erottaviksi tekijöiksi.

Saattaa kuitenkin olla ettemme kaikki ole menneet niin itseemme, että olisimme antautuneet puhtaan totuuden peilin, muidenkin arvostelun kohteiksi, kuin vain itsemme ja samanmielisiemme kuin vastaavienkin, Näin yhdessä eksyen. Vaikka näemme ja tiedämme että, omankaan käsityksemme mukainen tulkinta, ei ole johtanut käytännön tasolla yhdistymiseen, yhtä olemiseen, toistemme kunnioittamisissa ja palvelemisissa kilpailuun, keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa käytännössä, kaikkien samalla paikkakunnalla asuvien kanssa yhteistyössä ja palvelussa elämiseen, kaikkine uudentestamentin oppeineen, ohjeineen ja ehtoineen, mutta myös vapauksineen niissä rajoissa jotka Jeesuksen ja / apostolien opeissa ilmenee.

Totuus siis on Jumalan laki / tahto = täydellisyys, täydellisyyden laki, jonka alaisuuteen koko luomakunta on Jeesuksen kautta ja Jeesukseen, Jumalan sanaan luotu, ja sanan mukaisuuteen valmistettu, ja silloin Jumalan pyhän lain ja silloin Hengen / sanan, (Itse elämän lähde) kaikkivaltiaan käyttövoiman lähteestä käsin toimien ja elämän antaen kaikille luoduille. Jumalan kuviksi luoduilla kuitenkin on vapaus valita, taipuuko vai vastustaako Isän, luojan tahtoon. Tässä tulee kysymykseen se, mihin luciferkin lankesi / häneen vapaaehtoisesti yhtyneet. Heissä heräsi vallanhimo, kapinamieli oma vapaa tahto alkoi nousta Jumalan tahdon tilalle, heissä heräsi kuvitelma että, voivat toimia itsenäisesti, ilman luojansa asettamia rajoja, lakeja.

Kapinamieli syntyy siis itsekkyydestä, jossa luotu kuvittelee jo olevansa tarpeeksi täydellinen, koska ei itsekkyydessään näe oman itsensä vajavaisuuksia, alkaen sitten uskoa vain siihen vajavaiseen, jonka ylitse tai pidemmälle ei itse, eikä kaltaisensa näe. Siitäkään huolimatta että, näkee kaikenlaista vääryyden hedelmää ja kuulee kaikenlaista kitinää ja valitushuutoa, (tuskanhuutoa) ympärillään.

Voi olla niin, että se lieväkin itsekkyys, rakkaudettomuus sitä vähäisintä kohtaan, jota ei yleensä minään pidetä, estää näkemästä pidemmälle. Vaikka Jumalan sana selvästi opettaa että juuri se, on Jumalan järjestys, että juuri niissä vähäisimmissä on se suurin aarre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.4.2004 Esko Halkosaari.

Mikä valtava mahdollisuus !

Pimeyden palvelu / kirous, imee kuin avaruuden musta aukko uhrejaan. Jotka on Jumalan kieltäviä, Jumalattomuuteen mukautuvia, silloin suosivia, eli rikollisuutta luojaa, toisia ihmisiä, kuin itseäänkin vastaan siinä ohessa harrastavia. Suurimman osan ihmiskunnasta jopa ammatikseen laittomuutta harjoittaen, kansalaistensa siitä välittämättä, vaikka ovat vastuussa kaikesta siitä mitä kunkin, kansan tasavallassa hyväksytään, jossa jokainen yhteiskunnan jäsen on osaltaan vastuussa.

Jokaisella kun on jopa velvollisuus auttaa lähimmäistään, milloin näkee tai vaikka kuuleekin jonkun kärsivän jostain, ilman omaa tietoista syytään. Jokaisen ihmisen kansallinen velvollisuus on onnettomuus paikallakin pysähtyä auttamaan uhreja, ja varoittamaan muuta liikennettä siitä, että jotain on vialla, että nyt tarvitsee pysähtyä auttamaan, ja myös ohjaamaan kulkijoita eteen päin siten, ettei aiheuttaa enempää vahinkoa. Samaa on, ja sama pätee yhteiskunta, yhteiselo liikenteessä.

Kansakunnat yhteiskuntineen on siis taipunut yhä syvempään ja suurempaan syntien suosimiseen ja yllyttämiseen, kaikkinaiseen rikollisuuteen totuuden ja oikeuden lakia vastaan, silloin myös toisiaan vastaan. Suurimpina kaupallisuus ja kaupallinen tuotanto vääristymisineen ja keskinäisine kilpailuineen yhteistyön sijasta, moraalittomine viihteineen ja ostamisiin yllyttävine mainostamisineen ja pakkomyynteineen, esim. ylisuuret pakkaukset, suosituimmissa tuotteissa. Samoin useimmissa tarvike tuotteissa on useita kappaleita paketissa, ei voi ostaa vain yhtä, on ostettava koko pakkaus. Lisäksi pakkaus materiaali, hirmuinen määrä pahvia ja muovia jotka ovat vielä niin lujaa ja sitkeää ainetta, ettei ilman terä aseita saa edes auki, ja se jäte määrä mikä niistä syntyy, kun niitä ei saa puristettua edes pienimmiksi joustavuutensa tähden palautuvat taipumattomina. Vielä muoti villitysten laittaessa hävittämään hyväkuntoisia asusteita jotka ei tahdo kelvata enää kenellekään. Tällainen turhamaisuus keskinäisine kilpailuineen köyhdyttää ja tuhoaa ihmiskuntaa kovalla kädellä, valtavalla syöksykierteellä. Ja tämä kaikki tuottaa kirousta / sairautta ja kuolemaa ja kaikkea siltä välitä..

Myös kaikkien muidenkin, esim. autojen ja muiden kodinkoneiden kaupallisuus, osien keskinäinen sopimattomuus, tuhoaa hirmuisesti varallisuuttamme, tilojamme, sekä kuljetus ja tilaus kustannuksia aiheuttaen, kuin turhaa romuakin saastuttamaan luontoa ja ympäristöä, kaikenlaisia jätevuoria synnyttäen, joiden käsittely taas vaatii omat suuret kustannuksensa ja vaivansa.

Tässä nyt vähän alkua näiden asioiden tutkimiseksi ja tiedostamiseksi suurelle enemmistölle, jotka eivät ole edes näitäkään tajunneet, saati sitten kaikkia muita, ns. järjettömyyksiä, joita on lukemattomasti ja erilaisia, niin suuria kuin pieniäkin, joita ei ihmisenemmistö mitenkään tiedosta. Ovat niihin niin kasvaneet ja kasvatettu pienestä pitäen, että pitävät niitä ihan oikeana ja luonnollisina, vaikka tuottavat hirveästi pahoinvointia, onnettomuutta, onnettomuuksia, huolimattomuutta, väärien valintojen tekemisiä, välinpitämättömyyttä / pahoja seuraamuksia, humala ja huumehakuisuuksineen / väkivaltoineen, sairauksineen, katkeruuksineen, itsemurhineen, riitaisuuksineen, avioeroineen, katkeruuksineen, lasten heitteille jättöineen. Teettäen kaikenlaista itseään ja toisiaan, kuin luomakuntaakin vahingoittavaa laittomuutta.

Jos ihmiset tuottaisivat vain sen mikä on tarpeellista, ja senkin keskinäisessä sopimuksessa ja yhteistyössä, ei tulisi tällaisia hirmuisia ja köyhdyttäviä onnettomuutta ja onnettomuuksia, jopa sotia ym. ongelmia. Ihmisten elintaso ja hyvin vointi hyvän järkevän järjestyksen myötä monin kertautuisi, viihtyvyys olisi silloin jo ylitsevuotavaa, samoin rauha ja vapaus, jäisi aikaa myös nauttia elämästä ja luonnonmukaisuudesta, kuin itse luonnostakin, kun olisi valtavat mahdollisuudet rakentaa yhteistyössä erilaisia moni toimi yhteistiloja, maatila ja muita rakentavia harrastuspaikkoja, niin asuin lähiöllisiä, paikka kunnallisia kuin alueellisiakin. Joihin olisi mahdollista mennä koko perheineen totuuden ja oikeudenmukaisuuden ehdoin, viettämään ja harrastamaan kaikenlaista luovaa ja rakentavaa kuin myös virkistymäänkin, hyvässä ystävällisyyden, totuudenmukaisessa, puhtaan moraalin, eli RAKKAUDEN hengessä.

Tässä hiukan ajattelemisen aihetta niille, joita yhteiskunta ELÄMÄ, sen tuhoamisen sijasta kiinnostaa, ja haluavat alkaa parempaa elämän laatua toteuttamaan / viettämään. Kaikki mahdollisuudet, täydellisyyden opit, ohjeet ja ehdotkin, kun on jo valmiiksi tehty ja viitoitettu, kaikkien tutkittaviksi kirjattu ja kaikkien saataville jo valmiiksi saatettu. Se ainoa oikea, täydellisen totuuteen perustuvan oikeudenmukaisuuden lähde kirja. Vanhurskauden sana, Jeesuksen Kristuksen ja / apostolien opetukset. Kaikkine täydellisyystavoite oppeineen, jotka ovat varmat ja luotettavat ja silloin takuuvarmasti perille täydellisyyteen ohjaavat ja vievät, jopa ikuisesti tuvallisen elämän ja yltäkylläisyyden taaten.

Jeesus nimessä Jumalan rakkaudessa valistaen, Puolustaja Pyhä Henki joka Totuuden Henki / Esko H.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5.2004 Esko Halkosaari

Kristuksen / apostolinen seurakunta

Kristuksen seurakunta on tänä päivänä jakaantunut ja hajallaan monen nimisissä eriseuroissa, lahkoissa, uskonnollisissa jäsenyhdistyksissä, toisistaan erillään ja irrallaan olevina jäseninä. Vailla keskinäistä yhteyttä, yksimielisyyttä, rakkautta ja huolenpitoa olevissa ryhmissä. Näin ollen käytännössä Evlut. seurakunnan jäsenistä muodostuvan, maallisen ja uskonnollisen sekoitus yhteiskunnan / seurakunnan jäseninä. Eli Evlut. Kansankirkko jäseniä, opillisista erimielisyyksistään huolimatta ovat käytännössä samaa seurakuntaa, = Jumalan kieltävää yhteiskuntaa, eläen sen vääryyksiin ja laittomuuksiin ja moraalittomuuksiin mukautuneina sitä palvellen ja tukien, myös sen synteihin silloin osallistuen. Vaikka ovat ilmaisseet jollain tavalla omat opilliset eri käsityksensä, jotka ei pelkkien sanojen tasolla hyödytä eikä vaikuta käytännössä muuhun kuin toistensa lyömistä ja keskinäistä eripuraa ja riitaa, sillä ovat opillisista näkemys eroistaan huolimatta jääneet käytännössä aivan samalle tasolle, pysähdyksen tilaan.

On kuin ketjulla taloon kiinnitettyjä koiria, voivat kyllä haukkua ja pitää ääntä, mutta eivät pääse talosta irti, kun ovat siihen Evlut. yhteiskunnan / kiinnitetty. Ja kun nämä kiinnitetytkin ovat toisiaan kohtaan niin ylpeitä, toisiaan haukkuvia, keskenään riiteleviä, jossa, lihallisuuden hengessä ei ole mahdollistaakaan koskaan löytää keskinäistä rakkautta ja huolenpitoa, niin kuin Kristuksen pyhässä Hengessä olisi, jos taipuisivat Hänelle, Kristukselle kuuliaisiksi. Mutta kun lihan mieli on saanut vallan ja päässyt hallitsevaan asemaan kaikissa nykyisissä eriseuroissa, ja niihin tyytyväisinä mukautuvissa, "Se on" "meillä on tässä hyvä olla pysytään tässä" lihanmieli, ei hengen mieli.

Hengen mieli on pyrkiä eteenpäin kohti täydellisyyttä, johon ei voi päästä jos ei oteta kaikkia uskon veljiä / sisaria huomioon ja kutsuta mukaan yhteistyöhön, rakentamaan Jumalan seurakuntaa, ja vain Jumalan, Jeesuksen ja / apostolien opettamilla ja asettamilla ehdoilla.

Näissä kaikissa eriseuroissa on ihmisten lihallisen tuotoksen ehdot, jotka niissä vallitsee, jotka ovat pysäyttäneet edistymisen, = luopuneet seuraamasta Jeesusta Kristusta.

Eivätkä näin ollen täytä Kristuksen / apostolisen seurakunnan tunnusmerkkiä: Keskinäinen rakkaus ja huolenpito kaikkien samalla paikkakunnalla asuvien Jeesukseen kastettujen, Kristuksen omien kesken, ollen yksimielisiä ja täydellisesti YHTÄ. Toisiaan palvellen, totuutta julkituoden, maailman valkeutena ja maan suolana ollen, toistensa kunnioittamisissa kilpaillen, oikeaa suuntaa muillekin näyttäen, itse seurakuntana edellä kulkien, siten muitakin perässä vetäen.

Eli meillä Suomessakaan ei vielä tänäkään päivänä ole apostolista seurakuntaa eikä seurakuntia, eikä seurakunta elämää. On vain pelkää uskoa ja uskottavuuden tähden joitain pientä toimintaa.

Kyllä siis olisi aika parannuksen teolle, ennekuin on liian myöhäistä, voi jäädä sinne tyhmien neitsyiden joukkoon, joilla ei ollut öljyä astioissa, lampuista loppuvan täytteeksi. Niillä joilla oli myös astioissa, joutuivat sanomaan ettei tästä riitä meille ja teille, menkää myyjäin luo hakemaan.

Teille jotka olette kutsuttu yhdistymään Kristuksessa, ja rakentamaan Hänen, apostolista seurakuntaansa Kristuksen ruumista, paikkakunnan nimillä tunnettuja Jumalan seurakuntia, jotka tahdotte lähteä käytännön tasolla yhdistymään ja toimimaan, tästä pysähtyneisyyden tilasta edistymiseen, muitakin perässä vetämään, liikkeelle saattamaan. Sillä apostolinen seurakunta elämä ja tavoite on paljon pidemmällä, kuin missä tänä päivänä Jumalan kansana ollaan, olemme oikeastaan vasta pienen uskon ja vähän sanojenkin tasolla, eikä siksi niissäkään yksimielisiä.

Jeesuksen Kristuksen nimessä kehoittaen ja valistaen, myös herätykseksi ja varoitukseksi nukkuville / eksyneille. Esko H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5.2004 Esko Halkosaari

Onko syntiä olemassa ?

JA JOS ON SYNTIÄ, NIIN MITÄ SE ON JA MITEN VAIKUTTAA.

On ihmisiä jotka sanovat ettei syntiä ole olemassakaan. Niin, sokeat eivät näe, ja kuurot ei kuule, eikä ymmärtämättömät ymmärrä, syynä itsekkyys / ylpeyden syntisyys, joka lukeutuu muista välinpitämättömyyden synteihin, laiminLYÖNTI osastoon. Joka on niitä pahimpia laadultaan, koska sattuu niin moniin ja niin kipeästi. Ja joka on sokeuttanut (estänyt) näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään perimmäistä totuutta, joka vasta on koko totuus. Ne asiat joissa otetaan vain pieni osa totuus tarkasteltavaksi, lyhyeltä matkalta tai näkemykseltä oleva totuus. Väärässä, ja jopa suurelta osaltaan vääristyneessäkin voi olla pieni osa, eli lyhyt suoran (totuuden mukainen) pätkä jäljellä, sitten tuijotetaan vain siihen ja uskotaan että on kokonaan suoraa, eli totuuden mukaista. Vasta koko asia, alusta loppuun otettuna tarkasteltavaksi paljastuu koko totuus, ja silloin vasta vääristymät paljastuu, ja tulee huomioiduksi, ja voi kauhistus mitä kaikkea paljastuukaan näin tarkasteltuna. Uskaltaako monikaan edes katsoa tai alkaa ottamaan selvää mitä kaikkea koko totuus pitää sisällään, ja mistä / miten sitä näkökykyä siihen saa.

Sen verran totuuden valossa katsontaa, että voi sanoa jos ei olisi syntiä, = vääryyttä, valheellisuutta, petoksia, välinpitämättömyyttä, rakkaudettomuutta, sortoa, väkivaltaa, varastamista, tuhoamista, ilkivaltaa ym. pahaa. Ei silloin voisi olla niiden seuraamuksista kärsiviäkään, mutta kun niitä on maailma täynnä ja tukanhuutonsa kuuluu joka hetki ympäri maailmaa, kaikkien silmien edessä ja korvien kuulossa.

Tällaista totuutta niille, jotka kuvittelevat sokeudessaan ettei syntiä ja niiden seuraamusta ole olemassakaan. Ja jos on maalliset seuraamukset jo noin kovia, mitä sitten ikuisuus seuraamukset niille, jotka toistuvasti ja tietoisesti tekevät syntiä, = kaikkinaista vääryyttä joka on laittomuutta joka rikollisuutta, Jumala kaiken omistajaa, luojaa, elämän lahjoittajaa ja ylläpitäjää, sekä kaikkia toisia ihmisiä ja myös itseäänkin kohtaan, kuin myös koko luomakuntaa kohtaan monella tavalla.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, valkeudeksi pimeyteen, = totuudeksi valheellisuuteen, Puolustaja Pyhä Henki joka Totuuden Henki / Esko H.

====================================================================================

 

Klikkaa: edellinen