9. 6. 2003 Esko Halkosaari

 

MITEN SEURAATTE JEESUSTA ?

Paljon on uskosta ja Jeesuksesta puhujia ja oman uskonsuuntansa mukaan arvostelijoita, joka ei kuitenkaan ole apostolisen seurakunnan = Kristuksen ruumiin, eli puhtaasti Jumalan sanan valossa arvostelua. Näin ollen, on enemmänkin Jeesuksen seurakuntaa rakentamaan pyrkiviä, vastaan sotivaa arvostelua.
Jeesus on laittanut seurakuntansa perustuksen, jolle apostolit alkoivat Jeesuksen nimessä rakentaa. Joka sittemmin hajaannutettiin että näitä apostolisia seurakuntia syntyisi kaikkeen maailmaan, kaikille paikkakunnille. Mutta kävi niin kuin oli kirjoitettu, heidän omasta joukosta nousi niitä jotka alkoivatkin vaatia ja rakentaa oman tulkintansa perustuksille, joka oli eri kuin Kristuksen laittama perustus. siitä alkoi keskinäinen riita ja väittely, toistensa lyöminen ja jopa toistensa suvaitseminen,
Kristuksen laittaman perustuksen kustannuksella, jota jatkunut näihin päiviin asti, lampaitten pyörittelemistä ketä mihinkin laumaan, erilleen toisistaan, repien villoja kuka mitenkin ja mihinkin tarkoitukseen, osa varmaan hyväänkin. Muutama hyvä ei kuitenkaan pyhitä kaikkea muuta, joka on pahaksi.

Tässä sitä nyt sitten ollaan, suuressa hajaannuksen ja luopumuksen paikallaan polkevassa tilassa, aina vaan nousee uusia, yrittäjiä jotka lähtevät samalla tavalla väärältä pohjalta kuin aikaisemmatkin, Jeesuksen laittama perustus ja apostolinen seurakuntamalli ei näytä kenellekään kelpaavan.

" ETTÄ OLISIVAT YHTÄ, ELÄISIVÄT KAIKKI KESKINÄISESSÄ RAKKAUDESSA JA HUOLEN PIDOSSA TOISTENSA KUNNIOITTAMISESSA KILPAILLEN, JOSSA KUNKAAN EI SANO OMAKSEEN MITÄ KENELLÄKIN ON, PITÄEN KAIKKEA YHTEISENÄ, TOISISTAAN HUOLTA PITÄEN", TASAVERTAISINA OSALLISTUEN JA SAADEN YHTEISESTÄ HYVÄSTÄ OIKEUDEN MUKAISEN OSANSA, JUMALAN SANAA KAIKILTA OSIN, KRISTUKSEN OPIN MUKAAN KÄYTÄNNÖSSÄ NOUDATTAEN.

Niin kuin normaalissakin perhe elämässä kodeissa käytäntö on, näinhän jopa maailmallisissa perheissäkin sopu säilyy ja yhteistyö ja elämä etenee ja turvallisesti uusia lapsia perheeseen synnytetään ! ? !

VAAN EI NÄYTÄ JUMALAN PERHEESEEN ITSENSÄ USKOVIEN KESKEN NÄIN OLEVAN ? ? ? ? ? ? ? ?OLISIKOHAN JOTAIN TEHTÄVÄ, TÄSTÄ TOTTELEMATTOMUUDEN, JA VALHEELLISUUDEN SYNNISSÄ ELÄMISESTÄ IRTI PÄÄSEMISEKSI. OLISIKO NYT SYYTÄ TUNNUSTAA NÄMÄ SYNNIT JA PALATA TAKAISIN JEESUKSEN LAITTAMALLE PERUSTALLE, RAKENTAMAAN SITÄ, PALATA APOSTOLIEN JA PROFEETTAIN PERUSTUKSELLE, JOSSA KULMAKIVENÄ, ITSE JA YKSIN JEESUS KRISTUS.

Jeesuksen nimessä, tähän kehoittaen ! Puolustaja Pyhä Henki / Esko Halkosaari Kristuksessa.

Jos tahdot olla kuuliainen Kristukselle, ja haluat yhtyä Hänen seurakuntansa rakentajiin, ilmoita siitä kotisivuosoitteessa olevaan sähköposti osoitteeseen, tai kirjeellä tavalliseen postiosoitteisiin joita sivulla näkyy.

Terv. Esko H. Sami M.

===================================================================================== 13. 6. 2003 Esko Halkosaari

ARVOSTELKAA KAIKKI

Rakkaudessa rakentava arvostelu kuuluu Raamatulliseen seurakunta politiikkaan = yhteisten asioiden hoitoon, työhön ja elämään. Tutkimiseen onko opetus, ohjaus, johtaminen, palveleminen, srk:n rakentaminen, käytös, (siveellisyys / huomaavaisuus ) toistensa kunnioittamin ja siinä kilpailu, Jumalan sanan mukaista, noudatetaanko totuutta ja harjoitetaanko oikeutta, kruunaako rakkaus kaiken, kaikista veljistä ja sisarista huolehtiminen, yli kaikkien ihmistekoisten, opillisten hyttys rajojen. Ja edistyykö eteenpäin meno, sielujen voittaminen ja seurakunnan, Kristuksen ruumiin rakentaminen. Entä kansakunnan suolana ja valona oleminen, niin ettei tapahtuisi mädäntymistä = laittomuuden ja moraalittomuuden lisääntymistä, entä kuuluuko totuuden julkituomisen ääni kaikkialle, että kaikki saisivat valistusta ja varoitusta myös valtakunnallisella ja julkisella tasolla.

Onko Raamatun sanan ja Hengen mukaista arvostella salaisena = tuntemattomana nimimerkin taakse kätkeytyen, onko silloin rakkaudessa rakentavaa ja tuleeko kunnia Jumalalle vai nimimerkille, eli tuntemattomalle jumalalle. Voisiko luokitella hiukan epärehelliseksi, mikä pelottaa jos ei uskalla käyttää omaa nimeä ja Jeesuksen nimessä sanoa sanottavansa, jonka on tarkoittanut seurakunnalle ja seurakuntalaisille rakentumiseksi, varoitukseksi, kehotukseksi, valistukseksi, muistutukseksi. Ohjaukseksi, yhteiseksi hyväksi / menestykseksi Jumalan seurakunnalle / koko kansallisuudelle.

Näyttää monesti olevan myös niin, että keskusteluaiheita tulkitaan vääristellen, tehdään niistä lihallinen tai oman opinsuunnan mukainen tulkinta ja vastataan sitten siihen näiden tulkintojen / vääristetyn pohjalta. Ei olenkaan viitata enää alkuperäiseen, eikä perustella missä kohtaa Jumalan sanan vastaisuutta. Vaikka olisikin eri opinsuuntien vastaista, ei välttämättä ole Jumalan sanan eikä apostolisen seurakuntaopin vastaista. Kaikessa Kristuksen rakkaudessa huomauttaen.

Ja vielä, kuinka usein poikkeaakaan vastaukset alkuperäisestä aiheesta. Muuntuu matkalla ihan eri asiaksi, onko tällainen vääristäminen ja pääasiasta pois ohjaaminen Jumalan Hengen, hyvän tavan ja järjestyksen mukaista ?

Kristus opilliseen käytäntöön kehottaen, puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko Halkosaari.

JK.
Varotaan sitten hiukan niitä hyttysiä siivil. ettei menisi se kameli kurkust. "totisesti"

====================================================================================
17. 6. 2003 Esko Halkosaari.

KRISTITTYJEN VASTUUSTA ?

Paljon kysellään ja ihmetellään Suomen ja EU:n välistä suhdetta, kihlautumista, vai onko se jo peräti vihkiytymistä Europen kanssa. Mutta harvat ottaa puheeksi mikä sai neitseellisen Suomen (syntynyt kristilliseltä) perustuslaki perustukselta. On uudestisyntyneen Suomen, palaamaan vanhaan haureelliseen valtakunta elämään (maallistuneeseen) antautuen jakamaan itseään suurille ja komeille, luullen saada tyydytettyä kaupalliset lypsy ym. ns. lihalliset / aistilliset itsekkyyden himonsa paremmin laillistetun röyhkeyden, riiston ja sortamisen avulla, työtätekeviä ja raskautettuja hyväksi käyttäen.

Tekemällä kaikki oikein monimutkaisiksi ja vaikeiksi, ettei kansalaiset enää pysy kärryillä, siten paljon helpompi pompottaa ja ohjata heitä pahan herransa ja mielensä mukaan toisiansa vastaan, miten tahtovat. Sitten tässä sekamelskan / epätietoisuuden ja erimielisyyden olotilan vallitessa, heistä on helppo rutistaa ns. viimeisetkin siemenperunat. Näin lisätä kristillisten taakkaa, jotka yrittävät näitä ryöstettyjä ja haavoitettuja sitten auttaa / hoitaa. Joista suurin osa itsekin ilman maallista mammonaa. Useiden kuitenkin tehden vapaaehtoistyötä, uhraten itseään ja vapaa aikaansa hyväntekeväisyyteen.

Näistä ei tietenkään voi syyttää EU valtakunnan päämiehiä tai naisia, kyllä syyt ja syylliset löytyy jokaisesta omasta kansallisuudesta, joka antautuu suuren enemmistön, Jumalattomuuden sokeuttamana viedä vapaaehtoisesti maailman valtiutta havittelevaan, hyvää ja kaunista lupailevaan Jumalan kieltävän pedon syliin, joka tulee yhtymään epäjumalaan eli antikristukseen, jonka henki on kokoajan jo nyt vaikuttamassa tämän kaiken takana, eli susi lampaan vaatteissa.

Toinen kysymys onkin: Miksi Suomen kansa on näin sokea. missä ovat ne, jotka on kutsuttu olemaan sokeain silminä, maailman valona ja suolana, totuuden julkituojina, oikean tien osoittajina, edellä kulkijoina ??? Eli Kristityt ! Joiden Raamatun mukaan olisi pitänyt tulla tuntemaan totuus, = kyky erottaa oikea väärästä, paha hyvästä, mikä puhdasta mikä likaista. Eli mikä ohjaa turvattuun tulevaisuuteen / hyvinvointiin, ja mikä vie sekasortoon / pahoinvointiin ja onnettomuuksiin, ja sotiin.

ETSINTÄ KUULUTUS !

Tietääkö kukaan missä olisi näitä kristittyjä: Uskonnollisia, nimikristittyjä ja kaikenlaisia valekristittyjä kyllä on joka puolella. Mutta missä ovat em. Vanhurskaat, totuutta noudattavat, oikeuden harjoittajat, sokeain silmät / koko kansakunnasta Jumalan edessä vastuuta kantavat, oikean suunnan osoittajat, Jumalan valtakunnan sanomaa julistavat ja edellä kulkevat ???

Jeesus Nasaretilaisen nimessä, oikeita, kaikista Jumalan omista ja myös lähimmäisistä huolta kantavia uskon veljiä ja sisaria etsivä, Kristus ruumiin jäsen, Esko H.

==================================================================================== 9. 6. 2003 Esko Halkosaari.

IKUISUUS, joudut vai pääset ?

Ikuiseen kadotukseen, eli helvettiin joutumisen mahdollisuus, ONKO ? Kaiken luoja ja elämän antaja kun on selvästi sanonut, ilmoittanut ja osoittanut, esim. että kaikki vääryys on syntiä, johon osallistuminenkin vie ihmisen kadotukseen jos ei sanoudu siitä irti, eli ole selkeästi vastaan, ja että valehtelijat, juomarit, avionrikkojat, haureuden tekijät, varkaat, ylpeät, itsekkäät, moraalittomat, petoksien tekijät, välinpitämättömät, pahanpuhujat, ilkivallan tekijät, väkivaltaiset, kiroilijat ym. vastaavat, EIVÄT PERI JUMALAN VALTAKUNTAA, EIVÄT VOI PÄÄSTÄ PARATIISIIN, KUN TÄSTÄ AJASTA JA ELÄMÄSTÄ, KRISTUKSEN VASTUSTAJINA, = ARMONSA HYLJÄNNEENÄ, MUUTTUMATTOMINA AJASTA IKUSUUTEEN SIIRTYVÄT, NÄIDEN OSASTO ON SE HUONOMPI PUOLI, SE IKUINEN ITKU JA HAMMASTEN KIRISTYS, JOSTA EI OLE PALUUTA. "JA HELPOMPI ON KAMELIN MENNÄ NEULANSILMÄSTÄ, KUIN RIKKAAN PÄÄSTÄ TAIVASTEN VALTAKUNTAAN".

Mistä muuten uskotte sotien perimmiltään johtuvan ? Tai mistä ja miksi on niin valtavasti erilaisia ja pahoja sairauksia, tai miksi joudutaan onnettomuuksiin, tai miksi paljon suuria luonnon mullistuksia, myrskyjä, tulvia, kuivuutta, kuumuutta, kylmyyttä maanjäristyksiä, metsäpaloja, miksi valtavasti väkivaltaa, miksi näissä kaikissa ihmisiä vammautuu ja menehtyy valtavasti. Miksi tervejärkisiksi itsensä uskovat ihmiset elävät tällaisessa sekasorrossa ja ristiriitaisuuksissa, omaksi, toistensa ja yhteiskuntansa tuhoksi, ym. Niin MIKSI ? Vaikka kaikki mahdollisuudet terveeseenkin yhteiseloon on olemassa, jopa kokoajan ollut ja on tarjolla ???

Ilman Jumalaan uskomista ja Jeesuksen Herrakseen hyväksymistä, ei voi välttyä tältä. Sillä Raamattuun on nämä ehdot kirjattu, jotka vasta aavaa mahdollisuuden hyvälle puolelle pääsyn. Raamattu, joka on eniten luettu ja levitetty kirja länsi-maailmassa.

Kaikella rakkaudella Jeesuksen Kristuksen nimessä muistuttaen Esko H.

================================================================================== 12. 6. 2003 Esko Halkosaari

  KUIN NOOAN PÄIVINÄ !

Ihmiset elää taas kuin Nooan aikana, noin 4000 vuotta sitten. Ja joiden pahuuden tähden, Jumala hukutti silloisen syntisen maailman, paitsi vanhurskasta Nooaa perheineen. Myös samasta syystä muinaiset Sodoma ja Gomorra kaupungit sai päälleen tulta ja tulikiveä / lopullisen tuomionsa. Ja monet, monet, muut kaupungit ja suuret valtakunnat sen jälkeenkin aina tähän päivään saakka, saman menon jatkuessa edelleenkin, ja samoista syistä. Vaikka maailma on muuttunut, ihminen kuitenkaan ei ole muuttunut, vaan toistaa edelleenkin samoja tekoja, eli historia toistaa itseään ihmisten itse vaikuttamana. Mikähän siinä on, kun ihmiskunta ei halua päästä irti tuosta tuhon kierteestään, tuosta Aatamin lankeemuksen jälkeisestä elämän tavastaan. Vaikka tuhansien vuosien ajan on ollut totuuden ja oikeuden / rauhan ja rakkauden vaihtoehto tarjolla, päästä irti tuosta kirouksen kierteestä. Tuo Jumalan tarjoama totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden / turvallisuuden tuoma siunattu vapaus ja hyvinvointi vaihtoehto.

Joitain suunta vihjeitä niille jotka ovat saaneet tarpeekseen synnin = jumalattomuuden tuottamista pahoista ja katkerista hedelmistä. http://samima1.tripod.com

Ei kuitenkaan suositella niille jotka haluavat jatkaa edelleenkin samaa jumalattomuuden tietä, voi olla ärsykkeeksi itse tuhoisin seurauksin, omaksi vahingokseen, viittaan Raamatun kertomukseen, Juudaksen petokseen ja seuraukseen.

Jeesus nimessä, puolustaja Pyhä Henki, joka totuuden Henki / Esko H.

=================================================================================== 20. 6. 2003 Esko Halkosaari

Laodikean srk:n enkelille

KIRJOITA: " Näin sanoo Aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava! oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.

Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa Hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Henki seurakunnalle sanoo". Ilm. 3: 13-22

Jeesus Nasaretilaisen nimessä muistuttaen, Esko H.

================================================================================== 28. 1. 2003 Esko Halkosaari / Iltasanomat + Net. 9.5.2003

Yhteis-elämän nuotit hukassa ?

Otsikko: Elämän nuotit, HUKASSAKO ?

Miksi kansa ei tunne elämän nuotteja, eli totuuden ja oikeuden perustuksia = vanhurskauden oppia. Onko kuoronjohtajilta nuotit hukassa kun kuuluu niin paljon soraääniä. Vai eikö hekään tunne nuotteja, joiden mukaan oikeudenmukainen ja sopusointuinen yhteiselo luonnistuu oikein, soraäänien aiheuttajan hävittyä, joka on totuuden nuottien tuntemattomuus.

Miksi Suomenkin yhteiskunnan kuoronjohtajat yrittää väkisin laulattaa ilman nuotteja, yrittävät saada vain kovaa ja älytöntä meteliä aikaan, ja ovat siinä kyllä hyvin onnistuneetkin, kuulostaa ihan villiintyneen karjalauman mylvinnältä.

Eikö Suomen kansan keskuudesta löydy enää vanhurskaita, jotka tuntisivat hukassa olevat elämän nuotit. Eikö ole yhtäkään joka kykenisi opettamaan nuottien tuntemiseen ja saaden kansalaisia yhtymään nuottien mukaiseen laulantaan edellä kulkijoina, oikean suunnan näyttäjinä.

Varmaan useat yhtyisivät siihen, kuultuaan sopusointista ja täydellistä laulua, jossa ei voi enää olla soraääniä koska kaikki laulaisivat elämän nuottien, eli totuuden mukaan, johon heidät opetettaisiin.

MISSÄ SIIS OLETTE, VANHURSKAUDEN SANANSAATTAJAT, olettekohan eksyneet totuuden tieltä, kun ei teistä mistään suunnalta kuulu mitään, Jos kuulette Herranne äänen, rientäkää kohti sitä, että pääsisitte takaisin elämän tielle / totuuden nuottien tuntemiseen / kutsumuksenne työhön.

" Tule ja katso". www.sunpoint.net/~esko8 Kristuksen Jeesuksen nimessä terv. Esko Halkosaari Hanko.

Sanoman julkaisuvetoomus Iltasanomiin, 28. 1. 2003

Yhteiskunnan yhteisen edun nimessä, oikeuden mukaisen tasavallan puolesta. Kansaa edustava tasavaltalainen Kristuksen palvelija Esko Halkosaari. ( ei julkaistu).

Loppu, klikkaa edellinen