Sami Mattila, 2.7.2003 Uusi aikakausi.htm

UUSI AIKAKAUSI TAI VESIMIEHEN AIKA

Mitä se pitää sisällään?

Se on Luciferin alullepanema salaliitto, joka työntyy esiin erittäin salakavalalla, mutta varmaotteisella tavalla. UA –nimikkeen taakse kätkeytyy Lusiferin pyrkimys muovata sille itselleen maan päälle oma valtakunta sen omilla ehdoilla. Pyydystäessään verkkoonsa ihmisiä Lusifer esiintyy valon, rauhan ja rakkauden nimissä. Näillä hyvillä aatteilla se aivopesee ja pettää puolellensa vilpittömiä, pahaa-aavistamattomia ihmisiä. Siksi UA –liike on hyvin petollinen, sillä noiden valhenaamioiden taakse kätkeytyy pimeyden ruhtinas demoneineen!

Tässä yhteisössä paha esittäytyy hyvänä, ja Lusifer todella käyttää kaikki keinot hyväkseen pukeutuessaan pettävään valkeuden kaapuun (2 Kor. 11: 14).

Lusifer tekee työtään maan päällä niin poliittisella kuin uskonnollisella alueella.

 

Miten Uusi aikakausi-liike suhtautuu kristinuskoon?

Texe Marrs, joka on perehtynyt UA-liikkeeseen kirjassaan Uhattu uusi sukupolvi, kirjoittaa: "Lyhyesti mutta tarkasti sanottuna Uusi aikakausi on mitä tahansa muuta kuin Jeesus -uskontoa.," ja toisaalla: "Uuden aikakauden vilppi on keskittynyt Jeesuksen kieltämiseen" (Huom. 1 Joh 4: 3).

Kuka tai mikä sitten on UA -liikkeen Jumala?

Se on Lusifer (2. Kor. 4: 4), joka itse esittäytyy Valona ja Voimana. Näin Texe Marrs: "Uusi aikakausi ja okkultiikka tekee väsymättömästi työtä vakuuttaakseen ihmiskunnalle, ettei ole persoonallista Jumalaa, joka rakastaa meitä. Kaikki olemassa oleva on tätä persoonatonta Voimaa. Siten ihminen on itse luomakunnan korkein saavutus. Jeesus Kristus on sen tähden vain yksi ihminen - osa Voimaa".

Eräs UA -liikkeen räikeimmistä valheopetuksista on opetus, että ihminen itse on jumala ja voi täten itse pelastaa itsensä. Opetuksillaan tuo yhteisö pyrkii tuomaan esiin ihmisjumalarodun. Tämä on Raamatun vastaista sillä se korottaa luodun Luojan yläpuolelle (Room. 1: 21-25).

Maan päällä yhteisöä johtavat ns. Uuden aikakauden johtajat ja opettajat, jotka Saatana on saanut petettyä ja jotka saavat ohjauksensa ja opetuksensa henkimaailmasta demonioppailtaan. Useat näistä johtajista ja opettajista ovat omien henkioppaidensa vaikuttamina kirjoittaneet kirjoja ja artikkeleita, jotka ovat siis puhtaasti Lusiferin vaikuttamia. Näitä julkaisuja on nykyisin jo hyvin runsaasti tarjolla. Nuo johtajat saavat ohjausta ja opetusta pimeyden henkimaailmasta ollessaan erikaltaisin tavoin saavuttamissaan hallusinaationaalisissa tiloissa, esim. Transsissa, huumeiden vaikutuksen alaisina ym.

Opetuksiaan Lusifer tuo ihmiskunnan tietoisuuteen noiden kirjoituttamiensa kirjojen ja muiden julkaisujen kautta, sekä nykyisin yhä enenevässä määrin TV:n, radion, musiikin, videoiden ym. kautta.

Vaikka Uusi aikakausi kohdistaa hyökkäyksensä kaikkiin ihmisryhmiin, sen erityiskohteena ovat lapset, nouseva sukupolvi, ja tuo yhteisö on lähtenyt todelliseen hengelliseen sotaan voittaakseen lapset puolelleen!

Soluttaessaan oppejaan lapsille UA -yhteisö ei jätä mitään asiaa huomioonottamatta, käytössä ovat lelut, TV, videot, musiikki, vaatetus, sarjakuvat, kirjat ym. Vaaravyöhykkeessä ovat koulut, kouluopetus sekä päiväkodit.

Erityisesti nykyisin räjähdysmäisesti levinneet pimeyden opit ovat Uuden aikakauden aikaansaannosta; taikuruus, ennustus, ufot, fantasia - ja tieteiskirjallisuus, jooga ym. Nämä ja monet muut pimeyden opit ovat jo todella erittäin huolestuttavassa määrin levinneet lasten ja nuorten pariin. Todellinen ongelma, huumausaineet ovat Uuden aikakauden tehokkain ja myrkyllisin käyttöase!

Texe Marrs: "Uuden aikakauden jäsenet etsivät lakkaamatta juuri sitä oikeaa huumetta, joka toisi heille valaistuksen ja onnellisuuden. He kutsuvat tällaisia huumeita muotoiluhuumeiksi".

Uusi aikakausi -yhteisö on ulottanut lonkeronsa myös terveydenhoidon alueelle.

Saatana on myös tunkeutunut ja soluttautunut kristilliselle alueelle. Itse asiassa se on tässä Uuden aikakauden esiin työntymisessä erittäin uskonnollinen. Saatana on omaksi edukseen väännellyt Raamatun sanomaa, kääntäen kaiken hyvän osoittamaan itseään.

Ja koska Lusifer ajaa EY -asiaa, yhteistä maailmanhallintoa ja -järjestelmää, se haluaa myös yhteisen maailmanuskonnon, jossa se itse korottaa itsensä jumalaksi (2 Tes. 2: 4). Lusifer on kajonnut koulujen uskonnonopetukseen, tarkoituksena poistaa kristinuskonopetus yksinomaisena uskonnonopetuksena kouluista. Myöskin yritys vesittää Raamatun todellinen Sanoma on Lusiferin työtä.

Kun ymmärtää tuon pimeyden ruhtinaan pääpyrkimyksen, silloin ovat totta Vapahtajan sanat Joh. 9: 4 "Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä".

Uusi aikakausi -yhteisö ei tule hyväksymään kristittyjä, jotka todistavat ja puhuvat kristillisen Raamatun Totuuden puolesta. Sen tähden tuo yhteisö tulee vainoamaan todellisia kristittyjä. He antavat ymmärtää kristittyjen myös olevan esteenä Uuden aikakauden pyrkimyksissä sen lopulliseen päämäärään. Lusifer tuon yhteisön takana kokee kristityt todelliseksi uhkaksi itselleen. Uusi aikakausi -yhteisö on antanut suoraan ymmärtää että se tulee raivaamaan tieltään pois kaikki, jotka vastustavat tuon yhteisön pyrkimyksiä.

Pat Robertson kirjassaan Uusi maailmanjärjestys kirjoittaa: "Jos Uuden maailmanjärjestyksen täytyy pakottaa elämä ja ajattelu omaan muottiinsa, niin olemme pian takaisin kommunismissa. Uusi maailmanjärjestys muovautuu väistämättä kommunismin kaltaiseksi. Vapaudelle ei löydy sijaa enää missään."

Ja näin tämä Lusiferin unelma muodostaa oma valtakunta maan päälle, jossa se tulee ottamaan Jumalan paikan, alkaa jo selvästi hahmottua (2 Tess. 2: 4) ja on jo hyvin näkyvää. Työtään tekee tuhansien juonien taitaja ja valheen isä. (Joh 8:44). Lusiferilla on hyvin itsekkäät tarkoitusperät. Käynnissä on todellinen hengellinen sota, jossa kamppailu käydään ihmissieluista. Jeesus on kuitenkin väkevämpi tuota väkevää ja Hän on voittanut sen Golgatan ristillä (Luuk. 11: 22,
Kol. 2: 14-15). Jeesus on voittanut maailman ja Hän tulee lopulta kukistamaan Saatanan ja sen valtakunnan (2 Tess 2: 8, Joh. 16: 33). Kristittyjen täytyy olla valveutuneita ja selvillä siitä, mitä on tapahtumassa voidakseen vastustaa Saatanaa sen tuhopyrkimyksissä. (Ef. 6: 10-18). Rukous on voimallinen ase (Matt. 18: 18, 2 Kor 10: 3-5). Tiedät asiasta enemmän kuin tutustut asiantuntijoiden julkaisuihin, joissa he paljastavat Uuden aikakauden juonia.

Esim. Baer Ronald: Päättymätön painajainen, Huima Leena: Jumala peilissä, Robertson Pat: Uusi maailmanjärjestys, Marrs Texe: Uhattu uusi sukupolvi ym.

 

Traktaatti Uusi aikakausi tai vesimiehen aika

 

Takaisin linkit-sivulle