SUOMELLA ON MAHDOLLISUUDET PÄÄSTÄ IRTI EU:STA


Suomi vietiin EU:hun petoksella, koska kansalle ei kerrottu totuuksia EU:sta. Tämän petoksen myötä Suomi ei ole laillisena jäsenenä EU:ssa ja tämän myötä meillä on täydet mahdollisuudet päästä eroon siitä ja saada Suomen markkamme takaisin, jonka esi-isämme ovat taistelleet Suomen valuutaksi. Euro ei näin ollen olekaan meillä laillinen valuutta, vaan MARKKA on ainoa laillinen valuuttamme tänä päivänä. Eurot ovat täysin väliaikainen valuutta, ennen kuin markat palaavat takaisin, jos kansana niin haluamme.

Kuusi kansalaisjärjestöä ovat yhdistäneet voimansa EU-valejäsenyyden mitätöimiseksi. Nämä järjestöt ovat ainoita, jotka ovat taistelussa itsenäisyytemme puolesta, ollen perustamassa yhteistä kattopuoluetta, erikoisesti tämän EU petoksen mitätöimiseksi. Puolueen nimeksi tulisi Muutosvoimat Suomi

Kehotamme kristittyinä kristilliseksi kansaksi sanottua kansaa ottamaan tämän haasteen vastaan, eli yhdistymään tähän totuuden ja oikeuden puolesta taisteluun, valhetta ja vääryyttä vastaan, joihin koko kansakuntamme on sotkettu kansan valvomattomuuden tähden, kansa kun ei ole välittänyt perehtyä totuuden sanaan (Jumalan sanaan) että osaisi erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta, antikristillisen kristillisestä, valheen totuudesta, ym. ym. Jumalattomuuden hengen saatua kansalaiset hallintaansa, sokeuttaen ja kuurouttaen totuuden ja oikeuden äänelle ja niihin perustuville asioille.

Vapaan suomen liitto on yksi näistä järjestöistä jossa on myös paljon uskovaisia, eli kristittyjä mukana. Vapaa suomi lehti jota kyseinen liitto julkaisee paljastaa jatkuvasti numeroissaan näitä EU petoksia joilla meitä on huijattu. Kansalaisten valtuuttamat ns. sutenöörit ovat ohjanneet Suomi neidon raiskattavaksi EU hevoselle, joka on voimakkaasti hengeltään antikristillinen, eli hiukan Jumalaan uskova mutta toimillaan ja teoillaan sekä tavoitteeltaan Jumalan kieltävä = Jumalaa vastustava. Tämä suuntaus on ollut jo pitkään myös Suomen yhteiskunta ja valtakunta politiikassa, kansalaiset on jo kymmeniä vuosia toistuvasti valinneet hallitsijoikseen Jumalattomia epävanhurskaita, sen tähden suurin osa kasastamme voi todella pahoin, niin henkisesti kuin aineellisestikin, kuin myös turvallisuudenkin osalta, ymmärtämättä syytä miksi.

Galluppien mukaan noin 87 % Suomalaisista uskoo Jumalaan ja Kristukseen, Kuningasten kuninkaaseen jolla on kaikki valta maan päällä ja taivaassa, mutta kun pelkkä usko ei mitään hyödytä, raamatussa lukee että: " usko ilman tekoja on hyödytön ". nyt olisi hyvät mahdollisuudet tekoihin vanhurskauden puolesta, nyt on kysymys henkisestä sodasta valloittajiamme tai siihen pyrkiviä vastaan, ovat jo saaneet edustajanne vangeikseen = sidottua kahleisiinsa. Kehotamme jälleen kansalaisia nöyrtymään ja kääntymään elävän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen puoleen syntimme tunnustaen ja katuen, kooten rivimme vanhurskauden puolesta = totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden, siis yhteiseksi hyvinvoinniksi ja turvallisuudeksi, oikeudenmukaisuuden toimimiseksi Jumalan sanan pohjalta, eli täydellisesti, ja vasta silloin täydellisesti oikein.

Siis kristuksen Jeesuksen puoleen kääntymällä meillä on tämä mahdollisuus, jos haluamme osallistua tähän totuuden ja oikeuden puolesta itsenäisyystaisteluun oikein entisajan talkoohengessä, niin kuin oikeissa fyysisissäkin sodissa isämme taistelivat. Nyt vaan kun toimimme oikein, eli Jumalan sanan oppien mukaan, ei tarvitse käyttää väkivaltaa, vaan totuuden ja oikeuden puolustus aseita joka on Pyhän Jumalan sana ja Pyhä tahto, kaikkien pelastukseksi ja elämän löytämiseksi, todellisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi Kristuksen Jeesuksen Pyhän hengen johtamana.

Kyseisistä asioista ja tästä puolustustoimenpiteestä lisätietoa saa klikkaamalla Vapaan suomen liitto, linkit sivulta tai tilaamalla Vapaa Suomi lehti. Ilmestyy noin 10 numeroa vuodessa = 107mk =18 eur.

Totuuden ja oikeuden (Jumalan sana) pohjalta hyvinvointiin puolesta, Jeesusta seuraten Esko Halkosaari / Sami Mattila

linkit-sivulle