24. 7. 2002 Esko Halkosaari Vuorikatu 19 A8 10900 Hanko Puh. 0400 204230 / ihmiskunta

Miksi niin paljon......Totuuden hukassako ?

kirkkokuntia ja uskontoja ?

 

Maailmassa on valtavasti jumaliin uskovia uskontoja, lisäksi raamatun Jumalaan ja Jumalan ainoasyntyiseen poikaan Jeesukseen Kristukseen uskovia tai tunnustavia kirkkokuntia ja ns. valtiokirkkoja, esim. Katolilaiset, Luterilaiset, Ortodoksit, jotka ei kuitenkaan seurakuntina ole raamatun uudentestamentin opin mukaisia, ovat enemmänkin pelkästään uskonnollisia, mutta suurimpia eksyttäjiä. Se pieni joukko uskovaisia joita niiden keskuudessa elää, ei kuitenkaan pyhitä niitä kirkkokuntina, jotka ovat vaan, tähän Jumalattomaan maailmaan mukautuneita laitoksia, palvellen ja tukien (henkisesti) enemmän tämän maailman ruhtinaita jotka taas ovat niitä Jumalan vastustajia.

Lisäksi, vielä tänäkin päivänä Jeesusta Kristusta tunnustamattomat Juutalaiset, joiden kautta ja välityksellä Pyhä Jumala on ilmoittanut itsensä koko ihmiskunnalle, eli sieltä on Jumalan sana levinnyt kautta maailman, johon vedenpaisumukselta varjeltuneet Nooan jälkeläiset ovat levinneet, asuttaen koko maanpiirin, suurimmalta osiltaan pakanallistuen, Jumalan hyljäten, (joihin me kaikki lukeudumme) paitsi pakanuudesta kääntyneet uskontojen henkisestä orjuudesta pelastuneet kristityt = uskovaiset, jotka olemme jatkaneet tätä Jumalan valtakunnan evankeliumin, hyvän sanoman (täydellisyyteen ohjaavan ) viestikapulan juoksuttamista eteenpäin, Kristuksen Jeesuksen hengessä ja voimassa, Hänen jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka myös antoi itsensä syntiemme sovitusuhriksi, kuka sitten halunneekin syntinsä tunnustaa ja hyljätä ja näin ottaa armahduksen vastaan ? ja kastattamalla itsenä Kristukseen Jeesukseen, jonka jälkeen Jumalan puolelta luvattu kastaa Pyhällä hengellä.

Näin siis on vanhurskaan Nooan kasvatus ja opetus laimentunut, sukupolvesta toiseen enemmän ja enemmän. Vanhurskaan Elävän Jumalan tilalle on otettu ihmisten tekemiä, omajumalauskontoja. Aina ja edelleenkin on löytynyt ja löytyy taitavia puhujia voimakkaita auktoreja jotka saavat kokonaisia kansoja hallintaansa, he ovat vallanhimoisia itsensä korottajia jotka ovat tutkineet paljon Jumalan sanaa ja historiaa. Heidän on ollut helppo eksyttää suuria enemmistöjä jotka eivät ole vastaaviin asioihin perehtyneet. Se pieni vanhurskaiden vähemmistö, joka on perehtynyt asioihin, ei ole saanut ääntään kuulumaan enemmistön uskoessa sokeasti hyviin ja uskottavasti osaaviin puhujiin, luvaten heille jopa taivaspaikkoja rahaa vastaan, ja jopa tappaen niitä jotka eivät ole alistuneet heidän uskontoonsa, joka on todellisuudessa Pyhän Jumalan kieltävää, sillä, JUMALA ON RAKKAUS, jolle näissä uskonnoissa ei ole ollut sijaa. Jeesus opetti Jumalan tuntemiseen, sanoen "jos rakkaus puutuu niin puuttuu kaikki muukin" ja vielä, kaikki vihat, katkeruudet, sodat ym. väkivaltaisuudet, juonittelut, himoitsemiset, turmelemiset, tuhoamiset, itsekkyys, petokset, valheet, eriseuraisuudet, lahkot, on vihollisuutta Häntä, Jumalaa vastaan ja ovat ihmisen lihallisuuden tekoja.

Jumala on yksi, silloin Jumalan seurakunta voi olla vain yksi, eli Kristukseen Jeesukseen kastetut, joista on tullut Jeesusta tunnustavia ja seuraavia pyhiä Jumalan lapsia, eli uskovaisia kristittyjä. Jotka ovat tunnustaneet ja hyljänneet, katuen syntinsä ja rikoksensa tehden parannuksen, hyväksyen myös kohdallaan Kristuksen sovituksen armon ehdot, jotka ilmenee raamatun uudesta testamentista ja hakeutuen pyhien yhteyteen.

Jeesuksen ensimmäinen varoitus oli: " katsokaa ettei kukaan teitä pääse eksyttämään" ja vielä, "monia tulee Hänen nimessään eksyttäen monia, ja paljon tulee vääriä profeettoja jotka eksyttävät paljon kansaa" saaden Häneen uskovan kansan hajalleen ja saavat aikaan jakaumia, Hän sanoi vielä: "Jos mahdollista olisi niin valitutkin tulisi eksytetyksi". Näin ei kuitenkaan ole päässyt käymään koska Pyhähenki on varjellut totiset ja uskolliset eksytykseltä, mutta pieni on se joukko joka ei ole eksynyt, ja he astuvat kohta esiin, alkaen koota Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä Hänen hajallaan ja hajaannuksessa elävää seurakuntaansa, jossa ainoastaan Isän Jumalan ja pojan Jeesuksen henki asuu, Jumalan Henki ei asu ihmisten tekemissä rakennuksissa vaan seurakuntansa keskuudessa, jopa siellä missä kaksi tai kolme on koolla, Hänen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Jos joku haluaa tulla oikeaan Jumala uskoon ja yhteyteen: Raamattu = Jumalan sanaa ja puhetta, jonka kautta hän puhuu ja ohjaa jokaista joka vain tahtoo tulla tuntemaan Häntä, mutta vilpittömyys ja pyhitys (puhdassydämisyys), ovat avain sanansa ymmärtämiseen oikein ja ristiriidattomasti, koska Jumalattomuuden henki, jonka vallassa ihmisen lihallinen olemus on tulkitsee Jumalan sanaa pääasiassa pelkästään sielullisesti ja lihallisesti, ei hengellisesti. Raamatun opin mukaan lihallisuus on henkeä vastaan, koska liha on liitossa paholaisen kanssa syntiin lankeemuksen seurauksena, johon Aatami ja Eeva lankesivat, sen seurauksena jälkeläisensä kaikki järjestään, paitsi Jeesus joka sikisi Pyhästä hengestä ja siksi voi ainoastaan olla tämän perisynnin katkaisija, toimii vain niiden kohdalla jotka hyväksyvät hänet ja neuvonsa sekä oppinsa, elämänsä ohjaajaksi, löytyisiköhän Suomesta edes yhtä tuhannesta, jotka ovat todellisia Jeesuksen seuraajia ja Hänen seurakuntansa rakentajia, puhuen ja peräänkuuluttaen ja haluten että kaikki raamatulliset "uskovaiset olisivat yhtä, eläen keskinäisessä rakkaudessa ja huolenpidossa, jossa kukaan ei sano omakseen mitään siitä jota hänellä on, kaikki on heillä yhteistä ja kaikista pidetään yhtäläistä huolta ollen täydellisesti yksimielisiä, yksi sydän ja yksi sielu Kristuksessa" eli samassa hengessä, joka totuuden ja oikeuden, armon ja rakkauden Pyhä henki.

Tänä päivänä ei vielä ole tällaista, paikkakuntien nimillä tunnettua Jumalan seurakuntaa, joissa kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut olisivat yksimielisesti yhtä, eläen apostolisessa seurakuntaopissa niin kuin alkuseurakunnan päivinä vähän aikaa oli. Mutta pyhähenki tulee kutsumaan kaikki totiset vanhurskaat pyhittäytyneet, parannuksen tehneet maailmallisuuden hyljänneet, Jeesusta Kristusta seuraamaan lähteneet yhteen ja niistä muodostuu Kristuksen morsian, Hänen pyhä seurakuntansa joka on puhdas, jossa ei ole sijaa pimeydelle eikä rakkaudettomuudelle, ei itsekkyydelle, ei välinpitämättömyydelle, ei maailmallisille viihteille, ei hyödyttömille harrastuksille, vaan rakentaville ja hyödyllisille jotka koituvat kaikkien yhteiseksi hyväksi ja virkistykseksi.

Tämän päivän ns. seurakunnat voivat olla kyllä, jotkut hyviäkin kasvupaikkoja uskoon tulleille, joissakin voi saada ihan hyvääkin opetusta, vaikkakin niissä on useimmissa voimakas lahkohenki, uskovat että heidän seurakuntansa on se ainoa oikea, toisaalta myöntävät olevansa vaan, ikään kuin rakennusteline oikealle seurakunnalle, jota eivät kuitenkaan halua rakentaa, rakentaen vain omaa rakennustelinettään, päärakennus Kristuksen seurakunta ei siitä kuitenkaan rakennu, vaikka pitääkin jonkin verran henkeä yllä. (Pyhä henki on kuitenkin paras opettaja)

Ehdotan tarkkaa Raamatun tutkimista ja sen jälkeen voi käydä eri seurakunnissa tutustumassa toisiin uskoviin ja oppimaan hyviä tapoja ja hyödyllisiä rakentavia harrastuksia ja kuulemaan opetusta, kuinka ja mitä opettavat, aina niissä uuttakin oppii, sanaa tulee tutkituksi erilaisista näkökulmista kuullun perusteella, ja saa erilaisia uusia ystäviä joiden kanssa keskustella näistä elämän tärkeimmistä asioista.

Herätyksen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pisaroita

Jeesus huusi ja sanoi: " tulkaa minun tyköni te työstä uupuneet ja raskautetut, minä annan teille levon". Lupasi antaa elämän ja yltäkylläisyyden seuraajilleen. Kaikille jotka ovat totisella sydämellä lähteneet häntä seuraamaan, Hän on sanansa pitänyt, Hän ei ketään hylkää eikä jätä, ainoastaan ihminen voi jättää hänet uskon koetuksissa joihin kaikki joutuvat, enemmin tai myöhemmin. Lupauksen mukaan ei kuitenkaan salli koetuksia kenelläkään yli voimien.

Armoaan ja siunausta sinullekin toivoen ja rukoillen, vähäinen sanansa saattaja.

Esko Halkosaari.

Takaisin Linkit-sivulle