BAABELIN TUHO LÄHELLÄ
(David Wilkerson, Kipinä-lehti 3/84)

"Ja hän (enkeli) huusi voimallisella äänellä sanoen: Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajien asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi." (Ilm. 18: 2)

Martti Luther ja muut uskonpuhdistuksen ajan saarnaajat opettivat, että Ilmestyskirjan Baabel (kreikaksi Babylkon) on katolinen kirkko ja paavi on peto. Monien sen ajan uskovien oli kärsittävä marttyyrikuolema siksi, että he olivat eronneet kirkosta, ja suuria joukkoja murhattiin paavin käskystä. Kuka tahansa kirkkohistoriaa tunteva on tietoinen siitä, että katolista kirkkoa on menneinä aikoina tahrinut monen hurskaan sielun veri. Mutta protestantit ovat niinikään tappaneet katolisia – kuten tapahtuu tänään Irlannissa, jossa molemmat tappavat toisiaan kuin mielettömät!

Mutta se Baabel, josta Johannes puhuu on jotain mikä ei ole katolisen kirkon hallittavissa; ja tämä peto on voimallisempi kuin paavi. Baabel on vielä nykyäänkin maailmanmahti, jonka voimme nähdä omilla silmillämme. Sen mahti ja vaikutusvalta on kasvanut uskomattomasti viime vuosikymmeninä, niin että tänään se voi kerskua suurenmoisesta voimastaan. Babylon ei ole konkreettinen kaupunki, vaan hengellinen tila, samoin kuin Siion ei ole ainoastaan kaupunki Israelissa, vaan se edustaa myös todellista maailmanlaajuista Kristuksen seurakuntaa. Baabel edustaa porttokirkkoa!

Se on kirkko kirkon sisällä, näkyvä ruumis, joka on olemassa siinä, missä Kristuksen näkymätönkin ruumis!

Professori Milligon kirjoitti vuonna 1885: "Babylon ei ole varsinaisesti samaa kuin roomalaiskato-linen kirkko. Epäilemättä sillä kirkolla on raskas syntivelka... mutta se ei ole tämä hengelline portto. Babylon on yhtä kuin kaikki ihmiset, jotka tunnustautuvat kristityiksi, mutta rakastavat maailmaa. Siihen sisältyvät kaikki ne, jotka rakastavat maailman suosiota paremminkin kjin sen soimausta. Se tarkoittaa niitä, jotka arvostavat maailman kunniaa enemmän kuin sen häpeää. Se edustaa niitä, jotka rakastavat mukavuutta paremminkin kuin uhrautuvaisuutta; itsensä hemmottelua itsensä kieltämisen sijaan; ja niitäjotka hamuavat ahnaasti itselleen, mutta eivät tunne myötätuntoa köyhää kohtaan. Babylon tarkoittaa kaikkia niitä, jotka tunnustautuvat kuuluvitksi Kristuksen "piskuiseen laumaan", mutta jotka eivät kuitenkaan kuulu siihen, koska he kieltävät Hänet teoillansa."

Minun nähdäkseni Babylon on mikä tahansa seurakunta, työmuoto, työntekijä tai uskova, joka on maailman kanssa liitossa. Se on kokoonpantu tietynlaisista papeista ja saarnaajista sekä suurista joukoista uskovia, jotka ovat joutuneet ahneuden ja maailmanmielisyyden viettelemiksi. Se on uskontoa, joka on saastunut epäkristllisten menetelmiensä vuoksi, ja temppeli, joka on pilattu uskottomilla liittolaisillaan.


Babylon kukistuu

Johanneksen ennustus on toteutumassa silminnähtäväksi jo nyt. Jumala on pian murtava jokaisen hengettömän kirkon ja työmuodon ja jokaisen luopuneen saarnaajan, jokaisen haalen, maailmallisen uskovan!

Johanneksen Ilmestyksessä enkeli näytti Johannekselle porton, joka istui pedon selässä: "Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä... ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus "suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." (Ilm. 17: 1-5)

Tämä ei ole mitenkään mutkikasta. Unohda tuo seitsemän päätä ja kymmenen sarvea; ne ovat vetauskuvia, jotka kertovat porton maailanlaajuisesta vaikutusvallasta. Se mitä tässä esitetään on värikäs kuvaus tämän päivän luopuneesta, ai8stillisesta ja rikkaasta seurakunnasta! Kuuluisa, vaikutusvaltainen portto, joka omistaa suuria rikkauksiaja joilla on arvovaltaa, mutta joka on saastunut alastomuudesta, haureudesta ja riettaudesta! Tässä on ilmetty kuvaus Laadikean seurakunnasta, josta on kirjoitetttu Johanneksen Ilmestyksen kolmannessa luvussa: "Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köäyhä ja sokea ja alaston.

Babylon ei edusta luopunutta kirkkoa pelkästään sen vuoksi että minä olen sitä mieltä! Jo Vanhan testamentin profeetat tiesivät, kuka tämä portto on! He tunsivat hänet Jumalan luopuneeksi kansaksi, joka oli turmeltunut sitä ympäröivien pakanakansojen vaikutuksesta. Jeremia sanoi: "... sinulla oli porttonaisen otsa, et tahtonut hävetä." (Jer. 3: 3) Ja Jesaja tuskaili: "Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollien kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet." (Jes. 1: 21) Sama sanoma on julistettu profeettojen Jooel, Aamos, Miika ja Naahumin kautta. He kaikki korottivat äänensä sanoen: "Kansani Israel on muuttunut mädäntyneeksi puuksi ja häpeämättömäksi portoksi."


Maailma on livahtanut seurakuntaan

Jumalan valittu kansa, joka oli kerran uskollinen, alkoi himoita pakanallisia tapoja! Hauskuuden rakkaudessaan he rupesivat tekemään kompromisseja synnin kanssa. He häpäisivät pyhät paikat tuomalla niihin muukalaisia - epäpuhtaita syntisiä! Hesekiel jyrisi sanomansa: "Ja sano niille uppiniskaisille, sano Israelin heimolle... te ette ole itse hoitaneet minulle suoritettavia pyhiä tehtäviä, vaan olette panneet heitä puolestanne hoitamaan minulle pyhäkössäni suoritettavia tehtäviä. Näin sanoo Herra, ei yksikään muukalainen... saa tulla minun pyhäkkööni." (Hesekiel 44: 6-9)

Sekä erämaan telttamajan että Salomonin temppelin suhteen oli sääntö, että syntiset saivat tulla vain esikartanoon, eikä koskaan itse pyhään paikkaan. Vaikka ne, jotka olivat pyhitettyjä, saivat toimittaa palvelunsa Herralle; vain ne, jotka olivat erotetut ja voidellut siihen tehtävään. Tässä yhteydessähengellisiä tilaisuuksia voidaan pitää tänä esikartanona, mihin kaikki syntiset ovat tervetulleita ja mihin heitä erityisesti kutsutaan. Mutta Jumalan pyhien toimitusten hoitaminen kuuluu ainoastaan niille, joilla on puhdas sydän ja jotka on pyhitetty olemaan Jumalan palvelijoita.

Kun Johannes näki porton istuvan pedon selässä, hän näki meidän aikaamme - portto kirkko, jonka sisään maailma on soluttautunut! Peto on tämän maailman henki! Se on saanut voimansta vanhalta lohikäärmeeltä, Saatanalta! Kaikki me tiedämme, että tämä on totta. Maailma on livahtanut seurakuntaan! Se viettelee Jumalan lapset ja yrittää saada heidät kääntymään hengelliseen porttouteen! Jumalan työtä tehdään maailmallisilla menetelmillä, joissa käytetään hyväksi pelastumattomia laulajia ja show-maailman julkkiksia. On tullut muotiin jäljitellä maailmaa, sen musiikkia ja suuntauksia ja jopa sen koreografioita!

Voitko kuvitella tilannetta, jossa Israelin pappi olisi kutsunut ympärileikkaamattoman filistealaisen pyhään paikkaan laatimaan koreografian Liiton Arkin palvelusta varten?

Jeremias oli järkyttynyt siitä, että ihmiset hänen aikanaan antoivat mielellään johtaa itsensä harhaan. Hän vaikeroi: "... ja sitä minun kansani rakastaa..." (Jeremia 5: 31) Suuret joukot kristittyjä tänäänkin rakastavat tulla huvitetuksi puolikypsällä evankeliumilla. Heistä on ihanaa kuulla näitä puolisydämisiä julkkisten Jeesus-mainospaloja. Liian monet uskovat rakastavat ajanvieteteollisuus-evankeliumia.


Jumala on säätänyt, että näin ei voi jatkua!

"Sinä, joka asut suurten vetten partailla, joka olet aarteista rikas, sinun loppusi on tullut, sinun väärän voittosi raja." (Jeremia 51: 13)

Jumala on säätänyt: "Jo riittää! Olen tekevä äkkilopun kaikesta hengellisestä järjettömyydestä!" Mikä merkitys tällä on meille - juuri nyt, meidän aikanamme! Paljonkin, sillä Jumalan työt tulevat vielä hämmästyttämään koko maailmaa! Me tulemme olemaan silminnäkijöitä miten jotkut arvostetut liikkeet luhistuvat! Moni-miljoona projektit romahtavat! Näistä tulee etusivun uutisia! Suunnattomiin velkoihin sitoutuneet menevät konkurssiin! Vapaamieliset kirkkokunnat tulevat kärsimään vieläkin suuremmista tulojen tyrehtymisistä! Jumala on tekevä lopun jokaisesta televisio-ohjelmasta, jossa käytetään epäkristillisiä menetelmiä. On tulossa suuri puhdistuminen! Vain hengelliset liikkeet jäävät toimintaan! Jumala siunaa ja lisää ne, jotka kuulevat Hengen kutsun ja puhdistavat työtapansa. Ne taas, jotka ovat liitossa maailman kanssa, kasvavat vieläkin epähengellisemmiksi ja maailmallisemmiksi! Aukot täytetään hengellisillä, Jumalan mielen mukaisilla ihmisillä!

Jumala valmistautuu uuden luomiseen! Hän syöksee maahan ylpeät, kuuluisat ja kunnianhimoiset, ja ylntää nöyrät, tuntemattomat profeettansa saadakseen kansansa takaisin katumukseen ja pyhyyteen!

Takaisin Linkit-sivulle