Samoin kuin on ruumiin elämän lainalaisuus, johon on sopeuduttava, mikäli tahtoo säilyttää terveytensä ja ajallisen menestymisen, ovat myös hengelliset totuudet, jotka hallitsevat yhteyttämme Jumalan kanssa.

TOTUUS 1

Todellinen ja siunattu elämä avautuu vain Jumalan yhteydessä, kun luotat Häneen ja elät Hänen rakastavaan huolenpitoonsa turvaten.

Jumala rakastaa sinua ja tahtoo antaa sinulle tällaisen elämän.

Kristus-monogramilla merkitty sydän kuvaa kristittyä. Kohoava savu kuvaa rukousta ja Jumalaan luottamista. Kolmio kuvaa Kolmiyhteistä Jumalaa, jonka "Sydän" voidaan nähdä Kristuksessa ja joka huolehtii uskovasta

TURVAA JUMALAAN

"Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo." (Psalmi 32:10)

JUMALA RAKASTAA SINUA JA TAHTOO JOHDATTAA SINUT TOTUUTEEN JA ELÄMÄÄN.

"Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1 Timoteus 2:34)

Kristus sanoo: "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys." (Johannes 10:10)

Mikäli kaipaat sellaista elämää, tutki huolellisesti seuraavien sivujen sanomaa.

Miksi useimmat ihmiset kulkevat hapuillen epävarmuudessa ja ovat vailla sydäntä tyydyttävää elämää?

TOTUUS 2

JUMALA ja elämä Hänessä

Ihminen synnissä

Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja riistää heiltä tosi elämän, turvan ja toivon. Synneissään monet ihmiset ovat kääntyneet kokonaan pois Jumalasta maailmaan. Toiset yrittävät rakastaa sekä Jumalaa että maailmaa. Muutamat taas ovat perin uskonnollisia (täysin ylöspäin suuntautuneita). Mutta eivät edes paras uskonnollisuus, moraali yms. tee ihmisestä synneistä pelastunutta eivätkä nosta häntä Jumalan yhteyteen.

IHMINEN SYNNISSÄ

"Ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä." (Saarnaaja 7:21)

SYNNIN SEURAUKSET

"Synnin palkka on kuolema." (Roomalaiskirje 6:23)

"Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule" (teidän rukouksianne). (Jesaja 592)

Synnissä elävät ihmiset "ovat ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa." (Efesolaiskirje 2:12)

Synnin lopullinen seuraus on iankaikkinen tuomio: "Pelkurien ja epäuskoisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa." (Ilmestyskirja 21:8)

Miten ihminen voi pelastua tästä ahdingosta ja vaikeasta pulmasta?

TOTUUS3

Jumala antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä ja vuodattamaan verensä, että sinä voit saada syntisi anteeksi ja tulla palautetuksi Jumalan rakkauteen ja hänen yhteyteensä.

Kristuksessa Jumala ojentaa kätensä pelastaakseen ihmisen yhteyteensä.

JUMALA 1

IHMINEN

RAKKAUDESSAAN JUMALA LÄHETTI KRISTUKSEN

"Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi." (1 Johannes 4:10)

Kristuksessa "meillä on lunastus Hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen Hänen armonsa rikkauden mukaan." (Efesolaiskirje 1:7)

KRISTUKSEN JA HÄNEN VERENSÄ KAUTTA MEILLÄ ON PÄÄSY JUMALAN YHTEYTEEN

Kristus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. " (Johannes 14:6)

"Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä." (Efesolaiskirje 2:13)

Kristus on avannut verellään sinulle tien Jumalan luo ja Hänen valtakuntaansa.

Mutta kuinka tämä voi käydä toteen elämässäni?

TOTUUS4

Sinun pitää suhtautua vakavasti synteihisi: Synneistä on tehtävä parannus, tunnustettava ne ja oltava halukas hylkäämään ne.

Et ole tehnyt syntiä teoriassa vaan käytännössä. Olet syntinen sydämestäsi, mutta olet lisäksi harjoittanut erityisiä syntejä, joilla on nimi. Älä puolustele äläkä kätke niitä, vaan tuo ne vilpittömästi valkeuteen, katuen ja tunnustaen, rukoile anteeksiantamusta ja armoa, että voisit hyljätä syntisi.

Kolmiyhteinen Jumala tietää kaiken.

Avaa omantunnon palväkirjasi Hänen eteensä.


4
TEEPARANNUS

Jeesus sanoo: "Ellette tee parannusta, niin... te kaikki hukutte." (Luuk. 113) Jumalallinen sääntö on tämä: "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon." (Sananlaskut 28:13)

KENELLE SYNNIT TUNNUSTETAAN?

Daavid sanoi: "Minä tunnustin Sinulle (Jumalalle) syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin:'Minä tunnustan Herralle rikokseni', ja Sinä annoit anteeksi minun syntivelkani." (Psalmi 32:5) Mutta Raamattu sanoo myös: "Tunnustakaa siis toisillenne syntinne (varsinaisesti: "seurakunnan vanhimmalle" jae 14); ja rukoilkaa toistenne puolesta." (Jaakob 5:16)

Lutherin Vähä Katekismus sanoo: "Jumalalle meidän tulee tunnustaa itsemme syyllisiksi kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tunne... Rippi-isälle meidän tulee tunnustaa ainoastaan ne synnit, jotka me tiedämme ja sydämessämme tunnemme."

Mistä tiedän, että Jumala antaa anteeksi syntini, kun tunnustan ne?

TOTUUS5

Jumala lupasi sanassaan antaa synnit anteeksi niille, jotka tekevät parannusta. Hän on valtuuttanut palvelijansa julistamaan tätä anteeksiantamusta katuville. He, jotka uskovat anteeksiantamuksen evankeliumin ja vastaanottavat Kristuksen Vapahtajanaan ja Herranaan, ovat uudestisyntyneitä ja tulevat Jumalan lapsiksi.

Kun olet avannut omantuntosi "kirjan" synnintunnustuksessa ja rukoillut anteeksiantamusta, rippi-isä voi panna kätensä päällesi ja julistaa sinulle anteeksiantamuksen evankeliumin (synninpäästön).

RUKOILE ARMOA

Kun olet laskenut taakat pois sydämeltäsi synnintunnustuksessa, avaa sydämesi anteeksiantamuksen evankeliumille siten, että rukoilet tätä armoa, joko omin sanoin tai käyttäen publikaanin sanoja: 10

"Jumala, ole minulle syntiselle armollinen." (Luukas 18:13)

SYNNINPÄÄSTÖ - KRISTUKSEN

ANTAMA VALTUUTUS

Kristus sanoi opetuslapsillensa "että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen nimessänsä." (Luukas 24:47)

"Niin kuin Isä on lähettänyt minut niin lähetän minäkin teidät. Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut..." (Johannes 20:21-23)

Lutherin Vähä Katekismus määrittelee näin: "Ripissä on kaksi kohtaa: ensimmäinen, että tunnustamme syntimme; toinen, että otamme rippi-isältä synninpäästön eli anteeksiantamuksen niinkuin itse Jumalalta emmekä epäile, vaan uskomme vakaasti, että syntimme on tällä päästöllä anteeksiannettu Jumalan edessä taivaassa."

Paavali kertoi korinttolaisille: "Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa." (2. Korinttolaiskirje 5:20)

Rippi-isä voi julistaa sinulle synninpäästön panemalla kätensä päällesi ja sanomalla esim. seuraavasti:

Kristus on lunastanut sinut vapaaksi kalliilla verellään. Ole hyvässä turvassa, sillä kaikki syntisi annetaan sinulle anteeksi Hänen nimessään ja veressään. Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Jumala täyttäköön sinut rauhalla ja ilolla Pyhässä Hengessä. Aamen.

KIITTÄMINEN

Kun olet saanut syntisi anteeksi, kiitä Jumalaa Hänen armostaan esim. näin:

Kiitän Sinua, Herra Jeesus, koska olet antanut syntini anteeksi ja ottanut minut armoosi. Lahjoita minulle voima ja johdatuksesi Pyhässä Hengessä, että voisin välttää kaikkea syntiä ja seurata Sinua kuuliaisena Sanallesi. Aarnen.

SOPIMINEN LÄHIMMÄISTEN KANSSA

Jos olet tehnyt syntiä lähimmäistäsi vastaan (puolisoa, vanhempia, veljeä, sisarta jne), niin pyydä häneltä anteeksi ja korvaa aiheutettu vahinko (mikäli niin on tarpeen).

Jeesus sanoo: "Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa." (Matteus 5:25)

"Jos veljesi tekee syntiä... sinua vastaan ja... kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi." (Luukas 17:34)

HENGEN SINETTI

Kun olet ottanut vastaan syntien anteeksiantamuksen ja Kristuksen omana Vapahtajanasi, olet uudestisyntynyt Jumalan lapsi, ja Jumala antaa sinulle Pyhän Hengen sinetin eli sisäisen todistuksen. "Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä." (Johannes 1:12)

Jumala "on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme." (2. Korinttolaisk. 1:22)
"Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia." (Roomalaiskirje 8:16)

ELÄMÄ JEESUKSEN SEURASSA

Joka päivä käy rukouksessa Jeesuksen johtoon (Lks. 18:1; Fil. 4:6-7; 2. Tess. 11).

Jaa kaikki Jeesuksen kanssa (Snl. 3: 9-10; Mal. 3:10; 1. Tim. 6:17-18)

Lue Raamattua päivittäin (1. Piet. 2:2; Ps. 119:9; 11, 105; Matt. 4:4; 22: 29). Aloita Johanneksen evankehu mista. Tee parannus, jos lankeat syntiin Jumalaa tai lähimmäistä vastaan. Hae anteeksiantamus Jeesuksen verestä. (1. Joh. 1:7-9; 1. Tim. 1: 18b-19; Ap.t. 24:16).

Ei oikealle eikä vasemmalle, vaan kuuliaisesti Jumalan Sanan mukaan (Matt. 28:20; Joh. 14:21, 23; Room.6:17-18).

Sanoin ja elämän esimerkillä todista Kristuksesta. Toimi toisten kristittyjen kanssa sielujen pelastamiseksi ja Jumalan huoneen (seurakunnan) rakentamiseksi. (Ap.t. 1:8; 1. Piet. 4: 10; Ef. 4:12-16).

Uskossa turvaa Jumalaan kaikissa asioissasi (1. Piet. 5:7; Jes. 26:3-4; Hebr. 4:16; Matt. 7:7-11).

Sinä saat Jeesuksen veren perusteella rukoilla Pyhän Hengen täyteyttä, valtuutusta, johdatusta ja valaistusta. (Lks. 11:13; Ap.t. 6:3, 5; Room. 8:14; Ef. 1:17-18; 5:18).


SEURAKUNTAYHTEYS

Uskovaisina olemme (kääntymyksessä, uudestisyntymisessä) kaikki "yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi" (1. Kor. 12:13), todelliseen ja oikeaan seurakuntaan, pyhien yhteyteen. Jumalan perheen jäseninä elämme paikallisen uskovaisten ryhmän yhteydessä. Olemme ystäviä keskenämme, rukoilemme yhdessä, palvelemme Jumalaa yhdessä, todistamme ja työskentelemme yhdessä. Toiset uskovaiset opastavat sinua ja neuvovat oikeaan. Osallistu uskollisesti paikallisen uskovaisten ryhmän toimintaan, seuroihin ja seurakuntasi jumalanpalveluksiin. Varmistaudu siitä, että olet Raamatulle uskollisen kristillisyyden parissa. Karta sellaisia pappeja ja Raamatun opettajia, jotka eivät pysy uskollisina Jumalan Sanalle. (Heb. 10:25; Ef. 2:19-22; Joh. 10A, 5, 27; 1. Joh. 4: 1; 2. Joh.v. 9-11).

Milloin tahansa sinulla on ongelmia, vaikeuksia, omantunnon taakkoja yms., ota yhteys rippi-isääsi. Elävässä uskossa olevat papit ja saarnaajat sekä kokeneet kristityt, joille katsot voivasi uskoutua ja jotka olet oppinut tuntemaan Kristuksen palvelijoina, auttavat sinua mielellään.

Takaisin Linkit-sivulle